Сегодня: 25 | 09 | 2021

КРИМ У ЦИФРАХ У 2004 РОЦІ Короткий статистичний довідник (частина 3)

11.1. Кількість наукових організацій за галузями наук

(одиниць)

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

42

40

45

43

44

У тому числі

Фізико-математичні

-

-

1

1

1

Хімічні

2

1

-

-

-

Біологічні

1

1

1

2

2

Геологічні

1

1

1

2

2

Технічні

12

11

12

15

14

Будівництво*

2

2

2

Х

Х

Сільськогосподарські

12

12

10

10

11

Ветеринарні

-

-

1

1

1

Історичні

1

2

2

2

2

Економічні

-

-

1

1

2

Медичні

3

3

3

3

3

Наукові установи та вузи, що мають багатогалузевий профіль

8

7

11

6

6

* Починаючи з 2003р. дані враховуються в галузі “Технічні науки”.

11.2. Кількість наукових організацій

По регіонах республіки

(одиниць)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

46

42

40

45

43

44

Алушта

1

-

-

-

-

-

Сімферополь

20

19

19

20

22

23

Євпаторія

2

1

1

1

1

1

Керч

3

2

2

2

1

1

Саки

2

2

1

3

3

3

Феодосія

6

8

7

9

7

7

Ялта

4

3

3

3

3

3

Бахчисарайський

2

2

2

2

1

1

Красногвардійський

1

1

1

1

1

1

Сімферопольський

5

4

4

4

4

4

11.3. Наукові кадри

(осіб)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Кількість спеціалістів, які виконують науково-технічні роботи

3316

2996

2695

2816

2719

3725

У тому числі мають науковий ступінь

Доктора наук

79

76

74

66

64

71

Кандидата наук

498

420

412

394

363

359

Кількість працівників, які виконують науково-технічні роботи

За сумісництвом

627

1089

1112

1267

1336

1402

У тому числі мають науковий ступінь

Доктора наук

99

106

91

103

120

109

Кандидата наук

233

435

448

452

488

514

11.4. Кількість докторів наук *

(осіб)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

270

267

270

282

283

303

Розподіл за віком, років

До 30

-

-

-

-

-

-

31-40

8

3

5

4

5

6

41-50

41

32

36

38

37

43

51-55

45

26

30

35

34

35

56-60

64

50

40

27

29

32

61-70

88

106

103

109

110

117

старше 70 років

24

50

56

69

68

70

З загальної чисельності мають вчене звання

Академіка

61

64

62

63

60

65

Члена-кореспондента

11

18

20

20

18

19

Професора

149

136

132

140

152

168

Доцента

39

50

58

63

56

60

Старшого наукового співпрацівника

54

49

49

48

47

47

Розподіл по статі

Жінки

35

43

48

51

54

57

Чоловіки

235

224

222

231

229

246

* 1995р.- на 1 січня, 2000-2004рр.- на 1 жовтня.

11.5. Кількість кандидатів наук *

(осіб)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

1188

1433

1496

1541

1548

1613

Розподіл за віком, років

До 30

24

32

37

46

51

64

31-40

220

205

216

216

210

227

41-50

378

459

445

465

458

455

51-55

153

229

261

249

255

248

56-60

250

164

156

161

166

199

61-70

142

292

318

332

326

337

старше 70 років

21

52

63

72

82

83

З загальної чисельності

Мають вчене звання

Академіка

2

3

3

4

5

5

Члена-кореспондента

4

9

7

8

11

11

Професора

18

19

18

16

13

13

Доцента

453

544

559

555

574

571

Старшого наукового співпрацівника

159

139

123

118

118

117

Розподіл по статі

Жінки

425

535

578

610

629

664

Чоловіки

763

898

918

931

919

949

* 1995р.- на 1 січня, 2000-2004 рр.- на 1 жовтня.

