Сегодня: 26 | 09 | 2021

Тести Контрольні роботи з т.Літератури 70-90 х р. XIX CТ

5.Товариство „Просвіта” як центр наукової й культурно-освітньої роботи починає діяти з 1868р у:

А Львові

Б Києві

В Харкові

Г Чернівцях

6.Хто з героїв твору до багачів горнувся. А на голоту дивиться згорда, хоч сам вийшов з бідноти (П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

А. Чіпка

Б батько Чіпки

В Грицько

В Максим

7.Хто назвав поему І. Франка „Мойсей” „заповітом українському народові”?

А О. Білецький

Б М. Рильський

В. П. Тичина

Г. П.Грабовський

8.Кому Нечуй-Левицький присвятив повість „Микола Джеря”?

А М. Коцюбинському

Б П. Мирному

В М. Лисенкові

Г І. Карпенко-Карому

9.Назвіть першу друковану п’Єсу І. Карпенко-Карого

А „Бурлачка”

Б „ Мартин Боруля”

В „Сто тисяч”

Г „Суєта”

10.Кому присвятив М. Старицький драму „Талан” ?

А Марії Садовській

Б Марії Заньковецькій

В Ганні Затиркевич- Карпинській

Г Ганні Борисоглібській

11. Укажіть, до якого угруповання належав Максим Рильський:

А футуристів

Б символістів

В неокласиків

Г імпресіоністів

12.П. Г.Тичина народився:

А 11(23) січня 1891р

Б 19 березня 1895р

В 6 січня 1898р

Г 26 грудня 1898р

13. Символізм-це.....

Драма-феєрія це-……

Декаденс це-…..

14. Засновником футуризму в Україні після 1917р. є :

А В. Маяковський, І. Севирянин

Б Микола та Давид Бурлюки

В В. Хлєбніков

Г М. Семенко

15. Пьсами Є Плужника є:

А „Канів”, „Фашисти”,”Шкідники”

Б „ Болото”, „Професор-сухораб”, „ У дворі на передмісті”

В „На дні”, „ Мрія”, „Зірка”

Г „ Галілей”,” Канів”, „Рівновага”

16. Виберіть прізвище поета-неокласика:

А Ліна Костенко

Б Павло Тичина

В Дмитро Павличко

Г Микола Зеров

17. Українське відродження припадає на

А 20-30 ті роки ХХ сторіччя

Б 10-ті роки ХІХ сторіччя

В 60-80-ті роки ХХ сторіччя

Г на 20-ті роки ХХ сторіччя

18.Яку поему П. Тичина присвятив своєї вчительці Серафімі Морачевській:

А „Серафима Морачевська”

Б „Моя вчителька”

В „Вчителька Серафима Морачевська”

Г „ Вчителька”

19. У 1874-1879 роках Грінченко навчається: А) у Харківському реальному училищі
Б) Дрогобицькій гімназії
В) Львівській братській школі

20. Тема влади землі над селянином розкрита у творі

А) „Intermezzo”

Б) „Земля”