Сегодня: 28 | 01 | 2022

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 4: Робота з пожежними драбинами. Заняття 1

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 4: Робота з пожежними драбинами. Заняття 1

Заняття 1 : Тактико-стройове. Зняття драбини-палиці з автомобіля, перенесення її, встановлення та підйом по ній, прибирання і укладання на автомобіль. Зняття штурмової драбини з автомобіля, перенесення її до учбової башти і підвіска. Підйом по штурмовій драбині на поверхи учбової башти. Заходи безпеки при роботі з драбинами.

Мета:

- отримання курсантами основних знань та практичних навичок в роботі з пожежними драбинами;

- навчити курсантів правильним і злагодженим діям при роботі з пожежно-технічним озброєнням;

- розвивати у курсантів рішучість, сміливість, кмітливість;

- виховувати у курсантів високі професійні, морально-вольові якості.

Метод проведення: Практичне заняття.

Матеріальне забезпечення: Спеціальний одяг та спорядження пожежних (по кількості навчального взводу), пожежні драбини, рятувальна мотузка, пожежний автомобіль АЦ – 40 (131) 137.

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчально - тренувальний центр.

Література:

1. Пожежно-стройова підготовка. В. А. Бушмен. М.-83 р.

2. Сучасний пожежно-прикладний спорт. В. М. Ванечко

3. Настанова з пожежно-стройової підготовки. Львів-94 р.

4. Нормативи з пожежно-стройової підготовки. Київ-95 р.

5. Пожежно-прикладний спорт. Правила змагань. М-99 р.

6. Правила техніки безпеки в державній пожежній охороні. Київ-99 р.

7. Посібник по пожежно-стройовій підготовці. О. Є. Стоянович, Ч І П Б - 2000р.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Перевірка наявності військовослужбовців.

2. Доведення теми і мети заняття.

3. Перевірка екіпірування й підгонки спорядження.

4. Доведення вимог техніки безпеки при проведенні заняття.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА час 40 хвилин

1. Зняття драбини-палиці з автомобіля, перенесення її, встановлення та підйом по ній, прибирання і укладання на автомобіль (поетапно).

2. Підйом по штурмовій драбині на поверхи учбової башти.

3. Заходи безпеки при роботі з драбинами.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Здавання спеціального одягу і спорядження в комору для зберігання озброєння.

2. Підведення підсумків, виставлення оцінок й доведення їх до військовослужбовців.

3. Поставлення завдання на самопідготовку.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Зняття драбини-палиці з автомобіля, перенесення її, встановлення та підйом по ній, прибирання і укладання на автомобіль (поетапно).

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

ВИКОНАННЯ ВПРАВИ (ПОЄТАПНО)

1

Встановлення драбини - палиці

1й етап

Перенесення

Драбини – палиці та влаштування її на будиночок

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – палицею МАРШ!”.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду:

“Драбину – палицю на будиночок - ВСТАНОВИТИ!”

Курсанти стоїть в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаються курсанти для виконання вправи.

Курсанти, які виконують вправу знаходяться в одному метрі від лівого (правого) заднього колеса пожежного автомобіля.

Про готовність до виконання вправи курсанти доповідають: “Курсант Петренко до виконання вправи з пожежною драбиною – ГОТОВИЙ!”.

По команді керівника проведення занять: “Драбину – палицю на будиночок - ВСТАНОВИТИ!”

Курсанти підіймаються по задніх сходах на кришу кузова, знімають з кріплення драбину – палку, виймають її і ставлять її на землю, притуливши її до задньої частини кузова автомобіля.

Спускаються з автомобіля, стають спиною до автомобіля, (драбина – палка знаходиться з правої сторони), беруть драбину –

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – палицею МАРШ!”

Курсант Петренко стає в одному метрі від лівого (правого) заднього колеса пожежного автомобіля.

Ставши на місці виконання вправи курсант Петренко робить доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи з пожежною драбиною – ГОТОВИЙ!”.

Отримавши від керівника проведення занять команду: “Драбину – палицю на будиночок - ВСТАНОВИТИ!”

Курсант підіймається по задніх сходах на кришу кузова, знімає з кріплення драбину – палку, виймає її і ставить її на землю, притуливши її до задньої частини кузова автомобіля.

