Сегодня: 27 | 07 | 2021

Тести Контрольні роботи з т.Літератури 70-90 х р. XIX CТ

Діяч

Праця

1.М. Кропивницький

1.Місячник „Основа”

2.Т. Шевченко

2. „Народні оповідання

3.І. Франко

3.”Зазивний Лист”

4. П. Грабовський

4.Феменістичний рух

5.П. Кобринська

5.”Доля”

6.О. Кобилянська

6.”Людина”

7.П. Куліш

7.Часопис „Правда”

8.Марко Вовчок

8.”Назар Стодоля”

9.П. Куліш

9.”Український Мольєр”

10.П. Валуєв

10.”Зів’яле листя”

11.В. Бєлозерський

11.”Валуєвський циркуляр”

12.М. Старицький, М. Кропивницький, брати Тобілевичі

12.”Театр корифеїв”, „Над Чорним морем”, збірка „Ворскло”

Підпис викладача_________

Тести
Панас Мирний Роман з народного життя
“Хіба ревуть воли, як ясла повні?”

1. Кого в романі названо «польовою царівною»?

2. Кого називали Махамедом?

3. Про кого слова: «Як підстрелена горлиця тіпається, б’ється, тихо туркоче й стогне»?

4. Хто говорив про Чіпку: «У Чіпки й серце добріше й душа чистіша… А що він п’є? То його лихо п’є »?

5. Яка з чотирьох частин є екскурсом в минуле?

6. Про кого йдеться: «От з кого беріть, дітки, примір, як у мирі жити! – не одна, не дві матері радили своїм дочкам і зятям…»?

7. Кому належать слова: «Що я тепер? Людський попихач. Наймит. Пропало… Все пропало…»?

8. У кого Чіпка служив у наймах?

9. За яких обставин і хто вигукує слова: «Так оце та правда! Оце вона!»?

10. З ким Чіпка пас громадську отару?

11. Назвіть героїню: «…весела, моторна, працьовита. Вона була сиротою, невеликої вроди, але так запала в серце, що забув і про великий посаг, і про незвичайну красу майбутньої жінки»?

12. Упізнай персонажа: «Начальство його любили за те, що був до всього здатний, моторний, сильний і розумний»?

13. Хто пообіцяв Чіпці написати прошеніє в суд, коли у нього відібрали землю?

14. «Розбишацька дочка» – хто це?

ВІДПОВІДІ:

1. Галя. 2. Максим, батько Галі 3. Мотря – мати Чіпки. 4. Христя. 5. Частина ІІ. 6. Грицько та Христя. 7. Чіпка. 8. У вівчара діда Уласа був підпасачем. 9. Галя, коли Чіпку забирали з двору за вбивство сім, ї.10. З Грицьком.11. Христя.12. Максим.13. Порох.14. Галя про себе.

Тести за біографією Івана Яковича Франка

1.  Іван франко народився:
А) 27 грудня 1856 р.
Б) 27 червня 1856 р.
В) 27 серпня 1856 р.
2. В сім`ї:
А) коваля
Б) лікаря
В) комбайнера
3. У якому селі народився?
А) Нагуєвичі Дрогобицького повіту
Б) с. Веселівка Новомиргородського району
В) м. Вінниця
4. Дитинство Франка відбилося в повістях: (Вибрати)
"Олівець", "У кузні", "Під оборогом", "Малий Мирон", "Грицева шкільна наука", «У столярні»
5. Спочатку Франко навчався в школі села:
А) Ясениця Сільна
Б) Нагуєвичі
В) Бажанівка
6. Де навчався Франко з 1867-1875 рр.
А) у василіанському монастирі
Б) у Ясениці Сільній
В) у Дрогобицькій гімназії
7. Ранні вірші Франка були надруковані на сторінках Львівського журнала:
А) «Маяк»
Б) «Друг»
В) «Школяр»
8. Реалістичні оповідання Франка «Два приятелі» та «Лесина челядь» були надруковані у 1876 році в альманасі
А) «маятник»
Б) «Друг»
В) «Дністрянка»
9. Перша збірка віршів Франка називалась:
А) «Дністрянка
Б) «Балади і розкази»
В) «Друг»
10. Що відбувається у березні 1880 року в житті Франка:
А) його визнають українським письменником і поетом
Б) його арештують другий раз
В) він навчається у Дністровській духовній академії
11. У якому журналі вперше друкується роман «Борислав сміється»
А) «Світ»
Б) «Друг»
В) «Ромашка»
12. Виберіть українських діячів з якими знайомиться Франко коли відвідує Київ у 1885-1886 роках
Микола Лисенко, Тарас Шевченко, Максим Рильський, Іван Нечуй-Левицький, Старицький, Леся Українка, Панас Мирний, Павло Житецький, Михайло Коцюбинський.

