Сегодня: 28 | 01 | 2022

ПЛАН – КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ На тему: “Забір і подача води струменевими насосами” Ежектування води за допомогою всмоктуючого рукава. Ежектування води за допомогою трубопроводу із цистерни в насос. 2004

ПЛАН – КОНСПЕКТ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ На тему: “Забір і подача води струменевими насосами” Ежектування води за допомогою всмоктуючого рукава. Ежектування води за допомогою трубопроводу із цистерни в насос. 2004

ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

ВСТУП

1.  Ежектування води за допомогою всмоктуючого рукава.

2.  Ежектування води за допомогою трубопроводу із цистерни в насос

ВСТУП. При проведенні цього виду занять особливу увагу необхідно приділити питанням техніки безпеки, а саме: закріпити надійно рукавні лінії з відводящої лініею на даху автомобіля для під страховки необхідно 2 бійця.

1. Ежектування води за допомогою всмоктуючого рукава.

Збирається схема:

Робота схеми:

Вода забирається з цистерни і подається до ежектора (Q1), після ежектування (Q2 + Q1) подаються в цистерну і заповнюють її, як правило, повністю, після цього по всмоктую чому рукаву, що з'єднує цистерну з насосом вакуумною системою ПА забирається вода в кількості (Qсис.) з відцентрового насосу частина води (Q1) іде повторно на ежектування, а Q2 для подачі через ствол на пожежу (Q2= Qств.). Рівень води в цистерні повинен бути на одному рівні, його регулюють степінь відкриття напірного вентилю насосу для подачі води на ствол. Вентиль насосу падаючої рукавної лінії до гідроелеватора відкривається повністю.

В залежності від діаметру рукавів які використовуються можливі 3 варіанти:

1.  Підходящі і відводящі лініі діам. 77 мм;

2.  Підходяща рукавні лінія діам. 66 мм, відводяща 77 мм

3.  Підходяща та відводяща лінії діам. 66 мм, тоді відводящу лінію складають 2 паралельні лінії по 66 мм, що прокладаються за допомогою двійника або розгалудження.

Для ежектування необхідно мати деякий запас води в цистерні, який визначається по формулі:

Wв=2(Wп+Wв)

Wв - об'єм води в рукавах відводящої лінії

Wп - об'єм води в рукавах підводящої лінії

Wп(Wв)= пWр

Wр – об'єм води в одному рукаві

П – кількість рукавів в лінії

Об'єм води в одному рукаві довжиною 20 м в залежності від його діаметру становить

Внутрішній діаметр рукава, мм

77

66

51

Об'єм води в рукаві, л

90

70

40

Деякі практична рекомендації:

-  воду подавати на пожежу тільки в тому випадку коли відцентровий насос включений і досягли необхідного робочого тиску, мінімум 6 МПа;

-  досвідчені водії рівень води в цистерні тримають таким чином, щоб невелика струйка води переливалась через переливну трубу цистерни і капала на землю.

ВИСНОВОК: Ежектування використовують тоді, коли неможливо використати відцентрові насоси для забору води з вододжерела.

2. Ежектування води за допомогою трубопроводу із цистерни в насос

Якщо на пожежу необхідно подати до 7 л води, то використовують трубопровід 1 з'єднуючий цистерну з насосом, діам. якого менший ніж всмоктуючого рукава (діам.80 мм) . В цьому випадку схема має вигляд:

Схема подачі води на пожежу за допомогою водозбірника ВС - 125 та розгалудження РТ - 80

Загальна будова

1.  Трубопровід з'єднуючий цистерну з насосом;

2.  Водозбірник ВС-125

3.  Розгалуження РТ-80

4.  Трубопровід з'єднуючий насос з цистерною

Попереднє заповнення насосу водою проводиться з цистерни через трубопровід 1. Основний недолік від попередньої схеми – сильне засмічення насосу. Для нормальної роботи схеми всмоктуючий порожнині насосу потрібно підтримувати надлишковий тиск води Нннадл. в см=0.05 МПа.

Можна працювати і без розгалуження, але в цьому випадку треба перегинати рукав біля водозбірника і видкривати його при підході води, що призводить до гідравлічного удару в робоче колесо насосу, і до зриву подачі води. Використання розгалуження РТ-80 ліквідує ці 2 проблеми.

Деякі практичні рекомендації:

-  після ежектування води вентиль на трубопроводі 1 закрити.

-  Відкрити вентиль на трубопроводі 4 і заповнити цистерну водою.

-  Після заповнення цистерни водою, закрити вентиль на трубопроводі 4 і відкрити подачу води з насоса на ствол. Напірний вентиль подаючий воду на ствол відкривати не більше ніж на 2 оберти, щоб не було зриву води в системі в результаті перевитрат води подаваємої через пожежний ствол, коли Qств більше Q2.

Схема подачі води на пожежу з допомогою одного відцентрового насосу ПН-40 УВ та двох гідроелеваторів Г-600.

З допомогою 2 гідроелеваторів Г-600 і насосу ПН –40УВ, можна подати 2 ствола А з діам. насадку 19 мм; 1 ствол Б з діам. насадку 13 мм; або 1 лафетний ствол з діам. насадку 25 мм.

Схема для відкачки води

1.  Водойма (можна використовувати пожежний гідрант)

2.  АЦ або АН

Схема годиться тільки для відкачки води, на пожежу воду подати неможливо в результаті втрат напору в гідроелеваторі Г-600. Позитивним є те, що брудна та засмічена вода не попадає в цистерну або насос.

ВИСНОВОК: Гідроелеватор Г-600 не замінний для якісної відкачки води з затоплених приміщень.

Фронтальне опитування особового складу по новому матеріалу.

Видача завдання на самопідготовку:

Повторити тему “Забезпечення військових частин пожежним майном”.