Сегодня: 16 | 05 | 2021

РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ “ Сучасна західна філософія ” Спеціалізація “Етика

Робоча програма

Лекційний курс – 6 год.

Тема 1. Зміна парадигм філософського мислення у філософії ХХ ст.

План:

1.  Причини і основні напрямки світоглядно-методологічних трансформацій філософії у ХХ ст.

2.  Основні риси некласичної парадигми філософського мислення.

3.  Основні риси посткласичної парадигми філософського мислення.

Тема 2 Людина і світ людини в філософії ХХ ст..

План:

1.  Розвиток філософії життя у ХХ ст.

2.  Філософська антропологія

3.  Екзистенціалізм.

4.  Філософські виміри психоаналізу.

Тема 3. Проблема знання та мови у філософії ХХ ст.

1.  Історична доля позитивізму: неопозитивізм і постпозитивізм.

2.  Герменевтика та феноменологія.

3.  Структуралізм та постструктуралізм.

Тема 4. Релегійна філософія у ХХ ст.: традиціоналізм та спроба оновлення.

1.  Неотомізм

2.  Персоналізм

3.  Містицизм.

ТЕМАТИКА І ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТТЬ – 10 год.

Тема 1. Криза філософії як метафізики. Феноменологічна програма подолання метафізики.

План:

1.  Е. Гуссерль як засновник феноменології. Базові поняття і принципи феноменологічного вчення і феноменологічного методу Гуссерля. Їх світоглядно-методологічне значення.

2.  Трансформація феноменологічного методу у М. Хайдеггера, його рух від феноменології до екзистенціалізму та герменевтики. Фундаментальна онтологія М. Хайдеггера, її основні категорії та принципи.

3.  Розвиток феноменології в філософії ХХ-ХХІ ст.

Тематика доповідей і рефератів:

1.  Причини і основні напрямки світоглядно-методологічних трансформацій філософії у ХХ ст.

2.  Теоретичні витоки феноменологічного методу Гуссерля.

3.  Гуссерль про кризу європейських наук.

4.  Поняття «життєвого світу» у Гуссерля та його послідовників.

5.  Феноменологія тілесного існування.

6.  Феноменологія як нова наука про життя.

7.  Феноменологія у контексті мови і суспільства.

8.  Феноменологія у регіонах наук (у психіатрії, психології, соціології, історії тощо).

9.  Гайдегерівська аналітика буття, питання про «сенс буття».