Сегодня: 28 | 01 | 2022

План-конспект Тема 15. Експлуатація пожежних автомобілів (ГПМ) Заняття 1-4.

 

План-конспект Тема 15. Експлуатація пожежних автомобілів (ГПМ) Заняття 1-4.

Заняття 1. Загальні положення та вимоги щодо експлуатації техніки в Збройних Силах України. Річні норми експлуатації. Призначення, система, види і періодичність проведення технічного обслуговування пожежних автомобілів (ГПМ). Обов’язки пожежної обслуги (екіпажу) щодо утримання пожежних автомобілів (ГПМ) в постійній бойовій готовності.

Заняття 2. Порядок виїзду пожежних автомобілів (ГПМ) і повернення їх в пожежний підрозділ. Процес обслуговування пожежних автомобілів (ГПМ) в пожежних підрозділах, на пожежі та після повернення з пожежі. Порядок оформлення та ведення документації з обліку роботи пожежної техніки.

Заняття 3. Порядок прийому і передачі пожежних автомобілів (ГПМ) при зміні пожежних нарядів. Практична робота водія (механіка-водія) на пожежі та після повернення пожежного автомобіля (ГПМ) з пожежі.

Заняття 4. Експлуатація пожежних автомобілів (ГПМ) в різноманітних умовах. Порядок підготовки пожежних автомобілів (ГПМ) до експлуатації в зимовий період та літній період. Порядок підтримання пожежного автомобіля (ГПМ) в бойовій готовності під час гасіння пожежі.

Навчальні питання:

1. Загальні положення та вимоги щодо експлуатації техніки в Збройних Силах України.

2. Процес обслуговування пожежних автомобілів (ГПМ) в пожежних підрозділах, на пожежі та після повернення з пожежі.

3. Експлуатація пожежних автомобілів (ГПМ) в різноманітних умовах.

Мета заняття: Ознайомити та навчити слухачів призначенню, правилам експлуатації та порядку випробовування ручних пожежних драбин.

Метод проведення: Розповідь.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати, пожежно-технічне обладнання.

Час: 100 хв.

Місце проведення: Навчальний клас

Література: 1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик,

Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р. Стор.216-230

2. „Пожежна техніка” Повзик Я. С. т.2

3. Наказ МО № 450 5.12.89р. ст.147-156

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

Вступна частина

Приймаю рапорт від чергового по групі про наявність особового на занятті. Проводжу перекличку згідно списку у журналі.

Проводжу коротке опитування слухачів по минулій

Темі №8: Загальні відомості про пожежні автомобілі, що використовують в державній пожежній охороні.

10

Приймаю рапорт,

Перевіряю

наявність о/с,

Доводжу тему та

мету заняття

2

Основна частина

Експлуатація пожежних автомобілів

Загальні положення

Пожежний автомобіль, що надійшов у пожежний підрозділ, перед постановкою в бойовий розрахунок повинен пройти обкатку у відповідності до інструкції заводу-виготовлювача. Обкатку проводять пробігом 1000 км, включаючи пробіг на заводі-виготовлювачі, і роботою на пожежний насос з подачею води з джерела водопостачання протягом 10 г. Обкатка пожежних автомобілів, що пройшли капітальний ремонт, виконується пробігом 400 км і роботою пожежного насоса протягом 10 г, а пройшовших середній ремонт-пробігом 150 км і роботою пожежного насоса протягом 5 г.

Перед обкаткою автомобіля водій повинен глибоко вивчити особливості його конструкції, перевірити кріплення всіх агрегатів, наявність змащення в них, справність рульового керування, гальм і інших механізмів.

В процесі обкатки водій зобов'язаний уважно стежити за показаннями контрольних приладів, перевіряти нагрівання картерів ведучих мостів, коробки передач, роздавальної коробки і коробки відбору потужності, стежити за справністю гальм і рульового керування, виявлені несправності негайно усувати і тільки після цього продовжувати обкатку.

При обкатуванні автомобіля пробігом і роботою на пожежний насос двигун не повинен працювати на повну потужність. Обкатка пробігом проводиться зі швидкістю руху, що не перевищує 30—35 км/г.

