Сегодня: 28 | 01 | 2022

План-конспект Тема 6: Особливості Гасіння Пожеж при Несприятливих Умовах. Заняття 4-8: Відпрацювання практичних дій з гасіння умовних пожеж при несприятливих умовах.

 

План-конспект Тема 6: Особливості Гасіння Пожеж при Несприятливих Умовах. Заняття 4-8: Відпрацювання практичних дій з гасіння умовних пожеж при несприятливих умовах.

Навчальні питання:

1. Гасіння пожеж при нестачі води.

2. Гасіння пожеж при низьких температурах.

3. Прокладка ру­кавних ліній, встановлення розгалужень і їх утеплення.

4. Гасіння пожеж при сильному вітрі.

5. Гасіння пожеж за наявності вибухових речовин.

Мета: Відпрацювати практичні дії по гасінню пожеж при несприятливих умовах.

Метод проведення: Практичне.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати.

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчальний клас.

Література: 1. Пожежна тактика: Підручник / Клюс П. П., Палюх

В. Г., Пустовой А. С., Сенчихін Ю. М., Сировой В. В. – Х.: Основа,

1998. – 592 с.

2. Наказ Міністра Оборони № 450 від 5 грудня 1989 року. (ст. 9.105-9.109)

П/п

Зміст

Час

(хв.)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт ЗКВ.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу опитування особового складу по матеріалу попереднього заняття.

5

2

ОСНОВНА ЧАСТИНА

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ В УМОВАХ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР,

ПІД ЧАС СИЛЬНОГО ВІТРУ ТА НЕДОСТАТНЬОЇ

КІЛЬКОСТІ ВОДИ

Під час гасіння пожеж в умовах низьких температур (мінус 100С та нижче) необхідно:

- застосовувати на відкритих пожежах та за достатньої кількості води пожежні стволи з великою витратою, не допускати використання перекривних стволів і стволів-розпилювачів;

- вживати заходів для попередження утворення льоду на шляхах евакуації людей і руху особового складу;

- прокладати лінії з прогумованих та латексних рукавів великих діаметрів, рукавні розгалуження, за можливості, встановлювати усередині будівлі, а у разі розміщення ззовні утепляти їх;

- захищати з’єднувальні головки рукавних ліній підручними засобами, у тому числі снігом;

- під час подавання води з водоймищ чи пожежних гідрантів спочатку подавати воду з насоса у вільний патрубок і тільки за умови стійкої роботи насоса подавати воду до рукавних ліній;

- прокладати сухі резервні рукавні лінії;

- у разі зменшення витрат води підігрівати її у насосі, збільшуючи число обертів двигуна;

- уникати перекриття пожежних стволів та рукавних розгалужень, не допускати вимкнення насосів;

- у разі заміни та прибирання пожежних рукавів, нарощуванні ліній, подавання води не припиняти, а вказані роботи проводити з боку ствола, зменшивши напір, залучаючи з цією метою якомога більшу кількість особового складу;

- визначити місця заправки гарячою водою та за необхідності заправити нею цистерни;

- замерзлі з’єднувальні головки, рукава у місцях перегинань та з’єднань відігрівати гарячою водою, парою чи нагрітими газами (змерзлі з’єднувальні головки, рукава у місцях перегинань, розгалуження та стволи в окремих випадках допускається підігрівати паяльними лампами та факелами);

- підготувати місця для обігріву учасників гасіння та постраждалих, а також зосередити в цих місцях резерв бойового одягу для особового складу;

- уникати кріплень на пожежних драбинах та поблизу них рукавних ліній, не допускати обливання драбин водою;

- не допускати надмірного проливання води по сходових клітках

Під час гасіння пожежі в умовах сильного вітру Необхідно:

- проводити гасіння потужними струменями;

- забезпечувати у мінімально короткий термін охоплення струменями всього об’єкта, що горить, починаючи з флангів;

- створювати резерв сил та засобів для гасіння нових осередків пожежі;

- організувати спостереження за станом об’єктів, що знаходяться з підвітряного боку, та їх захист за допомогою постів та дозорів, забезпечуючи їх необхідними засобами;

- в особливо загрозливих випадках створювати на основних шляхах поширення вогню протипожежні розриви аж до розбирання окремих будівель, споруд;

- передбачити можливість активного маневру (передислокації, відступу та ін.) силами та засобами у разі раптової зміни обстановки, у тому числі, напряму вітру.