Спускається з автомобіля, стає спиною до автомобіля, (драбина – палка знаходиться з

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

Закінчення: Драбина – палиця встановлена на будиночок, відстань від нижнього краю драбини і будиночка становить 1 м, верхня частина драбини знаходиться в обмежувальному паску, курсант прийняв стройове положення. Зробив доповідь: “Товариш майор! Курсант Петренко драбину – палицю на будиночок влаштував”.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

палку обома руками, підіймають її на 30 – 40 см від землі, зробивши 3-4 кроки вперед по напрямку до будиночку, кладуть драбину – палку на праве плече, утримуючи правою рукою зверху, продовжують рухатись по напрямку до будиночку (допускається перенесення драбини – палиці за тятиви в розкритому положенні). За 3 – 4 кроки до місця влаштування драбини – палиці курсанти придають драбині вертикальне положення, підходять до будиночків ставлять її на землю (в метрі від будиночка) і зусиллям рук розводять тятиви, притуляють драбину – палку до будиночка в страху вальні пази..

Правої сторони), бере драбину – палку обома руками, підіймає її на 30 – 40 см від землі, зробивши 3-4 кроки вперед по напрямку до будиночку, кладе драбину – палку на праве плече, утримуючи правою рукою зверху, продовжує рухатись по напрямку до будиночку. (допускається перенесення драбини – палиці за тятиви в розкритому положенні). За 3 – 4 кроки до місця влаштування драбини – палиці курсант Петренко придає драбині вертикальне положення, підходять до будиночку ставить її на землю (в метрі від будиночка) і зусиллям рук розводить тятиви, притуляє драбину – палку до будиночка в страху вальні пази.

2й етап

Підйом по

Драбині – палиці на будиночок

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко до виконання вправи по підйому по драбині – палиці на поверх даху

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи по підйому на дах будиночка по драбині – палиці МАРШ!” Курсанти стають в одному метрі від драбин - палиць (драбини палиці приставлені до будиночків).

Ставши на місці виконання вправи курсанти роблять доповідь, про готовність до виконання

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи по підйому на дах будиночка по драбині – палиці МАРШ!” Курсант Петренко стає в одному метрі від драбини - палиці (драбина палиця приставлена до будиночку). Ставши на місці виконання вправи курсант Петренко

Перед підійманням по драбині – палиці курсанти зобов’язані впевнитись, що драбина – палиця надійно й правильно влаштована.

Закінчення: курсант стоїть на страхувальному брусу даху будиночка утримуючи рівновагу робить доповідь:

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

МАРШ!”..

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду:

“По драбині – палиці на будиночок - МАРШ!”

Вправи: “Курсант Петренко до виконання вправи по підйому по драбині – палиці на поверх даху – ГОТОВИЙ!”.

По команді керівника проведення занять: “По драбині – палиці на будиночок - МАРШ!”

Курсанти ставлять ліві ноги на першу сходинку драбин, а правими руками беруться за шосту сходинку.

Праві ноги ставлять на другі сходинки, а лівими руками беруться за сьомі сходинки і в такій послідовності здійснюють підйом до будиночків.

Підйом на дах роблять правими ногами ставлячи їх на страхувальний брус

Робить доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи по підйому по драбині – палиці на поверх даху – ГОТОВИЙ!”.

Отримавши від керівника проведення занять команду: “По драбині – палці на будиночок - МАРШ!”

Курсант ставить ліву ногу на першу сходинку драбини, а правою рукою береться за шосту сходинку.

Праву ногу ставить на другу сходинку, а лівою рукою береться за сьому сходинку і в такій послідовності здійснює підйом до будиночка.

Підйом на дах робить правою ногою ставлячи її на страхувальний брус

“Товариш майор! Курсант Петренко по драбині – палиці піднявся на будиночок”.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

3й етап

Спускання по

Драбині – палиці з будиночка

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду:

“По драбині – палці вниз - МАРШ!”

Курсанти стоять на страхувальному брусу даху будиночка.

Ставши на місці виконання вправи курсанти роблять доповідь, про готовність до виконання вправи: “Курсант Петренко до виконання вправи по спусканню по драбині – палиці з даху будиночка – ГОТОВИЙ!”.

По команді керівника проведення занять: “По драбині – палиці вниз - МАРШ!”

Курсанти спускаються по драбинах – палицях на землю і стають обличчям до драбин в 50 – 80 см від них.

