Сегодня: 28 | 01 | 2022

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 1: Виконання нормативів з бойовим одягом і спорядженням, рятувальною мотузкою. Заняття 1-3.

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 1: Виконання нормативів з бойовим одягом і спорядженням, рятувальною мотузкою. Заняття 1-3.

Заняття 1. Тактико-стройове. Укладка бойового одягу і спорядження. Надягання бойового одягу і спорядження. Тренування в надяганні бойового одягу і спорядження.

Заняття 2. Тактико-стройове. Розташування бойової обслуги, посадка її в автомобіль, та виїзд з гаражу. Збір і виїзд за сигналом пожежної тривоги з посадкою в гаражі (за воротами гаража). Тренування в виконанні нормативу збір і виїзд за сигналом пожежної тривоги.

Заняття 3. Практичне. Тренування в виконанні вправ надягання бойового одягу, збору і виїзду за сигналом пожежної тривоги.

Мета: - отримання курсантами основних знань та практичних навичок в роботі по укладанню, одяганню спеціального одягу і спорядження пожежних;

- навчити курсантів правильним і злагодженим діям при відпрацюванні нормативу: “Збір та виїзд за тривогою”;

- розвивати у курсантів рішучість, сміливість, кмітливість;

- виховувати у курсантів високі професійні, морально-вольові якості.

Метод проведення: Практичне заняття.

Матеріальне забезпечення: Спеціальний одяг та спорядження пожежних, пожежні автомобілі (по кількості навчальної групи).

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Пожежне депо.

Література:

1 Настанова з пожежно-стройової підготовки. Львів-94 р.

2. Нормативи з пожежно-стройової підготовки. Київ-95 р.

3. Пожежно-прикладний спорт. Правила змагань. М-99 р.

4. Правила техніки безпеки в державній пожежній охороні. Київ-99 р

5. Посібник по пожежно-стройовій підготовці. О. Є. Стоянович, Ч І П Б

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Перевірка наявності військовослужбовців.

2. Доведення теми і мети заняття.

3. Перевірка екіпірування й підгонки спорядження.

4. Доведення вимог техніки безпеки при проведенні заняття.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА час 40 хвилин

1. Укладання спеціального одягу і спорядження пожежного(виконання поетапно).

2. Одягання спеціального одягу і спорядження пожежного (виконання поетапно).

3. Збір і виїзд за сигналом пожежної тривоги з посадкою в гаражі (за воротами гаража).

4. Тренування в виконанні вправ надягання бойового одягу, збору і виїзду за сигналом пожежної тривоги.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Здавання спеціального одягу і спорядження в комору для зберігання озброєння.

2. Підведення підсумків, виставлення оцінок й доведення їх до військовослужбовців.

3. Поставлення завдання на самопідготовку.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. УКЛАДКА БОЙОВОГО ОДЯГУ І СПОРЯДЖЕННЯ. НАДЯГАННЯ БОЙОВОГО ОДЯГУ І СПОРЯДЖЕННЯ.

ТРЕНУВАННЯ В НАДЯГАННІ БОЙОВОГО ОДЯГУ І СПОРЯДЖЕННЯ.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1

2

3

4

5

6

ВІДПРАЦЮВАННЯ НОМАТИВУ ПО ЕЛЕМЕНТАХ (НА ЧОТИРИ ЕЛЕМЕНТИ)

1.

1й елемент

Одягання спеціальних штанів

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних. Вказую та показую порядок виконання вправи.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до відпрацювання вправи подаю команду:

“Штани – НАДІТИ!”

Курсанти стоїть по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних (в одній шерензі) в метрі від стелажів.

По команді керівника проведення занять: “Штани – НАДІТИ!”

Курсанти роблять лівою ногою крок вперед, одночасно руками знімають каску з штанів і кладуть її на стелаж в сторону від бойового одягу. Не змінюючи положення ніг, руками беруть штани з лямками за відігнуті назовні краї пояса (знімають їх з місця укладки), потім підіймають зігнуту в коліні ногу (витягнутим, вивернутим носком ноги), продівають ногу в штанину до виходу ступні, також продівають в штанину і другу ногу, різким рухом рук вперед – догори відпускають штани (в цей час лямки сковзають по руках до плеч) і застібає ґудзик на передній частині штанів. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Курсанти роблять лівою ногою крок вперед, одночасно руками знімають каску з штанів і кладуть її на стелаж в сторону від бойового одягу. Не змінюючи положення ніг, руками беруть штани з лямками за відігнуті назовні краї пояса (знімають їх з місця укладки), потім підіймають зігнуту в коліні ногу (витягнутим, вивернутим носком ноги), продівають ногу в штанину до виходу ступні, також продівають в штанину і другу ногу, різким рухом рук вперед – догори відпускають штани (в цей час лямки сковзають по руках до плеч) і застібає ґудзик на передній частині штанів. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

2.

