Сегодня: 28 | 01 | 2022

План-конспект Тема 6: Пожежно - профілактична робота пожежного підрозділу. Заняття 1,2

 

План-конспект Тема 6: Пожежно - профілактична робота пожежного підрозділу. Заняття 1,2

Заняття 1,2: Завдання особового складу пожежного підрозділу щодо проведення пожежно-профілактичної роботи. Періодичність проведення перевірок пожежної безпеки об’єктів військової частини. Порядок оформлення результатів перевірок. Організація та порядок проведення щоденних перевірок стану протипожежної безпеки майстерень, сховищ, складів, парків, ангарів та інших виробничих приміщень перед їх закриттям.

Навчальні питання:

1. Завдання особового складу пожежного підрозділу щодо проведення пожежно-профілактичної роботи.

2. Періодичність проведення перевірок пожежної безпеки об’єктів військової частини.

3. Порядок оформлення результатів перевірок.

Мета: Ознайомити особовий склад з завданням особового складу пожежного підрозділу щодо проведення пожежно-профілактичної роботи, періодичністю проведення перевірок пожежної безпеки об’єктів військової частини, порядком оформлення результатів перевірок, організацією та порядком проведення щоденних перевірок стану протипожежної безпеки майстерень, сховищ, складів, парків, ангарів та інших виробничих приміщень перед їх закриттям.

Метод проведення: Розповідь.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчальний клас.

Література: Наказ МО України №115-97 (Положення про пожежну охорону

в ЗС України

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт ЗКВ.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу опитування особового складу по матеріалу попереднього заняття.

Основні питання:

1.  Пожежно – профілактична робота.

2.  Інструкція по заходам пожежної безпеки.

3.  Вогневі роботи.

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Пожежно – профілактична робота.

До проведення пожежно-профілактичної роботи залучається особовий склад пожежного підрозділу, який знає специфіку пожежної безпеки об’єктів порядок її проведення, за винятком водіїв, - при знаходженні на пожежних постах. В необхідних випадках залучається весь особовий склад пожежного підрозділу, вільний від нарядів та занять. Перевірка протипожежного стану будівель і споруд проводиться, як правило, в наступні строки:

- складських приміщеннях, сховищах, площадках відкритого зберігання, цехах, майстернях, пунктах робіт з технікою і майном, ангарах, гаражах, парках та інших пожежонебезпечних об’єктах – щоденно під час роботи і перед закриттям після закінчення в них робіт;

- казармах, гуртожитках, штабах, клубах, їдальнях, банно – пральних приміщеннях, казаних, медичних пунктах, спортивних залах, бібліотеках, учбових корпусах, магазинах – не менше ніж один раз в неділю.

Під час проведення перевірок протипожежного стану об’єктів особливу увагу приділяють протипожежному захисту місць масового перебування людей, накопичення техніки, озброєння, майна, постійних і тимчасових пунктах вогневих робіт, наявності і стану засобів пожежогасіння, джерел протипожежного водопостачання, дотриманню особовим складом статутних правил пожежної безпеки, виконанню заходів по забезпеченню безпеки людей на випадок пожежі і створення умов для успішного гасіння пожежі.

Посадові особи пожежного підрозділу про результати перевірки усно доповідають командиру (начальнику) підрозділу (об’єкту), який перевіряють та начальнику пожежного підрозділу (служби).

Недоліки виявлені під час перевірки і не усунені в присутності перевіряючого або потребуючі матеріальних затрат і часу на їх усунення, заносяться в журнал профілактичної роботи підрозділу

Перелік вибухопожежонебезпечних будівель і споруд (сховища, склади, парки, ангари, цехи, майстерні і т. п.), які підлягають щоденного огляду особами пожежного наряду частини в присутності відповідальних за протипожежний стан цих об’єктів, оголошуються наказом по частині.

Перевірка вважається закінченою, коли всі приміщення оглянуті, виявленні недоліки усунені, електроустановки вимкнені, зовнішній рубильник вимкнений і опечатаний, вхідні двері замкнуті на замок і опечатані.

Порядок огляду визначається інструкцією про порядок проведення огляду майстерень, сховищ, парків (гаражів), ангарів та інших небезпечних в пожежному відношенні приміщень перед їх закриттям, результати перевірки заносяться в журнал перевірки протипожежного стану приміщень перед їх закриттям (вказано вище ).