ПРАВИЛЬНІ ВІДПОВІДІ НА ЗАВДАНЯ ТЕСТУ:
1. В 2. А 3. А 4 «У кузні», «Під оборогом», «Малий Мирон» 5. А 6. В 7. Б 8. В 9. Б 10. Б 11. А 12. Лисенко, Нечуй-Левицький, Старицький, Житецький

Питання і тести по укр. Літературі


1. Визначте національне і загальнолюдське у зображенні боротьби за
соціальну справедливість (роман П. Мирного “Хіба ревуть воли, як ясла
повні?”).
2. І. Я. Франко і сучасність.
3. Смішний чи страшний Пузир у п’єсі І. Карпенка-Карого “Хазяїн”. Доведіть свою думку.
4. Проблема влади землі над людиною у драмі І. Я. Франка “Украдене щастя”.
5. Відображення картин пореформеного життя у повісті “Кайдашева сім’я” І. С. Нечуя-Левицького.
6. Україна й українці у творчості І. Я. Франка.
7. В чому драматизм подій, зображених у п’єсі “Не судилось” М. Старицького.
8. Проблема влади землі над людиною у драмі “Украдене щастя” І. Я. Франка.
9. Розкрийте на повісті “Князь Єремія Вишневецький” національне і загальнолюдське (І. С. Нечуй-Левицький).
10. І. Я. Франко і сучасність.
11. Звідки в суспільстві, на ваш погляд, беруться такі люди, як Феноген і Ліхтаренко (“Хазяїн” І. Карпенко-Карий).
12. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.
13. Розкрийте на п’єсі І. Карпенка-Карого національне і загальнолюдське (“Сава Чалий”).
14. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті “Борислав сміється” І. Я. Франка.
15. Дайте оцінку образу Пузиря із п’єси І. Карпенка-Карого “Хазяїн”.
16. Мотиви лірики І. Я. Франка.
17. Утвердження думки про духовну красу, талановитість народу (І. К. Карий. “Сава Чалий”).
18. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка “Борислав сміється”.
19. В чому трагізм долі князя Єремії Вишневецького? (І. С. Нечуй-Левицький “Князь Єремія Вишневецький”).
20. Україна й українці у творчості І. Я. Франка.
21. У чому незвичайність долі Чіпки?(роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”).
22. Українське робітництво у повісті І. Я. Франка “Борислав сміється”.
23. Розкрийте, як умотивовує Панас Мирний злочинні дії Чіпки. (роман “Хіба ревуть воли, як ясла повні?”).
24. Мотиви лірики І. Я. Франка.
25. Розкрийте, за яких обставин стався моральний злам особистості
князя Єремії Вишневецького. (повість “Князь Єремія Вишневецький І. С.
Нечуй-Левицького).
26. Пошук шляхів організованої боротьби українських робітників у повісті “Борислав сміється” І. Я. Франка.
27. Розкрийте на основі образу Катрі Дзвонарівни духовне багатство простих людей. (драма “Не судилось” М. П. Старицького).
28. Революційно-патріотична лірика І. Я. Франка.
29. В чому драматизм подій, зображених в п’єсі “Сава Чалий” І. Карпенка-Карого.
30. Проблема влади землі над людиною у драмі “Украдене щастя” І. Я. Франка.
31. Як розкривається моральна велич простих людей в образі Дмитра Ковбаня (драма “Не судилось” М. П. Старицького).
32. І. Я. Франко і сучасність.