2й елемент

Одягання спеціальної

Куртки

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу в спеціальних штанах пожежного,

(в метрі від стелажів)

Курсанти стоять в спеціальних штанах пожежного (в одній шерензі).

По команді керівника проведення занять: “Куртку – НАДІТИ!” Курсанти продівають кисті рук в рукава куртки і підіймають її догори через сторону

Курсанти продівають кисті рук в рукава куртки і підіймають її догори через сторону (кругові рухи назад), так щоб поли куртки опустились за спину, руки

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1

2

3

4

5

6

Вказую та показую порядок виконання вправи.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до відпрацювання вправи подаю команду:

“Куртку – НАДІТИ!”

(кругові рухи назад), так щоб поли куртки опустились за спину, руки повністю продівають в рукава і застібають всі ґудзики куртки. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Повністю продівають в рукава і застібають всі ґудзики куртки. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

3

3й елемент

Одягання

Пожежного

Поясу

Вишукував навчаль-ний взвод в одну шеренгу в спеціаль-них штанах та куртках пожежного, (в метрі від стелажів). Вказую та показую порядок виконання вправи. Після отримання доповіді від курсан-тів про готовність до відпрацювання вправи подаю команду:

“Пояс пожежного –

НАДІТИ!”

Курсанти стоять в спеціальних штанах, куртках пожежного, (в метрі від стелажів) в метрі від стелажів.

По команді керівника проведення занять: “Пояс пожежного – НАДІТИ!” Курсанти роблять крок лівою ногою вперед і роблять півоберта праворуч. Лівою рукою беруть пояс зверху при пряжці, великим пальцем підтримують його знизу. Ліву руку з поясом і одночасно праву руку заносять назад до поясниці. Кистю правої руки беруть пожежний пояс у кінця. Рухом обох рук вперед обводять пояс навколо себе, продівають хлястик ременя через пряжку і застібають його, розправляють складки на куртці. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Курсанти роблять крок лівою ногою вперед і роблять півоберта праворуч. Лівою рукою беруть пояс зверху при пряжці, великим пальцем підтримують його знизу. Ліву руку з поясом і одночасно праву руку заносять назад до поясниці. Кистю правої руки беруть пожежний пояс у кінця. Рухом обох рук вперед обводять пояс навколо себе, продівають хлястик ременя через пряжку і застібають його, розправляють складки на куртці. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1

2

3

4

5

6

4

4й елемент

Одягання

Каски пожежного

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу в спеціальних штанах, куртках та поясах пожежного, в одній шерензі (в метрі від стелажів). Вказую та показую порядок виконання вправи.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до відпрацювання вправи подаю команду:

“Каску пожежного – НАДІТИ!”

Курсанти стоять в спеціальних штанах, куртках та поясах пожежного, в одній шерензі (в метрі від стелажів).

По команді керівника проведення занять: “Каску пожежного – НАДІТИ!” Курсанти, нахиляючись вперед, лівою рукою беруть каску, підіймають її, голова при цьому опускається, потім надівають каску на голову, а правою рукою різко знімають з козирка каски підборідний ремінець і опускають та підтягують його. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Курсанти, нахиляючись вперед, лівою рукою беруть каску, підіймають її, голова при цьому опускається, потім надівають каску на голову, а правою рукою різко знімають з козирка каски підборідний ремінець і опускають та підтягують його. По закінченні роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

“Укладання бойового одягу та спорядження пожежних”

Навчальний взвод стоїть в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежних в метрі від стелажів для спеціального одягу і спорядження пожежних. Роз’яснюю та показую на помилки при виконанні нормативу.

Подаю команду:

“КРУГОМ!”, “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!”

По команді командирів відділень: “Пожежний пояс – ЗНЯТИ!”, Курсанти розстібають пожежні пояси та знімають їх, беруть пожежні пояси в ліву руку і складують вдвоє, пряжкою догори, від себе, топорищем в ліву сторону, розкладуються вздовж стелажу.

По команді командирів відділень: “Куртку пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні розстібнути ґудзики на куртці пожежного зняти куртки, вивернути їх назовні, перегнути куртку в двоє так, щоб спина куртки була догори з підігнутим під основу полами, а поперек – вдвоє, по лінії талії, розправити пройми рукавів і складувати куртки комірцями до себе.

Курсанти розстібають пожежні пояси та знімають їх, беруть пожежні пояси в ліву руку і складують вдвоє, пряжкою догори, від себе, топорищем в ліву сторону, розкладуються вздовж стелажу.