Під час гасіння пожеж в умовах недостатньої кількості води Необхідно:

- вжити заходів щодо використання інших вогнегасних речовин;

- організувати подавання пожежних стволів тільки на вирішальному напрямі, забезпечуючи локалізацію пожежі на інших ділянках шляхом розбирання конструкцій та створення необхідних розривів;

- проводити додаткову розвідку вододжерел для виявлення запасів води (артезіанські свердловини, чани, градирні, колодязі, пожежні водоймища тощо);

- організовувати подавання води на гасіння розвинених пожеж за допомогою насосних станцій, морських та річкових суден, пожежних поїздів, а також перекачуванням насосами пожежних автомобілів;

- забезпечити підвезення води автоцистернами, бензовозами, поливальними та іншими автомобілями, якщо неможливе подавання води по магістральних рукавних лініях (відсутність рукавів, техніки, пожежних автомобілів, вододжерел). Застосовувати таку кількість пожежних стволів, що забезпечує безперервну їх дію з урахуванням запасів та підвезеної води;

- улаштовувати організовану заправку пожежних машин пальним та вогнегасними речовинами;

- здійснювати поповнення вододжерел малої ємності;

- організовувати забір води за допомогою пожежних гідроелеваторів, мотопомп чи інших засобів, якщо перепад висот між пожежним автомобілем та рівнем води у водоймищі перевищує максимальну висоту всмоктування насоса чи відсутній під’їзд до водоймищ;

- організувати будівництво тимчасових пожежних водоймищ та пірсів під час гасіння великих, складних та тривалих пожеж;

- подавати пожежні стволи з насадками малого діаметра, використовувати перекривні стволи-розпилювачі, застосовувати змочувачі та піну, забезпечуючи економну витрату води;

- вживати заходів для підвищення тиску у водопроводі, у разі недостатнього тиску у ньому здійснювати забір води з колодязя пожежного гідранта через жорсткі всмоктувальні пожежні рукава;

- організувати роботу щодо запобігання поширенню вогню за допомогою розбирання конструкцій, видалення предметів, що горять, та окремих конструкцій будинків (чи знесення будинків та споруджень), а також ліквідацію горіння підручними засобами та матеріалами;

- якщо на місці пожежі немає вододжерела й доставляти воду нічим і немає звідки, організувати роботу щодо запобігання поширення вогню шляхом розбирання конструкцій, віддалення предметів і окремих конструкцій будівель, що горять, чи зносу будівель і споруд. Взимку організувати засипання снігом конструкцій та матеріалів, які горять.

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ЗА НАЯВНОСТІ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН

У разі пожеж на об’єктах з наявністю вибухових речовин (ВР) можливо:

- вибухи, що супроводжуються ударною хвилею, високотемпературним викидом газів (полум’я), виділенням отруйних газів, та приводять до руйнування будівель чи окремих його частин, руйнування чи пошкодження зовнішнього й внутрішнього водопроводів, стаціонарних засобів гасіння, технологічного обладнання, пожежної техніки, завалення вододжерел, доріг і під’їздів до об’єкта, що горить, швидкого поширення пожежі, до виникнення нових осередків пожежі та вибухів;

- ураження працюючих на пожежі уламками конструкцій та ударною хвилею, а також опіки та отруєння токсичними продуктами горіння і вибуху.

Під час гасіння пожежі на об’єктах з наявністю ВР Необхідно:

- встановити загрозу вибуху та його можливі наслідки, розміри небезпечної зони, місцезнаходження та кількість ВР, а також способи їх евакуації, стан технологічного обладнання та установок пожежогасіння;

- до визначення ступеню загрози вибуху, провести розвідку без установки головного пожежного автомобіля на вододжерело, інші сили і засоби розташовувати на безпечній відстані від місця, де виникла пожежа;

- встановити єдиний сигнал відходу особового складу у безпечну зону у разі загрози вибуху;

- встановити вид вогнегасної речовини, необхідної для гасіння вибухових речовин, чи ліквідації наслідків вибуху, наявність виділення шкідливих речовин та визначення засобів захисту від них;

- не допускати скупчення особового складу у небезпечних зонах;

- при отриманні інструкції за результатами розвідки, або від працівників об’єкту про горіння безпосередньо ВР, прийняти рішення про негайну евакуацію особового складу пожежного підрозділу та техніки на безпечну відстань від місця можливого вибуху;

- передбачити необхідні заходи щодо захисту особового складу від наслідків можливого вибуху, використовуючи різного роду укриття (обваловки, тунелі, траншеї, захисну військову техніку тощо). Всі пожежні автомобілі повинні бути на стоянкових гальмах;

- для гасіння використовувати розпилену воду або піну, запобігаючи використанню компактних струменів води. Якщо є необхідність у введенні в дію стволи “А” і лафетні, необхідно враховувати ступінь чутливості ВР до детонації від ударів компактних струменів;

- одночасно з гасінням проводити охолодження технологічного обладнання, для якого створюються загроза дії високих температур, а за можливості евакуювати ВР;

- дотримуватись обережності під час евакуації ВР, розбиранні та розкриванні конструкцій, щоб уникнути вибуху в результаті механічних дій;

- прокладати рукавні лінії у напрямі кутів будинків і споруд, використовуючи, якщо це можливо, захисну військову техніку, захисні переносні щити тощо;