Курсант стоїть на страхувальному брусу даху будиночка.

Ставши на місці виконання вправи курсант робить доповідь, про готовність до виконання вправи: “Курсант Петренко до виконання вправи по спусканню по драбині – палиці з даху будиночка – ГОТОВИЙ!”.

По команді керівника проведення занять: “По драбині – палиці вниз - МАРШ!”

Курсант спустився по драбині – палиці на землю і став обличчям до драбини в 50 – 80 см від неї.

Перед спусканням по драбині – палиці курсанти зобов’язані впевнитись, що драбина – палиця надійно й правильно влаштована.

Закінчення: курсант спустився по драбині – палиці на землю і став обличчям до драбини в 50 – 80 см від неї, прийняв стройове положення. Зробив доповідь: “Товариш майор! Курсант Петренко по драбині – палиці спустився з будиночка”.

4й етап

Влаштування драбини – палиці на автомобіль

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко до виконання вправи по влаштуванню драбини – палиці на автомобіль - МАРШ!”.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи по влаштуванню драбини – палиці на автомобіль - МАРШ!”

Курсанти стають в одному метрі від драбин - палиць.

Ставши на місця виконання вправи курсанти роблять доповідь, про готовність до виконання вправи: “Курсант Петренко до виконання вправи по влаштуванню драбини – палиці на автомобіль – ГОТОВИЙ!”.

По команді керівника проведення занять:

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи по влаштуванню драбини – палиці на автомобіль - МАРШ!”

Курсант стає в одному метрі від драбини - палиці.

Ставши на місце виконання вправи курсант роблять доповідь, про готовність до виконання вправи: “Курсант Петренко до виконання вправи по влаштуванню драбини – палиці на автомобіль – ГОТОВИЙ!”.

Закінчення: курсант влаштував та закріпив драбину – палицю на пожежному автомобілі по задніх сходах спускаються на землю і став в метрі від автомобіля, прийняв стройове положення. Зробив доповідь: “Товариш майор! Курсант Петренко драбину – палку на автомобіль влаштував!”

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Виконання вправи подаю команду:

“Драбину – палицю на автомобіль влаштувати!”

“Драбину – палицю на автомобіль влаштувати!”.

Курсанти роблять крок вперед до драбин – палиць, беруть їх за тятиви, відводять верхні кінці драбин від стінок будиночків, з’єднують тятиви, підіймають драбини на 30 – 40 см від землі повертаються в бік пожежних автомобілів. Ступивши 3 – 4 кроки від місця влаштування, кладуть драбини на праві плечі, підносять їх до пожежних автомобілів і ставлять драбини на землю в метрі від автомобілів. Приставивши драбини до кузовів, підіймаються по задніх сходах на кришу кузова, звільняють кріплення, влаштовують на місця драбини – палки, закривають кріплення, по задніх сходах спускаються на землю і стають на вихідне положення.

По команді керівника проведення занять: “Драбину – палицю на автомобіль влаштувати!”.

Курсант робить крок вперед до драбини – палиці, бере її за тятиви, відводять верхні кінці драбин від стінок будиночка, з’єднує тятиви, підіймає драбину на 30 – 40 см від землі повертається в бік пожежного автомобіля. Ступивши 3–4 кроки від місця влаштування, кладе драбину на праве плече, підносить її до пожежного автомобіля і ставлять драбину на землю в метрі від автомобіля. Приставивши драбину до кузова, підіймається по задніх сходах на кришу кузова, звільняє кріплення, влаштовує на місце драбину, закриває кріплення, по задніх сходах спускається на землю.

2. Підйом по штурмовій драбині на поверхи учбової башти.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1.

1й етап:

Взяття ДШ з землі, її перенесення, підвішення і підйом по ній на другий поверх навчальної башти.

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу правим флангом до навчальної башти, фронтом до бігових доріжок в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – штурмовкою - МАРШ!”.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду: “Драбину – штурмовку на підвіконня другого поверху - ПІДВІСИТИ!”

При відпрацюванні нормативу (вправи)

Курсанти, які виконують вправу знаходяться в одній шерензі правим флангом до навчальної башти, фронтом до бігових доріжок в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – штурмовкою - МАРШ!”.

Курсант Петренко зобов’язаний вийти зі строю стройовим кроком, підійти до ДШ зі сторони гака і зупиняється біля 8ї щаблі обличчям до ДШ.

