Сегодня: 13 | 08 | 2022

Інструкція з охорони праці для працівників адміністративного апарату 2009

Інструкція з охорони праці  для працівників адміністративного апарату 2009


Інструкція з охорони праці № 5

Для працівників адміністративного апарату

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Дана інструкція являється нормативним документом з охорони праці.

1.2.Вимоги інструкції є обов’язковими для працівників , які виконують дану роботу.

1.3.Інструкція призначена для запобігання несприятливої дії на працівників шкідливих та небезпечних факторів, які можуть виникнути при виконанні даного виду робіт.

1.4.Працівники, які виконують ці роботи підлягають медичному огляду відповідно до положення про медичний огляд працівників певних категорій, затверджено наказом МОЗ №45 від 31.03.94року.

1.5.До роботи допускаються особи, які не мають медичних протипоказань.

1.6.Ця інструкція видається під розпис всім працівникам, які виконують дану роботу, під час первинного інструктажу.

1.7.За порушення вимог цієї інструкції винні працівники притягуються до дисциплінарної, адміністративної, матеріальної, кримінальної відповідальності.

1.8.До роботи допускаються працівники не молодше 18 років, які пройшли вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці, практичне засвоєння безпечних навичок та прийомів праці, перевірку знань з охорони праці.

1.9.Кожен працівник, який виявив порушення вимог цієї інструкції чи помітив нестачу, несправність обладнання, захисних засобів, що створює загрозу життю чи здоров’ю самого працівника, людей, які його оточують, навколишньому середовищу або загрозу виникнення аварійної ситуації, зобов’язаний особисто вжити посильних заходів щодо попередження та ліквідації загрози, негайно повідомити про це своєму безпосередньому керівнику.

Працівник зобов’язаний :

А) додержуватися вимог з охорони праці, виробничої санітарії, гігієни праці;

Б) попереджувати та застерігати товаришів по роботі про недозволенність порушення правил безпеки;

В) нести персональну відповідальність за порушення правил безпеки згідно з чинним законодавством;

Г) при виникненні пожежі знати дії до прибуття пожежної команди;

Д) уміти користуватися засобами пожежегасіння;

Е) знати і вміти надавати долікарняну допомогу при нещасних випадках.

1.10.Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація небезпечна для здоров’я. Працівник звертає увагу керівника, який видав наказ, що суперечить вимогам цієї інструкції та повідомляє керівника вищого рівня.

1.11.Працівник повинен знати: дану інструкцію, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку.

1.12.Під час виконання робіт працівнику необхідно дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

1.13.При виконанні даного виду робіт на працівника можуть діяти такі небезпечні та шкідливі фактори:

-  ураження електрострумом при порушенні ізоляції обладнання;

-  застуда внаслідок протягів;

-  недостатнє освітлення робочої зони;

-  гострі краї обладнання, меблів;

-  тривалі статичні навантаження і монотонність праці.

2. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

2.1.Оглянути та підготувати робоче місце, прибрати сторонні речі.

2.2.Перевірити зовнішнім оглядом справність вимикачів, розеток електромережі, електропилок, електрошнурів та іншого обладнання, що використовується. У випадку яких–небудь пошкоджень заявити про це керівнику.

2.3.Перевірити робоче місце на пожежну безпеку, освітлення робочого місця.

2.4.Працювати на несправному обладнанні забороняється.

2.5.Організація робочого місця повинна забезпечувати безпеку виконання робіт.

3.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБОТИ

3.1.Додержуватись правил внутрішнього розпорядку.

3.2.Забороняється класти сторонні речі на оргтехніку.

3.3.Забороняється працювати на оргтехніці при знятих та відкритих кришках.

3.4.Забороняється:

-  самому усувати пошкодження електрообладнання, електромережі;

-  самостійно виконувати ремонт оргтехніки, іншого обладнання;

-  залишати без нагляду комп’ютер, калькулятор, інше обладнання, включене в електромережу;

-  користуватися електронагрівальними приладами, які не відповідають вимогам безпеки;

-  палити на робочих місцях.

4.ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

4.1.Привести в порядок робоче місце.

4.2.Вимкнути живлення комп’ютера, калькулятора, іншого обладнання в порядку встановленому інструкцією на це обладнання.

4.3.Оглянути робоче місце на пожежну безпеку.

4.4.Вимкнути всі електроприлади, електрообладнання.

4.5.Після закінчення роботи працівник повинен дотримуватися вимог санітарних норм і правил особистої гігієни.

4.6.По всі недоліки виявлені у процесі роботи необхідно повідомити керівника.

5.ВИМОГИ БЕЗПЕКТ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1.Кожен працівник, який першим виявив загрозу виникнення аварійної ситуації, повинен негайно припинити роботу і подати команду “Стоп!”

5.2.Команду “Стоп!”, подану будь-яким працівником, повинні негайно виконати всі працівники, які почули її.

5.3.Про загрозу виникнення, або про виникнення аварійної ситуації працівник повинен негайно повідомити безпосереднього керівника робіт.

5.4.При наявності потерпілих під час аварії необхідно евакуювати їх з місця аварії та надати долікарняну допомогу, визвати “швидку допомогу” по телефону 103.

5.5.У разі виявлення диму чи виникнення пожежі працівник повинен негайно повідомити оточуючих людей, свого безпосереднього керівника, при необхідності – рятувальні та спеціальні служби. Одночасно припинити роботу і вжити заходів щодо ліквідації пожежі за допомогою наявних первинних засобів.

5.6.При виникненні короткого замикання у мережі електроживлення – негайно припинити роботу, вимкнути обладнання. Доповісти керівнику робіт або відповідальному за електрогосподарство.

5.7.При пораненні чи опіку працівника слід відкрити індивідуальний пакет, який знаходиться в аптечці першої допомоги, накласти стерильний перев’язувальний матеріал на рану та перев’язати її.

5.8.При переломах чи вивихах необхідно накласти “шину”, або імобілізувати місце перелому в інший спосіб.

5.9.При кровотечі необхідно негайно її зупинити жгутом чи в інший спосіб.

5.10.При ураженні працівника електричним струмом необхідно звільнити потерпілого від дії електроструму, негайно вимкнути електромережу, перерубати або перерізати провід будь-яким інструментом з ізольованою ручкою, відокремити потерпілого від струмоведучих частин.

5.11.В усіх випадках до потерпілого необхідно викликати лікаря, а до його прибуття надавати потерпілому першу медичну допомогу.

5.12.При загрозі виникнення або при виникненні інших аварійних ситуацій, не пов’язаних безпосередньо з роботами на дільниці слід діяти відповідно до своїх обов’язків згідно ”Плану ліквідації аварій”.

5.13.У разі виникнення нещасного випадку, при можливості, якщо це не загрожує життю і здоров’ю інших працівників і не призведе до більш важких наслідків, необхідно зберегти устаткування та обстановку на робочому місці у стані, який був на момент події.

5.15.При усуненні наслідків аварії або стихійного лиха виконання правил безпеки для усіх категорій працівників обов’язкове.