Курсанти розстібають ґудзики на куртці пожежного знімають куртки, вивертають їх назовні, перегинають в двоє так, щоб спина куртки була догори з підігнутим під основу полами, а поперек – вдвоє, по лінії талії, розправляючи пройми рукавів і складують куртки комірцями до себе.

Командири відділень перевіряють правильність виконання елемента всіма курсантами.

В зимовий період норматив виконується з ватною курткою, яка підстебнута під куртку пожежного, рукавиці

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1

2

3

4

5

6

По команді командирів відділень: “Штани пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні почергово зняти штанини, скласти штани по породільним швам штанин, потім складають їх вдвоє (втроє) (“гармошкою”) так, щоб зверху знаходився передній розріз штанів, краї штанів загинають назовні. Лямки прибирають під складки штанів. Штани кладуть на куртку поясом до себе.

По команді командирів відділень: “Каску пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні звільнити підборідний ремінець каски, заправляють підборідний ремінець каски на передній козирок каски. Каска кладеться на штани пожежного емблемою до себе.

Курсанти почергово знімають штанини, складають штани по породільним швам штанин, потім складають їх вдвоє (втроє) (“гармошкою”) так, щоб зверху знаходився передній розріз штанів, краї штанів загинаються назовні. Лямки прибирають під складки штанів. Штани кладуть на куртку поясом до себе.

Курсанти звільняють (послабляють) підборідний ремінець каски, заправляють підборідний ремінець каски на передній козирок каски. Каску кладуть на штани пожежного емблемою до себе

Знаходяться в кишенях куртки.

В особливо суворих зимових умовах під штани підстібають-ся напівшаро-вари ватні.

В особливо суворих зимових умовах під шоломи піддівається підкасник.

ТРЕНУВАННЯ В ВИКОНАННІ ВПРАВИ НАДЯГАННЯ БОЙОВОГО ОДЯГУ

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

ВІДПРАЦЮВАННЯ НОМАТИВУ 1.1

1

Одягання бойового одягу і спорядження

В Літній час

Пожежним

“5” – 23 сек.

“4” – 26 сек.

“3” – 30 сек.

Відділенням

“5” – 28 сек.

“4” – 31 сек.

“3” – 35 сек.

В Зимовий час

Пожежним

“5” – 28 сек.

“4” – 31 сек.

“3” – 35 сек.

Відділенням

“5” – 34 сек.

“4” – 37 сек.

“3” – 40 сек.

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних. Роз’яснюю та показую порядок виконання вправи.

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до відпрацювання вправи подаю команду:

“Бойовий одяг та спорядження – НАДІТИ!”

Курсанти стоїть по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних (в одній шерензі) в метрі від стелажів.

По команді керівника проведення занять: “Бойовий одяг та спорядження – НАДІТИ!”

Курсанти роблять лівою ногою крок вперед, одночасно руками знімають каску з штанів і кладуть її на стелаж в сторону від бойового одягу. Не змінюючи положення ніг, руками беруть штани з лямками за відігнуті назовні краї пояса (знімають їх з місця укладки), потім підіймають зігнуту в коліні ногу (витягнутим, вивернутим носком ноги), продівають ногу в штанину до виходу ступні, також продівають в штанину і другу ногу, різким рухом рук вперед – догори відпускають штани (в цей час лямки сковзають по руках до плеч) і застібає ґудзик на передній частині штанів.

Курсанти продівають кисті рук в рукава куртки і підіймають її догори через сторону(кругові рухи назад), так щоб поли куртки опустились за спину, руки повністю продівають в рукава і застібають всі ґудзики куртки.

Курсанти роблять лівою ногою крок вперед, одночасно руками знімають каску з штанів і кладуть її на стелаж в сторону від бойового одягу. Не змінюючи положення ніг, руками беруть штани з лямками за відігнуті назовні краї пояса (знімають їх з місця укладки), потім підіймають зігнуту в коліні ногу (витягнутим, вивернутим носком ноги), продівають ногу в штанину до виходу ступні, також продівають в штанину і другу ногу, різким рухом рук вперед – догори відпускають штани (в цей час лямки сковзають по руках до плеч) і застібає ґудзик на передній частині штанів.

Курсанти продівають кисті рук в рукава куртки і підіймають її догори через сторону(кругові рухи назад), так щоб поли куртки опустились за спину, руки повністю продівають в рукава і застібають всі ґудзики куртки.

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти виконували прийоми без суєти, виправляють помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

Закінчення: бойовий одяг та спорядження застібнуті на всі ґудзики (крючки), пояс застібнутий, кінець його заправлений під пряжку. Підборідний ремінець каски закріплений.

В зимовий час підкасник, зимова куртка та рукавиці складаються у зручному положенні

Курсанти виконують вправу (норматив) чітко і швидко без метушні.

