Сегодня: 28 | 01 | 2022

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 4: Робота з пожежними драбинами. Заняття 2.

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 4: Робота з пожежними драбинами. Заняття 2.

Заняття 2 : Тактико-стройове. Зняття висувної драбини з автомобіля, перенесення її до учбової башти. Встановлення, підйом по драбині на поверхи учбової башти, спуск. Укладання драбини на автомобіль. Робота зі стволом з висувної драбини. Заходи безпеки.

Мета:

- отримання курсантами основних знань та практичних навичок в роботі з пожежними драбинами;

- навчити курсантів правильним і злагодженим діям при роботі з пожежно-технічним озброєнням;

- розвивати у курсантів рішучість, сміливість, кмітливість;

- виховувати у курсантів високі професійні, морально-вольові якості.

Метод проведення: Практичне заняття.

Матеріальне забезпечення: Спеціальний одяг та спорядження пожежних (по кількості навчального взводу), пожежні драбини, рятувальна мотузка, пожежний автомобіль АЦ – 40 (131) 137.

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчально - тренувальний центр.

Література:

1. Пожежно-стройова підготовка. В. А. Бушмен. М.-83 р.

2. Сучасний пожежно-прикладний спорт. В. М. Ванечко

3. Настанова з пожежно-стройової підготовки. Львів-94 р.

4. Нормативи з пожежно-стройової підготовки. Київ-95 р.

5. Пожежно-прикладний спорт. Правила змагань. М-99 р.

6. Правила техніки безпеки в державній пожежній охороні. Київ-99 р.

7. Посібник по пожежно-стройовій підготовці. О. Є. Стоянович, Ч І П Б - 2000р.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Перевірка наявності військовослужбовців.

2. Доведення теми і мети заняття.

3. Перевірка екіпірування й підгонки спорядження.

4. Доведення вимог техніки безпеки при проведенні заняття.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА час 40 хвилин

1. Зняття висувної драбини з автомобіля, перенесення її до учбової башти. Встановлення, підйом по драбині на поверхи учбової башти, спуск. Укладання драбини на автомобіль.

2. Робота зі стволом з висувної драбини. Заходи безпеки.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Здавання спеціального одягу і спорядження в комору для зберігання озброєння.

2. Підведення підсумків, виставлення оцінок й доведення їх до військовослужбовців.

3. Поставлення завдання на самопідготовку.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1.

Зняття ВПД з автоцистерн, перенесення її, установка та підйом на 3-ій поверх навчальної башти. Збирання ВПД і укладання її на автоцистерну

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко и курсант Іванов до виконання вправи з ВПД – ГОТОВИЙ!”.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду:

"По висувній драбині на третій поверх – РУШ!".

Курсанти стоять в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаються курсанти для виконання вправи.

Курсанти, які виконують вправу знаходяться в одному метрі від лівого (правого) заднього колеса пожежного автомобіля.

Про готовність до виконання вправи курсанти доповідають: “Курсант Петренко до виконання вправи з ВПД – ГОТОВИЙ!”.

За командою: "По висувній драбині на третій поверх – РУШ!".

Пожежник № 1 береться правою рукою за поручень автоцистерни, повертається праворуч (у бік кріплення драбини) захоплює лівою рукою ручку важеля кріплення драбини, а правою – ударом знизу вгору відкріплює фіксатор і тягне ручку механізму кріплення драбини на себе,

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко и курсант Іванов до виконання вправи з ВПД МАРШ!”.

Курсанти Петренко та Іванов стають в одному метрі від лівого (правого) заднього колеса пожежного автомобіля.

Ставши на місці виконання вправи курсанти Петренко та Іванов роблять по чергово доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи з ВПД – ГОТОВИЙ!”.

Отримавши від керівника проведення занять команду:

"По висувній драбині на третій поверх – РУШ!".

Пожежник № 1 береться правою рукою за поручень автоцистерни, повертається праворуч (у бік кріплення драбини) захоплює лівою рукою ручку важеля кріплення драбини, а правою – ударом знизу вгору відкріплює

Під час виконання вправи пожежник який підіймається по драбині повинен страхуватися карабіном, страхувальник підтягує мотузку, і стежить за валиком зупину.

Перед початком занять керівник заняття перевіряє страхувальну мотузку (троє пожежників зависають на ній на 2–3 сек.).

