Сегодня: 07 | 12 | 2021

Методичні вказівки до самостійного вивчення та виконання графічно-розрахункових завдань“ЕКОНОМІКА Й ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАНЬ ПІДПРИЄМСТВ"

Методичні вказівки до виконання

За допомогою методики, викладеної в завданні 1, можна також одержати відповідь на досить важливе для більшості об'єднань підприємств (ОП) питання, якій продукції віддати перевагу? Наприклад, ОП може виробляти два види продукції: А і Б (табл. 2)

Таблиця 2 - Необхідні дані для визначення точки беззбитковості

Найменування показника, одиниця виміру

Значення показника в одиницях виміру за видами продукції

“А”

“Б”

1

2

3

1. Прогнозована ціна одиниці продукції, грн.

26

70

2. Змінні витрати на одиницю продукції, грн. – всього

20

38

У тому числі:

2.1) оплата праці

15

30

2.2) матеріальні витрати

5

8

3. Постійні витрати на випуск обсягу продукції, тис. грн.

150

250

4. Очікуваний обсяг продажу за планом, од.

25000

10000

Для проведення порівняльного аналізу проектів необхідно визначити Маржу і Точку беззбитковості для кожного виду продукції:

1. Маржа:

1.1) для продукції “А” = 26 - (15 + 5) = 6 грн.;

1.2) для продукції “Б” = 70 – (30 + 8) = 32 грн.

2. Точка беззбитковості:

2.1) для продукції “А” = 150000 : 6 = 25000 одиниць = 25000 одиниць за планом;

2.2) для продукції “Б” = 250000 : 32 = 7813 одиниць < 10000 одиниць за планом.

Порівнюючи точки беззбитковості з очікуваним обсягом продажів, можна зробити такий висновок: при існуючому плані реалізації перевагу слід надавати виробництву продукції “Б”, оскільки достатньо реалізувати 7813 виробів, щоб покрити постійні витрати фірми. Реалізація решти 2187 (10000 – 7813) виробів дасть змогу одержати прибуток у розмірі 83106 грн. (38 х 2187). Що ж стосується продукції “А”, то точка беззбитковості збігається з планом реалізації. Це означає, що доходи від продажу продукції виду “А” відшкодують витрати, але не зможуть принести прибутку.

Вихідні дані для розрахунково-графічного завдання

Завдання 1

Таблиця 3

Варіант

Прогнозна ціна одиниці продукції, грн.

Змінні витрати виробництва на одиницю продукції, грн.

Постійні витрати на випуск обсягу продукції, тис. грн.

Очікуваний обсяг продажу, од.

Всього

З них

Оплата праці

Матеріальні витрати

1

2

3

4

5

6

7

1

20

16

10

6

16

8000

2

22

14

10

4

24

3000

3

25

13

8

5

36

10000

4

38

22

16

6

40

12000

5

18

14

7

7

20

7000

6

29

18

10

8

44

5000

7

35

21

16

5

15

2000

8

32

17

12

5

60

6000

9

28

15

9

6

130

16000

10

24

10

7

3

140

14000

11

22

11

6

5

165

17000

12

21

16

12

4

42

9600

13

26

20

14

6

60

10800

14

30

22

15

7

75

12500

15

34

19

11

8

260

18000

16

40

25

18

7

350

25000

17

36

21

14

7

420

28000

18

38

19

12

7

380

26000

19

42

20

10

10

600

34000

20

54

31

22

9

520

25800

21

50

30

21

9

610

35000

22

44

24

14

10

150

10000

Продовження таблиці 3

1

2

3

4

5

6

7

23

52

32

22

10

200

12000

24

56

30

19

11

340

15000

25

46

36

26

10

120

14000

26

48

27

19

8

300

16000

27

55

36

27

9

400

24000

28

60

38

28

10

310

16700

29

49

33

19

14

265

18000

30

58

40

23

17

380

33500

31

10

6

4

2

20

6100

32

12

8

5

3

22

6000

33

16

12

8

4

18

5000

34

22

12

8

4

30

4200

35

26

16

11

5

35

4000

36

14

8

6

2

36

7100

Завдання 2

Використовуючи вихідні дані завдання 1 як такі, що характеризують виробництво продукції “А”, розрахувати вихідні дані, що характеризують виробництво продукції “Б” і необхідні для виконання завдання 2, таким чином:

1) ціну продукції “Б” збільшити в 3 рази;

2) витрати на оплату праці збільшити в 2 рази;

3) витрати на матеріали збільшити в 1,5 рази;

4) постійні витрати збільшити в 1,7 рази;

5) очікуваний обсяг продажу зменшити в 2,5 рази.