У випадку коли закриття об’єктів після закінчення в них робіт проводиться не встановлений наказом час, посадові особи зобов’язані не пізніше ніж за 45 хвилин до закриття довести до відома начальника пожежного наряду про час закриття приміщення (об’єкта).

Підтвердженням виконання вимог пожежної безпеки у цих випадках є пожежний жетон, який вручається пожежним нарядом особі, що відповідає за приміщення.

Відповідальні за приміщення (об’єкти) при здаванні під охорону передають жетон начальнику варти.

Начальник пожежного наряду, в установлений командиром частини час, отримує жетони у начальника варти.

У підрозділах, цехах, майстернях, сховищах та інших місцях робіт з бойовою технікою і майном щоденно призначається пожежна обслуга з особовим складом, що постійно чи тимчасово там працює.

Перед початком робіт старші обслуг (керівники робіт) визначають обов’язки осіб, призначених до обслуг, та записують їх прізвища на дошку встановленої форми (вказано вище додаток 6 ).

На пожежну обслугу покладається контроль за виконанням у місцях робіт вимог пожежної безпеки, повідомлення про пожежу, евакуація майна та тех­ніки і гасіння пожежі.

Інструкція по заходам пожежної безпеки.

В кожній військовій частині повинні бути розроблені і затверджені командиром частини загальна інструкція по заходам пожежної безпеки в розташуванні частини і інструкції для окремих об’єктів (сховищ, майстерень, складів, казарм, штабу, парку і т. п.).

Інструкції повинні визначати вимоги, направлені на виключення можливості виникнення і розвитку пожеж, створення умов безпечної евакуації людей, техніки, майна і успішного гасіння пожеж.

В загальній інструкції визначаються:

- обов’язки військовослужбовців, робітників і службовців по забезпеченню пожежної безпеки;

- протипожежні вимоги по утриманню території, будівель, споруд, приміщень та споруд частини;

- вимоги по забезпеченню безпеки людей на пожежі;

- протипожежні вимоги до електроустановок, опаленню, вентиляції, технологічним процесам;

- вимоги до складів і кладовим, сховищ і гаражів;

- особливі вимоги до проведення вогневих робіт, до місць зберігання і використання горючих рідин і вибухових речовин, матеріалів і виробів;

- вимоги по утриманню засобів пожежогасіння, джерел водопостачання,

Зв’язку сигналізації;

- заходи по організації пожежної підготовки нештатних пожежних команд, добровільних пожежних дружин, пожежних розрахунків;

- порядок виклику і взаємодії особового складу частини і пожежних підрозділів.

В інструкціях для окремих об’єктів встановлюються конкретні вимоги з врахуванням заходів передбачених в загальній інструкції, і специфіки забезпечення пожежної безпеки об’єкту визначеного функціонального призначення. Інструкції повинні встановлювати порядок і способи забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії посадових осіб, військовослужбовців, робітників і службовців частини по попередженню пожеж і діям при їх виникненні, враховуючи порядок виклику пожежних підрозділів, евакуації людей, техніки, озброєння, майна, застосування засобів пожежогасіння.

Інструкції по заходам пожежної безпеки розробляються на основі діючих правил та інших нормативних документів, затверджуються відповідним командиром (начальником) і є обов’язковими до виконання усіма категоріями військовослужбовців, робітників і службовців.

Контроль за дотриманням вимог інструкції покладається на командування частини, відповідальних за протипожежний стан об’єктів та осіб добового наряду.

Інструкції вивішуються в будинках (спорудах) на дошках документації або пожежного розрахунку.

Вогневі роботи.

Порядок проведення вогневих робіт оголошується наказом командира частини, в якому передбачаються постійні і тимчасові пункти, час початку і закінчення робіт, особливі умови роботи в пожежо - і вибухонебезпечних приміщеннях, порядок оформлення письмового дозволу, контроль за виконанням всіх вимог пожежної безпеки при підготовці, проведенні і після закінчення робіт.

Письмовий дозвіл на проведення вогневих робіт в кожному окремому випадку видається у порядку визначеному командиром частини. Дозвіл на проведення тимчасових (разових) вогневих робіт надається тільки на робочу зміну. Приступати до вогневих робіт дозволяється тільки після погодження зі службою пожежної безпеки і виконання заходів, передбачених в дозволі на проведення вогневих робіт.