Після обкатки необхідно зробити технічне обслуговування 1, перемінити змащення в агрегатах і випробувати пожежний насос на подачу.

Включення автомобілів на бойовий розрахунок пожежного підрозділу віддається наказом командира частини. Перед включенням у бойовий розрахунок вони оснащуються пожежним устаткуванням і інструментом по нормам Наказу МО України №115 від 5 квітня 1997 р. “Про затвердження Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України” .

Встановлювати пожежні автомобілі в гаражі слід тільки по ходу виїзду так, щоб навколо них були вільні проходи шириною не менш 1 м. Кожен автомобіль, крім резервного, розміщають перед окремими воротами. У гаражі в місцях стоянки автомобіля до підлоги кріпляться обмежувальні бруски.

Безвідмовність виїзду, безаварійність при проходженні і надійність роботи пожежних автомобілів на пожежі залежать від своєчасного і правильного змащення всіх агрегатів, справності двигуна, пожежного насоса, ходової частини, гальм, рульового керування, освітлення і сигналів, від повного заправлення пальним, маслами й вогнегасячими засобами, від наявності, справності пожежного устаткування, інструмента й ін.

За постійну готовність пожежних автомобілів несуть відповідальність начальник пожежного підрозділу, командир відділення і водій, за яким закріплений автомобіль.

Бойова готовність пожежного автомобіля визначається технічно справним станом всіх його вузлів, систем і агрегатів, повною заправкою ПММ матеріалами і вогнегасячими складами, укомплектованістю пожежно-технічним устаткуванням і інструментом.

Експлуатація пожежного устаткування починається з моменту отримання його із заводів-виготівників. При цьому до зняття автомобіля з платформи необхідно встановити цілісність пломб, комплектність і його технічний стан.

У разі виявлення пошкодження пломб і розкриття ящиків складається комерційний акт з участю представника залізниці, в якому указується номенклатура бракуючого устаткування. Якщо при непошкоджених пломбах виявилася недостача деталей або інструменту, а також виявилася несправність вузлів, складають акт на недоліки, який служить підставою для пред'явлення претензій заводу-виготівнику або ремонтному підприємству.

Приймання пожежного автомобіля оформляється актом технічного стану.

Пожежні автомобілі повинні використовуватися тільки по прямому призначенню.

Використовування пожежних автомобілів для господарської мети категорично забороняється.

Що поступили в частину (команду) нові або пройшли ремонт л пожежні автомобілі до включення їх в бойовий розрахунок повинні пройти обкатку пробігом і роботою насоса з відкритого водоймища.

Обкатка проводиться відповідно до заводської інструкції за участю старшого водія, командира відділення і представника автомобільної служби частини.

При цьому необхідно керуватися наступним:

- для нового автомобіля норма пробігу встановлюється 1000 км (включаючи обкатку заводу-виготівника) і 10 годин роботи насоса з відкритого водоймища;

- для автомобіля, що пройшов капітальний ремонт, — 400 км пробігу і 10 годин роботи насоса з відкритого водоймища;

- для автомобіля після середнього ремонту — 150 км пробігу і 5 годин роботи насоса з відкритого водоймища.

Обкатка автомобіля проводиться без навантаження з швидкістю

не перевищуючою 40-км/ч, а робота насоса з відкритого водоймища

Повинна здійснюватися на два стволи з насадками діаметром

19 мм кожний при висоті всмоктування 1,5 м на середніх оборотах

двигуна.

Водій перед обкаткою повинен вивчити особливості пожежного автомобіля і встановленого на ньому спеціального устаткування.

В процесі обкатки автомобіля водій зобов'язаний уважно стежити за свідченнями контрольних приладів, перевіряти нагрів картерів провідних мостів, картерів коробок передач, роздаточний і відбору потужності, стежити за справністю гальмівної системи і рульового управління.

Знайдені несправності повинні негайно усуватися, після чого дозволяється продовжувати обкатку автомобіля.

На виявлені в процесі обкатки дефекти у виготовленні кузова, пожежних агрегатів, трансмісії і механізму управління насоса пред'являється рекламація заводам — виготівникам пожежного устаткування, а по агрегатах і деталях стандартного шасі автомобіля заводам виготівникам машин.

