Сегодня: 28 | 01 | 2022

План-конспект Тема 8: Пожежні автомобілі. Заняття 9-12

 

План-конспект Тема 8: Пожежні автомобілі. Заняття 9-12.

Заняття 9,10. Види та порядок проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів. Підготовка та експлуатація пожежних автомобілів в зимовий період.

Заняття 11,12. Підготовка та експлуатація пожежних автомобілів в літній період.

Навчальні питання:

1.Види, періодичність і місце проведення технічного обслуговування

2. Особливості експлуатації пожежних автомобілів у різні пори року

Мета: Ознайомити особовий склад з технічним обслуговуванням пожежних

автомобілів та експлуатацією в зимовий та літній період.

Метод проведення: Практичне.

Матеріальне забезпечення: Пожежний автомобіль АЦ-40(131) 137.

Час:50 хвилин.

Місце проведення: НТЦ.

Література: 1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик, Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р.

2. Пожежно-технічне озброєння / С. В. Піголев, Ф. В. Сухоруков М.: Сройиздат, 1956 р.

П/п

Зміст

Час

(хв.)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за

попередньою темою

5

2

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Види, періодичність і місце проведення технічного обслуговування

Технічне обслуговування пожежних автомобілів за періодичністю, переліком та трудомісткістю виконуваних робіт розподіляється на такі види:

—  щоденне технічне обслуговування;

—  технічне обслуговування після обкатки пожежного автомобіля;

—  технічне обслуговування при пожежі або навчанні (при кожному виїзді);

—  технічне обслуговування при поверненні з пожежі або навчання (при кожному виїзді)

—  основне технічне обслуговування проводиться в повному обсязі тільки при наявності приведеного пробігу шасі (км)

Автомобілі до 10 років – через 9 тис. км

Автомобілі з 10 до 15 років – через 8 тис. км

Автомобілі понад 15 років – через 7 тис. км;

- сезонне технічне обслуговування (СО).

Щоденне обслуговування проводиться в пожежній частині під час зміни караулів водієм і особовим складом бойового розрахунку, що заступає на чергування під керівництвом командира відділення.

Для нових типів шасі та імпортних пожежних автомобілів можуть встановлюватися додаткові види технічного обслуговування згідно з інструкціями заводів і фірм-виробників.

Проведення основного технічного обслуговування на місцях підрозділами пожежної охорони в містах і селищах міського типу, де є в наявності спеціалізовані підприємства з ремонту та обслуговування автотехніки, технічне обслуговування спецагрегатів виконується при необхідності виїзною бригадою ПАРМ або в загонах (частинах) технічної служби.

Перед зміною караулів пожежні автомобілі, що зна­ходяться в бойовому розрахунку і резерві, повинні бути чис­тими, повністю заправленими експлуатаційними матеріалами і вогнегасними речовинами та укомплектовані за табельною належністю.

Водій, який змінюється, зобов'язаний внести всі записи про роботу по­жежного автомобіля під час чергування в експлуатаційну картку і підготувати автомобіль до здавання. Особовий склад під керівництвом командира відділення здійснює підготовку по­жежно-технічного оснащення до здавання згідно з обов'язками номерів бойового розрахунку.

Водій, що приймає основний і резервний пожежні автомобілі, в присутності водія, який здає автомобілі, пови­нен перевірити стан автомобілів у обсязі переліку робіт що­денного технічного обслуговування і зро­бити відповідні помітки в експлуатаційних картках і жур­налах ТО, при цьому час роботи двигуна не повинен переви­щувати:

— З хв.— для основних пожежних автомобілів загально­го застосування із карбюраторними двигунами, у тому числі 1 хв. на роботу із спецагрегатами;

— 5 хв.— для основних пожежних автомобілів цільового застосування і автомобілів із дизельними двигунами, у тому числі 2 хв. на роботу із спецагрегатами;

— 7 хв.— для спеціальних пожежних автомобілів, у тому числі 5 хв. на роботу із спецагрегатами;

— 10 хв.— для пожежних автодрабин і колінчатих під­йомників із висотою підйому 45 м і більше, у тому числі 7 хв. на роботу із спецагрегатами.

При виявленні несправності пожежного автомобіля во­дій, який приймає автомобіль, зобов'язаний негайно допові­сти про це командиру відділення (начальнику караулу) і вжити заходів щодо її усунення. Виявлені дрібні несправності пожежного автомобіля усувають водії, що заступає та здає чергування.

Резервний пожежний автомобіль перед постанов­кою на бойове чергування повинен пройти щоденне технічне обслуговування, яке виконується водіями і особовим складом бойового розрахунку, що заступає на чергування під керівництвом командира відділення.

