Сегодня: 08 | 05 | 2021

Лекція “Економія енергоресурсів за кордоном”

Лекція Економія енергоресурсів за кордоном

 

План

1. Тенденції розвитку с/г виробництва.

2.Основні напрямки по виконанні робіт по енергозбереженню.

3. Характеристика напрямків.

Література

1. Корабльов А. Д. ст. 145-149

1.Тенденції розвитку с/г виробництва.

Одна з тенденцій сучасного сільськогосподарського виробництва — оснащення його енергонасиченою технікою. Тільки за останні 10 років потужність машинно-тракторного парку сільського господарства промислово розвинутих країн подвоїлася, досягнувши 1500 млн. кВт. Частка споживання енергії сільським господарством в цих країнах складає від 5 до 18% загального споживання енергії.

За підрахунками іноземних експертів, при сучасних крупних витратах енергії світові запаси нафти будуть вичерпані через 40 років, газу — через 50 і вугілля — через 70...100 років. Тому за кордоном також ведуться великі дослідницькі роботи з метою зниження витрати енергоресурсів.

2.Основні напрямки по виконуваних робіт по енергозбереженню.

Основні напрями робіт, що проводяться: автоматизація виробництва із застосуванням обчислювальної техніки і електроніки;

Використовування енергії відходів сільськогосподарського виробництва;

Вдосконалення організації енергозбереження;

Вдосконалення техніки і технології сільськогосподарського виробництва.

3.Характеристика напрямків

На першому напрямі дослідження ведуться по широкому використовуванню електроніки і обчислювальної техніки для стеження за технічним станом складальних одиниць складних машин, для регулювання виробничих процесів і підтримки підходящих режимів їх роботи, для контролю і обліку роботи енергоспоживаючих установок.

Наприклад, фірма БПВ (Швейцарія) розробила автоматизовану систему реєстрації, аналізу і обробки даних про стан і роботу автопоїздів. Вона складається з бортової мікроЭВМ, сполученої з електронним блоком і датчиком на вузлах автопоїзда, і стаціонарної міні-ЭВМ, що знаходиться на автотранспортному підприємстві. Інформація зі всіх датчиків поступає на електронний блок, де покази порівнюються з граничними запрограмованими значеннями. Водій зразу ж одержує сигнал від мікроЭВМ при виході окремих показників за допустимі межі, і це дозволяє управляти автопоїздом в найекономічніших режимах. Вся інформація про технічний стан основних складальних одиниць автопоїзда, режимах роботи, витрати палива, простоях в дорозі, надходженнях і виконаннях замовлень поступає з магнітного блоку бортової мікроЭВМ на ЭВМ автопідприємства.

Отримана на ЕОМ інформація обробляється і використовується технічною і комерційною службами для управління системою технічної експлуатації і службою перевезення.

Аналогічна автоматизована система управління вантажним автопарком була розроблена фірмою Киенцле (ФРН). Такі системи доцільно розглянути на предмет використовування в автотранспортних господарствах агропромислового комплексу.

В Угорщині і Данії, наприклад, починають вводити мікропроцесорний контроль за процесом сушки. Мікропроцесор, одержуючи сигнали від різних датчиків, управляє процесом сушки в автоматичному режимі відповідно до заданої програми, не допускаючи перевитрати енергії і забезпечуючи сушку тільки до заданого програмою рівня. Спеціальні сенсори реєструють вогкість продукту і автоматично враховують всі відхилення від заданої величини.

По другому напряму — використовування енергії відходів сільськогосподарського виробництва — основні дослідження ведуться в справі створення біогазових установок і за способами спалювання відходів рослинництва.

Закордоном дані установки набувають все більше і більше поширення, особливо на великих комплексах, де потрібна швидка переробка гною на органічне добриво.

Для спалювання рослинних відходів, наприклад соломи, стебел кукурудзи, соняшнику і т. п., в багатьох західноєвропейських країнах і США були розроблені спеціальні агрегати, що служать для виробництва теплової енергії. По розрахунку західнонімецьких фахівців, енергетичний потенціал соломи, одержуваної з 1 га посівів зернових, еквівалентний 1200... 1800л рідкого палива. Рослинні відходи пресують в пакунки, які і спалюють в печах. Істотною трудністю при спалюванні стебел кукурудзи є їх висока вогкість (35...60 %), що не дозволяє пресувати їх в пакунки. Перешкодою є також висока вартість машин для прибирання, зберігання і спалювання стебел. Тому в цій області основні дослідження ведуть по вдосконаленню конструкцій печей Для спалювання відходів.

По третьому напряму — вдосконалення організації енергозбереження — основні дослідження ведуться по методах стимулювання економії палива. Так. наприклад, в Угорщині була введена система придбання палива для автотранспорту за готівковий розрахунок. Не витрачені на паливо гроші залишаються у водія як винагорода. Завдяки такому матеріальному стимулюванню водіїв став зразковим зміст автомобілів, їзда — більш економічної.

Постійно контролюється витрата палива. При перевищенні витрати на 10 % в порівнянні з нормами повинна бути в шестиденний термін була виявлена причина цієї перевитрати. Якщо продовжується експлуатація несправного автомобіля, то винні карають штрафом рівним 100-процентній вартості перевитрачаного палива. Такі жорсткі заходи забезпечили особливо дбайливе відношення до автотранспорту.

По четвертому напряму досліджень — вдосконалення техніки і технології сільськогосподарського виробництва — роботи виконуються аналогічно роботам, що проводяться в нашій країні. Це сушка сільськогосподарських продуктів активним вентилюванням використовування теплоти охолоджуваного молока і відпрацьованого повітря тваринницьких приміщень через рекуператори і регенератори енергії для нагріву повітря і води,