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

Щоб зменшити навчальний час, можна працювати двома ВПД з однієї машини. Коли пожежники знімуть першу драбину з автоцистерни, другу

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Повертається кругом (спиною до автоцистерни).

Пожежник № 2 пропускає вперед пожежника № 1, береться правою рукою за поручень, стрибає правою ногою на сходину автоцистерни і береться лівою рукою зверху за ближню тятиву ВПД на рівні першого щабля, а лівою ногою стає на всмоктувальний патрубок насоса (або упирається в задню стінку автоцистерни), лівою рукою притискає драбину вниз (щоб вона не зійшла з роликів), тягне її різко назад і стрибає на землю. Підхоплює правою рукою третій (другий) щабель першого коліна ВПД, тягне її вниз, уперед. Лівою рукою береться за другий (перший) щабель, праву руку просуваючи між 3-м і 4-м (між 2-м і 3-м), розвертаючи драбину, кладе її тятиву на праве плече; пожежник № 1 приймає ВПД у русі, на напівзігнуту праву руку, на рівні 2–3-го щабля від упорів, а лівою рукою, піднятою вгору, підтримує ВПД, щоб вона не впала і не вдарила по голові. Потім кладе нижню тятиву на праве (ліве)

Фіксатор і тягне ручку механізму кріплення драбини на себе, повертається кругом (спиною до автоцистерни).

Пожежник № 2 пропускає вперед пожежника № 1, береться правою рукою за поручень, стрибає правою ногою на сходину автоцистерни і береться лівою рукою зверху за ближню тятиву ВПД на рівні першого щабля, а лівою ногою стає на всмоктувальний патрубок насоса (або упирається в задню стінку автоцистерни), лівою рукою притискає драбину вниз (щоб вона не зійшла з роликів), тягне її різко назад і стрибає на землю. Підхоплює правою рукою третій (другий) щабель першого коліна ВПД, тягне її вниз, уперед. Лівою рукою береться за другий (перший) щабель, праву руку просуваючи між 3-м і 4-м (між 2-м і 3-м), розвертаючи драбину, кладе її тятиву на праве плече; пожежник № 1 приймає ВПД у русі, на напівзігнуту праву руку, на рівні 2–3-го щабля від упорів, а лівою рукою, піднятою

Драбину укладають на неї. Розрахунок стає біля правого заднього колеса автоцистерни. Пожежники беруть ВПД на плечі та переносять її до автоцистерни не по доріжці. Другому розрахунку подається команда: "По висувній драбині на третій поверх – РУШ!".

ВПД установлюється так, щоб два-три щаблі верхнього коліна були вищими за підвіконня або карниз даху. Не можна, щоб упори драбини лежали на стіні.

Щоб перебороти психологічний бар'єр при закріпленні металевої ВПД (Л-60) під час показу потрібно підняти валик зупину вище 7-го щабля, відпустити силову мотузку і ляснути в долоні.

Закінчення вправи: перший номер торкнувся двома ногами підлоги

3-го поверху учбової башти, другий стоїть

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Плече і правою рукою береться за верхню тятиву. Пожежник № 1 може приймати ВПД на ліве плече, тоді міняється робота рук.

Під час бігу вирівнюється напрямок встановлення драбини у вікно (праворуч, ліворуч). Не добігаючи шести (семи) метрів до башти пожежник № 1 підхоплює нижню тятиву лівою (правою) рукою знизу на рівні правої (лівої) руки, пожежник № 2 береться лівою рукою за середину 3-го (2-го) щабля, правою за 5-у (4-у) силову мотузку й обоє пожежників розвертають драбину першим коліном вгору. Пожежник № 1 утримує драбину на напівзігнутих руках попереду голови. Пожежник № 2 тримає ВПД на прямих руках, вирівнюючи її башмаки так, щоб вони були на одному рівні від землі й паралельні фундаменту башти (будівлі).

Пожежник № 2 ставить башмаки на відстані 2 м від башти, лівою рукою притискає ВПД до землі, забігає вперед за башмаки, правою рукою береться за силову мотузку і

Вгору, підтримує ВПД, щоб вона не впала і не вдарила по голові. Потім кладе нижню тятиву на праве (ліве) плече і правою рукою береться за верхню тятиву. Пожежник № 1 може приймати ВПД на ліве плече, тоді міняється робота рук.

