Сегодня: 07 | 12 | 2021

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ2. РОБОТА НАД РУКОПИСОМ.........................................

2.1. СТРУКТУРА РОБОТИ...............................................

2.2. ОБ'ЄМ РОБОТИ......................................................

2.3. ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ.........................................

2.3.1. ВСТУП..............................................................

2.3.2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ....................................................

2.3.2.1. Джерела наукової інформації для складання огляду........

2.3.2.2. Звідки і заможна одержати оригінали статей...................

2.3.2.3. Складання списку літературних джерел і ведення картотеки..

2.3.2.4. Конспектування та реферування.................................

2.3.2.5. Цитування та посилання...............................................

2.3.2.6. Латинські назви видів і інших таксонів.......................

2.3.2.7. Використання спеціальних термінів............................

2.3.2.8. Заключна частина огляду.........................................

2.3.3. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ...........................................

2.3.4. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ.....................................

2.3.4.1. Текстова частина........................................................

2.3.4.2. Таблиці......................................................................

2.3.4.4. Хімічні формули, рівняння та розмірності.....................

2.3.4.5. Математичний апарат.....................................................

2.3.5. ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ.......................................

2.3.6. ВИСНОВКИ....................................................................

2.3.7. СКЛАДАННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ..............................

2.3.7.1. Опис журнальних статтей..............................................

2.3.7.2. Опис книжкових видань................................................

2.4. РЕЗЮМЕ........................................................................

2.5. ЗАВЕРШЕННЯ РОБОТИ НАД ТЕКСТОМ............................

2.5.1. ЗОВНІШНЄ ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ...............................

2.5.1.1. Друкарська машинка, комп'ютер..................................

2.5.1.2. Формат тексту..............................................................

2.5.2. РЕАГУВАННЯ.....................................................................

2.5.3. ВИЧИТКА.........................................................................