Курсантам забороняється при відпрацюванні вправи (нормативу) заважати

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу),

Техніка безпеки

Курсанти роблять крок лівою ногою вперед і роблять півоберта праворуч. Лівою рукою беруть пояс зверху при пряжці, великим пальцем підтримують його знизу. Ліву руку з поясом і одночасно праву руку заносять назад до поясниці. Кистю правої руки беруть пожежний пояс у кінця. Рухом обох рук вперед обводять пояс навколо себе, продівають хлястик ременя через пряжку і застібають його, розправляють складки на куртці.

Курсанти, нахиляючись вперед, лівою рукою беруть каску, підіймають її, голова при цьому опускається, потім надівають каску на голову, а правою рукою різко знімають з козирка каски підборідний ремінець і опускають та підтягують його. По закінченні виконання вправи кожен курсант роблять доповідь: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!” і робить крок вперед.

Курсанти роблять крок лівою ногою вперед і роблять півоберта праворуч. Лівою рукою беруть пояс зверху при пряжці, великим пальцем підтримують його знизу. Ліву руку з поясом і одночасно праву руку заносять назад до поясниці. Кистю правої руки беруть пожежний пояс у кінця. Рухом обох рук вперед обводять пояс навколо себе, продівають хлястик ременя через пряжку і застібають його, розправляють складки на куртці.

Курсанти, нахиляючись вперед, лівою рукою беруть каску, підіймають її, голова при цьому опускається, потім надівають каску на голову, а правою рукою різко знімають з козирка каски підборідний ремінець і опускають та підтягують його. По закінченні виконання вправи кожен курсант робить крок вперед і доповідає: “Курсант Петренко – ГОТОВИЙ!

Співслужбовцям, кидати спеціальний одяг на сусідні місця де знаходиться спеціальний одяг і спорядження сусідів. Під час користуванням стовпом для спускання з другого поверху не слід торкатись його поверхні частинами тіла, які не захищені. Кожен має витримувати необхідний інтервал, стежити за тим, хто спускається попереду, і не торкатись його ногами (торкнувшись ногами подушки для страхування необхідно злегка відштовхнутись від стовпа і швидко відійти в бік до спеціального одягу і спорядження пожежних)

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу),

Техніка безпеки

“Укладання бойового одягу та спорядження пожежних”

Навчальний взвод стоїть в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежних в метрі від стелажів для спеціального одягу і спорядження пожежних. Роз’яснюю та показую на помилки при виконанні нормативу.

Подаю команду:

“КРУГОМ!”, “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!”

Навчальний взвод стоїть в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежних в метрі (спиною) від стелажів для спеціального одягу і спорядження пожежних. По команді керівника проведення занять: “КРУГОМ!”, “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!” Навчальний взвод повертається кругом, робить крок вперед, знімає та укладає спеціальний одяг та спорядження пожежних на стелажі, на свої місця.

Курсанти стоять в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежних в метрі (спиною) від стелажів для спеціального одягу і спорядження пожежних. По команді керівника проведення занять: “КРУГОМ!”, “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!” Курсанти повертаються кругом, роблять крок вперед, знімають та укладають спеціальний одяг та спорядження пожежних на стелажі, на свої місця.

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти дотримувались виконання дисципліни строю, виконували прийоми без суєти, виправляють помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу),

Техніка безпеки

“Укладання бойового одягу та спорядження пожежних”

Навчальний взвод стоїть в одну шеренгу в спеціальному одязі і спорядженні пожежних в метрі від стелажів для спеціального одягу і спорядження пожежних. Роз’яснюю та показую на помилки при виконанні нормативу.

Подаю команду:

“КРУГОМ!”, “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!”

По команді командирів відділень: “Пожежний пояс – ЗНЯТИ!”, Курсанти розстібають пожежні пояси та знімають їх, беруть пожежні пояси в ліву руку і складують вдвоє, пряжкою догори, від себе, топорищем в ліву сторону, розкладуються вздовж стелажу.

По команді командирів відділень: “Куртку пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні розстібнути ґудзики на куртці пожежного зняти куртки, вивернути їх назовні, перегнути куртку в двоє так, щоб спина куртки була догори з підігнутим під основу полами, а поперек – вдвоє, по лінії талії, розправити пройми рукавів і складувати куртки комірцями до себе.

По команді командирів відділень: “Штани пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні почергово зняти штанини, скласти штани по породільним швам штанин, потім складають їх вдвоє (втроє) (“гармошкою”) так, щоб зверху знаходився передній розріз штанів, краї штанів загинають назовні. Лямки прибирають під складки штанів. Штани кладуть на куртку поясом до себе.

