Сегодня: 22 | 06 | 2021

Лекція “Типові методи реконструкції виробництва. Використання енергоресурсів”

Лекція Типові методи реконструкції виробництва. Використання енергоресурсів

 

План

1.  Типові заходи.

2.  Використання місцевих енергоресурсів

Література

1. Корабльов А. Д. ст. 89-102

Ця група заходів виявляється в результаті перевірки відповідності діючих технічних і технологічних рішень сучасним енергозберігаючим технологіям, що вимагають таких капіталовкладень, які необхідно передбачати планами на реконструкцію або модернізацію господарств. Маючи на увазі, що ці заходи вимагають істотних витрат, їх особливо ретельно перевіряють на економічну доцільність.

До основних енергозберігаючих заходів реконструктивного порядку можна віднести типові, які здійснюють в проектній практиці згідно встановленим нормативам, використовування місцевих енергоресурсів, заміну цінних видів палива на менш цінні, вживання вторинних енергоресурсів, використовування відходів промисловості, упровадження нових енергозберігаючих електротехнологій і автоматизацію виробництва.

1.Типові заходи

Під типовими розуміють ті заходи, які традиційно розглядають і застосовують проектні організації при проектуванні або реконструкції сільськогосподарських об'єктів. До цієї групи можна віднести заходи, розглянуті в розділі «Експлуатаційні заходи», якщо вони були включені в план реконструкції із значними капіталовкладеннями, і, окрім них, заходи щодо використовування енергозберігаючих установок. При будівництві нового або реконструкції існуючого нафтоскладу в господарстві в першу чергу звертають увагу на місткість резервуарного парку. Це необхідне для забезпечення енергоустановок нафтопродуктами з урахуванням роздільного зберігання по сортах и марках, а також об'ємів і термінів надходження. Таке розмежування дозволяє понизити загальну витрату нафтопродуктів на 2 %.

Типові заходи, що використовуються при проектуванні пристроїв теплопостачання, залежать від прийнятої схеми—децентралізованої або централізованої.

При децентралізованому теплопостачанні застосовують місцеві теплогенеруючі установки — казани-пароутворювачі або теплогенератори. Тут з енергозберігаючих позицій в проекти включають розрахунки максимальних витрат теплоти на всі види тепло-споживання (опалювання, вентиляція, гарячіше водопостачання і технологічні потреби) і закінчують підбором відповідних генераторів теплоти і визначенням витрати палива. Для індивідуального користування промисловість випускає теплогенератори продуктивністю від 100 до 500 Мкал. При централізованому теплопостачанні в умовах сільського господарства найбільш прийнятні водяні двотрубні теплові сіті відкритого типу, з яких частина теплоносія розбирається споживачами на гаряче водопостачання. Місцеву розводку гарячого водопостачання приєднують до подаючого і зворотного трубопроводів тепломережі через змішувач, регулюючий температуру змішаної води, яка, йде на водорозбір.

Системи опалювання будівель приєднують до поверхневих водяних теплових сіток по двох основних схемах: безпосередньо (коли температура теплоносія в подаючому трубопроводі не перевищує граничнодопустиму температуру води для місцевої системи опалювання) і через елеватор (коли температура теплоносія більше допустимої для води системи опалювання даної будівлі).

Калорифери вентиляційних систем і повітряного, опалювання безпосередньо підключають до теплової мережі. В парових теплових сітях початкові параметри теплоносія повинні прийматися по параметрах пари споживача з урахуванням втрат тиску і падіння температури пари в паропроводах при розрахунковому режимі.

Системи опалювання, вентиляція і споживання пари приєднують безпосередньо до теплової сітки, а системи гарячого водопостачання — через пароводяні підігрівачі.

Розрахункове теплове навантаження (Вт) котельної централізованого теплопостачання визначають окремо для холодного і теплого періодів року по наступних формулах

 

де 1, 2 — коефіцієнт запасу, що враховує втрати теплоти в теплових сітях, витрата теплоти на власні потреби котельної і резерв на можливе збільшення теплоспоживання господарством.

Залежність укрупненого показника питомого потоку теплоти ф від розрахункової температури зовнішнього повітря була приведена на малюнку 4.

При проектуванні котельних з виробництвом пари особлива увага звертається на повернення конденсату.

Це технічне рішення забезпечує економію палива від 10 до 30 %.

В сільських електричних сітях втрати електроенергії досягають 13 % і більш. Тому реконструкція електричних сітей часто направлена на зниження цих втрат.

Оскільки ці роботи не виконуються в сільськогосподарському виробництві, вони в даній книзі не розглядаються.

Для безперебійного їх енергозабезпечення часто будують резервні лінії електропередачі. Втрати електроенергії в сітях пропорційні активному опору дротів. Отже, щоб понизити втрати доцільно в нормальному режимі роботи навантаження розподіляти між робочими і резервними лініями.

Втрати електроенергії в трансформаторах можна звести до мінімуму шляхом правильного вибору потужності і числа трансформаторів і раціонального режиму їх роботи. Вибір числа трансформаторів був пов'язаний з режимом навантаження споживачів. В сільському господарстві технологічні процеси в основному виконуються періодично, і навантаження часто і різко коливається. Вживання на об'єкті одного постійно включеного трансформатора викликає великі втрати холостого ходу. Тому на сільськогосподарських об'єктах рекомендується використовувати підстанції З двома і більш трансформаторами.