Сегодня: 26 | 09 | 2021

КРИМ У ЦИФРАХ У 2004 РОЦІ Короткий статистичний довідник (частина 3)

7.15. Структура прямих іноземних інвестицій

По регіонах республіки

(на 01.01.2005р.; відсотків)

7.16. Зовнішньоекономічна діяльність

Автономної Республіки Крим у порівнянні з Україною

У 2004 р.

(млн. дол. США)
Україна
Автономна
Республіка

Крим

Питома
Вага,
У %
Місце
АРК

Серед регіонів

України

Експорт товарів
32672,3
274,9
0,8
18
Імпорт товарів
28996,0
149,3
0,5
23
Експорт послуг
5307,9
153,2
2,9
4
Імпорт послуг
2008,1
12,2
0,6
15
Прямі іноземні інвестиції
8353,9
331,0
4,0
9

7.17. Питома вага інвестицій в економіку України

Та АР Крим країн-інвесторів

(на 1.01.2005р.; відсотків)

Україна

Автономна Республіка Крим


8. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ,
РЕСТОРАННЕ ГОСПОДАРСТВО

8.1. Оптовий товарооборот

По регіонах республіки

(тис. грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

Автономна

Республіка Крим

2076887,4

2574472,2

3106437,7

4145384,7

4417362,7

Алушта

14614,1

8031,8

9636,4

14909,3

21863,3

Армянськ

140457,0

186176,8

55629,9

23355,4

79543,9

Джанкой

6270,1

6245,1

15020,1

27706,7

19590,3

Євпаторія

37504,8

42927,9

106793,8

89034,4

115054,9

Керч

59616,9

57373,4

47326,2

53648,1

84849,7

Красноперекопськ

21544,5

43293,6

77112,4

64025,5

55015,3

Саки

7982,8

15651,7

18549,1

20789,9

24288,8

Сімферополь

1333667,4

1338091,5

1721033,7

2120741,3

2748714,0

Судак

11668,7

36657,4

58579,4

495553,8

15493,3

Феодосія

109495,1

322266,6

403297,7

513509,6

577852,1

Ялта

101202,1

126201,1

145971,8

171548,4

192956,2

Бахчисарайський

32152,9

14943,4

46836,7

62861,4

76305,9

Білогірський

22776,9

34735,8

42486,8

53486,2

61541,4

Джанкойський

40,1

62,5

335,2

100,5

2724,6

Кіровський

413,9

2033,1

4059,0

3698,2

2053,5

Красногвардійський

27325,9

30318,2

12740,2

32986,1

113015,9

Красноперекопський

1169,2

5053,3

8092,6

9412,1

5691,2

Ленінський

3024,2

7923,0

18291,8

9136,7

8225,2

Нижньогірський

1778,1

1358,1

787,8

547,9

292,8

Первомайський

1815,4

551,6

773,4

3225,6

2399,3

Роздольненський

-

1721,3

2156,7

1480,4

2537,2

Сакський

2764,0

9232,0

30678,6

37427,9

102887,5

Сімферопольський

137041,6

207037,0

216233,8

278397,4

102575,8

Совєтський

1997,2

75623,0

63031,0

56693,5

1099,0

Чорноморський

564,5

963,0

983,6

1108,4

791,6

8.2. Роздрібний товарооборот підприємств

(млн. грн.)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всього

472,0

946,0

1215,0

1411,5

1762,7

2434,3

Роздрібний

Товарооборот

Роздрібної торгівлі

434,0

867,6

1100,6

1280,7

1615,2

2255,4

Ресторанного

Господарства

38,0

78,4

114,4

130,8

147,5

178,9

Питома вага

Ресторанного господарства у загальному обсязі

Товарообороту, відсотків

8,1

8,3

9,4

9,3

8,4

7,3

Роздрібний

Товарооборот

У міських поселеннях

399,0

764,3

1018,8

1197,5

1513,6

2149,2

У сільській місцевості

73,0

181,7

196,2

214,1

249,1

285,1

Питома вага роздрібного товарообороту

У сільській місцевості у загальному обсязі

Товарообороту,

Відсотків

15,5

19,2

16,2

15,2

14,1

11,7

8.3. Розподіл роздрібного товарообороту підприємств

(включаючи ресторанне господарство)

Роздріб-

Ний

Товаро-оборот

Розподіл товарообороту

За формами власності *

На роздрібну

Торгівлю і

Ресторанне

Господарство

На торгівлю у

Міських поселеннях і сільській місцевості

Дер-

Жав-

На та

Кому-нальна

При-

Ват-

На

Інші

Роз-

Дрібна

Тор-

Гівля

Ресто-ранне

Госпо-дарство

У місь-

Ких

Посе-

Леннях

У сіль-ській

Місце-

Вості

Млн. грн.