11.6. Обсяг наукових та науково-технічних робіт,

Виконаних власними силами наукових підприємств,

За видами робіт

(у фактичних цінах; тис. грн.)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

11053,3

28288,5

42936,4

45203,8

55136,6

73627,2

У тому числі

Науково-техничні

10201,3

25246,1

38458,0

42064,9

52942,6

71966,5

З них

Фундаментальні дослідження

2499,5

6033,8

8525,6

9202,5

11155,3

16628,3

Прикладні

Дослідження

4002,1

8246,7

7553,3

7458,1

9375,3

12363,1

Науково-технічні

Розробки

3396,6

9825,4

14243,6

21643,3

24107,1

29540,7

Науково-технічні

Послуги

303,1

1140,2

8135,5

3761,0

8304,9

13434,4

11.7. Обсяг наукових та науково-технічних робіт,

Виконаних власними силами наукових підприємств

За галузями наук

(у фактичних цінах, тис. грн.)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

10201,3

25246,1

38458,0

42064,9

52942,6

73627,2

У тому числі

Фізико-математичні

-

-

-

2855,1

4181,8

4813,1

Хімічні

173,2

3934,4

4943,4

-

-

-

Біологічні

170,8

234,2

274,7

319,6

1768,0

2129,8

Геологічні

552,3

2355,6

2512,3

2171,7

2618,4

3352,9

Технічні

3698,3

4335,6

10639,9

11813,2

21517,4

26681,6

Будівництво*

274,5

269,7

351,0

215,1

Х

Х

Сільськогосподарські

2754,6

5250,8

7681,2

5640,1

11709,7

20661,2

Ветеринарні

-

-

-

173,2

182,3

264,1

Історичні

82,7

143,2

591,0

657,7

851,0

1350,5

Економічні

-

-

-

164,1

209,0

358,6

Медичні

551,0

660,3

967,7

1391,2

1418,4

1435,6

Багатогалузеві

Наукові установи

2218,4

8062,3

10496,8

16663,9

8486,6

12579,8

* Починаючи з 2003р. дані враховуються в галузі “Технічні науки”.

11.8. Впровадження прогресивних технологічних процесів

Та освоєння виробництва нових видів продукції в промисловості

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Впроваджено нові

Прогресивні технологічні процеси

41

68

81

77

60

90

З них маловідходні,

Ресурсозберігаючі

І безвідходні

17

7

24

23

22

21

Освоєно виробництво

Нових видів продукції,

Найменувань

113

504

683

719

316

356

 


12. НАСЕЛЕННЯ

12.1. Кількість населення

1979 *1

1989 *1

2001 *1

2002 *2

2003 *2

2004 *2

2005 *2

Наявне

Все населення, тис.

1848,1

2063,6

2033,7

2031,7

2018,4

2005,1

1994,3

Міське

1151,3

1339,6

1274,3

1273,1

1265,9

1258,6

1254,0

Сільське

696,8

724,0

759,4

758,6

752,5

746,5

740,3

Відсотків до всього населення

Міське

62,3

64,9

62,7

62,7

62,7

62,8

62,9

Сільське

37,7

35,1

37,3

37,3

37,3

37,2

37,1

Із загальної кількості населення, тис.

Чоловіки

853,3

960,4

937,6

936,6

929,5

922,5

916,6

Жінки

994,8

1103,2

1096,1

1095,1

1088,9

1082,6

1077,7

Відсотків до всього населення

Чоловіки

46,2

46,5

46,1

46,1

46,1

46,0

46,0

Жінки

53,8

53,5

53,9

53,9

53,9

54,0

54,0

Постійне

Все населення, тис.

1801,3

2035,2

2024,0

2022,0

2008,7

1996,4

1985,5

Міське

1097,2

1309,6

1258,7

1257,6

1250,3

1243,8

1239,2

Сільське

704,1

725,6

765,3

764,4

758,4

752,6

746,3

Відсотків до всього населення

Міське

60,9

64,3

62,2

62,2

62,2

62,3

62,4

Сільське

39,1

35,7

37,8

37,8

37,8

37,7

37,6

Із загальної кількості населення, тис.

Чоловіки

825,1

944,6

931,4

930,1

923,3

916,8

910,9

Жінки

976,2

1090,6

1092,6

1091,9

1085,4

1079,6

1074,6

Відсотків до всього населення

Чоловіки

45,8

46,4

46,0

46,0

46,0

45,9

45,9

Жінки

54,2

53,6

54,0

54,0

54,0

54,1

54,1

*1 За даними переписів населення: на 17 січня 1979р., на 12 січня 1989р.; Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001р.

*2 На початок року.

12.2. Кількість наявного населення по регіонах республіки

(тис. осіб)

На 1 січня 2005р.

Середньорічна за 2004р.