Пожежні автомобілі, нові або вийшли з ремонту після обкатки і усунення знайдених дефектів, включаються в бойовий розрахунок пожежної команди, про що оголошується в наказі по військовій частині.

Пожежні автомобілі, що включаються в бойовий розрахунок, повинні бути оснащений комплектом спеціального устаткування і інструменту.

В гаражах пожежних команд повинні бути встановлений пристрої для розвантаження задніх ресор автомобілів при стоянці і упори для обмеження руху.

Технічне обслуговування пожежних автомобілів залежно від періодичності і об'єму робіт підрозділяється на наступні види:

- щоденне технічне обслуговування;

- технічне обслуговування на пожежі;

- технічне обслуговування після повернення з пожежі або навчання;

- технічне обслуговування № 1;

— технічне обслуговування № 2; - сезонне технічне обслуговування.

Всі роботи по обслуговуванню автомобілів на пожежі виконує водій, а при щоденному технічному обслуговуванні, зміні нарядів і після повернення з пожежі (навчання) — водій автомобіля і особовий склад пожежного наряду.

При зміні наряду перевірка роботи двигуна і насоса проводиться здаючим і заступаючим в наряд водіями; наявність і стан пожежно-технічного озброєння перевіряє заступаючий в наряд особовий склад під керівництвом начальника пожежного наряду (командира відділення).

Начальник наряду і водій (водії) зобов'язаний вести запис у відомості пожежного наряду про технічний стан і роботу автомобіля під час чергування.

Заступаючий в наряд водій про результати приймання пожежного автомобіля докладає командиру відділення (начальнику пожежного наряду).

Технічне обслуговування № 1 і 2 пожежних автомобілів проводиться відповідно до Повчання по автомобільній службі Радянської Армії і Військово-морського Флоту так само, як і для машин бойової і стройової груп.

Начальник команди (розрахунку) не рідше двох разів на місяць зобов'язаний перевіряти технічний стан пожежних автомобілів і укомплектованість їх пожежним устаткуванням.

Перевірку технічного стану пожежних автомобілів планувати в парково-господарські дні, що проводяться у військовій частині.

Перевірка технічного стану пожежних автомобілів проводиться начальником, команди спільно з представником автомобільної служби військової частини.

Перевірка технічного стану автомобілів, що полягають в бойовому розрахунку і що знаходяться в резерві, проводиться по черзі в різний час.

Виявлені в процесі перевірки несправності і недоліки в обслуговуванні автомобілів негайно усуваються особовим складом команди.

При прийманні автомобілів під час зміни пожежних нарядів водії зобов'язані виконати наступні перевірочно-контрольні роботи:

А) оглянути автомобіль (кузов, кабіну і силову передачу); перевірити стан рами, ресор, коліс, справність замків і стікопідйомників дверей;

Б) перевірити рівень і чистоту масла в картері двигуна, охолоджуючої рідини в радіаторі і при необхідності дозаправити;

В) повернути на 3—4 обороти рукоятку масляного фільтру грубого очищення; якщо рукоятка повертається насилу, зняти

Футляр і промити його в гасі; перевірити рівень масла в повітряному фільтрі, а при роботі на запорошених дорогах зняти фільтр, розібрати його, промити в гасі корпус, кришку і сітку фільтру, а потім зібрати фільтр і встановити на місце;

Г) перевірити натягнення ременів вентилятора і приводу компресора і при необхідності відрегулювати їх;

Д) перевірити надійність кріплення зчленовувань тяги рульового управління, рульової сошки, важелів поворотних цапф і муфт рульового колеса; перевірити наявність і стан шплінтів в з'єднаннях ручного і ножного гальм і педалі зчеплення;

Е) перевірити справність гальм і систем регулювання тиску повітря в шинах коліс;

Ж) перевірити наявність і затягування гайок кріплення коліс і стан шин; тиск повітря в шинах перевіряється раз на 10 днів;

З) перевірити стан акумуляторів, надійність установки їх в кублах, кріплення дротів до клем; рівень електроліту (перевіряється раз на 10 днів) повинен бути на 10—15 мм вище за верхні кромки пластин;

