Сегодня: 17 | 10 | 2021

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТЗМІСТ.............................................

ВСТУП.................................................................................

1. ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ ТА ДИПЛОМНОЇ РОБІТ................

1.1. НАУКОВІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ................................

1.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ..........

1.2.1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ....................

1.2.2. ПЛАНУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ............................

1.2.2.1. Рекомендації щодо підбору об'єктів для дослідження......

1.2.2.2. Необхідний об'єм вибірки.......................

1.3. НАКОПИЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ............................

1.3.1. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ВЕДЕННЯ ЗАПИСІВ........

1.3.2. СИСТЕМА ЗАПИСІВ....................................

1.3.3. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ..............................................

1.3.3.1. Диктофон...................................................................

1.3.3.2. Фотоапарат..................................................................

1.3.3.3. Цифрові камери....................................................

1.3.3.4. Кіно - та відеокамери...............................................

1.4. МАТЕМАТИЧНА ОБРОБКА ДАНИХ.........................

1.4.1. ДЕЯКІ ОЗНАЧЕННЯ...............................
1.4.2. СКЛАДАННЯ ВАРІАЦІЙНИХ РЯДІВ......................

1.4.3. ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИБІРКИ.................

1.4.3.1. Середні значення, мода, медіана.................

1.4.3.2. Середня арифметична...............................

1.4.3.3. Середнє квадратичне відхилення (сигма)...............

1.4.3.4. Параметри об'єднаної вибірки........................

1.4.3.5. Коефіцієнт варіації.......................................

1.4.3.6. Похибка середньої арифметичної...................

1.4.3.7. Межі довіри, довірчий інтервал..........................

1.4.3.8. Показник точності досліду..............................

1.4.3.9. Асиметрія та ексцес...................................

1.4.4. ПОРІВНЯННЯ ДВОХ ВИБОРОК..................................

1.4.4.1. Порівняння двох виборок за середніми арифметичними........

1.4.4.2. Порівняння двох виборок за частотами розподілів................

1.4.4.3. Оцінювання ступеня перекривання двох виборок (трансгресія)

1.4.5 КОРЕЛЯЦІЯ ТА РЕГРЕСІЯ...................................................

1.4.5.1. Коефіцієнт кореляції.....................................................

1 4.5.2 Pівняння лінійної регресії.................................................

1.4.6. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ІНШИХ СТАТИСТИЧНИХ ПРИЙОМІВ І МЕТОДІВ...........

1.4.6.1. Дисперсійний аналіз...............................

1.4.6.2. Аналіз головних компонент.......................................

1.4.6.3. Факторний дискримінантний аналіз..........................

1.4.6.4. Таксономічний аналіз Смирнова................................

1.4.6.5. Методи порівняння видових списків.........................

1.4.6.6. Показники видового різноманіття...........................

1.4.6.7. Методи кладистики.............................................