Все

Насе-лення

Міське

Сільське

Все

Насе-лення

Міське

Сільське

Автономна

Республіка Крим

1994,3

1254,0

740,3

1999,7

1256,3

743,4

Алушта

52,6

36,3

16,3

52,7

36,4

16,3

Армянськ

25,2

22,9

2,3

25,3

23,0

2,3

Джанкой

40,5

40,5

Х

41,0

41,0

Х

Євпаторія

121,7

121,7

Х

121,4

121,4

Х

Керч

152,6

152,6

Х

153,2

153,2

Х

Красноперекопськ

30,8

30,8

Х

30,8

30,8

Х

Саки

27,1

27,1

Х

27,5

27,5

Х

Сімферополь

363,3

363,2

0,1

363,4

363,3

0,1

Судак

28,6

15,6

13,0

28,5

15,6

12,9

Феодосія

106,6

95,9

10,7

106,7

96,1

10,6

Ялта

142,7

141,3

1,4

142,8

141,4

1,4

Бахчисарайський

90,7

32,8

57,9

90,9

32,9

58,0

Білогірський

64,8

25,3

39,5

65,1

25,4

39,7

Джанкойський

78,8

5,9

72,9

79,4

6,0

73,4

Кіровський

55,8

17,1

38,7

56,1

17,1

39,0

Красногвардійський

91,7

21,8

69,9

92,0

21,8

70,2

Красноперекопський

30,9

Х

30,9

31,1

Х

31,1

Ленінський

66,3

23,8

42,5

66,8

24,0

42,8

Нижньогірський

53,5

9,9

43,6

53,9

10,0

43,9

Первомайський

38,2

9,2

29,0

38,5

9,1

29,4

Роздольненський

35,7

10,8

24,9

36,0

11,0

25,0

Сакський

78,5

6,3

72,2

78,7

6,0

72,7

Сімферопольський

149,8

22,0

127,8

149,4

21,8

127,6

Совєтський

35,3

10,1

25,2

35,7

10,3

25,4

Чорноморський

32,6

11,1

21,5

32,8

11,2

21,6

12.3. Міста з кількістю наявного населення понад 100 тис.

(На 1 січня; тис. осіб)

1995

2002

2003

2004

2005

Сімферополь

354,2

343,4

343,5

342,5

336,3

Євпаторія

114,2

105,8

105,8

106,0

103,7

Керч

178,1

156,9

155,3

153,9

153,8

12.4. Кількість постійного населення

По регіонах республіки

(тис. осіб)

На 1 січня 2005р.

Середньорічна за 2004р.