И) запустити двигун і прогріти його до температури охолоджуючої рідини плюс 70—80° З, прослуховувати роботу на різних оборотах; перед запуском двигуна приєднати вихлопну трубу глушника до газовідводу; двигун повинен легко запускатися стартером; запускати і прогрівати двигун слідує при закритих жалюзі; прогрітий двигун повинен стійко працювати на різних оборотах;

К) перевірити свідчення контрольно-вимірювальних приладів, дія сигналу сирени, склоочисників, приладів освітлення і стоп-сигналу;

Л) перевірити при працюючому двигуні: роботу зчеплення і коробки зміни передач (зчеплення не повинне «вести», а передачі повинні легко і безшумно включатися); дія важелів зчеплення і газу з насосного відділення, а також мановакуумметра і тахометра; дія кранів, вентилів, засувок і пінозмішувача; вакуумну систему насоса на герметичність; для цього в насосі створюється розрідження до_500—550 мм рт. ст.; падіння вакууму повинне бути не більше 100 ммрт. ст. за 2,5 хвилини; у разі більш швидкого падіння вакууму необхідно провести опресовування насоса під тиском 8—10 кг/см2 або повітрям під тиском 2—3 кг/см2;

М) перевірити, чи немає підтікання палива, масла, охолоджуючої, гальмівної і амортизаційної рідин через прокладки, сальники і в місцях з'єднання трубопроводів і гнучких шлангів, чи не підтікає вода (піноутворювач) з цистерни або бака для піноутворювача;

Н) перевірити укомплектованість і справність інструменту і запасних частин до автомобіля.

При роботі на пожежі водій зобов'язаний:

— забезпечити надійність установки автомобіля і безпеку його від дії вогню;

— при роботі від водоймища напірні рукави не повинні мати різких перегинів, а всмоктуюча сітка повинна бути повністю занурений у воду і знаходитися нижче за дзеркало води не менше 20 см;

— через кожну годину роботи мастити підшипники і сальники насоса поворотом на 2—3 обороти кришок колпачковых масельничок при відкритих кранах масельничок;

— періодично стежити, чи не підтікає вода через з'єднання, сальники насоса, напірні вентилі, з системи охолоджування двигуна (основної і додаткової), чи не підтікає масло з двигуна, коробки передач і коробки відбору потужності;

— стежити за температурою води в системі охолоджування двигуна; в літній період відкривати капот двигуна і жалюзі радіатора; при включеному додатковому охолоджуванні температуру води регулювати вентилями лінії теплообмінника;

— стежити за тиском масла в двигуні.

Після закінчення роботи на пожежі водій зобов'язаний:

— у разі подачі піни промити чистою водою всі внутрішні порожнини насоса і прохідні канали пінозмішувача;

— наповнити цистерну водою;

— відкрити крани і випустити воду з робочої порожнини насоса і прохідних каналів пінозмішувача.

Напірні патрубки і спускові крани з настанням холодів тримати відкритими, закриваючи їх тільки при роботі насоса і перевірці його на «сухий вакуум».

При поверненні автомобіля з пожежі (навчання) необхідно перевірити:

- нагрів маточин коліс, гальмівних барабанів, картерів коробки передач, роздаточної коробки, провідних мостів і проміжної опори карданного валу (нагрів вважається нормальним, якщо не викликає відчуття опіку долоні; гальмівні барабани при правильно відрегульованих гальмах не повинні нагріватися);

- чи немає підтікання палива, масла, води, піноутворювача, охолоджуючої і амортизаційної рідин;

- надійність затягування гайок коліс, а також тиск повітря в шинах по їх осіданню;

- стан ресор і кріплення амортизацій, величину вільного ходу рульового колеса, стан, кріплення і шплинтовку рульової тяги і їх зчленовування;

- стан і надійність установки акумуляторних батарей;

- наявність і стан шплінтів в з'єднаннях тяги ручного і ножного гальм і педалі зчеплення;

- наявність пального в бензобаку, рівень масла в картері двигуна і охолоджуючої рідини в радіаторі; при необхідності дозаправити автомобіль;

- двигун, насос і - прибори, розташовані на них, стекла кабіни, фари, підфарники, стоп-сигнал, номерний знак;

- роботу насоса і вакуумної системи.

