Сегодня: 28 | 01 | 2022

Тема лекції: Класифікація електрообладнання

Тема лекції: Класифікація електрообладнання

В залежності від ступеню захисту (виготовлення корпусу оболонки) електрообладнання поділяються на два типи: загального призначення та вибухозахистного.

1. Електрообладнання загального призначення.

Електрообладнання загального призначення – це електрообладнання яке виконано без врахування специфічних вимог, характерних для визначеної галузі народного господарства, або визначеного призначення, це електрообладнання ще називають загально промисловим.

На корпусі електродвигунів, апаратів загального призначення або в таблиці з паспортними даними показують умовні позначки, які є ГОСТ-14254-80 і ГОСТ – 14255-69 з ізм., наприклад ІР-00, ІР-24, ІР-43 та інші. Цифри, які стоять після ІР показують: перша цифра – ступень захисту персоналу від доторкання до струм оводів та проникнення всередину оболонки твердих тіл, друга цифра – ступінь захисту від попадання всередину оболонки води.

Ступені захисту електрообладнання від проникнення всередину оболонки твердих тіл, часток пилу, а також можливого дотику людини.

0

1

2

3

4

5

6

Ступені захисту електрообладнання від проникнення всередину оболонки води.

Однак на практиці при пожежно-технічному обстеженні ці умовні позначення, які мають бути на корпусах, відсутні (ржавіють, зафарбовуються...). Тому необхідно вміти за зовнішнім виглядом електрообладнання визначити ступінь захисту його оболонки. Отже електрообладнання задовільною класифікацією може бути:

Відкрите – в якому струмопровідні нагріті чи рухомі частини не відокремлені від навколишнього середовища;

Захищені – в якому струмопровідні нагріті чи рухомі частини відокремлені оболонкою, яка допускає вільний прохід повітря і дрібних частинок до вищевказаних елементів;

Закриті – струмопровідні нагріті чи рухомі частини з оболонкою, яка захищає від довготривалого проникнення в середину тонкого пилу та волокон.

ГОСТ-18311-72 “Електрооборудование. Основные понятия, термины и обозначения».

Відповідно до цього ГОСТу існують такі ступені захисту електрообладнання.

2. Вибухозахищене електрообладнання

Вибухозахищене електрообладнання – є електрообладнання в якому передбачені конструктивні рішення по усуненню або скрутності можливості запалення навколишнього вибухонебезпечного середовища.

Все вибухозахищене електрообладнання має три способи познаки, це ПУЄ (ГОСТ 12.020.-76 с изм.), ПИВРЄ (правила виготовлення вибухозахищеного рудничного електрообладнання) та ПИВЄ (правила виготовлення вибухозахищеного електрообладнання).

По ПИВЄ вибухозахищене електрообладнання на рівні частини не поділяється.

Вибухозахищене електрообладнання поділяється на рівні та види вибухозахисту, групи та температурні класи.

2.1. Рівні вибухозахисту

Рівні вибухозахисту залежать від умов забезпечення вибухозахисту, тобто ступінь надійності електрообладнання. Умовні позначки рівній вибухозахисту по ПУЄ та ПИВРЄ.

Електрообладнання підвищеної надійності проти вибуху – вибухозахист не електрообладнання в якому вибухозахист забезпечується тільки у відповідному нормальному режимі роботи. Знак рівня – 2, Н.

Вибухобезпечне електрообладнання – вибухозахист забезпечується як при нормальному режимі роботи, так і при відомих вірогідних пошкодженнях, визначених умовами експлуатації, крім пошкоджень засобів вибухозахисту. Знак рівня – 1, В.

Особливо вибухонебезпечне електрообладнання – електрообладнання в якому по відношенню до вибухонебезпечного прийняті додаткові засоби вибухозахисту, не передбачені стандартами на види вибухозахисту. Знак рівня – 0,0.

2.2. Види вибухозахисту.

Види вибухозахисту відрізняють засобами та мірами забезпечення вибухобезпеки вибухозахистного електрообладнання характеризують конструктивні особливості електрообладнання.

Правилами передбачають слідуючи види вибухозахисту електрообладнання.