Не пізніше ніж за добу необхідно повідомляти службу пожежної безпеки (добровільну пожежну дружину(ДПД), нештатну пожежну команду) про час і місце проведення вогневих робіт, а при аварійних ситуаціях – терміново.

Посадові особи, відповідальні за протипожежний стан об’єкта, на якому проводились вогневі роботи повинні забезпечити перевірку місця проведення робіт протягом 3-5 годин після їх закінчення.

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1.Підводжу підсумки заняття:

- вказую на досягнення навчальних цілей;

- визначаю якість роботи особового складу під час проведення занять;

- вказую на позитивні та негативні моменти, які виникли під час проведення заняття.

2. Відповідаю на поставлені запитання.

3. Проводжу вибіркове опитування особового складу з виставленням оцінок.

3. Ставлю завдання на самостійну підготовку

Додаток 1

ЖУРНАЛ

Профілактичної роботи пожежного підрозділу

______________________________________________________________

(номер пожежного підрозділу або найменування військової частини)

П/п

Дата

Найменування цеху

(майстерні, сховища)

Заходи що пропонуються

Термін виконання

Підпис відповідальної особи

Підпис перевіряючого

Відмітка про виконання

Додаток 2

ЖУРНАЛ ПЕРЕВІРКИ

Протипожежного стану приміщень

Перед їх закриттям

ПОЖЕЖНИЙ ПІДРОЗДІЛ

№ __________

П/п

Час перевірки

(часи, хвилини)

Найменування сховища, цеху, майстерні, споруди, гаража, ангара і т. д.

Виявлені недоліки

Відмітка про усунення недоліків

Підпис перевіряючого

Підпис особи, відповідальної за майстерню (сховище, майстерню)

Примітка: До журналу додається затверджена командиром військової частини інструкція про порядок проведення огляду майстерень, сховищ, парків (гаражів), ангарів та інших небезпечних у пожежному відношенні приміщень перед їх закриттям

Додаток 3

ІНСТРУКЦІЯ (приблизна)

Про порядок проведення огляду майстерень, сховищ,

Парків (гаражів), ангарів та інших небезпечних в пожежному

Відношенні приміщень перед їх закриттям

1. Майстерні, сховища, цехи, парки (гаражі), ангари, постійні і тимчасові пункти робіт та інші небезпечні в пожежному відношенні приміщення щоденно перед їх закриттям повинні оглядатися посадовими особами, відповідальними за ці приміщення та особами пожежного наряду частини.

Перелік приміщень, порядок огляду, а також час його проведення оголошується наказом по частині.

У випадках, коли робота в приміщеннях закінчується не в встановлений час, посадові особи зобов'язані завчасно сповістити про це начальника пожежного підрозділу частини.

2. Особи, які проводять огляд приміщень перед їх закриттям, повинні обійти всі приміщення й встановити:

- чи проведено прибирання приміщень від горючих відходів, промасленого ганчір’я, порожньої тари і укупорки;

- чи не захаращені проходи, виходи з приміщень і підступи до пожежного обладнання та інструменту;

- чи відсутня напруга в електромережах і установках, рубильниками, які встановлені на розподільних щитах і на вводах дротів та кабелів;

- чи не залишилося майно або предмети, зберігання яких у приміщеннях заборонено, а також промасленого спецодягу;

- чи не залишилося в топках печей (при пічному опаленні) незгоріле паливо і розпечений жар;

- чи очищена територія, прилегла до приміщення від горючих матеріалів.

3. Всі недоліки, виявлені при огляді приміщень, повинні бути усунені до їх закриття.

4. Результати огляду приміщень записуються в журнал перевірки протипожежного стану приміщень перед їх закриттям і завіряються підписами осіб, які проводили огляд. Приміщення зачиняються на замок і опечатується, після чого посадовій особі, відповідальному за приміщення, видається жетон встановленого зразку.

5. Посадові особи, відповідальні за приміщення, ключі від них і жетони здають черговому частини (начальнику варти), де вони зберігаються до початку роботи наступного дня на спеціальній дошці.

6. Вскриття приміщень в неробочий час посадовими особами може проводитися за наказом командира військової частини. Огляд їх перед закриттям проводиться в присутності чергового частини (начальника варти).

Начальник служби пожежної безпеки військової частини ___________

____________________________________________________________

(в/звання, підпис, ініціали та прізвище)