Все

Насе-лення

Міське

Сільське

Все

Насе-лення

Міське

Сільське

Автономна

Республіка Крим

1985,5

1239,2

746,3

1990,9

1241,5

749,4

Алушта

51,1

34,8

16,3

51,3

35,0

16,3

Армянськ

25,9

23,5

2,4

26,0

23,6

2,4

Джанкой

40,1

40,1

Х

40,6

40,6

Х

Євпаторія

118,7

118,7

Х

118,4

118,4

Х

Керч

153,8

153,8

Х

154,5

154,5

Х

Красноперекопськ

30,7

30,7

Х

30,7

30,7

Х

Саки

26,2

26,2

Х

26,6

26,6

Х

Сімферополь

358,0

357,9

0,1

358,1

358,0

0,1

Судак

29,8

16,3

13,5

29,7

16,2

13,5

Феодосія

106,9

95,6

11,3

107,0

95,8

11,2

Ялта

137,8

136,4

1,4

138,0

136,6

1,4

Бахчисарайський

90,7

32,3

58,4

90,8

32,3

58,5

Білогірський

64,9

25,0

39,9

65,1

25,0

40,1

Джанкойський

79,2

6,2

73,0

79,8

6,3

73,5

Кіровський

56,2

16,9

39,3

56,4

16,9

39,5

Красногвардійський

91,8

21,8

70,0

92,2

21,9

70,3

Красноперекопський

31,2

Х

31,2

31,3

Х

31,3

Ленінський

66,3

23,6

42,7

66,8

23,8

43,0

Нижньогірський

54,6

10,0

44,6

55,0

10,1

44,9

Первомайський

38,2

9,2

29,0

38,6

9,2

29,4

Роздольненський

35,6

10,8

24,8

35,9

10,9

25,0

Сакський

79,1

6,3

72,8

79,3

6,0

73,3

Сімферопольський

150,2

21,9

128,3

149,8

21,7

128,1

Совєтський

35,8

10,1

25,7

36,1

10,3

25,8

Чорноморський

32,7

11,1

21,6

32,9

11,1

21,8

12.5. Розподіл постійного населення

За віковими групами

Вікові

Групи,

Років

Кількість населення, осіб

До загальної кількості населення, відсотків

1989*1

2001*1

2003*2

2004*2

2005*2

1989*1

2001*1

2003*2

2004*2

2005*2

Все

Насе-

Лення

2035279

2024056

2008734

1996372

1985495

100

100

100

100

100

0-4

158566

78474

77069

79403

81661

7,8

3,9

3,8

4,0

4,1

5-9

155292

99500

92690

87947

83927

7,6

4,9

4,6

4,4

4,2

10-14

150913

151371

138837

127014

116981

7,4

7,5

6,9

6,4

5,9

15-19

133410

168984

170542

167397

162659

6,6

8,3

8,5

8,3

8,2

20-24

125912

147445

151866

157547

162056

6,2

7,3

7,6

7,8

8,2

25-29

160286

138227

139056

141588

142937

7,9

6,8

6,9

7,1

7,2

30-34

166355

129291

131055

130981

132836

8,2

6,4

6,5

6,6

6,7

35-39

165274

149848

141021

135150

131010

8,1

7,4

7,0

6,8

6,6

40-44

113219

168018

167747

164839

159549

5,6

8,3

8,4

8,3

7,9

45-49

134165

161132

160628

161575

160983

6,6

8,0

8,0

8,1

8,1

50-54

147074

140667

147207

150690

150811

7,2

6,9

7,3

7,5

7,6

55-59

113411

83284

86022

96250

110638

5,6

4,1

4,3

4,8

5,6

60-64

120353

142929

127767

108926

92678

5,9

7,1

6,4

5,5

4,7

65-69

66075

88165

99048

111328

121262

3,2

4,4

4,9

5,6

6,1

70-74

47780

86575

82284

74188

69499

2,3

4,3

4,1

3,7

3,5

75-79

41560

54570

59931

63730

64706

2,0

2,7

3,0

3,2

3,3

80-84

21529

20846

22761

24434

27905

1,1

1,0

1,1

1,2

1,4

85-89

8114

10527

9411

9505

9271

0,4

0,5

0,5

0,5

0,5

90 років

І старше

2490

3490

3792

3880

4126

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

Вік не

Вказан

3501

713

0

0

0

0,2

0

0

0

0

*1 За даними переписів населення: на 12 січня 1989 р., на 5 грудня 2001р.

*2 На 1 січня.

12.6. Розподіл постійного населення

За основними віковими групами та регіонами республіки

(на 1 січня 2005 р.)

Кількість

Насе-лення,

Осіб

У тому числі у віці

До загальної кількості населення, відсотків

Молодшому за працез-

Датний

Працез-

Датному

Старшому

за працез-

Датний

Молодшому за працездатний

Працез-датному

Старшому

за працез-

Датний

Автономна

Республіка Крим

1985495

312474

1219981

453040

15,7

61,5

22,8

Алушта

51161

7100

31974

12087

13,9

62,5

23,6

Армянськ

25918

4326

15870

5722

16,7

61,2

22,1

Джанкой

40109

6238

23357

10514

15,6

58,2

26,2

Євпаторія

118670

17239

73936

27495

14,5

62,3

23,2

Керч

153858

20793

94326

38739

13,5

61,3

25,2

Красноперекопськ

30727

5028

19463

6236

16,4

63,3

20,3

Саки

26242

4058

15369

6815

15,5

58,5

26,0

Сімферополь

357999

51947

226287

79765

14,5

63,2

22,3

Судак

29801

4965

18266

6570

16,7

61,3

22,0

Феодосія

106839

14010

64431

28398

13,1

60,3

26,6

Ялта

137837

18705

85608

33524

13,6

62,1

24,3

Бахчисарайський

90681

14707

54635

21339

16,2

60,3

23,5

Білогірський

64914

11177

39471

14266

17,2

60,8

22,0

Джанкойський

79226

14638

46518

18070

18,5

58,7

22,8

Кіровський

56135

10097

33188

12850

18,0

59,1

22,9

Красногвардійський

91802

16023

55881

19898

17,5

60,8

21,7

Красноперекопський

31161

5911

18424

6826

19,0

59,1

21,9

Ленінський

66261

10832

40715

14714

16,3

61,5

22,2

Нижньогірський

54641

9871

33028

11742

18,1

60,4

21,5

Первомайський

38189

7136

23179

7874

18,7

60,7

20,6

Роздольненський

35545

6615

21174

7756

18,6

59,6

21,8

Сакський

79153

13362

48730

17061

16,9

61,5

21,6

Сімферопольський

150179

25241

94517

30421

16,8

62,9

20,3

Совєтський

35749

6703

21969

7077

18,8

61,4

19,8

Чорноморський

32698

5752

19665

7281

17,6

60,1

22,3

12.7. Склад населення за статтю та віком

(на 1 січня 2005р., осіб)