1996

606,5

171,1

26,5

408,9

561,0

45,5

490,7

115,8

1997

626,5

127,0

34,1

465,4

579,7

46,8

500,8

125,7

1998

699,2

134,7

72,2

492,3

650,5

48,7

578,8

120,4

1999

764,4

123,4

93,0

548,0

711,4

53,0

632,3

132,1

2000

946,0

146,1

111,5

688,4

867,6

78,4

764,3

181,7

2001

1215,0

160,0

192,2

862,8

1100,6

114,4

1018,8

196,2

2002

1411,5

120,4

253,1

1038,0

1280,7

130,8

1197,4

214,1

2003

1762,7

120,6

314,1

1328,0

1615,2

147,5

1513,6

249,1

2004

2434,3

120,5

2313,8

Х

2255,4

178,9

2149,2

285,1

Відсотків

1996

100

28

4

68

92

8

81

19

1997

100

20

6

74

93

7

80

20

1998

100

19

10

71

93

7

83

17

1999

100

16

12

72

93

7

83

17

2000

100

15

12

73

92

8

81

19

2001

100

13

16

71

91

9

84

16

2002

100

9

18

73

91

9

85

15

2003

100

5

18

77

92

8

86

14

2004

100

5

95

Х

93

7

88

12

* Див. методологічна пояснення у передмові

8.4. Роздрібний товарооборот підприємств

По регіонах республіки

(млн. грн.)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Автономна
Республіка Крим

472,0

946,0

1215,0

1411,5

1762,7

2434,3

Алушта

22,7

32,9

35,9

42,8

52,8

68,5

Армянськ *

...

...

14,0

11,1

12,7

13,5

Джанкой *

...

...

40,2

37,0

44,0

57,6

Євпаторія

31,7

36,2

62,6

64,4

87,1

154,8

Керч

48,0

65,3

74,4

86,7

104,4

122,6

Красноперекопськ *

...

...

19,1

24,3

30,2

32,3

Саки *

...

...

25,3

28,2

24,8

28,5

Сімферополь

91,8

329,9

423,1

489,0

692,9

1047,2

Судак

6,6

15,2

22,6

25,1

34,2

35,8

Феодосія

30,6

58,3

86,8

111,8

119,8

161,4

Ялта

53,3

90,4

138,8

208,2

226,2

271,3

Бахчисарайський

18,9

25,3

26,4

26,5

39,7

51,8

Білогірський

17,9

15,5

21,3

19,9

22,6

27,0

Джанкойський

24,4

46,2

17,9

20,7

19,6

22,6

Кіровський

9,0

9,3

8,8

11,7

15,1

13,7

Красногвардійський

13,9

21,5

22,5

19,8

34,3

58,6

Красноперекопський

21,1

29,3

6,4

9,4

6,3

10,6

Ленінський

10,2

23,1

30,1

31,0

32,7

40,4

Нижньогірський

8,8

16,4

18,9

18,9

20,7

26,9

Первомайський

6,3

8,4

10,5

10,5

10,9

15,5

Роздольненський

8,2

15,4

18,4

17,6

18,5

25,7

Сакський

18,6

36,1

17,1

13,1

20,6

26,6

Сімферопольський

16,9

51,7

53,2

63,0

67,3

86,2

Совєтський

5,4

6,9

6,3

6,2

7,0

7,4

Чорноморський

7,4

12,7

14,4

14,6

18,3

27,8

* Дані враховано по Красноперекопському, Джанкойському та Сакському районах відповідно.

8.5. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

По регіонах республіки

(грн.)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Автономна
Республіка Крим

220

449

595

697

876

1217

Алушта

359

450

614

802

997

1300

Армянськ *

...

...

530

429

493

533

Джанкой *

...

