Сегодня: 23 | 09 | 2021

Навчальний посібник Управління Земельними Ресурсами В. В. Горлачук В. Г. В'юн А. Я. Сохнич (частини 1)

2.1. Поняття управління земельними ресурсами...

2.2. Предмет науки і методи дослідження...

2.3. Еволюція розвитку управлінської школи..

2.4. Вітчизняний розвиток теорії управління.....

2.5. Роль управління земельними ресурсами...

2.6. Мета і завдання ефективного управління земельними ресурсами...

2.7. Методи управління

2.8. Наукові принципи управління...

2.9. Функції управління...

2.10. Загальна характеристика функцій управління....

2.11. Стратегія і тактика управління.......

2.12. Стиль управління.....

3. Періодизація історії розвитку системи управління земельними ресурсами ....

3.1. Управління земельними ресурсами в дохристиянський період....

3.2. Управління земельними ресурсами в ранній християнський період...

3.3. Земельні відносини та управління земельними ресурсами Київської Русі..

4Управління земельними ресурсами

3.3.1. Формування адміністративно-територіального утворення

Київської Русі як об'єкта управління....

3.3.2. Соціально-економічні штрихи до портретів державотворців Русі...

3.3.3. Розвиток системи управління використанням та охороною

Земель Київської Русі.....

3.4. Управління земельними ресурсами в період Литовської доби...

3.5. Польський період управління земельними ресурсами..

3.6. Московський дореформений період управління земельними

Ресурсами (1687-1861 рр.)...

3.7. Управління земельними ресурсами в Україні за царсько-російської доби

В пореформений час (60-ті роки XIX ст. - початок XX ст.).

3.8. Управління земельними ресурсами в період Столипінської реформи...

3.9. Розвиток системи управління земельними ресурсами в Галичині...

3.10. Особливості управління земельними ресурсами в Україні

(1917 р. - кінець 30-х років XX ст.)..

3.11. Управління земельними ресурсами в післявоєнні роки

(1945 р. - початок 90-х років XX ст.).........

4. Правові аспекти управління земельними ресурсами.....

4.1. Конституційні засади управління...

4.2. Земельний кодекс - правова основа ефективного управління.....

4.3. Законодавчі акти та нормативні документи в системі управління..

4.4. Реалізація Указу Президента України "Про невідкладні заходи

Щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки".

5. Інституційний механізм системи управління земельними ресурсами.....

5.1. Органи державного управління......

5.2. Компетенція вертикальної ієрархії в галузі управління.....

5.3. Підготовка кадрів для державних земельних органів............................

6. Інформаційне забезпечення системи управління земельними ресурсами....

6.1. Теоретичні засади інформаційного забезпечення.......................

6.2. Земельно-кадастрова інформація.....................................................

6.2.1. Земельно-реєстраційна система................................................

6.2.2. Грошова оцінка земель як механізм управління.............................

6.2.3. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.............................

6.2.4. Планово-картографічне забезпечення...................................

6.2.5. Геоінформаційні технології..............................................

6.2.6. Комп'ютеризація управління земельними ресурсами...............................

7. Управління земельними ресурсами в умовах ринкової економіки.....

7.1. Особливості управління.............................................................

Навчальний посібник 5

7.2. Трансформація форм власності на землю.......................................

7.3. Управління землями сільськогосподарського призначення............

7.3.1. Управління землями запасу.....................................................

7.3.2. Управління землями резервного фонду......................................

7.3.3. Управління меліорованими землями........................................

7.3.4. Управління радіонуклідне забрудненими землями....................

7.4. Управління земельними ресурсами в населених пунктах............

7.4.1. Організаційні засади управління........................................

7.4.1.1. Земельна ділянка як об'єкт управління.............................

7.4.1.2. Зміст та завдання кадастрового землевпорядкування..................

7.4.1.3. Встановлення меж земельних ділянок на забудованих територіях.......

7.4.2. Земельно-господарське впорядкування як механізм

управління земельними ресурсами............................................

7.4.2.1. Розмежування земель державної та комунальної власності.............

7.4.2.2. Встановлення прибудинкових територій…………………

7.5. Управління земельними ресурсами з особливим режимом використання.........

7.5.1. Управління землями природно-заповідного фонду

та іншого природоохоронного призначення……………………………