Чоловіки

Жінки

12.8. Очікувана тривалість життя при народженні

(років)

Всього

У тому числі

Чоловіки

Жінки

Все населення

1997–1998

67,11

61,50

72,70

1998–1999

68,59

63,41

73,70

1999–2000

68,46

63,18

73,75

2001–2002

68,14

62,52

73,87

2002–2003

67,78

62,22

73,40

Міські поселення

1997–1998

67,05

61,42

72,77

1998–1999

68,71

63,65

73,61

1999–2000

68,68

63,49

73,80

2002 –2003

67,80

62,02

73,48

Сільська місцевість

1997–1998

66,95

61,72

72,43

1998–1999

68,43

63,06

73,89

1999–2000

68,08

62,67

73,59

2002 –2003

67,80

62,59

73,29

12.9. Народжуваність, смертність та

Природний приріст населення

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Тис. осіб

Кількість народжених

19,0

15,2

15,1

16,1

17,4

17,9

У тому числі у

Міських поселеннях

10,8

8,9

8,8

9,6

10,3

10,9

Сільській місцевості

8,2

6,3

6,3

6,5

7,1

7,0

Кількість померлих

31,8

28,8

28,8

29,9

30,5

30,1

У тому числі у

Міських поселеннях

21,0

18,2

18,3

19,1

19,4

19,0

Сільської місцевості

10,8

10,6

10,5

10,8

11,1

11,1

Природний приріст

(скорочення) населення

-12,8

-13,6

-13,7

-13,8

-13,1

-12,2

У тому числі у

Міських поселеннях

-10,2

-9,3

-9,5

-9,5

-9,1

-8,1

Сільській місцевості

-2,6

-4,3

-4,2

-4,3

-4,0

-4,1

На 1000 наявного населення

Кількість народжених

8,6

7,3

7,4

8,0

8,7

9,0

У тому числі у

Міських поселеннях

7,7

6,8

6,9

7,6

8,2

8,7

Сільській місцевості

10,0

8,2

8,2

8,6

9,4

9,5

Кількість померлих

14,4

13,9

14,1

14,7

15,2

15,1

У тому числі у

Міських поселеннях

15,0

14,0

14,3

15,0

15,4

15,1

Сільської місцевості

13,3

13,8

13,8

14,3

14,8

15,0

Природний приріст

(скорочення) населення

-5,8

-6,6

-6,7

-6,7

-6,5

-6,1

У тому числі у

Міських поселеннях

-7,3

-7,2

-7,4

-7,4

-7,2

-6,4

Сільській місцевості

-3,3

-5,6

-5,6

-5,7

-5,4

-5,5

12.10. Шлюби та розлучення

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Тис.

Кількість зареєстрованих

Шлюбів

16,9

11,6

12,6

12,6

14,2

11,4

У тому числі у

Міських поселеннях

11,4

7,8

8,6

8,7

9,9

8,2

Сільській місцевості

5,5

3,8

4,0

3,9

4,3

3,2

Кількість зареєстрованих

Розлучень

10,5

8,6

7,7

8,1

8,1

7,9

У тому числі у

Міських поселеннях

7,9

6,2

5,5

5,8

5,8

5,6

Сільській місцевості

2,6

2,4

2,2

2,3

2,3

2,3

На 1000 наявного населення

Кількість зареєстрованих

Шлюбів

7,6

5,6

6,2

6,2

7,1

5,7

У тому числі у

Міських поселеннях

8,2

6,0

6,7

6,8

7,9

6,5

Сільській місцевості

6,7

4,9

5,3

5,2

5,7

4,4

Кількість зареєстрованих

Розлучень

4,8

4,2

3,8

4,0

4,0

4,0

У тому числі у

Міських поселеннях

5,7

4,8

4,3

4,5

4,6

4,5

Сільській місцевості

3,2

3,1

2,8

3,1

3,1

3,1