Курсанти розстібають пожежні пояси та знімають їх, беруть пожежні пояси в ліву руку і складують вдвоє, пряжкою догори, від себе, топорищем в ліву сторону, розкладуються вздовж стелажу.

Курсанти розстібають ґудзики на куртці пожежного знімають куртки, вивертають їх назовні, перегинають в двоє так, щоб спина куртки була догори з підігнутим під основу полами, а поперек – вдвоє, по лінії талії, розправляючи пройми рукавів і складують куртки комірцями до себе.

Курсанти почергово знімають штанини, складають штани по породільним швам штанин, потім складають їх вдвоє (втроє) (“гармошкою”) так, щоб зверху знаходився передній розріз штанів, краї штанів загинаються назовні. Лямки прибирають під складки штанів. Штани кладуть на куртку поясом до себе.

Командири відділень перевіряють правильність виконання елемента всіма курсантами.

В зимовий період норматив виконується з ватною курткою, яка підстебнута під куртку пожежного, рукавиці знаходяться в кишенях куртки.

В особливо суворих зимових умовах під штани підстібаються напівшаровари ватні.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу),

Техніка безпеки

По команді командирів відділень: “Каску пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні звільнити підборідний ремінець каски, заправляють підборідний ремінець каски на передній козирок каски. Каска кладеться на штани пожежного емблемою до себе

Курсанти звільняють (послабляють) підборідний ремінець каски, заправляють підборідний ремінець каски на передній козирок каски. Каску кладуть на штани пожежного емблемою до себе

В особливо суворих зимових умовах під шоломи піддівається підкасник.

2. РОЗТАШУВАННЯ БОЙОВОЇ ОБСЛУГИ, ПОСАДКА ЇЇ В АВТОМОБІЛЬ, ТА ВИЇЗД З ГАРАЖУ. ЗБІР І ВИЇЗД ЗА

СИГНАЛОМ ПОЖЕЖНОЇ ТРИВОГИ З ПОСАДКОЮ В ГАРАЖІ (ЗА ВОРОТАМИ ГАРАЖА).

ТРЕНУВАННЯ В ВИКОНАННІ НОРМАТИВУ ЗБІР І ВИЇЗД ЗА СИГНАЛОМ ПОЖЕЖНОЇ ТРИВОГИ.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

ВІДПРАЦЮВАННЯ НОМАТИВУ 2.1

1

Вишукував навчальний взвод в одну шеренгу по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних.. Призначив № бойових розрахунків. Визначаю місце при шикуванні по команді: “Відділення - ДО МАШИНИ!”, або “Відділення – СТАВАЙ!”.

По команді керівника проведення занять: “Навчальний взвод в одну шеренгу – СТАВАЙ! РІВНЯЙСЬ! СТРУНКО!”

“СЛУХАЙ № бойових розрахунків!”, “Курсант Петренко!”, “КОМАНДИР ВІДДІЛЕННЯ №1!”.

Вказую на місце шикування біля пожежного автомобіля.

По прізвищах називаю наступних курсантів, призначаю їм №№, вказую на місця шикування біля пожежних автомобілів.

Шикую відділення з правої (лівої) сторони, спиною до пожежних автомобілів по напрямку від осі заднього колеса до кабіни автомобіля, в першій шерензі стоять курсанти, яким присвоєні № командира відділення, 1, 3, водій, в другій шерензі стоять курсанти, яким присвоєні № 2, 4.

Курсанти стають в одну шеренгу по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних.

Курсант Петренко почувши своє прізвище відповідає “Я!”.

Курсант Петренко почувши № бойового розрахунку, який йому присвоєно та місце при шикуванні відповідає “СЛУХАЮСЬ!”

Курсанти почувши своє прізвище відповідають “Я!”.

Курсанти почувши №№ бойових розрахунків, які їм присвоєно відповідають “СЛУХАЮСЬ!” стають в першу шеренгу двошеренгового строю, спиною до пожежного автомобіля. командири відділень, 1, 3, водії, в другій шерензі стають курсанти, яким присвоєні № 2, 4.

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти дотримувались дисципліни строю, правил поведінки військовослужбовці в строю. При виконанні нормативу виконували його без суєти, виправляє помилки, які допускають курсанти, коротко роз’яснює помилки.

Закінчення: бойовий одяг та спорядження застібнуті на всі ґудзики (крючки), пояси застібнуті, їхні кінці заправлені, пожежні знаходяться в кабінах бойових розрахунків, двері

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Збір та виїзд по тривозі

(з посадкою за воротами гаража)

В Літній час –

“5” – 33 сек.

“4” – 38 сек.

“3” – 43 сек.

Відділенням

“5” – 38 сек.

