Сегодня: 25 | 09 | 2021

КРИМ У ЦИФРАХ У 2004 РОЦІ Короткий статистичний довідник (частина 3)

Продовження

Обсяг вироблених послуг, млн. грн.

Обсяг реалізованих послуг

(у ринкових цінах), млн. грн.

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Слідча діяльність та

Забезпечення безпеки

25,7

30,1

42,4

30,6

35,6

49,8

Діяльність, пов'язана з очищенням та прибиранням

0,0

0,2

1,2

0,0

0,2

1,3

Діяльність у сфері фотографій

1,0

0,8

0,5

1,0

0,8

0,6

Секретарські послуги,

Послуги з перекладу та

Експедиторська робота

2,2

2,8

3,9

2,7

3,3

4,7

Інші послуги, надані

Юридичним особам

6,4

8,3

49,1

8,1

10,6

58,7

Освіта

94,5

110,6

149,6

105,2

113,2

153,7

Діяльність з охорони

Здоров'я людини

418,2

500,4

585,5

482,7

570,3

672,7

Ветеринарна діяльність

3,3

4,1

5,7

3,3

4,1

5,7

Соціальна допомога

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

0,1

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення

Відходів

13,7

18,8

25,5

15,7

21,2

28,2

Громадська діяльність

1,4

1,9

1,9

1,6

2,0

2,3

Діяльність у сфері відпочинку та розваг, культури та спорту

56,7

69,6

93,1

63,9

77,9

103,7

Індивідуальні послуги

13,4

16,5

29,2

14,7

18,3

32,5

Продовження

Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн. грн.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному

Обсязі реалізованих послуг, відсотків

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Всього

1037,9

1220,5

1553,5

41,8

39,1

41,1

у тому числі

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

3,0

3,2

4,9

30,0

27,6

30,4

Ремонт предметів особистого користування і домашнього вжитку

2,2

2,5

2,5

40,7

47,2

43,7

Готелі та інші місця для короткотермінового проживання

87,6

98,8

148,7

51,9

51,7

54,3

Транспорт

253,5

305,7

383,4

31,5

28,4

35,7

Туристичні агентства

Та бюро подорожей

27,9

39,2

104,6

28,9

28,7

41,1

Діяльність транспортних агентств

25,1

31,2

5,3

42,2

40,2

8,5

Пошта та зв'язок

200,7

257,7

272,0

53,0

55,0

49,0

Операції з нерухомістю

47,6

56,6

62,1

58,7

57,3

45,9

Здавання під найм

Без обслуговуючого персоналу

0,1

0,4

0,3

0,4

0,9

0,6

Прокат речей особистого користування та

Побутових товарів

0,1

0,2

1,1

50,0

66,7

95,5

Діяльність у сфері інформатизації

2,3

1,2

1,1

20,5

10,5

7,5

Технічне обслуговування та ремонт офісної та комп'ютерної техніки

0,1

0,1

0,1

1,8

1,6

0,8

Дослідження та розробки

...

...

4,8

...

...

20,1

Діяльність у сфері права

6,2

7,0

8,1

28,4

30,4

33,2

Діяльність у сфері архітектури та будівництва

15,4

21,3

29,5

24,6

25,4

23,5

Технічний контроль та аналіз

0,8

1,2

1,7

9,0

9,2

11,4

Реклама

0,0

0,3

0,1

0,0

1,6

0,2

Підбір та забезпечення персоналом

0,6

0,7

0,8

100,0

100,0

94,2

Продовження

Обсяг послуг, реалізованих населенню, млн. грн.

Частка послуг, реалізованих населенню, у загальному

Обсязі реалізованих послуг, відсотків

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Слідча діяльність та

Забезпечення безпеки

1,0

1,1

2,0

3,3

3,1

4,1

Діяльність, пов'язана

З очищенням та

Прибиранням

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Діяльність у сфері

Фотографій

0,8

0,6

0,4

80,0

75,0

78,3

Секретарські послуги, послуги з перекладу та експедиторська робота

1,8

2,3

4,6

66,7

69,7

99,4

Інші послуги, надані юридичним особам

0,3

0,9

48,8

3,7

8,5

83,1

Освіта

95,5

97,4

136,8

90,8

86,0

89,0

Діяльність з охорони здоров'я людини

218,3

230,5

240,6

45,2

40,4

35,8

Ветеринарна діяльність

2,6

3,1

3,8

78,8

75,6

66,6

Соціальна допомога

-

-

0,0

-

-

9,4

Асенізація, прибирання вулиць та оброблення відходів

2,3

4,5

8,0

14,6

21,2

28,4

Громадська діяльність

0,2

0,2

0,1

12,5

10,0

1,9

Діяльність у сфері

Відпочинку та розваг,

Культури та спорту

32,2

40,7

62,1

50,4

52,2

59,8

Індивідуальні послуги

9,7

11,9

15,2

66,0

65,0

46,6

 


10. ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ

10.1. Кількість об’єктів ЄДРПОУ за формами власності

(на початок року)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Середньо-річний

Темп

Росту

Всього

32287

34661

37233

39409

41729

43371

1,06

За формами власності

Державна *2

1315

1367

1409

1463

1513

1562

1,03

Комунальна *3

2372

2863

2996

3072

3185

3299

1,07

Приватна

10583

11194

12075

12739

13431

38510

1,42

Колективна *1

17700

18918

20429

21801

23250

Х

0,86

Міжнародних

Організацій і

Юридичних осіб

Інших держав*1

317

319

324

334

350

Х

0,82

*1 Чинним законодавством не передбачається створення та державна реєстрація нових

підприємств з цією формою власності.

*2 Включаючи державну корпоративну власність.

*3 Включаючи комунальну корпоративну власність.

10.2. Основні засоби за формами власності

(у фактичних цінах, млн. грн.)

2000

2001

2002

2003

Всього

34553

36467

40122

42340

За формами власності

Державна

9073

8545

8012

9030

Комунальна

9116

10533

12303

13685

Приватна

14887

15846

18138

17856

Колективна

1291

1316

1436

1513

Міжнародних організацій і

Юридичних осіб інших держав

186

227

233

256

Продовження

(відсотків до підсумку)

2000

2001

2002

2003

Всього

100,0

100,0

100,0

100,0

За формами власності

Державна

26,3

23,4

20,0

21,3

Комунальна

26,4

28,9

30,7

32,3

Приватна

43,1

43,5

45,2

42,2

Колективна

3,7

3,6

3,6

3,6

Міжнародних організацій і

Юридичних осіб інших держав

0,5

0,6

0,5

0,6

10.3. Основні засоби за видами економічної діяльності

Та формами власності у 2003р.

(у фактичних цінах; тис. грн.)

Всього

За формами власності

Дер-жавна

Кому-нальна

Колек-тивна

При-ватна

Міжна-родних органі-зацій та юри-дичних осіб

Інших держав

Всього

42340296

9029932

13685246

17855530

1513285

256303

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство (включаючи худобу)

4951878

1039204

841606

2786572

284496

-

Рибне господарство

418940

103646

-

315235

59

-

Промисловість

10343762

1653339

2015733

6607230

59937

7523

Будівництво

991537

90961

48723

783395

66218

2240

Оптова та роздрібна

Торгівля; торгівля

Транспортними засобами; послуги з ремонту

822732

44341

24580

673419

79965

427

Готелі і ресторани

1088042

260416

24298

693166

15188

94974

Транспорт і зв’язок

4883770

2932632

180170

1750074

17909

2985

Фінансова діяльність

1428154

792

-

1427355

7

-

Операції з нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам

11147074

1033369

7393990

1737984

963504

18227

Здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення (включаючи житлове будівництво)

10099075

368565

7316279

1450637

954132

9462

Державне управління

601031

264481

336529

-

21

-

Освіта

1816997

252804

1479981

70144

13375

693

Охорона здоров’я та соціальна допомога

2667508

968419

775029

797497

2792

123771

Колективні, громадські та особисті послуги

986309

254369

511922

204824

9731

5463

Земельні ділянки

192562

131159

52685

8635

83

-

10.4. Інвестиції в основний капітал

За формами власності у 2004р.

Всього

За формами власності

Державна та державна

Корпоративна

Комунальна та

Комунальна

Корпоративна

Приватна

Інвестиції

В основний капітал, млн. грн.

2739,8

573,8

321,6

1844,4

У відсотках

До загального обсягу

100

20,9

11,8

67,3

До 2003р.

123,5

93,5

161,3

У 11,7 р. б.

