Сегодня: 27 | 07 | 2021

Тести Контрольні роботи з т.Літератури 70-90 х р. XIX CТ


33. Як виявляються моральні якості Тодозі Світайлихи в повісті “Князь Єремія Вишневецький” І. С. Нечуя-Левицького.
34. Україна і українство у творчості І. Я. Франка.
35. Злигодні солдатського життя в царській армії (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного).
36. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка “Борислав сміється”.
37. “Неволя, як той чад, задурманила людям голови” (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного).
38. Мотиви лірики І. Я. Франка.
39. Дайте оцінку образу Павла Чубаня. (драма “Не судилось” І. Карпенка-Карого).
40. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті “Борислав сміється” І. Я. Франка.
41. В чому трагізм долі Сави Чалого з однойменної п’єси І. Карпенка-Карого?
42. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.
43. Чим відрізняється Мелашка від інших жінок Кайдашевої сім’ї?
44. Проблема влади землі над людиною у драмі І. Я. Франка “Украдене щастя”.
45. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за
соціальну і національну справедливість. (М. П. Старицький “Оборона
Буші”).
46. Мотиви лірики І. Я. Франка.
47. “Зла сатира на чоловічу любов до стяжання”. (комедія “Хазяїн” І. Карпенка-Карого).
48. І. Я. Франко і сучасність.
49. Як ви розумієте порядність у загальнолюдському значенні? (за драмою “Не судилось” М. П. Старицького).
50. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті “Борислав сміється” І. Я. Франка.
51. В чому драматизм долі Тодозі Світайлихи? (повість “Князь Єремія Вишневецький І. С. Нечуя-Левицького).
52. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка “Борислав сміється”.
53. Чіпка – пристрасний шукач правди. (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного).
54. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.
55. Заверховодили пани польські у Гетьманському, як у себе вдома. (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного).
56. Україна і українці у творчості І. Я. Франка.
57. Розкрийте високий духовний потенціал народу, втілений в образах роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.
58. Розкрийте, за яких обставин стався моральний злам особистості
Чіпки, чи був у нього інший вихід? (роман П. Мирного “Хіба ревуть воли,
як ясла повні?”).
59. Розкрийте високу національну свідомість, почуття обов’язку
образів-персонажів повісті “Князь Єремія Вишневецький” І. С.
Нечуя-Левицького.
60. Розкрийте, як умотивовує автор злочинні дії Михайла Ляшенка. (драма “Не судилось М. П. Старицького).
61. Зіставте образи Максима Гудзя і Чіпки. Чому Максима, як і Чіпку, називають “пропащою силою”?
62. Розкрийте символічне значення назви роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
63. Розкрийте символічне значення першої назви драми “Не судилось” М. П. Старицького.
64. Позитивний чи негативний тип особистості Чіпки з роману Панаса Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
65. Розкрийте душевну драму Катрі Дзвонарівни. (драма “Не судилось” М. П. Старицького).
1. “Хазяїн” І. Карпенка-Карого – це:
– комедія
– трагедія
– драма
– водевіль
2. 4 березня 1880 року заарештували   І. Я. Франка:
– вперше
– вдруге
– втретє
3. “Велика честь нам буде, коли ми зуміємо забути себе для громадського діла” – ці слова належать:
– І. Карпенку-Карому
– М. Заньковецькій
– М. Старицькому
– М. Кропивницькому
4. Жорстокі умови навчання описав І. Я. Франко в оповіданнях:
– “Отець гуморист”
– “У кузні”
5. “Не судилось” М. П. Старицького – це:
– комедія
– трагедія
– драма
– водевіль
6. І. Я. Франко народився:
– 1814 року
– 1890 року
– 1856 року
– 1852 року
7. “Талан”, “Не судилось”, “Ой не ходи, Грицю”, “За двома зайцями” – це твори, які написав:
– І. Карпенко-Карий
– М. Кропивницький
– І. Франко
– М. П. Старицький
8. Поезія “Червона калина…” І. Я. Франка покладена на музику:
– Лисенком
– Надененком
– Данькевичем
9. “Богдан Хмельницький”, “Кармелюк”, “Останні орли” – це твори, які написав:
– Панас Мирний
– Марко Вовчок
– І. Нечуй-Левицький
– М. Старицький
10. “Вічний революціонер – Дух, наука, думка, воля не уступить пітьмі поля…” – це рядки вірша:
– “Гімн”
– “Гримить”
– “Каменярі”
– “Гріє сонечко”
11. Краса весняного степу, зовнішність сільського парубка та польової царівни – це описи з:
– повісті “Земля” О. Кобилянської
– роману “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”
– повісті “Кайдашева сім’я” І. С. Нечуя-Левицького
12. І. Я. Франко відобразив свої страждання в цісарській тюрмі в оповіданні:
– “Олівець”
– “На дні”
– “Отець гуморист”
– “Ріпник”
13. “Вона стояла над душею в Мотрі, наче осавула на панщині…” – це рядки з повісті І. С. Нечуя-Левицького:
– “Дві московки”
– “Микола Джеря”
– “Кайдашева сім’я”
14. В 1893 році І. Я. Франко захищає дисертацію на тему:
– “Варлаам і Йосааф – старохристиянський духовний роман і його літературна історія”
– “Жіноча доля в руських піснях народних”
– “Думи пролетарія”
15. Повість “Кайдашева сім’я” І. Нечуя-Левицького “Оздобою українського письменництва” назвав:
– Т. Г. Шевченко
– І. Я. Франко
– М. М. Коцюбинський