Особовий склад бойового розрахунку під керівництвом командира відділення після повернення з пожежі (навчання) зобов'язаний;

- перевірити стан і справність пожежного устаткування;

- вимити кузов автомобіля і протерти шасі;

— укомплектувати автомобіль сухими справними рукавами;

- вимити і просушити спеціальний одяг.

Після перевірки наявності і стану пожежно-технічного озброєння встановити автомобіль в гараж і розвантажити ресори.

При технічному обслуговуванні № 1 необхідно: перевірити стан додаткової силової передачі на

Насос;

- в літній період перевірити стан системи додаткового охолоджування двигуна; . •

- перевірити дію і справність кріплень всмоктуючих рукавів, штурмових сходів, сходів-палиці, трьохколінних драбин;

- змазати машинним маслом осі роликів і механізм останову трьохколінних сходів, замки дверей і кріплення пожежного устаткування;

- перевірити кріплення насоса до рами, справність кранів, патрубків, мановакуумметров і тахометрів;

- розібрати і очистити від нагару заслінки газоцівкового вакуумаппарата;

- перевірити роботу вакуумного крана;

- перевірити роботу стаціонарного пінозмішувача, стан трубопроводів, місткості для піноутворювача.

Один раз в рік проводиться повне розбирання пінозмішувача з подальшим випробуванням.

Для перевірки пінозмішувача в пенобак заливається 40 л води. Дозуючий кран пінозмішувача 'ставится на розподіл 6- 7 ати. Вся

Вода з пенобака повинна пройти через поносмеситель не більш за 1 минутх.

При перевірці пеносмесителей на автомобілях нових марок рука-водствоваться заводською інструкцією.

Насос і всмоктуючі рукави перевіряються на герметичність. У разі швидкого падіння вакууму необхідно провести опресовування водою насоса в зборі зі всмоктуючими рукавами під тиском 0,5 ати.

Всмоктуючі рукави проверйются на відсутність вм'ятин, потер тостей і справність рукавних сполучних головок.

Перевірити роботу насоса на. забор води з водоймища.

При технічному обслуговуванні №. 2 пожежних автомобілів провести роботу в об'ємі, вказаному для технічного обслуговування № 1. і додатково: .

- перевірити справність-тахометра, мановакуумметра і наявність пломб на них;

- перевірити кріплення насоса до рами;

- перевірити роботу насоса на продуктивність.

При підготовці пожежного автомобіля до експлуатації в літній або зимовий період виконуються повністю об'єми робіт чергового. технического обслуговування № 1 або 2 і додатково наступне:

- стосовно майбутнього періоду експлуатації систему живлення двигуна промити, продути стислим повітрям, перевірити і відрегулювати;

Замінити гальмівну рідину в гідравлічному приводі гальма;

Замінити мастило в агрегатах і механізмах.

При підготовці пожежного автомобіля до зимового періоду експлуатації необхідно

- перевірити справність вентиляції гаража і газовідводів;

- встановити на автомобілях засобу обігріву і утеплення акумуляторних батарей;

— забезпечити автомобіль утеплительным чохлом; при виїзді з гаража в зимовий час жалюзі радіатора необхідно закривати;

- відключити систему додаткового охолоджування;

- на двигунах, що мають сезонну перестановку підігріву трубопроводу, переставити важіль заслінки на зимове положення; перевірити, чи немає пропуску вихлопних газів, особливо в кабіні •боевого розрахунку;

- включити систему обігріву насоса;

- при роботі в районах, де температура повітря буває мінус 20 З і нижче, утеплити топливопроводы, фільтри, маслопроводи і повітряні балони гальмівної системи;

Не допускати розрядки акумуляторних батарей нижче 25% від їх паспортної місткості щоб уникнути замерзання електроліту і псування банок акумуляторів;

Забезпечити автомобіль ланцюгами протиковзання;

- підтримувати в гаражі будівлі пожежної команди температуру повітря не нижче плюс 10° З;

При більш низькій температурі автомобілів періодично прогрівати, не допускаючи їх охолоджування;

- під час стоянки автомобіля в гаражі щодня перевіряти, чи не потрапляє вода або піноутворювач в насос.

