Сегодня: 08 | 05 | 2021

Лекція ЗберІгання палива. Робота двигунів внутрішнього згоряння

Лекція  ЗберІгання палива. Робота двигунів внутрішнього згоряння

План:

1.  Зберігання палива.

2.  Робота двигунів внутрішнього згоряння.

Л. 1 ст. 51 – 62

ЗАХОДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГОРЕСУРСІВ

Технічні і технологічні заходи щодо економії енергоресурсів забезпечують від 10 до 80 % економії палива або енергії. Систематизовані дані по цих заходах зведені в три підрозділи: експлуатаційні, реконструктивного порядку і що вимагають досліджень.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЗАХОДИ

До експлуатаційних відносяться ті заходи, які вимагають незначних капіталовкладень і можуть бути здійснені за рахунок експлуатаційних витрат господарств. Це переважно недорогі пристрої, вживані при зберіганні палива, роботі двигунів внутрішнього згорання, котельних і нагрівальних пристроїв, використанні електроприймачів, а також при експлуатації мережевого і житло-комунального господарства.

1. Зберігання палива

При зберіганні палива можуть бути його втрати кількісні (зменшується маса), якісні (погіршуються фізико-хімічні і експлуатаційні властивості) і змішані, коли одночасна знижується кількість палива і погіршується його якість.

Під час технічної експлуатації паливосховищ кількісні втрати спостерігаються при навантаженнях і переміщеннях твердого палива, розливах і підтіканнях з резервуарів рідкого палива. Якісні втрати відбуваються із-за окислення палива зважаючи на тривалі терміни зберігання або конденсації і полімеризації нестійких вуглеводнів.

Місткість паливних складів в господарствах коливається від

15-денного до 5...6-місячногозапасу. Протягом такого тривалого часу зберігання складські втрати досягають 5...7 %. Наприклад, вугілля, стикаючись з киснем повітря, піддається безперервному окисленню. В результаті він подрібнюється, погіршується його спекаємість, знижується теплотворна здатність, а можливо і самозаймання.

Тому правильна організація складського господарства має вирішальне значення для зниження невиробничих втрат палива при зберіганні. Основні організаційні заходи, що знижують витрату палива під час його зберігання, - поліпшення технічного стану складського устаткування, контроль якості використовуваного палива, облік і нормування його витрати, використання палива тільки по призначенню. Найбільш поширені прийоми технічної експлуатації паливосховищ, які дозволяють понизити втрати палива без капіталовкладень, приведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Енергозберігаючі прийоми експлуатації сховищ палива.

Міроприємства(заходи)

Результат, що досягається

Отримувані( % )

Економія(+) і перерозхід(-)

Склади автотракторного палива

Використання палива не по призначенню

Перевитрата палива

- 2 ... - 10

Заповнення автоцистерни вище або нижче за відмітку

Розбризкування, витоки, випаровування

- 0,1 ... - 0.5

Нещільно закрита горловина автоцистерни

Розбризкування, витоки, випаровування

- 0,6 ... - 1,7

Залив палива відкритим струменем

Розбризкування, витоки, випаровування

- 0,2 … - 0,3

Нещільність в трубах швах

Витоки, випаровування

- 0,1 ...- 0,4

Залишок палива в цистерні

Неповний злив, випаровування

-0,1 ...- 1,5

Несправні засоби перекачки

Неповний злив, витоки, випаровування

- 0,1 … - 0,4

Неповне (20...60%) заповнення резервуару

Випаровування

- 0,6 ... - 11,0

Забарвлення резервуара в світлий колір

Зниження випаровування

+ 1,0 … + 6,5

Заправка палива підручними засобами

Розлив, випаровування, неповний злив

- 1,0 ... - 2,0

Переповнювання паливних баків

Розлив, випаровування

- 1,0 ... - 2,0

Заправка шлангом без раздаточного крана

Розлив, випаровування

- 0,1 ... - 0,3

Налив в двигун масла

Кухлем з бочки

Розлив, неповний злив

- 17,0 ... - 25,0

Застосування спеціальних наборів (ОП - 1764) матеріалів і інструменту (епоксидна смола, затверджувач, ацетон, стіклотканина) для своєчасного усунення витоків

Усунення витоків нафтопродуктів

+ 0,2 … + 0,4

Використання насоса-дозатора і роздаточних рукавів з краном для заливки масла

Зниження втрат змазочних масел

+ 0,4 … + 10

При застосуванні пластичних

Мастил:

- перекладання в дрібну тару;

- заповнення шприца лопаткою або рукою;

- відсутність або несправність пружини в шприці;

- розфасовка нафтопродуктів в поліетиленові труби або гільзи одноразового використання

Втрати

Втрати

Втрати

Зниження втрат

-  2,0 ... – 3,0

- 2,0 ... – 5,0

До - 40

До + 30

Склади котельно-пічного палива

Скорочення термінів зберігання вугілля до 5 місяців

Зниження втрат

+ 2,0 ... + 4,0

Закладання вугілля в штабель шарами:

- перший шар ─ 0,5 м, подальші - 1,0 м. Кожен шар складається бульдозером. Загальна висота не більше: для кам’яного - 3,5 м; бурого -2,5 м.

Скорочуються прямі втрати палива, збільшується пожежобезпека

+2,0...+3,0

Складання, транспортування і зберігання вугілля відповідно правилам і інструкціям

Скорочуються прямі втрати палива, збільшується пожежобезпека

+ 5,0 ... + 7,0

Заміна підігріву парою при зливі мазуту з цистерни на підігрів струменями гарячого мазуту, нагрітого в зовнішньому теплообміннику

Усунення обводнення мазуту, поліпшується очистка цистерн

+ 2,0 ... + 3,0

Нещільне закриття горловини

Витік, випаровування

- 0,1 ... - 0,4

Нещільність в трубах швах газосховищ

Витік газу

- 0,4 ... - 4,0

Паливо слід зберігати на спеціальній території - складі. У кожному господарстві розпорядженням керівника господарства повинні бути затверджені лиця, палива, що відповідають за приймання, від постачальників, за своєчасне оформлення документів по прийомці, по кількості і якості палива і по представлення претензій у встановлені терміни. На кожному складі повинна бути інструкція по зберіганню палива.

Тверде паливо, що поступає, винне зважуватися на вагах, які періодично по графіку перевіряють і регулюють.

Майданчики для складування вугілля повинні мати тверду підставу і бути очищені від сміття і лишніх предметів. Для відведення ґрунтових, дощових і снігових вод з урахуванням місцевих природних умов влаштовують дренажні канави, які періодично прочищають і містять в справності.

Вугілля треба зберігати в правильно оформлених штабелях, що мають що вирівнюються і ущільнені відкоси і поверхню, сплановану з ухилами до країв штабелю для безперешкодного стоку зливних вод.