Ставши на місці виконання вправи курсант Петренко зобов’язаний взятися за верхню тятиву ДШ (з невеликим перелісом вперед), лівою рукою спереду за ту ж тятиву для стійкого положення корпусу (ноги в колінах напівзігнуті, одна нога спереду а друга позаду); зробити доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи з пожежною драбиною –ГОТОВИЙ!”.

Після отримання доповіді від

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – штурмовкою МАРШ!”

Курсант Петренко виходить зі строю стройовим кроком, йде до ДШ зі сторони гака і зупиняється біля 8ї щаблі обличчям до ДШ.

Ставши на місці виконання вправи курсант Петренко береться за верхню тятиву ДШ (з невеликим перелісом вперед), лівою рукою спереду за ту ж тятиву для стійкого положення корпусу (ноги в колінах напівзігнуті, одна нога спереду а друга позаду); робить доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи з пожежною драбиною – ГОТОВИЙ!”.

Отримавши від керівника проведення занять команду: “Драбину – штурмовку на підвіконня другого поверху - ПІДВІСИТИ!”

Курсант бере старт і, утримуючи драбину у правій руці, біжить до навчальної башти

В 10...11 метрах від

Навчання прийомам роботи з драбиною – штурмовкою (ДШ )ділимо на три етапи:

- перший етап взяття ДШ з землі, її перенесення, підвішення і підйом по ній на другий поверх навчальної башти;

- другий етап взяття ДШ з землі і підйом по ній на четвертий поверх навчаль-ної башти і спускання донизу, тренування – виконання нормативів.

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

При проведенні ривку ДШ слідкувати, щоб башмаки ДШ були не вище колін пожежного.

Під час бігу по ДШ допускається братись руками в обхват за тятиви на рівні 7 – 9х щаблів.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Слідкую та звертаю увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляю помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснюю помилки.

курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду: “Драбину – штурмовку на підвіконня другого поверху – ПІДВІСИТИ!” Курсант зобов’язаний взяти старт і, утримуючи драбину у правій руці, бігти до навчальної башти.

В 10...11 метрах від навчальної башти курсант зобов’язаний зігнути в лікті праву руку і подати ДШ вперед, лівою рукою взятися за тятиву попереду правої, зробити руками ривок догори – вперед, повертаючи ДШ гаком догори, правою рукою зобов’язаний взятися за другу тятиву на рівні лівої руки, тримаючи ДШ над головою на напівзігнутих рукав, подавши її вперед.

Підбігаючи до навчальної башти за 10...15 см від башти зобов’язаний уперти башмаками ДШ в подушку, перебрати руками по тятивам до рівня 5ї щаблі, ліва нога попереду (біля башти), підіймає ДШ догори на витягнуті руки, зобов’язаний прижати ДШ до башти, сильно утримуючи її руками, опустити її різко донизу, підтягнутися руками, одночасно праву ногу

Навчальної. башти курсант згибає в лікті праву руку і подає ДШ вперед, лівою рукою береться за тятиву попереду правої, робить руками ривок догори – вперед, повертаючи ДШ гаком догори, правою рукою береться за другу тятиву на рівні лівої руки, тримаючи ДШ над головою на напівзігнутих рукав, подавши її вперед. Підбігаючи до навчальної башти за 10...15 см від башти упирає башмаками ДШ в подушку, перебирає руками по тятивам до рівня 5 щаблі, ліва нога попереду (біля башти), підіймає ДШ догори на витягнуті руки, прижимає ДШ до башти, сильно утримуючи її руками, опускає її різко донизу, підтягується руками, одночасно праву ногу ставить на першу щаблю ДШ. Відштовхнувшись лівою ногою і підтягуючись руками, ліву ногу ставить на 3ю щаблю, правою рукою береться за 7й щабель і підтягується руками, праву ногу ставить на 5й щабель; лівою рукою береться за 9й щабель, ліву ногу ставить на 7й щабель, правою рукою береться знизу за 11й щабель, праворуч середньої частини

Бігти по щаблях ДШ необхідно на носках, не піднімаючи їх вище ступенів на 3...5 см, щоб не було “холостого ходу”, при підійманні слід постійно триматись однією рукою за ДШ і підтягуватись руками. Входити на поверх тільки спиною. При підйомі по ДШ курсанту необхідно міцно обхватити пальцями щабель, перевірити надійність підвішення ДШ на наступний поверх (підіймаючи гак на 5...10 см вище підвіконня і різко опустити донизу). Груба помилка, вважається коли курсант при вході на поверх сідає на підвіконня лівим бедром, руками не тримається за ДШ, а праву ногу переносить на поверх через 13й щабель. Забороняється відпрацьовувати норматив (вправу):

- без пожежної каски;

- якщо гак не повністю підвішений на підвіконнику;

- відсутня страховка при

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Ставлячи на першу щаблю ДШ.

