Сегодня: 13 | 08 | 2022

Питання і білети до заліка з дисципліни «Зарубіжна література»

Питання і білети до заліка з дисципліни «Зарубіжна література»

 

Дайте загальну характеристику розвитку культури та літератури XIX ст.. Дайте визначення термінам: реалізм, натуралізм. Опишіть розквіт соціально-психологічної прози XIX ст. Дайте визначення термінам: імпресіонізм, символізм Назвіть чинники, що вплинули на формування світогляду Ф. Стендаля Дайте визначення термінам: неоромантизм; роман та його різновиди Охарактеризуйте етапи формування особистості Жульєна Сореля з роману “ Червоне і чорне ” Ф. Стендаля.

8.  Напишіть свої Судження про життєвий вибір Жюльєна Сореля, добираючи необхідні аргументи; про сенс назви роману.

9.  Охарактеризуйте Творчість Оноре де Бальзака.

10.  Напишіть про Зв’язки Оноре де Бальзака з Україною

Напишііть про владу золота та її філософію в повісті “Гобсек” Оноре де Бальзака. Напишіть (розкажіть про) Основні положення філософсько-етичного вчення М. Ф. Достоєвського у романі „Злочин та кара”.

13.  Дайте поняттям роман-трагедія та поліфонія.

14.  Напишіть основні етапи творчого шляху Л. М.Толстого, сутність його духовних шукань.

15.  Розкрийте проблематику твору „Анна Кареніна” Л. М.Толстого.

16.  Визначте провідні шляхи розвитку поезії середини ХІХ та межі ХІХ-ХХ ст.

17.  Опишіть символізм як літературний напрям останньої третини XIX – початку XX ст..

18.  Визначте та опишіть особливості світо – сприймання В. Витмена.

19.  Напишіть власну думку щодо вислову В. Вітмена про збірку “Листя трави”: “Це спроба виразити мою власну та особистісну природу…”.

20.  Напишіть особливості побудови, проблематику збірки “Квіти зла” Шарля Бодлéра.

21.  Охарактеризуйте провідні мотиви і новаторський характер лірики П. Верлена та А. Рембо.

22.  Напишіть суспільно-політичні умови розвитку літератури та основні риси літературного процесу кінця ХІХ - початку ХХ ст.

23.  Напишіть культурні, історико-літературні передумови та головні шляхи оновлення європейського театру кінця ХІХ – початку ХХ ст.

24.  Висловіть особисту думку щодо моральної відповідальності героїв твору за свої вчинки, думки та їхні наслідки, аргументуючи свою точку зору прикладами (“Портрет Доріана Грея” Óскар Вáйльд).

25.  Дайте визначення термінам: естетизм, інтелектуальна проза, парадокс.

26.  Поясніть, чому норвежця Г. Ібсена вважають зачинателем євро-пейської “нової драматургії”.

27.  Дайте характеристику еволюції образу Нори з роману „Ляльковий дім” Г. Ібсена.

28.  Дайте визначення термінам: “ібсенізм”; “нова драма”.

29.  Напишіть про сутність чеховського перевороту в драматургії.

30.  Поясніть, чому п’єса “Чайка” А. П.Чехова є символом МХАТу.

31.  Напишіть, чому комедія “Пігмаліон” Б. Шоу є зразоком “драми-дискусії”.

32.  Напишіть про місце Б. Шоу в англійській і світовій літературі.

33.  розкажіть (напишіть) про розкол літератури на елітарну та масову.

34.  назвіть основні етапи та тенденції розвитку літератури першої половини ХХ століття, естетичні пошуки, художні набутки.

35.  Дайте визначення термінам: авангардизм, експресіонізм, футуризм, імажинізм, акмеїзм.

36.  Охарактеризуйте творчість Р. М.Рíльке

37.  Визначте провідні мотиви лірики Р. М.Рíльке: “Орфей, Еврідіка, Гермес”, “Згаси мій зір...”, “Осінній день”, “Сонети до Орфея”.

38.  Охарактеризуйте творчість Ґійóма Аполлінéра як шлях від неоромантизму до кубофутуризму

39.  Опишіть ідейний задум збірок “Алкоголі. Вірші 1898-1918 рр.”, “Каліграми Ґійóма Аполлінéра

40.  Дайте визначення термінам: сюрреалізм, каліграма.

41.  Охарактеризуйте життєвий і творчий шлях Томаса Стернза Еліота

42.  Напишіть у чому трагічне відчуття дійсності з її відчуженістю між людьми, духовним спустошенням людства, в поезіях “Ранок біля вікна”, “Суїні серед солов’їв”, поемі “Порожні люди” Томаса Стернза Еліота.

43.  Дайте аналіз віршам Федерiко Ґарсíа Лóрки: “Про царівну Місяцівну”, “Балада про чорну тугу”, “Гітара”, “Газела про темну смерть”, “Касида про сон під зорями”

44.  Дайте визначення термінам: канте-хондо, романсеро, касида, газела.

45.  Охарактеризуйте “срібну добу” російській поезії.

46.  Назвіть провідні мотиви й символи лірики О. Блока: “Незнайома”, “Весно, весно, без меж і без краю...”, “Скіфи”

47.  Назвіть основні етапи творчості Анни Ахматової

48.  Визначте художні особливості ранньої Анни Ахматової у вірші “Поезія втрат”.

49.  Анна Ахматова і Україна.

50.  охарактеризуйте “Реквієм” Анни Ахматової як пам'ятку доби тоталітаризму

51.  визначте футуристичні та авангардистськи основи у творчості Володимира Володимировича Маяковського: “А ви змогли б?”, “Послухайте!”, “Лілічко! Замість листа”

52.  Тема кохання в творчості Володимира Володимировича Маяковського: (“Лілічко! Замість листа”).

53.  Опишіть особливості пейзажної лірики Бориса Леонідовича Пастернака :“ Визначення поезії”, “По стіні збігали стрілки… ”, “Зимова ніч ”.

54.  Поясніть в чому полягає художнє новаторство школи “потоку свідомості”

55.  Визначте основні етапи та тенденції розвитку європейської прози першої половини ХХ ст

56.  У чому було Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму,

57.  Назвіть світоглядні та естетичні позиції Дж. Джойса

58.  наведіть приклади автобіографічної складової есе “Джакомо Джойс” Дж. Джойса

59.  Дайте визначення термінам: ремінісценція, есе, алюзія, пародія.

60.  Назвіть основні етапи творчості Ф. Кафки

61.  Охарактеризуйте на прикладі Грегора Замзи („Перевтілення” Ф. Кафка) та його родини трагедію “маленької людини”.

62.  Назвіть основні етапи творчості М. О..Булгакова

63.  Розкрийте систему образів. Образи Майстра та Маргарити, Ієшуа та Понтія Пілата. Складність та суперечливість образу Воланда у романі “Майстер і Маргарита” М. О. Булгакова.

64.  Поясніть у чому проявлявся антитоталітарний характер творчості Т. Мана

65.  Охарактеризуйте новелу „Маріо і чарівник”Т. Мана як твір –зостереження.

66.  Охарактеризуйте головних героїв твору „Чума” А. Камю з позиції різних можливостей морального вибору людини у “межовій ситуації”,

67.  Дайте визначення термінам: інтелектуальна проза, екзистенціалізм, абсурд, роман-притчу, роман-хроніку.