Сегодня: 13 | 08 | 2022

Тести Контрольні роботи з т.Літератури 70-90 х р. XIX CТ

Тести Контрольні роботи з т.Літератури 70-90 х р. XIX CТ.

Тести Контрольні роботи з тем, виділених для самостійного опрацювання.

Модуль 1.Література 70-90 х р. XIX CТ.

Контрольна робота №1

ВАРІАНТ №1

Рівень І

Визначте правильне твердження

1.Товариство „Просвіта” як центр наукової й культурно-освітньої роботи починає діяти з 1868р у:

А Львові

Б Києві

В Харкові

Г Чернівцях

2.У якому творі І. Нечуя-Левицького розповідається про боротьбу українського народу проти польської шляхти?

А „Кайдашева сім’я”

Б „Хмари”

В „Князь Єремія Вишневецький”

Г „Афонський пройдисвіт”

3.”Мартин Боруля” І Карпенко-Карого-це:

A комедія

Б трагедія

В драма

Г трагікомедія

4.Хто з героїв твору до багачів горнувся. А на голоту дивиться згорда, хоч сам вийшов з бідноти (П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

А. Чіпка

Б батько Чіпки

В Грицько

В Максим

Рівень ІІ

Дайте розгорнуту відповідь.

1.Розкрити поняття „корифеї”. Назвати корифеїв українського театру ІІ пол. ХІХст.

2.Висловити власну думку про життєвий вибір Чіпки та інших персонажів (П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

3.У чому комізм головного персонажа і тих ситуацій, в які він потрапляє? (І. Карпенко-Карий „Мартин Боруля”

Рівень ІІІ

Визначте правильне твердження

1.Який із поданих творів М. Старицького відтворює історичні події?

А „Несудилось”

Б „У темряві”

В „Оборона Буші”

Г „Чорноморці”

2.Хто назвав поему І. Франка „Мойсей” „заповітом українському народові”?

А О. Білецький

Б М. Рильський

В. П. Тичина

Г. П.Грабовський

Дайте розгорнуту відповідь.

1.Що символізує образ дуба у вірші І. Франка „ Розвивайся ти, високий дубе”?

1.Літературне лото

Видатні діячі літератури 70-90-х р. р. ХІХст.

Визначити письменників та їх твори