Відштовхнувшись лівою ногою і підтягуючись руками, ліву ногу зобов’язаний поставити на 3ю щаблю, правою рукою взятися за 7й щабель і підтягнутися руками, праву ногу поставити на 5й щабель; лівою рукою зобов’язаний взятися за 9й щабель, ліву ногу поставити на 7й щабель, правою рукою взятися знизу за 11й щабель, праворуч середньої частини гака, а лівою рукою взятися за 13й щабель; праву ногу, скоком поставити на 9й щабель ДШ (пропускаючи 8й щабель). Курсант зобов’язаний відвести корпус від башти, ліву злегка зігнуту в коліні ногу ступньою вперед направити у вікно башти і упертися ікрою або ступньою у внутрішню частину підвіконня, зобов’язаний підтягнутися руками до башти, правою ногою відштовхнутися від щаблі, зігнути ногу в коліні ступньою назад, повернутися корпусом через праве плече на 180° (обличчям до старту), відштовхнутися правою рукою від ДШ і стати ногами на підлогу другого поверху, обличчям до старту. Почувши оцінку за виконання нормативу по

Гака, а лівою рукою береться за 13й щабель; праву ногу, скоком ставить на 9й щабель ДШ (пропускаючи 8й щабель). Курсант відводить корпус від башти, ліву злегка зігнуту в коліні ногу ступньою вперед направляє у вікно башти і упирається ікрою або ступньою у внутрішню частину підвіконня, підтягується руками до башти, правою ногою відштовхується від щаблі, згибає ногу в коліні ступньою назад, повертається корпусом через праве плече на 180° (обличчям до старту), відштовхується правою рукою від ДШ і стає ногами на підлогу навчальної башти, обличчям до старту. Почувши оцінку за виконання нормативу по внутрішніх сходах навчальної башти спускається з башти і стає до строю.

Підйомі на 3...4й поверхи.

При підйомах на 3...4й поверхи навчальної башти призначаються страхувальники, які слідкують за тим, щоб своєчасно була приєднана страху вальна мотузка до курсанта, який здійснює підйом та не було провисання страхувальної мотузки.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Внутрішніх сходах навчальної башти зобов’язаний спуститися з башти і стати до строю.

1.2

2й етап

вЗяття ДШ з

Землі і підйом по ній на четвертий поверх навчальної башти

При відпрацюванні другого етапу нормативу (вправи) дії викладача аналогічні як і при відпрацюванні першого етапу.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до виконання вправи подаю команду: “ По драбині – штурмовці на четвертий поверх - МАРШ !”

Курсанти, які виконують вправу знаходяться в одній шерензі правим флангом до навчальної башти, фронтом до бігових доріжок в спеціальному одязі і спорядженні пожежного на навчальному місці проведення заняття.

По списку викликаю курсантів для виконання вправи по команді: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – штурмовкою - МАРШ!”.

Курсант Петренко зобов’язаний вийти зі строю стройовим кроком, підійти до ДШ зі сторони гака і зупиняється біля 8ї щаблі обличчям до ДШ. Ставши на місці виконання вправи курсант Петренко зобов’язаний взятися за верхню тятиву ДШ (з невеликим перелісом вперед), лівою рукою спереду за ту ж тятиву для стійкого положення корпусу (ноги в колінах напівзігнуті, одна нога спереду а друга позаду); зробити доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи з штурмовою драбиною – ГОТОВИЙ!” Отримавши від керівника проведення занять команду:

По команді керівника проведення занять: “Курсант Петренко до виконання вправи з драбиною – штурмовкою МАРШ!”

Курсант Петренко виходить зі строю стройовим кроком, йде до ДШ зі сторони гака і зупиняється біля 8ї щаблі обличчям до ДШ.