- у разі горіння твердих ВР у герметичних апаратах вжити заходів для їх інтенсивного охолодження, розгерметизації і подачі вогнегасних речовин усередину апарата;

- передбачити резервний варіант розгортання сил і засобів від вододжерел, що знаходяться поза зони можливих ушкоджень;

- організувати розвідку та вести безперервне спостереження за змінами обстановки на пожежі, у першу чергу за оточуючими складськими приміщеннями та спорудженнями, що мають найбільше завантаження ВР, з метою своєчасного визначення нових меж безпечної зони та виводу за її межі особового складу та техніки;

- виставити постових з засобами гасіння для ліквідації нових осередків пожежі, що виникають від розлітаючихся під час вибуху частин будівель, що горять, та матеріалів;

- створити резерв сил та засобів, розмістити їх на безпечній відстані від місця пожежі;

ГАСІННЯ ПОЖЕЖ ЗА НАЯВНОСТІ СИЛЬНОДІЮЧИХ

ОТРУЙНИХ РЕЧОВИН

У разі пожеж (аварій) на об’єктах, пов’язаних з виробництвом, зберіганням, транспортуванням сильнодіючих отруйних речовин (СДОР) може виникнути складна хімічна обстановка з утворенням зон хімічного зараження та осередків хімічного ураження, яка здатна привести до ураження людей і при якій можливо:

- термічне розкладання хімікатів з виділенням СДОР, горючих газів та сильних окислювачів;

- створення вибухонебезпечних сумішей;

- руйнування посудин і технологічних установок з цими речовинами, їх розлив на великі площі;

- вибухи ємностей, тари та розлітання їх на значні відстані, руйнування конструктивних елементів будинків;

- утворення паро-газоповітряної хмари та її поширення на значну територію;

- скупчення пари у підвалах та низьких місцях місцевості;

- попадання вказаних речовин у природні вододжерела та інженерно-комунікаційні споруди;

- ураження працюючих на пожежі уламками конструкцій та осколками, а також опіки та отруєння токсичними продуктами горіння.

Під час пожеж на об’єктах з наявністю СДОР Необхідно:

- перед від’їздом до місця аварії чи пожежі екіпірувати особовий склад індивідуальними засобами захисту, приладами хімічної розвідки;

- по прибутті до місця аварії чи пожежі провести розвідку, вияснити у начальника об’єкту властивості СДОР, в якій кількості, де і як зберігаються (знаходяться), загрозу і розміри хімічної небезпеки, визначити максимально допустимий термін перебування особового складу у зараженій зоні та вибрати вогнегасні речовини;

- підтримувати постійний зв'язок з інженерно-технічними працівниками об'єкту;

- у зоні зараження проводити гасіння пожежі мінімальною кількістю особового складу, забезпечивши його індивідуальними засобами захисту, викликати до місця пожежі спеціальну техніку по ліквідації аварій та пожеж на об’єктах СДОР;

- розмістити пожежну техніку так, щоб вона не потрапила до зони зараження;

- для організації спеціальної хімічної розвідки, встановити взаємодію зі штабом цивільної оборони і санепідемстанції;

- позиції ствольників обирати за можливості з навітряного боку; забезпечити особовий склад, який працює усередині приміщень, засобами захисту органів дихання, захисним одягом;

- евакуювати людей і тварин у разі створення хмари з підвітряної сторони, що рухається у бік житлових будівель та споруджень для тварин;

- локалізацію ділянок хімічного зараження здійснювати тонкорозпиленими водяними струменями, поставленими вертикально на шляху поширення заражених хмар;

- дезактивацію ділянок зараження проводити за допомогою розбавлення СДОР до безпечної концентрації;

- при необхідності роботу особового складу організувати позмінно з виділенням резерву для забезпечення безперервної роботи;

- призначити відповідального за безпеку праці, організувати пункт медичної допомоги, харчування і відпочинку особового складу;

- створити резерв сил і засобів, ланок ГДЗС, захисної одежі і засобів індивідуального захисту, який повинен знаходитись поза зоною зараження;

- після ліквідації пожежі (аварії) забезпечити проведення повної або часткової санітарної та спеціальної обробки особового складу, дегазацію техніки, пожежно-технічного озброєння, обладнання і спорядження, яке використовувалось на пожежі (аварії).

Залучати членів СПК, ПСО, ДПД і громадян до розбирання і евакуації отрутохімікатів і добрив проводити тільки за узгодженням з адміністрацією об'єкта, яка зобов'язана забезпечити їх необхідними захисними засобами і проінструктувати про заходи безпеки під час проведення робіт

40

3

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1.Підводжу підсумки заняття:

2. Відповідаю на поставлені запитання.

3. Проводжу вибіркове опитування особового складу.

4. Ставлю завдання на самостійну підготовку.

5