...

889

864

1049

1376

Євпаторія

236

202

485

534

720

1275

Керч

271

294

467

555

675

800

Красноперекопськ *

...

...

609

784

977

1050

Саки *

...

...

867

974

879

1038

Сімферополь

247

694

1178

1343

1905

2882

Судак

185

358

648

886

1205

1254

Феодосія

254

440

777

1036

1118

1513

Ялта

326

469

886

1450

1578

1900

Бахчисарайський

192

207

277

288

435

570

Білогірський

251

204

320

301

345

414

Джанкойський

174

286

210

254

245

290

Кіровський

140

133

146

205

267

244

Красногвардійський

138

198

236

212

370

636

Красноперекопський

223

260

199

298

204

340

Ленінський

122

264

400

450

481

606

Нижньогірський

144

244

326

340

376

500

Первомайський

142

93

260

263

278

403

Роздольненський

202

330

488

474

505

715

Сакський

156

293

208

164

261

339

Сімферопольський

114

404

356

424

452

577

Совєтський

135

125

164

167

194

207

Чорноморський

192

295

379

435

550

847

* Див. виноску до табл. 8.4.

8.6. Індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту

Підприємств по товарах

(відсотків до попереднього року)

1995

2000

2001

2002

2003

2004

Всі товари

76,3

104,8

121,8

115,7

119,3

125,2

Продовольчі товари

79,8

105,5

110,7

102,5

121,5

123,7

М'ясо і м'ясопродукти

73,7

99,0

87,2

93,5

124,3

132,3

Тваринне масло

70,3

125,3

131,9

100,1

76,4

118,3

Олія

85,9

91,9

132,5

65,8

118,5

164,9

Інші жири

102,3

87,1

139,7

94,0

162,1

166,6

Молоко і молочна

Продукція

55,2

110,8

112,6

98,1

118,0

122,7

Сир і бринза

72,5

81,6

119,7

109,7

157,9

В 2,2 р. б.

Яйця

71,5

95,0

127,7

140,4

86,1

133,3

Цукор

55,0

78,3

101,0

80,7

98,9

104,2

Кондитерські вироби

75,6

76,2

116,7

90,4

109,4

140,2

Чай

138,5

93,2

112,5

96,8

153,0

В 2,1 р. б.

Борошно, хліб і

Хлібобулочні вироби

78,8

127,8

85,9

86,7

102,8

103,1

Картопля

119,8

82,2

В 2,1 р. б.

83,9

118,6

146,7

Овочі

118,4

87,6

95,8

74,0

94,1

130,8

Фрукти, цитрусові, баштанні

91,7

129,9

81,0

87,6

В 2,3 р. б.

70,4

Безалкогольні напої

97,4

98,9

121,5

154,6

109,9

141,2

Алкогольні напої

91,7

115,9

131,9

104,2

124,4

136,6

Непродовольчі товари

69,6

104,1

133,5

128,2

117,7

126,3

Бавовняні тканини

89,6

138,2

96,8

104,1

99,5

87,6

Вовняні тканини і

Хустки

34,9

97,1

88,6

70,4

79,5

73,3

Шовкові тканини

29,2

124,8

95,2

68,4

147,5

64,8

Лляні тканини

50,1

59,7

36,1

111,0

68,6

114,7

Одяг і білизна

51,0

104,3

98,2

В 2,9 р. б.

80,6

31,2

Трикотажні вироби

40,9

99,7

71,9

105,2

73,5

94,3

Панчішно-шкарпеткові вироби

47,4

82,9

113,5

99,1

76,4

111,8

Шкіряне, текстильне

І комбіноване взуття

100,0

118,8

101,4

73,4

68,6

67,4

Господарське мило

47,3

123,9

128,7

94,9

88,6

96,3

Синтетичні миючі

Засоби

73,6

98,4

В 2,1 р. б.

67,2

95,7

102,7

Туалетне мило

51,2

114,2

155,0

96,1

78,6

117,5

Годинники

94,0

127,8

153,9

174,9

33,0

47,0

Телерадіотовари

41,8

112,6

147,9

172,0

158,4

В 2,2 р. б.