При роботі насоса пожежного автомобіля взимку слідує:

- при тимчасовому припиненні подачі води насос не зупиняти, а, перекривши вентилі напірних патрубків, продовжувати роботу на малих оборотах двигуна;

- при тривалому припиненні подачі води від'єднати всмоктуючий і напірні рукави і видалити повністю воду з насоса за допомогою зливних кранів;

- перед запуском насоса після тривалої стоянки обережно повернути колінчастий вал двигуна заводською рукояткою при включеному насосі.

Приміщення гаража окрім загальнообмінної вентиляції повинне оборудоваться газовідводами для видалення назовні відпрацьованих газів двигунів автомобілів. Газовідводи в межах гаража повинні бути виконаний прихованою прокладкою, а їх стояки для приєднання гнучких шлангів до випускних труб двигунів не повинні виступати за габарити автомобілів.

Місця стоянки кожного автомобіля в гаражі позначаються білими лініями на підлозі, а у задніх коліс автомобілів встановлюються упори.

При вивішуванні (піднятті) автомобіля домкратами і іншими підйомниками забороняється проводити роботу без підставки спеціальних упорів, що оберігають мимовільне опускання автомобіля

Забороняється виконувати технічне обслуговування автомобіля при працюючому двигуні, за винятком випадків регулювання двигуна і перевірки гальм. Регулювання двигуна автомобіля проводити при включеному гальмі стоянки.

При технічному обслуговуванні автомобілів необхідно користуватися справним інструментом. Забороняється застосовувати гайкові ключі не за розміром.

Переносні електролампи повинні мати скляні ковпаки із захисною металевою сіткою. Напруга в сіті для переносних ламп повинна бути не більше 36 В.

Пускати двигун автомобіля при зміні пожежного наряду слід після здачі (прийому) особовим складом пожежного устаткування і приєднання випускних труб до газовідвідних устройством.

Порядок посадки бойового розрахунку в пожежні автомобілі (в гаражі і зовні нього) встановлюється начальником команди виходячи з місцевих умов забезпечення безпеки. Посадка вважається закінченою, коли бойовий розрахунок займе свої місця в автомобілі і закриє двері кабін.

Під час руху автомобіля водій повинен постійно спостерігати за свідченнями контрольних приладів (масляного манометра, амперметра, повітряного манометра і ін.). У разі ненормальних свідчень приладів, а також при появі стороннего шуму і стукоту в агрегатах автомобіля необхідно з'ясувати причину несправності і вжити заходів до її усунення. Бойовому розрахунку під час руху забороняється висовуватися з вікон, открывать дверей, стояти на підніжках (окрім спеціально передбачених задніх підніжок при прокладці рукавних ліній в русі

На місці пожежі автомобілі встановлюються так, щоб по можливості не було порушено нормальний рух іншого транспорту і на безпечній відстані з навітряного боку від пожежі.

При установці автомобіля для забору води на льоду річки або водоймища спочатку слід переконатися в товщині і міцності льоду і при необхідності підкласти дошки для зменшення питомого тиск на лід.

Рух пожежних автомобілів здійснюється відповідно до вимог Правил дорожнього руху.

При роботі на пожежі водію забороняється без команди старшого подавати огнетушащие речовини або припиняти їх подачу переставлять автомобіль і залишати його без нагляду.

В нічний час стоянка пожежного автомобіля повинна позначатися приладами освітлення.

Роботи які виконуються при заступанні на чергування, на пожежі, після роботи на пожежі.

Пожежний автомобіль перед постановкою на чергування повинен пройти щоденне технічне обслуговування (ЩТО), яке виконується заступаючим і змінним водіями. Про виконані роботи з усунення несправностей, старший водій робить запис в журналі обліку ТО.

Прийнявши автомобіль, водій відповідає за всі несправності, виявлені під час його чергування.