Під час бігу вирівнюється напрямок встановлення драбини у вікно (праворуч, ліворуч). Не добігаючи шести (семи) метрів до башти пожежник № 1 підхоплює нижню тятиву лівою (правою) рукою знизу на рівні правої (лівої) руки, пожежник № 2 береться лівою рукою за середину 3-го (2-го) щабля, правою за 5-у (4-у) силову мотузку й обоє пожежників розвертають драбину першим коліном вгору. Пожежник № 1 утримує драбину на напівзігнутих руках попереду голови. Пожежник № 2 тримає ВПД на прямих руках, вирівнюючи її башмаки так, щоб вони були на одному рівні від землі й паралельні фундаменту башти (будівлі).

Пожежник № 2 ставить башмаки на відстані 2 м від

Між стіною і драбиною, притримуючи її руками.

Якщо при підйомі по ВПД руки знаходяться на рівні грудей, то треба братися за один щабель вище. При підйомі по драбині коліна ніг треба відводити в сторони, намагатися бігти на носках (легше), оскільки якщо ставити ногу на повну ступню, то ВПД розгойдується, що може призвести до "провалювання" ноги у "вікно". Треба стежити, щоб не було "холостого ходу", ступню ноги не піднімати вище 5 см над щаблем.

Дивитися потрібно на той щабель, за який береться рука. Спортсмени біжать по висувній пожежній драбині через один щабель.

Команди:

1."На страховку – РУШ!".

2."На вихідне

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Тягне її. Разом з пожежником № 1 ставлять драбину, піднявши її майже до вертикального положення з невеликим відхиленням від башти і продовжує тягти вниз, перебираючи руками за силову мотузку, стежить за валиком зупину з гаком захвату, і коли той пройде 7-у щабель, відпускає силову мотузку з рук і утримуючи ВПД за тятиви приставляє її до башти.

Пожежник № 1 при торканні башмаками запобіжної подушки, штовхає драбину вгору, вперед, перебирає (сковзає) руками по тятивах, утримує її ступнею правої (лівої) ноги з зовнішньої сторони башмаків. Пальці рук при висуванні й опусканні ВПД знаходяться на вузьких сторонах (не робочих поверхонь) тятив.

Пожежник № 2 ставить носок правої (лівої) ноги на 3-й щабель, лівою (правою) рукою береться зверху в обхват за 7-й, підтягуючись руками, ліву (праву) ногу ставить носком на 4-й щабель, правою (лівою) рукою береться за 8-й. У такий спосіб пожежник піднімається на рівень підвіконня третього поверху, лівою (правою) рукою береться з внутрішньої сторони за віконну коробку, лівою (правою) ногою, зігнутою в коліні, стає на підвіконня, стрибає на підлогу двома ногами (фініш), повертається обличчям до вікна.

За командою: "По висувній драбині вниз – РУШ!" пожежник № 1 стає на підвіконня обличчям до ВПД, лівою (правою) рукою береться за верхній щабель ВПД, праву (ліву) ногу ставить із зовнішньої сторони ВПД на середину щабля, що знаходиться на рівні підвіконня; береться правою (лівою) рукою із зовнішньої сторони за сходину поруч з лівою (правою) рукою, ліву (праву) ногу приставляє на щабель поруч із другою ногою і спускається вниз, аналогічно підйому вгору. Спустившись вниз, пожежник № 1 від'єднує свій карабін від страхувальної мотузки.

За командою: "Висувну драбину – ЗАБРАТИ!" пожежники № 1 і № 2 відводять ВПД від башти з нахилом на пожежника № 1, пожежник № 2 тягне силову мотузку вниз, звільняє кріплення гака захвату валика зупину і повільно опускає коліна ВПД до їхнього

Башти, лівою рукою притискає ВПД до землі, забігає вперед за башмаки, правою рукою береться за силову мотузку і тягне її. Разом з пожежником № 1 ставлять драбину, піднявши її майже до вертикального положення з невеликим відхиленням від башти і продовжує тягти вниз, перебираючи руками за силову мотузку, стежить за валиком зупину з гаком захвату, і коли той пройде 7-у щабель, відпускає силову мотузку з рук і утримуючи ВПД за тятиви приставляє її до башти.