10.5. Введення в експлуатацію житлових будівель

За формами власності

(тис. м2 загальної площі)

Всього

За формами власності

Дер-жавна

Кому-нальна

При-ватна

Колек-тивна

Міжна-родних органі-зацій та юри-дичних осіб

Інших держав

1990

621,0

421,0

...

98,0

102,0

-

1995

450,8

105,2

86,3

144,2

115,1

-

2000

179,0

12,4

29,1

110,8

26,7

-

2001

205,2

13,2

26,1

127,6

38,3

-

2002

226,1

22,1

22,4

140,8

40,8

-

2003

196,1

19,8

23,1

126,0

27,2

-

10.6. Введення в експлуатацію житлових будівель

За формами власності у 2004р.

Всього

За формами власності

Державна

Та державна

Корпо-ративна

Комунальна та комунальна корпоративна

Приватна

З неї індивідуальне житлове будівництво

Введення в експлуатацію житлових будівель,

Тис. м2 загальної площі

274,3

48,1

18,0

208,2

173,1

У відсотках

До загального обсягу

100

17,5

6,6

75,9

63,1

До 2003р.

139,9

У 2,4 р. б.

77,9

165,2

139,7

10.7. Кількість квартир, збудованих у будинках квартирного типу

За формами власності

(тис.)

Збудовано

За формами власності

Державна

Кому-

Нальна

Приватна

Колек-тивна

Інших

Держав

1985

11,9

7,7

-

2,3

1,9

-

1990

10,0

6,8

-

1,7

1,5

-

1995

6,1

1,7

1,3

1,9

1,2

-

2000

1,9

0,2

0,4

0,4

0,9

-

2001

2,1

0,2

0,4

1,0

0,5

-

2002

2,3

0,3

0,4

1,0

0,6

-

2003

1,9

0,3

0,4

0,9

0,3

-

10.8. Кількість квартир, збудованих у будинках квартирного типу

За формами власності у 2004р.

Всього

За формами власності

Державна та державна

Корпоративна

Комунальна та

Комунальна

Корпоративна

Приватна

З неї індивідуальне житлове будівництво

Кількість квартир,

Одиниць

2401

753

260

1388

926

У відсотках до

Загального обсягу

100

31,4

10,8

57,8

38,6

10.9. Обсяг робіт, виконаних за контрактами

Будівельного підряду, за формами власності у 2004р.

Всього

За формами власності

Державна та державна

Корпоративна

Комунальна та

Комунальна

Корпоративна

Приватна

Кількість будівельних підприємств

286

36

23

227

Обсяг робіт, виконаних за контрактами

Будівельного підряду, млн. грн.

795,6

70,6

19,9

705,1

У відсотках

До загального обсягу

100

8,9

2,5

88,6

До 2003р.

119,2

91,4

82,6

124,5

10.10. Розподіл експорту-імпорту товарів за формами власності у 2004 р.

Експорт

Імпорт

Кількість підпри-ємств

Вартість, млн. дол. США

Частка

У загаль-ному

Обсязі

Експорту,

Відсотків

Кількість підпри-ємств

Вартість, млн. дол. США

Частка

У загаль-ному

Обсязі

Імпорту,

Відсотків

Всього

244

274,9

100

411

149,3

100

За формами власності

Державна та

Державна

Корпоративна

15

94,8

34,5

30

28,2

18,9

Комунальна та

Комунальна

Корпоративна

2

0,1

0,1

12

1,8

1,2

Приватна

227

180,0

65,4

369

119,3

79,9

10.11. Розподіл оптового товарообороту за формами власності у 2004 р.

Кількість

Підприємств

Оптовий товарооборот

Млн. грн.

Відсотків

Всього

1586

4417,4

100

За формами власності

Державна та

Державна корпоративна

11

14,3

0,3

 

Комунальна та

Комунальна корпоративна

11

2,4

0,1

 

Приватна

1564

4400,7

99,6

10.12. Кількість підприємств і обсяг промислової продукції

За формами власності у 2004р.

Кількість підприємств

Обсяг реалізованої

Промислової продукції, млн. грн.

Всього

2096

5367,8

За формами власності

Державна та

Державна корпоративна

38

889,6

 

Комунальна та

Комунальна корпоративна

242

161,4

 

Приватна

1816

4316,8

10.13. Кількість бірж

(на початок року)

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Всього зареєстровано

32

30

30

30

17*

17*

Здійснювали

Діяльність

9

12

11

10

10

9

З них

Універсальні

1

1

1

1

1

1

Товарні і

Товарно-сировинні

5

7

7

6

6

5

Валютні

1

1

1

1

1

1

Фондові і товарно-фондові

1

2

2

2

2

2

Нерухомості

1

1

-

-

-

-

* Без філій.