Мотоцикли і велосипеди

50,4

122,4

120,9

70,9

68,3

102,8

Меблі та килимові

Вироби

44,3

118,9

121,9

96,0

106,4

132,9

Фарфорофаянсовий

І скляний посуд

88,7

121,6

118,4

86,0

114,9

78,9

Ювелірні вироби

60,2

115,4

127,7

113,9

133,2

148,8

8.7. Індекси фізичного обсягу роздрібного

Товарообороту підприємств на одну особу

(відсотків)

1995 = 100

2004

До

2003

2000

2001

2002

2003

2004

Всі товари

172,1

228,5

267,6

336,4

467,3

138,9

Продовольчі товари

129,1

162,4

169,4

217,3

292,9

134,8

Непродовольчі товари

265,8

372,4

481,1

595,1

846,8

142,3

8.8. Роздрібний товарооборот підприємств на одну особу

У міських поселеннях і сільській місцевості

(грн.)

2000

2001

2002

2003

2004

Всі товари

448,5

595,4

697,0

876,2

1217,3

Продовольчі товари

230,4

289,9

302,4

388,2

523,1

Непродовольчі товари

218,1

305,5

394,6

488,0

694,2

Товарооборот

У міських поселеннях

578,3

797,0

943,3

1199,1

1710,7

У сільській місцевості

230,8

257,4

283,3

332,4

383,5

8.9. Продаж продовольчих товарів через торгову мережу

Та мережу ресторанного господарства підприємств

(тис. т)

2000

2001

2002

2003

2004

М'ясо і м'ясопродукти

7

6

5

7

8

Тваринне масло

0,6

0,8

0,8

0,6

0,8

Олія

1

1

0,8

0,9

1,4

Молоко і молочні

Продукти, млн. грн.

22

26

26

32

44

Сир і бринза

0,3

0,3

0,4

0,6

1,0

Яйця, млн. шт.

36

53

79

70

88

Цукор

3

3

2,5

2,3

2,4

Кондитерські вироби

4

5

4,4

4,4

6,3

Чай

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Хліб і хлібобулочні

Вироби

52

45

39

41

39

Картопля

3

3

3

3

3

Овочі

8

9

7

5

6

Фрукти і цитрусові

13

9

5

20

14

8.10. Продаж алкогольних напоїв і тютюнових виробів

Через торгову мережу та мережу ресторанного господарства підприємств

2000

2001

2002

2003

2004

Алкогольні напої

В натуральному виразі, тис. дал

Горілка і

Лікеро-горілчані вироби

397

538

499

669

832

Вино

338

441

448

453

635

Коньяк

27

38

59

49

89

Шампанське

67

78

71

85

151

Пиво

680

828

1098

1489

1673

В абсолютному алкоголі

На одну особу, л

1,2

1,5

1,6

1,9

2,4

Тютюнові вироби, млн. шт.

92

92

255

1012

664

8.11. Продаж товарів тривалого користування

Через роздрібну мережу підприємств

(шт.)

2000

2001

2002

2003

2004

Годинники

12059

13199

11463

6219

3999

Радіоприймальні

Пристрої

634

1579

185

2209

1579

Телевізори

3882

4275

8524

11534

22649

Фотоапарати

2095

3043

3232

2760

4607

Холодильники і

Морозильники

1918

2746

4273

3781

10173

Пральні машини

1164

1921

3128

4531

10453

Електропилососи

2322

3339

4369

7355

12443

Легкові

Автомобілі

1852

2405

2237

2393

3072

Мотоцикли і

Моторолери

7

-

3

1

3

Велосипеди і

Мопеди

357

230

241

280

214

Швейні машини

26

54

17

43

5

 


9. ПОСЛУГИ

9.1. Діяльність підприємств сфери послуг

По регіонах республіки

(млн. грн.)

Обсяг вироблених

Послуг

Обсяг реалізованих послуг*

(у ринкових цінах)

Середньо-облікова кількість штатних працівників на 01.01.2005р., тис.