Ставши на місці виконання вправи курсант Петренко береться за верхню тятиву ДШ (з невеликим перелісом вперед), лівою рукою спереду за ту ж тятиву для стійкого положення корпусу (ноги в колінах напівзігнуті, одна нога спереду а друга позаду); робить доповідь: “Курсант Петренко до виконання вправи з пожежною драбиною – ГОТОВИЙ!”.

Отримавши від керівника проведення занять команду: “Драбину – штурмовку на підвіконня другого поверху - ПІДВІСИТИ!”

Курсант бере старт і, утримуючи драбину у правій руці, біжить до навчальної башти.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

“Драбину – штурмовку на підвіконня другого поверху - ПІДВІСИТИ!”

Курсант зобов’язаний взяти старт і, утримуючи драбину у правій руці, підбігти до навчальної башти.

В 10...11 метрах від навчальної башти курсант зобов’язаний зігнути в лікті праву руку і подати ДШ вперед, лівою рукою береться за тятиву попереду правої, зробити руками ривок догори – вперед, повертаючи ДШ гаком догори, правою рукою зобов’язаний взятися за другу тятиву на рівні лівої руки, тримаючи ДШ над головою на напівзігнутих руках, подавши її вперед. Підбігаючи до навчальної башти за 10...15 см від башти зобов’язаний уперти башмаками ДШ в подушку й перебираючи руками по тятивам до рівня 5 щаблі, ліву ногу поставивши попереду (біля башти), зобов’язаний підняти ДШ догори на витягнуті руки, прижимаючи ДШ до башти, сильно утримуючи її руками, зобов’язаний опустити її різко донизу, підтягнувшись руками, одночасно праву ногу зобов’язаний поставити на першу щаблю ДШ. Зобов’язаний

В 10...11 метрах від навчальної башти курсант згибає в лікті праву руку і подає ДШ вперед, лівою рукою береться за тятиву попереду правої, робить руками ривок догори – вперед, повертаючи ДШ гаком догори, правою рукою береться за другу тятиву на рівні лівої руки, тримаючи ДШ над головою на напівзігнутих руках, подавши її вперед. Підбігаючи до навчальної башти за 10...15 см від башти упирає башмаками ДШ в подушку, перебирає руками по тятивам до рівня 5 щаблі, ліва нога попереду (біля башти), підіймає ДШ догори на витягнуті руки, прижимає ДШ до башти, сильно утримуючи її руками, опускає її різко донизу, підтягується руками, одночасно праву ногу ставить на першу щаблю ДШ. Відштовхнувшись лівою ногою і підтягуючись руками, ліву ногу ставить на 3ю щаблю, правою рукою береться за 7й щабель і підтягується руками, праву ногу ставить на 5й щабель; лівою рукою береться за 9й щабель, ліву ногу ставить на 7й щабель, правою рукою береться знизу за11й щабель,

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Відштовхнутись лівою ногою і підтягуючись руками, ліву ногу поставити на 3ю щаблю, правою рукою взявшись за 7й щабель і підтягнувшись руками, праву ногу поставити на 5й щабель; лівою рукою взятися за 9й щабель, ліву ногу поставити на 7й щабель, правою рукою взятися знизу за 11й щабель, праворуч середньої частини гака, а лівою рукою взятися за 13й щабель; праву ногу, скоком зобов’язаний поставити на 9й щабель ДШ (пропускаючи 8й щабель). Курсант зобов’язаний відвести корпус від башти, ліву злегка зігнувши в коліні ногу ступньою вперед зобов’язаний направити у вікно башти і упертися ікрою або ступньою у внутрішню частину підвіконня, курсант трохи зігнуту ногу зобов’язаний подати вперед, при цьому він сидить на лівому бедрі, ліву руку в цей час упирає у підвіконня, корпус тіла трохи нахиляє вперед. Після того, як курсант сів на підвіконня, він зобов’язаний відштовхнутись лівою рукою від підвіконня, випрямити спину, правою рукою підняти ДШ вгору, розвернути її гаком (проти годинникової стрілки) над головою і викинути