Несправності, що не вимагають великих трудових затрат, усуваються водіями, що змінилися і заступили на чер­гування.

Про усунення несправностей старший водій (водій) робить запис у журналі обліку ТО.

Після прийняття автомобіля водій повністю відповідає за його технічний стан, а також вживає заходів для усунення не­справностей, які виявлені під час чергування, з обов’язковим внесенням записів у журнал обліку технічного обслуговування.

Відповідальність за утримання пожежно-технічно­го оснащення пожежних автомобілів у справності та чистоті покладається на командирів відділень, за якими вони закріп­лені.

Під час зміни караулу пожежно-технічне озброєн­ня приймається командиром відділення, який заступає на чергування, і особовим складом бойового розрахунку згідно з табельною належністю. У разі некомплекту або несправно­сті окремих видів оснащення командир відділення доповідає про це начальнику караулу і вживає невідкладних заходів для його поповнення або заміни справним.

Догляд за автомобілями, пожежно-технічним озброєнням здійснюється щоденно особовим складом бойового розрахунку чергових караулів у встановлений розпорядком дня час. Справність пожежно-технічного озброєння, призна­ченого для роботи на висотах і рятування людей (драбини, рятівні мотузки, пояси і карабіни), перевіряється особисто командиром відділення під час заступання на чергування.

Загальне керівництво обслуговуванням пожежно-технічного озброєння покладається на начальника караулу.

Пожежно-технічне озброєння, що вивозиться на пожежному автомобілі, і пожежні рукави повинні бути на­дійно закріпленими.

Не допускається виконувати реконструкцію по­жежного автомобіля і змінювати місця розміщення пожеж­но-технічного озброєння при відсутності відповідної нормативно-технічної документації.

Особовий склад, що заступає на чергування, і во­дій доповідають командиру відділення про справність авто­мобіля і пожежно-технічного озброєння.

Командир відділення зобов'язаний доповісти на­чальнику караулу про бойову готовність пожежного автомо­біля до виконання оперативних завдань.

Технічне обслуговування автомобіля після обкатки проводить­ся водіями, які закріплені за автомобілем, під керівництвом старшого водія.

За результатами контрольного огляду старший во­дій з урахуванням зауважень во­діїв складає план проведення ТО з розподілом всього обся­гу робіт між залученими до ТО водіями і особовим складом бойового розрахунку.

Стар­ший водій (технік, механік) зобов'язані завчасно підготувати потріб­ні для проведення технічного обслуговування експлуатаційні матеріали, інструмент, пристрої і запасні частини.

Після проведення періодичного технічного обслуговування кожний водій розписується в журналі обліку ТО за фактично виконані роботи.

Сезонне технічне обслуговування проводиться дві­чі на рік і містить роботи з підготовки пожежних автомобі­лів до експлуатації в холодну чи теплу пори року.

Сезонне обслуговування, як правило, поєднується (сумі­щається) з черговим технічним обслуговуванням.

Складаючи графік періодичного технічного обслуговування пожежних автомобілів, службовий і вільний від чергування час між водіями слід розподіляти рівномірно.

Особливості експлуатації пожежних автомобілів у різні пори року

Підготовка пожежної техніки до експлуатації у літню чи зимову пори року здійснюється за наказом командира частини.

Перед настанням літнього чи зимового періодів із водіями і особовим складом організовуються заняття, на яких вивчаються:

— особливості обслуговування і утримання пожежних автомобілів;

— способи і засоби підвищення їх прохідності;

— особливості керування автомобілями в складних дорожніх та погодних умовах.

Під час підготовки до експлуатації взимку, крім того, ви­вчаються:

— порядок пуску холодного двигуна за низької темпера­тури навколишнього середовища;

— засоби, що полегшують пуск холодного двигуна;

— засоби обігріву і підтримки нормальної температури двигуна під час руху і на стоянках;

— правила безпеки під час прогрівання двигуна і повод­ження з токсичними охолоджувальними рідинами, що не за­мерзають за низьких температур;

— особливості роботи із спецагрегатами при гасінні пожеж при низьких температурах.

Під час підготовки пожежної техніки до експлуа­тації в літню і зимову пори року для всіх пожежних автомо­білів проводиться сезонне технічне обслуговування із вра­хуванням вимог заводів-виробників, викладених у інструкції з експлуатації пожежного автомобіля, його шасі і приблиз­ним переліком основних операцій СО.

40

3

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1. Підводжу підсумки заняття.

2. Відповідаю на поставлені запитання.

3. Ставлю завдання на самостійну підготовку.

5