Сегодня: 27 | 07 | 2021

Тести Контрольні роботи з т.Літератури 70-90 х р. XIX CТ69. Він був організатором театральної справи на Україні… Прізвище цієї людини…
– М. Старицький
– М. Заньковецька
– І. Котляревський
70. “Сонце – то мій вірний отаман. Висушуючи ті поля, висисаючи всі живі соки з землі, воно працює на мене…” – це слова
– Германа Гольдкремера
– Леона Гаммершляга
71. У Новочеркаську, на засланні, І. Карпенко-Карий написав…
– “Бондарівна”
– “Розумний і дурень”
– “Наймичка”
– “Безталанна”
– “Мартин Боруля”
– “Сто тисяч”
– “Хазяїн”
– “Сава Чалий”
72. “На злість тим, що нас розлучили.
Наперекір тим, що вкрали наше щастя.
Ми його відкрадім” – це слова:
– Михайла Гурмана
– Миколи Задорожнього
– Павла Чубана
– Михайла Ляшенка.


Тести О. Кобилянська

1.Перші твори Ольги Кобилянської написані мовою:

А російською

Б українською

В румунською

Г Німецькою

2.Перший друкований твір О. Кобилянської

А Людина

Б Земля

В Апостол черні

Г Царівна

3.О. крбилянська активно розвивала в українській літературі тему

А влади землі над людиною

Б Становище освіченої, культурної жінки в суспільстві

В проблеми взаємин інтелігенції та селянства

Г життя буковинських селян

4.Суспільна діяльність О. Кобилянської пов’язана з

А „Товариством руських жінок на Буковині”

Б народницьким рухом

В більшовицькими гуртками

Г гуртками, які поширювали ідеї социал-демократії

5.Хто назвав О. Кобилянську „пишною трояндою в саду української літератури

А І. Франко

Б Леся Українка

В С. Окуневська

Г М. Старицький

6.Укажіть головного героя повісті „Земля”

А Михайло

Б Івоніка

В Сава

Г земля

7. Олена Ляуфлер - героїня повісті

А Царівна

Б Вовчиха

В Людина

Г В неділю рано зілля копала

8. Хто з німецьких філософів кінця 19 ст. вплинув на художній світ О. Кобилянської

А Гегель

Б Ніцше

В Геккель

Г Кант

9. Розмістить епізоди повісті „Земля” відповідно до сюжетної послідовності

А Михайло забирають до війська

Б весілля Парасинки і Тодорки

В Рапіра дізнається, що Анна чекає дитину

Г Сава убиває Михайла

Д Марія проганяє зі своєї хати Анну

10 Назвіть головні сюжетні лінії повісті „Земля”

Тема: Збереження традицій О. Вишні в українській літературі.
План.
1. Створення жанру “усмішки”.
2. Утвердження героїзму народу і нового героя засобами гумору
3. Майстерне зображення рідної природи та заклик до її збереження.
Теми рефератів, творів.
1. Продовження у творчості О. Вишні традицій бурлеску, де охоплюється високе і низьке, анекдот і дотеп.
2. “Треба любити людину. Більше, ніж самого себе” (О. Вишня)
3. “Коли входиш в літературу, чисти черевики” (за творами О. Вишні)
Запитання і завдання
1. Які ви знаєте жанри сатири та гумору? В чому виявляється жанрова своєрідність усмішки?
2. Охарактеризуйте ідейно-тематичну багатоманітність сатири та гумору Остапа Вишні.
3. У чому і як виявляється типове та індивідуальне в характері діда Свирида?
4. Як у творах Остапа Вишні розкривається єдність воєнного і трудового подвигу народу?
5. Що вам найбільше подобається в “Мисливських усмішках”?
6. Подумайте, як у творчості Вишні продовжуються класичні традиції Шевченка і Гоголя, Франка і Щедріна, Маротовича і Чехова.
7. Розкажіть про дитинство О. Вишні, про оточення, в якому він зростав використовуючи відомості з твору “Моя автобіографія” та цитати
8. Що ви можете розповісти про юність письменника, його навчання, участь в громадському житті, перші літературні спроби. (використовуючи цитат з твору “ Моя автобіографія”)