При технічному обслуговуванні на пожежі необхідно:

- встановити пожежний автомобіль на відстані, безпечній для впливу вогню (теплового випромінювання) і не більше 1,5-2,5 м від задньої осі до вододжерела;

- рукава, що всмоктують, не повинні мати різких перегинань, а сітка для всмоктування має бути повністю занурена в воду і знаходитися нижче від рівня води (не менш ніж на 200 мм);

- при роботі насоса, через кожну годину, змащувати його підшипники і сальники ( обертанням на 2-3 оберти кришки ковпачкової масльонки);

- перевіряти, чи не просочується вода через з`єднання і сальники насоса, викидні вентилі, а також із системи охолодження двигуна (основної і додаткової);

- чи не просочується мастило з двигуна, коробки передач і коробки відбору потужності;

- чи не підтікає рідина з вузлів і систем гідравлічних приводів;

- слідкувати, щоб температура води в системі охолодження двигуна була 80-95 0С. Влітку жалюзі радіатора повинні бути відкритими, можна відкрити і капот двигуна. Температурний режим двигуна та механізмів регулюють відкриттям вентилів в додатковій системі охолодження.

- слідкувати за тиском мастила в двигуні. При середніх обертах двигуна, тиск повинен бути не менше 2,0 кг/см2 ;

- у разі подачі піни з застосуванням пінозмішувача, промити чистою водою із цистерни або вододжерела всі внутрішні порожнини насосу та водопінні комунікації;

- по закінченню роботи злити воду з насосу, закрити напірні засувки.

При використанні насоса взимку необхідно передбачити заходи проти замерзання води в насосі і в напірних пожежних рукавах:

- при температурі нижче 0 0С ввімкнути систему опалення насосного відсіку і вимкнути додаткову систему охолодження двигуна;

- при короткочасному припиненні подачі води не вимикати привід насосу, тримати малі оберти на насосі;

- при роботі насосу закрити дверцята насосного відсіку і слідкувати за контрольними приладами через вікно;

- для попередження замерзання води в рукавах не перекривати повністю стволи;

- розбирати рукавні лінії від стволу до насосу, не припиняючи подачу води (в малій кількості);

- при довготривалій зупинці насосу слід злити з нього воду;

- перед використанням насосу взимку після довготривалої стоянки провернути заводною рукояткою вал двигуна і трансмісію на насос, переконавшись в тому, що робоче колесо не примерзло.

10.ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОЖЕЖНИХ АВТОМОБІЛІВ.

Для запобігання травматизму необхідно забезпечити правильне утримування пожежних автомобілів, дотримуватись необхідних вимог при виїзді і прямуванні на пожежу, обслуговуванні пожежних автомобілів і їх використанні при гасінні пожеж. Недотримання правил техніки безпеки не тільки приведе до травматизму, але і сповільнює гасіння пожежі, що приводить до додаткових збитків.

Водії несуть відповідальність за техніку безпеки при роботі на закріпленому за ними автомобілі, за справний стан його механізмів, агрегатів і ходової частини. Про усі виявлені недоліки вони доповідають начальнику варти і вживають заходів до усунення недоліків. При виявленні несправностей пожежний автомобіль знімається з бойового розрахунку.

Утримування пожежних автомобілів повинно бути організоване так, щоб не захаращувати проходи між ними, доступ до дверей і відсіків був вільним, у кабіні і салонах не повинно бути яких-небудь сторонніх речей. Шухляди і стелажі для спецодягу повинні встановлюватися так, щоб до них був вільний доступ, дверцята їх повинні фіксуватися у відкритому положенні.

Технічне обслуговування пожежних автомобілів часто супроводжується травмами бойового розрахунку. В даний час чітко визначені причини травм при обслуговуванні автомобілів. Найбільша кількість травм при контрольно-оглядових роботах

При технічному обслуговуванні і ремонті необхідно користатися справним інструментом. При роботі гайковими ключами забороняється застосовувати підкладки, нарощувати ключ другим ключем чи трубою, відвертати гайки за допомогою зубила і т. д.

При роботах на вивішених автомобілях необхідно встановлювати упори для запобігання мимовільних опускань пожежного автомобіля.

' Забороняється виконувати технічне обслуговування і ремонт при працюючому двигуні. Робота двигуна повинна перевірятися при загальмованих колесах автомобіля і нейтральному положенні важеля переключення передач.