“4” – 43 сек.

“3” – 58 сек.

В Зимовий час

“5” – 43 сек.

“4” – 48 сек.

“3” – 53 сек.

Відділенням

“5” – 48 сек.

“4” – 53 сек.

“3” – 58 сек.

Даю команду: “Відділення - ВІЛЬНО! РОЗІЙДИСЬ!”

Даю команду: “Приступаємо до відпрацювання нормативу 2.1 Збір та виїзд за пожежною тривогою!”

Після отримання доповіді від курсантів про готовність до відпрацювання вправи подаю по гучномовному зв’язку сигнал пожежної тривоги, або голосом: “Пожежна – ТРИВОГА!” Засікаю секундомір.

По команді керівника проведення занять: “ ВІЛЬНО! РОЗІЙДИСЬ!”,

По команді керівника проведення занять: “Приступаємо до відпрацювання нормативу 2.1! Збір та виїзд за пожежною тривогою!”

По команді керівника проведення занять: “Пожежна – ТРИВОГА!” Курсанти підбігають до стелажів зі спеціальним одягом та спорядженням пожежних, підбігаючи до свого спеціального одягу за метр до нього переходять на крок, зупиняються, роблять лівою ногою крок вперед, одночасно руками знімають каску з штанів і кладуть її на стелаж в сторону від бойового одягу. Не змінюючи положення ніг, руками беруть штани з лямками за відігнуті назовні краї пояса (знімають їх з місця укладки), потім підіймають зігнуту в коліні ногу (витягнутим, вивернутим носком ноги), продівають ногу в штанину до виходу ступні, також продівають в штанину і другу ногу, різким рухом рук вперед – догори відпускають штани (в цей час лямки сковзають по руках до плеч) і застібає ґудзик на передній частині штанів.

Курсанти продівають кисті рук в рукава куртки і підіймають її догори через сторону(кругові рухи назад), так щоб поли куртки опустились за спину, руки повністю продівають в рукава і застібають всі

Курсанти виходять зі строю.

Командири відділень доповідають про готовність до виконання нормативу, “Товариш майор – перше відділення до відпрацювання нормативу “2.1 – ГОТОВЕ!”

Командири відділень почувши сигнал, команду: “Пожежна – ТРИВОГА!” голосом дублюють команду: “Перше відділення! Пожежна – ТРИВОГА!”, “Друге відділення! Пожежна – ТРИВОГА!” Курсанти підбігають до стелажів зі спеціальним одягом та спорядженням пожежних, підбігаючи до свого спеціального одягу за метр до нього переходять на крок, зупиняються,

Курсанти роблять лівою ногою крок вперед, одночасно руками знімають каску з штанів і кладуть її на стелаж в сторону від бойового одягу. Не змінюючи положення ніг, руками беруть штани з лямками за відігнуті назовні краї пояса (знімають їх з місця укладки), потім підіймають зігнуту в коліні ногу (витягнутим, вивернутим носком ноги), продівають ногу в штанину до виходу ступні, також

Зачинені, пожежні автомобілі знаходяться за межами гаража.

В зимовий час підкісник, зимова куртка та рукавиці складаються у зручному положенні

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Ґудзики куртки.

Курсанти роблять крок лівою ногою вперед і роблять півоберта праворуч. Лівою рукою беруть пояс зверху при пряжці, великим пальцем підтримують його знизу. Ліву руку з поясом і одночасно праву руку заносять назад до поясниці. Кистю правої руки беруть пожежний пояс у кінця. Рухом обох рук вперед обводять пояс навколо себе, продівають хлястик ременя через пряжку і застібають його, розправляють складки на куртці.

Курсанти, нахиляючись вперед, лівою рукою беруть каску, підіймають її, голова при цьому опускається, потім надівають каску на голову, а правою рукою різко знімають з козирка каски підборідний ремінець і опускають та підтягують його.

Водії підбігають до своїх автомобілів, заводять пожежні автомобілі, чекають команду командирів відділень на виїзд пожежних автомобілів з гаража.

Продівають в штанину і другу ногу, різким рухом рук вперед – догори відпускають штани (в цей час лямки сковзають по руках до плеч) і застібає ґудзик на передній частині штанів.

Курсанти продівають кисті рук в рукава куртки і підіймають її догори через сторону(кругові рухи назад), так щоб поли куртки опустились за спину, руки повністю продівають в рукава і застібають всі ґудзики куртки.

Курсанти роблять крок лівою ногою вперед і роблять півоберта праворуч. Лівою рукою беруть пояс зверху при пряжці, великим пальцем підтримують його знизу. Ліву руку з поясом і одночасно праву руку заносять назад до поясниці. Кистю правої руки беруть пожежний пояс у кінця. Рухом обох рук вперед обводять пояс навколо себе, продівають

Хлястик ременя через пряжку і застібають його, розправляють складки на куртці.