10.14. Обсяг укладених угод на біржах

(млн. грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

93,1

285,3

146,8

188,2

154,9

Валюта

0,3

-

-

-

-

Нерухомість

6,9

1,6

1,0

1,4

10,1

Цінні папери

9,8

9,4

6,6

11,4

10,7

Транспортні засоби

2,6

5,8

7,6

14,7

4,5

Сільськогосподарська

Продукція

54,8

216,7

112,7

153,2

114,6

Паливо

16,0

18,5

3,8

4,0

0,3

Дизельне пальне

16,0

16,9

3,7

-

-

Бензин

-

0,5

0,1

4,0

0,3

Інші види

2,7

33,3

15,1

3,5

14,7

10.15. Кількість об'єктів, які змінили форму власності,

по регіонах республіки у 2004р.

Кількість об'єктів, які

змінили форму власності

З них шляхом

Всього

У тому числі

Викупу об’єкта прива

Тизації

Викупу

Майна, зданого в

Оренду з вику-пом

Про-дажу

На

Аукці-оні

Продажу акцій

Відкри-тих

Акціо-нерних

Това-риств

Держав-ну

Кому-нальну

Автономна

Республіка Крим

374

17

357

15

258

64

-

Алушта

20

-

20

1

16

2

-

Армянськ

4

-

4

-

Джанкой

6

1

5

-

1

5

-

Євпаторія

38

1

37

-

26

11

-

Керч

7

3

4

1

3

2

-

Красноперекопськ

Саки

Сімферополь

96

2

94

1

80

11

-

Судак

3

1

2

-

1

2

-

Феодосія

55

-

55

3

50

1

-

Ялта

94

3

91

2

74

10

-

Бахчисарайський

3

1

2

-

1

2

-

Білогірський

1

1

-

1

-

-

-

Джанкойський

4

2

2

-

2

2

-

Кіровський

4

-

4

3

1

-

-

Красногвардійський

5

1

4

-

1

1

-

Красноперекопський

3

-

3

-

-

3

-

Ленінський

7

-

7

-

2

-

-

Нижньогірський

Первомайський

Роздольненський

2

-

2

1

-

1

-

Сакський

5

1

4

1

-

4

-

Сімферопольський

14

-

14

-

-

5

-

Совєтський

1

-

1

-

-

1

-

Чорноморський

2

-

2

1

-

1

-

10.16. Кількість об'єктів*, які змінили форму власності,

По регіонах республіки

(на початок 2005р.)

Кількість об'єктів, які

змінили форму власності

З них шляхом

Всього

У тому числі

Викупу об’єктів

Приватизації

Викупу

Майна,

Зданого в

Оренду з вику-пом

Про-дажу

На

Аукці-оні

Продажу акцій

Відкри-тих

Акціо-нерних това-риств

Держав-ну

Кому-нальну

Автономна

Республіка Крим

4731

334

4397

602

1715

1542

404

Алушта

316

6

310

49

118

92

14

Армянськ

61

-

61

16

15

1

3

Джанкой

210

5

205

33

67

86

12

Євпаторія

396

10

386

43

193

119

22

Керч

322

32

290

68

113

91

27

Красноперекопськ

103

5

98

9

9

40

16

Саки

73

15

58

11

9

31

10

Сімферополь

891

49

842

42

366

293

137

Судак

105

6

99

26

44

17

7

Феодосія

422

24

398

47

260

82

23

Ялта

732

38

694

56

390

203

22

Бахчисарайський

127

10

117

5

26

67

14

Білогірський

59

4

55

9

8

32

7

Джанкойський

57

12

45

16

4

27

6

Кіровський

92

5

87

31

4

42

12

Красногвардійський

99

11

88

14

25

24

9

Красноперекопський

54

2

52

12

3

29

3

Ленінський

156

29

127

18

19

95

15

Нижньогірський

61

19

42

25

6

20

9

Первомайський

35

1

34

9

-

13

3

Роздольненський

48

8

40

12

2

21

5

Сакський

79

13

66

22

9

38

7

Сімферопольський

132

21

111

16

9

31

7

Совєтський

46

7

39

4

3

25

8

Чорноморський

55

2

53

9

13

23

6

* З початку процесу приватизації (з 1993р.)