Пожежник № 1 при торканні башмаками запобіжної подушки, штовхає драбину вгору, вперед, перебирає (сковзає) руками по тятивах, утримує її ступнею правої (лівої) ноги з зовнішньої сторони башмаків. Пальці рук при висуванні й опусканні ВПД знаходяться на вузьких сторонах (не робочих поверхонь) тятив.

Пожежник № 2 ставить носок правої (лівої) ноги на 3-й щабель, лівою (правою) рукою береться зверху в обхват за 7-й, підтягуючись руками, ліву (праву) ногу ставить носком на 4-й щабель, правою (лівою) рукою береться за 8-й. У такий спосіб пожежник піднімається на рівень підвіконня третього поверху, лівою (правою) рукою береться з внутрішньої сторони за віконну коробку, лівою (правою) ногою, зігнутою в коліні, стає на підвіконня, стрибає на підлогу двома ногами (фініш), повертається обличчям до вікна.

За командою: "По висувній драбині вниз – РУШ!" пожежник № 1 стає на підвіконня обличчям до ВПД, лівою (правою) рукою береться за верхній щабель ВПД, праву (ліву) ногу ставить із зовнішньої сторони ВПД на середину щабля, що знаходиться на рівні підвіконня; береться правою (лівою) рукою із зовнішньої сторони за сходину поруч з лівою (правою) рукою, ліву (праву) ногу приставляє на щабель поруч із другою ногою і спускається вниз, аналогічно підйому вгору. Спустившись вниз, пожежник № 1 від'єднує свій карабін від страхувальної мотузки.

Положення кроком – РУШ!".

3."По висувній драбині на третій поверх – РУШ!".

4."По висувній драбині вниз – РУШ!".

Страхувальник на землі лівою рукою тримає внизу валик зупину страхувального пристрою, а правою – страхувальну мотузку, уважно стежить за пожежником, який спускається, і при його зриві піднімає вгору праву руку зі страхувальною мотузкою.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Повного зсуву. Утримуючи ВПД за силову мотузку, пожежник № 2 стає, носками на башмаки ВПД, а пожежник № 1, підтримуючи ВПД за тятиви, відходить назад і кладе ВПД на ліве плече. Пожежник № 2 заходить зліва від ВПД. Пожежники № 1 і № 2 беруться руками за 3–4-й щабель від кінців першого коліна ВПД, виносять її за межі запобіжної подушки і кладуть її третім коліном на землю. Пожежник № 2 витрушує тирсу, стружку з тятив і башмаків ВПД. Потім пожежники кладуть тятиви першим коліном ВПД на праве плече і несуть до автоцистерни тим же способом, як несли до башти, потім знімають ВПД з плечей – пожежник № 1 на прямі руки вгору, обличчям до насосу; пожежник № 2 опускає ВПД, відходить назад і береться за її башмаки. Пожежник № 1 кладе перше, коліно на ролики і піднімається на кузов автоцистерни. Далі пожежник № 2 засовує ВПД на місце, пожежник № 1 йому допомагає. Пожежники закріплюють ВПД і стають у правого заднього колеса.

За командою: "Висувну драбину – ЗАБРАТИ!" пожежники № 1 і № 2 відводять ВПД від башти з нахилом на пожежника № 1, пожежник № 2 тягне силову мотузку вниз, звільняє кріплення гака захвату валика зупину і повільно опускає коліна ВПД до їхнього повного зсуву. Утримуючи ВПД за силову мотузку, пожежник № 2 стає, носками на башмаки ВПД, а пожежник № 1, підтримуючи ВПД за тятиви, відходить назад і кладе ВПД на ліве плече. Пожежник № 2 заходить зліва від ВПД. Пожежники № 1 і № 2 беруться руками за 3–4-й щабель від кінців першого коліна ВПД, виносять її за межі запобіжної подушки і кладуть її третім коліном на землю. Пожежник № 2 витрушує тирсу, стружку з тятив і башмаків ВПД. Потім пожежники кладуть тятиви першим коліном ВПД на праве плече і несуть до автоцистерни тим же способом, як несли до башти, потім знімають ВПД з плечей – пожежник № 1 на прямі

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Руки вгору, обличчям до насосу; пожежник № 2 опускає ВПД, відходить назад і береться за її башмаки. Пожежник № 1 кладе перше, коліно на ролики і піднімається на кузов автоцистерни. Далі пожежник № 2 засовує ВПД на місце, пожежник № 1 йому допомагає. Пожежники закріплюють ВПД і стають у правого заднього колеса.