Курсанти, нахиляючись вперед, лівою рукою беруть каску, підіймають її, голова при цьому опускається, потім надівають каску на голову, а правою рукою різко знімають з козирка каски підборідний ремінець і опускають та підтягують його.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Командири відділень повинні отримати шляхові листи у чергового радіотелефоніста, (оголосити адресу пожежі).

Пожежні № 1 зобов’язані відкривати праві ворота та притримувати їх страхуючи їх від самозакривання, № 2 зобов’язані відкривати ліві ворота та притримувати їх страхуючи їх від самозакривання.

Командири відділень зобов’язані стати в 3х метрах від на лінії зупинки пожежних автомобілів і керувати виїздом пожежних автомобілів з гаража. На лінії зупинки автомобіля зобов’язані дати команду водіям (піднявши руки до гори над головою і перехрестив їх між собою).

Пожежні № 3 після зупинки пожежних автомобілів зобов’язані вибігати з гаража, відкривати праві двері кабіни бойового розрахунку, сідати по середині сидіння кабіни бойового розрахунку (праворуч).

Пожежні № 4 після зупинки пожежних автомобілів зобов’язані вибігати з гаража, відкривати ліві двері кабіни бойового розрахунку, сідати по середині сидіння кабіни бойового розрахунку (ліворуч).

Пожежні № 1 після зупинки пожежних автомобілів зобов’язані вибігати з гаража, після того, як №3 сіли на сидіння кабіни бойового розрахунку сідати праворуч, зачиняючи праві двері кабіни.

Командири відділень отримують шляхові листи у чергового радіотелефоніста, (оголошує адресу пожежі).

Пожежні № 1 відкривають праві ворота та притримують їх страхуючи їх від самозакривання, № 2 відкривають ліві ворота та притримують їх страхуючи їх від самозакривання.

Командири відділень стають в 3х метрах від на лінії зупинки пожежних автомобілів і керують виїздом пожежних автомобілів з гаража. На лінії зупинки автомобіля дають команду водіям (піднявши руки до гори над головою і перехрестив їх між собою).

Пожежні № 3 після зупинки пожежних автомобілів вибігають з гаража, відкривають праві двері кабіни бойового розрахунку, сідають по середині сидіння кабіни бойового розрахунку (праворуч).

Пожежні № 4 після зупинки пожежних автомобілів вибігають з гаража, відкривають ліві двері кабіни бойового розрахунку, сідають по середині сидіння кабіни бойового розрахунку (ліворуч).

Пожежні № 1 після зупинки пожежних автомобілів вибігають з гаража, після того, як №3 сіли на сидіння кабіни бойового розрахунку сідають праворуч, зачиняють праві двері кабіни.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Після зачинення останньої дверей кабіни бойових розрахунків зупиняю секундомір. Подаю команду: “До – МАШИНИ!”

Перевіряю заправлення бойового одягу і спорядження пожежних. Доводжу час за який виконано норматив. Вказую на помилки при виконанні нормативу.

Пожежні № 2 після зупинки пожежних автомобілів зобов’язані вибігати з гаража, після того, як №4 сіли на сидіння кабіни бойового розрахунку сідати ліворуч, зачиняючи ліві двері кабіни.

Командири відділень зобов’язані сідати на місце старшого автомобіля.

По закінченні виконання вправи по команді керівника проведення занять: “До – МАШИНИ!”. Командири відділень почувши, команду: “До – МАШИНИ!” Голосом зобов’язані продублювати команду: “Перше відділення! До - МАШИНИ!”, “Друге відділення! До – МАШИНИ!” Курсанти зобов’язані вишикуватись біля своїх пожежних автомобілів з правої (лівої) сторони, спиною до пожежних автомобілів по напрямку від осі заднього колеса до кабіни автомобіля, в першій шерензі стати курсанти, яким присвоєні №№ командира відділення, 1, 3, водій, в другій шерензі стати курсанти, яким присвоєні №№ 2, 4.

Пожежні № 2 після зупинки пожежних автомобілів вибігають з гаража, після того, як №4 сіли на сидіння кабіни бойового розрахунку сідають ліворуч, зачиняють ліві двері кабіни.

Командири відділень сідають на місце старшого автомобіля.

Командири відділень почувши, команду: “До – МАШИНИ!” Голосом дублюють команду: “Перше відділення! До - МАШИНИ!”, “Друге відділення! До – МАШИНИ!” Курсанти вишиковуються біля своїх пожежних автомобілів з правої (лівої) сторони, спиною до пожежних автомобілів по напрямку від осі заднього колеса до кабіни автомобіля, в першій шерензі стоять курсанти, яким присвоєні №№ командира відділення, 1, 3, водій, в другій шерензі стоять курсанти, яким присвоєні №№ 2, 4.