10.17. Вартісні показники ходу реформування власності об’єктів

За видами економічної діяльності у 2004р.

(млн. грн.)

Кількість

Об’єктів,

Одиниць

Вартість

Майна

Згідно з

Актами

Оцінки

Вартість майна, що підлягає привати-зації

Залишкова

Вартість основних засобів

Очікуване надход-ження коштів від продажу об’єктів

Вартість акцій, що плану-ються

До продажу, за

Грошові кошти

Всього

374

64,0

63,6

28,7

63,2

-

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

3

3,4

3,0

3,2

0,1

-

Промисловість

16

1,1

1,1

1,3

1,2

-

У тому числі

Добувна промисловість

-

-

-

-

-

-

Обробна промисловість

8

0,8

0,8

0,3

0,8

-

Виробництво та розпо-ділення електроенергії, газу та води

8

0,3

0,3

1,0

0,4

-

Будівництво

6

4,0

4,0

3,1

4,4

-

Оптова й роздрібна торгівля (вкл. торгівлю транспортними засобами та послуги з ремонту

148

16,5

16,5

6,5

17,2

-

У тому числі

Торгівля транспорт-ними засобами та їх ремонт

6

0,4

0,4

0,1

0,4

-

Оптова торгівля і

Посередництво в торгівлі

28

4,8

4,8

1,9

4,8

-

Роздрібна торгівля побутовими това-рами та їх ремонт

114

11,3

11,3

4,5

12,0

-

Готелі та ресторани

42

10,2

10,2

5,8

10,8

-

У тому числі

Готелі

9

6,9

6,9

4,5

6,9

-

Ресторани, кафе, бари та їдальні

33

3,3

3,3

1,3

3,9

-

Транспорт

10

1,5

1,5

0,6

1,7

-

Фінансова діяльність

3

0,5

0,5

0,0

0,5

-

Операції з нерухо-містю, здавання під найм та послуги юридичним особам

28

1,7

1,7

0,7

1,7

-

Державне управління

1

0,1

0,1

0,0

0,1

-

Освіта

6

0,5

0,5

0,2

0,5

-

Охорона здоров’я та соціальна допомога

12

11,2

11,2

4,1

11,3

-

Колективні, громадські

Та особисті послуги

79

9,1

9,1

3,2

9,5

-

Окремі об’єкти незавершеного будівництва

20

4,2

4,2

-

4,2

-

10.18. Приватизація державного житлового фонду

По регіонах республіки у 2004р.

Кількість

Приватизованих квартир і

Одноквартирних будинків

Загальна площа

Приватизованих квартир,

М2

Всього

У тому числі

Безоплатно

Та з

Компенсацією

Всього

У тому числі

Безоплатно

Та з

Компенсацією

Автономна

Республіка Крим

10156

8104

518087,8

393413,4

Алушта

388

350

17874,0

15650,0

Армянськ

305

262

16006,4

13520,6

Джанкой

235

180

12563,1

9298,8

Євпаторія

1074

926

52599,7

43376,9

Керч

789

603

38938,6

28639,6

Красноперекопськ

323

222

16397,9

10342,6

Саки

228

179

12398,5

9402,2

Сімферополь

2701

2099

139160,8

102929,5

Судак

81

72

3785,0

3260,6

Феодосія

814

694

40980,9

33457,8

Ялта

844

843

36900,6

36779,6

Бахчисарайський

255

177

13071,0

8818,2

Білогірський

97

61

5161,8

2736,6

Джанкойський

73

68

3986,9

3631,8

Кіровський

54

38

3122,9

2018,9

Красногвардійський

863

537

51553,1

30301,4

Красноперекопський

21

19

949,1

823,4

Ленінський

144

89

7622,5

4382,0

Нижньогірський

62

42

3335,3

2217,3

Первомайський

53

41

3014,6

2207,7

Роздольненський

42

28

2195,1

1401,6

Сакський

199

147

10299,3

7236,8

Сімферопольський

336

288

16646,9

13747,3

Совєтський

46

38

2537,2

2052,3

Чорноморський

129

101

6986,6

5179,9

 


11. НАУКА ТА ІННОВАЦІЇ