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Автономна

Республіка Крим

2445,7

3078,1

3690,2

2483,1

3122,2

3780,7

153,3

Алушта

88,3

110,8

177,0

102,1

128,0

206,8

6,2

Армянськ

1,8

1,6

1,7

2,0

1,7

1,8

0,7

Джанкой

91,1

109,7

132,7

14,5

17,5

54,1

5,5

Євпаторія

166,5

205,1

255,5

184,9

226,7

284,9

15,3

Керч

267,2

301,8

371,7

223,4

252,7

315,6

14,7

Красноперекопськ

12,1

13,2

16,5

13,8

14,8

18,6

1,8

Саки

36,5

45,7

51,0

42,6

51,2

56,9

2,8

Сімферополь

1014,3

1271,0

1592,1

1048,0

1318,4

1613,8

56,1

Судак

25,2

28,8

37,1

30,1

31,8

41,3

2,5

Феодосія

273,5

437,1

295,1

282,9

448,4

310,1

7,1

Ялта

384,5

451,6

636,7

444,2

520,5

739,2

26,5

Бахчисарайський

19,3

23,1

28,2

21,3

25,6

32,0

2,9

Білогірський

2,1

2,8

2,5

2,3

3,0

2,6

0,4

Джанкойський

1,1

1,4

1,7

1,1

1,4

1,8

0,5

Кіровський

2,2

2,3

1,6

2,3

2,4

1,7

0,8

Красногвардійський

8,2

7,4

13,5

11,1

8,3

15,5

1,7

Красноперекопський

0,0

0,0

0,5

0,0

0,0

0,6

0,0

Ленінський

10,5

11,0

11,6

11,2

11,8

13,6

1,0

Нижньогірський

2,6

2,3

2,5

2,8

2,5

2,7

0,3

Первомайський

1,6

1,3

0,8

1,8

1,3

0,8

0,4

Роздольненський

1,3

1,4

1,7

1,4

1,4

1,8

0,3

Сакський

3,0

7,1

10,3

3,3

8,1

11,6

1,9

Сімферопольський

27,8

35,9

43,3

30,7

38,6

47,0

2,6

Совєтський

2,1

2,7

2,5

2,1

2,8

2,6

0,4

Чорноморський

2,9

3,0

3,0

3,2

3,3

3,3

0,9

* Із загального обсягу реалізовано послуг підприємствами з бюджетним фінансуванням:

2002р. – 142,1 млн. грн., 2003р. – 159,6 млн. грн., 2004р. – 230,4 млн. грн.

9.2. Обсяги послуг за видами економічної діяльності

Обсяг вироблених

Послуг, млн. грн.

Обсяг реалізованих послуг

(у ринкових цінах), млн. грн.

2002

2003

2004

2002

2003

2004

Всього

2445,7

3078,1

3690,2

2483,1

3122,2

3780,7

у тому числі

Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

8,6

10,0

14,0

10,0

11,6

16,3

Ремонт предметів

Особистого користування і

Домашнього вжитку

4,9

4,9

5,1

5,4

5,3

5,7

Готелі та інші місця для короткотермінового

Проживання

148,7

169,4

239,1

168,8

191,1

273,9

Транспорт

987,4

1284,2

1328,1

804,5

1075,2

1075,5

Туристичні агентства та бюро подорожей

80,9

113,7

225,3

96,6

136,6

254,8

Діяльність транспортних агентств

57,1

74,1

55,8

59,5

77,7

61,8

Пошта та зв'язок

320,2

395,7

465,5

379,0

468,9

554,8

Операції з нерухомістю

72,3

87,9

118,4

81,1

98,7

135,2

Здавання під найм без

Обслуговуючого персоналу

20,8

36,0

39,9

25,2

42,7

47,8

Прокат речей особистого користування та

Побутових товарів

0,1

0,2

1,1

0,2

0,3

1,2

Діяльність у сфері

Інформатизації

10,1

9,8

13,6

11,2

11,4

15,1

Технічне обслуговування та ремонт офісної та

Комп'ютерної техніки

4,8

5,2

6,7

5,7

6,1

8,0

Дослідження та розробки

...

...

20,7

...

...

23,9

Діяльність у сфері права

19,5

21,1

22,5

21,8

23,0

24,2

Діяльність у сфері

Архітектури та будівництва

54,1

73,3

109,8

62,6

83,9

125,6

Технічний контроль та аналіз

8,5

12,3

13,4

8,9

13,1

15,2

Реклама

10,6

15,5

22,6

12,5

18,4

26,8

Підбір та забезпечення персоналом

0,6

0,7

0,9

0,6

0,7

0,9