Вибухонепроникла оболонка – корпус витримує тиск вибуху в результаті загорання газів, парів легко займистих рідин або пилу які потрапили в середину машини, приладу або пристрою. При цьому корпус не пошкоджується, розповсюдження вибуху з середини крізь проміжок в оболонці неможлива. Знак виду ПУЄ-d, ПИВРЄ –В, ПИВЄ-В.

Заповнення або продувка оболонки під тиском негорючим газом – внутрішній об'єм, заповнений негорючим газом або продуваємо чистим повітрям або інертним газом, чим виключається контакт струмонесучих частин з зовнішнім вибухонебезпечним середовищем. В середині оболонки підтримується ізбиточний тиск 0,1 кПа (10 мм. вод. ст.). Знак виду р, П,П.

Іскробезпечне електричне коло – елементи електрообладнання при нормальних режимах роботи та при справній роботі, із-за недостатку теплової енергії, не спроможні запалити навколишнє вибухонебезпечну суміш. Знак виду і, И,И.

Кварцове заповнення оболонки зі струмонесучими частинами – оболонка заповнена кварцовим піском так щоб при виникненні в ній електричної дуги не може бути загорання навколишнього вибухонебезпечної суміші в приміщенні. Знак виду q, К, -.

Оливо заповнення оболонки з струмонесучими частинами – струмонесучі частини занурені в спеціальну оливу, яка ізолює їх від вибухонебезпечного зовнішнього середовища, а також гасить можливі електричні розряди. Оболонка виготовляється герметизованою та розрахована на залишковий тиск 0,2 МПа (2 кгс/см2). Рівень оливи над не іскрящими частинами не менше 10 мм, над іскряними – 25 мм. Знак виду – о, М, М.

Спеціальний вид вибухозахисту – оболонка знаходиться під залишковим тиском самої технологічної речовини (рідкого або газоподібного), в вакуумі або небезпечна частини установки герметизовані. Знак виду s, С, С.

Захист виду “е” - в електрообладнанні при моральній роботі не виникає можливості появи іскріння електричних дуг та небезпечної температури на зовнішній оболонці корпуса.

Знак виду е, Н, Н.

Так е такий вид вибухозахисту як “Автоматичне відключення від джерел енергопостачання” цей вид використовується тільки в рудничному електрообладнанні (ПИВРЄ) та позначається “А”.

3. Маркування вибухозахищеного електрообладнання.

Умовні позначки всіх характеристик вибухозахищеного електрообладнання складають його маркування в такій послідовності.

1 – знак рівня вибухозахисту (2,1,0)

2 – Знак Ех, який вказує на відповідність міжнародним стандартам (Explosionproof – вибухозахищений)

3 – знак виду вибухозахисту (d, p,I, g.o, s,e)

4 – знак групи або підгрупи ( 1,11,11А,11В,11С)

5 – знак температурного класу (Т1, Т2, Т3, Т4, Т5, Т6)

6 – додаткові надписи у відповідності до стандартів на окремі види вибухозахисту.

Маркування наноситься на корпус електрообладнання фарбою, чеканкою або фото способом на спільній табличці або навіть відливається ливарним способом. Приклад стор.380. А. А.Шадрін.

4. Загальні вимоги до вибухозахистного електрообладнання

Надійна та пожежонебезпечні в пожежному відношенні експлуатація електрообладнання може бути забезпечена тільки в тому разі, якщо його виготовлення співпадає з навколишнім середовищем. Вибухозахищене електрообладнання виготовлено для роботи з вибухонебезпечними сумішами горючих газів або парів ЛЗР з повітрям, зберігає вибухозахист, якщо знаходиться середовищі зі вибухонебезпечною сумішшю таких категорій та груп для яких виготовлений цей вибухозахист або знаходяться в середовищі з вибухонебезпечною сумішшю менш небезпечних категорій та груп.

При виборі електрообладнання для вибухонебезпечних зон необхідно:

1.  На висновку аналізу фізико-хімічних властивостей речовин та матеріалів, які використовуються в даному приміщенні, властивостей навколишнього середовища, характеру технологічного процесу, визначити клас пожежо - та вибухонебезпечної зони.

2.  В вибухонебезпечних зонах визначити категорію та групу суміші.

3.  По ПУЄ визначити необхідне виготовлення електрообладнання.

4.  За додатками (каталогом) необхідно вибрати конкретний тип (марку) електрообладнання.