Після отримання команди: “До – МАШИНИ!”, забороняється здійснювати заправлення обмундирування. Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти дотримувались дисципліни строю, правил поведінки військовослужбовці в строю.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Даю команду: “ВІДБІЙ! Відділення в одному метрі біля стелажів – СТАВАЙ!”

Даю команду: “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!”

По закінченні виконання вправи по команді керівника проведення занять: “ВІДБІЙ! Відділення в одному метрі біля стелажів – СТАВАЙ!” Командири відділень почувши, команду: “ВІДБІЙ! Відділення в одному метрі біля стелажів – СТАВАЙ!” Голосом зобов’язані продублювати команду: “Перше відділення! ВІДБІЙ! в одному метрі біля стелажів – СТАВАЙ!”, “Друге відділення! ВІДБІЙ! в одному метрі біля стелажів – СТАВАЙ!”.

Впевнившись, що всі курсанти зайняли свої місця і вишикувались в одну шеренгу обличчям до стелажів подаю команду: “Зняти! Укласти спеціальний одяг та спорядження пожежних!”, Командири відділень командують своїми відділеннями.

По команді командирів відділень: “Пожежний пояс – ЗНЯТИ!”, Курсанти розстібають пожежні пояси та знімають їх, беруть пожежні пояси в ліву руку і складують вдвоє, пряжкою догори, від себе, топорищем в ліву сторону, розкладуються вздовж стелажу.

По команді командирів відділень: “Куртку пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні розстібнути ґудзики на куртці пожежного зняти куртки, вивернути їх назовні, перегнути куртку в двоє так, щоб спина куртки була догори з підігнутим під основу полами, а поперек – вдвоє, по лінії талії, розправити пройми рукавів і складувати куртки комірцями до себе.

По команді командирів відділень: “Штани пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, курсанти повинні почергово зняти штанини, скласти штани по породільним

Курсанти вишиковуються в одному метрі обличчям до стелажів.

Курсанти розстібають пожежні пояси та знімають їх, беруть пожежні пояси в ліву руку і складують вдвоє, пряжкою догори, від себе, топорищем в ліву сторону, розкладуються вздовж стелажу.

Курсанти розстібають ґудзики на куртці пожежного знімають куртки, вивертають їх назовні, перегинають в двоє так, щоб спина куртки була догори з підігнутим під основу полами, а поперек – вдвоє, по лінії талії, розправляючи пройми рукавів і складують куртки комірцями до себе.

Курсанти почергово знімають штанини, складають штани по породільним швам штанин, потім складають їх вдвоє (втроє)

Командири відділень слідкують та звертають увагу на те, щоб курсанти дотримувались дисципліни строю, правил поведінки військовослужбовці в строю.

Командири відділень перевіряють правильність виконання елемента всіма курсантами.

В зимовий період норматив виконується з ватною курткою, яка підстебнута під куртку пожежного, рукавиці знаходяться в кишенях куртки.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Умови виконання вправи (нормативу)

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

Швам штанин, потім складають їх вдвоє (втроє) (“гармошкою”) так, щоб зверху знаходився передній розріз штанів, краї штанів загинають назовні. Лямки прибирають під складки штанів. Штани кладуть на куртку поясом до себе.

По команді командирів відділень: “Каску пожежного – ЗНЯТИ! УКЛАСТИ!”, Курсанти повинні звільнити підборідний ремінець каски, заправляють підборідний ремінець каски на передній козирок каски. Каска кладеться на штани пожежного емблемою до себе.

По закінченні укладання спеціального одягу та спорядження пожежних командири відділень доповідають керівнику проведення занять: “Товариш майор! Перше відділення до відпрацювання нормативу 2.1 – ГОТОВЕ!”, “Товариш майор! Друге відділення до відпрацювання нормативу 2.1 – ГОТОВЕ!”.

(“гармошкою”) так, щоб зверху знаходився передній розріз штанів, краї штанів загинаються назовні. Лямки прибирають під складки штанів. Штани кладуть на куртку поясом до себе.

Курсанти звільняють (послабляють) підборідний ремінець каски, заправляють підборідний ремінець каски на передній козирок каски. Каску кладуть на штани пожежного емблемою до себе

Курсанти стоять в одну шеренгу по формі №3 в метрі від стелажів зі спеціальним одягом і спорядженням пожежних, готові до відпрацювання нормативу.

В особливо суворих зимових умовах під штани підстібаються напівшаровари ватні.

В особливо суворих зимових умовах під шоломи піддівається підкасник.