Праворуч середньої частини гака, а лівою рукою береться за 13й щабель; праву ногу, скоком ставить на 9й щабель ДШ (пропускаючи 8й щабель). Курсант відводить корпус від башти, ліву злегка зігнуту в коліні ногу ступньою вперед направляє у вікно башти і упирається ікрою або ступньою у внутрішню частину підвіконня, підтягуючись руками, курсант сідає на підвіконня. При сіданні на підвіконня курсант трохи зігнуту ногу подає вперед, сидить він на лівому бедрі, ліва рука в цей час упирається у підвіконня, корпус тіла трохи нахилено вперед. Після того, як курсант сів на підвіконня, відштовхуючись лівою рукою від підвіконня, випрямляє спину, правою рукою підіймає ДШ вгору, розвертає її гаком (проти годинникової стрілки) над головою і викидає її до гори, лівою рукою береться за ліву тятиву (від нього) ДШ на рівні підвіконня і, використовуючи інерцію ривка, підіймає її на витягнуту руку догори, потім правою рукою береться за праву тятиву якомога нижче і підіймає

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Її до гори, лівою рукою взявшись за ліву тятиву (від нього) ДШ на рівні підвіконня і, використовуючи інерцію ривка, підняти її на витягнуту руку догори, потім правою рукою зобов’язаний взятися за праву тятиву якомога нижче і підняти її вище; перебираючи руками за тятиви, закінчити підіймання ДШ догори, коли гак ДШ стане вище підвіконня на 5...10 см, права рука над 5м щаблем, а ліва – над 4м щаблем (нижче правої на 15...20 см); руками зобов’язаний різко розвернути гак у вікно й різко опустити ДШ вниз, в цей час лівою рукою зобов’язаний взяти тятиву над правою рукою, праву ногу поставивши носком на перший щабель (стопа розвернута п’ятою від башти). Курсант зобов’язаний підтягнутися руками і випрямляючи праву ногу, правою рукою взятися за 7й щабель, ліву ногу поставити на 3й щабель і випрямляючи її, лівою рукою взятися за 9й щабель. При виході з підвіконня на 5й щабель ДШ, випрямляючи праву ногу, ліву ногу зобов’язаний поставити на підвіконня, носком у тятиви ЛШ каблуком назовні, а лівою рукою

Її вище; перебираючи руками за тятиви, закінчує підіймання ДШ догори, коли гак ДШ буде вище підвіконня на 5...10 см, права рука над 5м щаблем, а ліва – над 4м щаблем (нижче правої на 15...20 см); руками різко розвертає гак у вікно, різко опускає ДШ вниз, в цей час лівою рукою бере тятиву над правою рукою, праву ногу ставить носком на перший щабель (стопа розвернута п’ятою від башти). Курсант підтягується руками і випрямляє праву ногу, правою рукою береться за 7й щабель, ліву ногу ставить на 3й щабель і випрямляє її, лівою рукою береться за 9й щабель. При виході з підвіконня на 5й щабель ДШ, випрямляючи праву ногу, ліву ногу ставить на підвіконня, носком у тятиви ЛШ каблуком назовні, а лівою рукою взявшись за тятиву на рівні 7ї щаблі і, (тримаючись за ДШ обома руками) відштовхнувшись ногами, стрибком праву ногу ставить на 5й щабель ДШ, а правою рукою береться за 9й щабель здійснюючи підйом у вікно 4го поверху навчальної башти. При

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Взятись за тятиву на рівні 7ї щаблі і, (тримаючись за ДШ обома руками) відштовхнутися ногами, стрибком праву ногу поставити на 5й щабель ДШ, а правою рукою взятись за 9й щабель здійснюючи підйом у вікно 4го поверху навчальної башти. При вході в вікно 4го поверху, зобов’язаний правою ногою відштовхнутися від щаблі, зігнути ногу в коліні ступньою назад, повернутися корпусом через праве плече на 180° (обличчям до старту), відштовхнутися правою рукою від ДШ і стати ногами на підлогу навчальної башти, обличчям до старту. Почувши оцінку за виконання нормативу по внутрішніх сходах навчальної башти спуститися з башти і стати до строю.

Вході в вікно 4го поверху, правою ногою відштовхується від щаблі, згибає ногу в коліні ступньою назад, повертається корпусом через праве плече на 180° (обличчям до старту), відштовхується правою рукою від ДШ і стає ногами на підлогу навчальної башти, обличчям до старту. Почувши оцінку за виконання нормативу по внутрішніх сходах навчальної башти спускається з башти і стає до строю.