Шиномонтажні роботи, зв'язані з небезпекою поранення робітника замковим кільцем, варто робити тільки в спеціально передбачених місцях. Змонтовані шини дозволяється накачувати тільки в спеціальному огородженні з застосуванням пристроїв, що охороняють від вискакувань замкового кільця чи розриву покришки. Підкачування шин без зняття їх можливо, якщо тиск у них знизилося не більш, ніж на 40 % від номінального, при цьому необхідно переконатися, що воно не викликано порушенням правильності монтажу шин.

Переносні електролампи повинні міститися в закритих світильниках з захисною сіткою, напруга мережі для їх живлення повинна бути не вище 36 В.

Робочі місця технічного обслуговування і ремонту після закінчення зміни повинні ретельно убиратися. У приміщеннях постів технічного обслуговування й в акумуляторних необхідно вивішувати інструкції з техніки безпеки.

Перед постановкою в бойовий розрахунок пожежне устаткування і спорядження повинні випробуватися, а також періодично піддаватися перевірці. Порядок і терміни іспитів повинні відповідати вимогам «Правил техніки безпеки в пожежній охороні МВС».

Техніка безпеки при роботі на пожежному автомобілі повинна розглядатися при різних бойових діях:

При зміні варти запуск двигунів може проводитись тільки після огляду і приймання пожежного устаткування; при роботі двигунів випускні трубопроводи повинні бути з`єднаними з газовідвідними каналами; після зупинки двигуна гараж необхідно провітрювати;

По сигналу бойової тривоги особовий склад бойового розрахунку займає свої місця в порядку, установленому начальником пожежної частини; посадка закінчена, якщо особовий склад зайняв свої місця і закриті двері кабіни і салону бойового розрахунку (при посадці поза гаражем вихід особового складу дозволяється після виїзду пожежного автомобіля);

Під час руху на пожежу за безпеку руху пожежного автомобіля відповідає водій, для якого обов'язкове виконання всіх статей «Правил дорожнього руху». Якщо пожежні автомобілі виконують невідкладне службове завдання та обладнані спеціальними звуковими і світовими (проблисковим маячком синього кольору) сигналами можливий відступ від вимог «Правил дорожнього руху», введених у 1994 р. розділів №8 (крім сигналів регулювальника), №10-18, 26, 27 при умові забезпечення безпеки руху. Під час руху пожежного автомобіля водій повинен безупинно спостерігати за показаннями контрольних приладів. Поява шуму і стукоту в агрегатах, відхилень у показаннях приладів є подіями, при яких необхідно з'ясувати причину несправності й усунути її. Особовому складу бойового розрахунку забороняється курити, висуватися з вікон, стояти на підніжках. У нічний час стоянка пожежного автомобіля повинна позначатися приборами освітлення;

На місці пожежі пожежний автомобіль установлюється на рівній площадці, при цьому пожежний автомобіль не повинен мішати нормальному руху транспорту. Необхідно також передбачити можливість відводу пожежного автомобіля при раптовому поширенні пожежі в його бік.

При роботі на пожежах водіям забороняється:

Без команди подавати вогнегасячі засоби або припиняти їх подачу і переставляти пожежний автомобіль; залишати без нагляду пожежний автомобіль.

Робота пожежних автомобілів з несправними контрольно-вимірювальними приладами не допускається, а при виході їх з ладу необхідно доповісти про це безпосередньому начальнику. До заміни пожежного автомобіля контроль за роботою агрегату варто здійснювати по супутнім роботі агрегату ознакам.

В темний час доби насосне відділення, щитки приборів повинні освітлюватися.

Для запобігання загорянь пожежних автомобілів забороняється; їх експлуатація з несправною електропроводкою, витоком палива, мастила; користуватися відкритим вогнем при підігріві двигуна і перевірці рівня електроліту в акумуляторах. Пожежу, що виникла на автомобілі варто гасити вуглекислотним вогнегасником, піском або накрити осередок пожежі щільним матеріалом.

85

35

Слідкую за тим, щоб в/с уважно слухали та при необхідності конспектували. Даю відповіді на поставлені питання.

3

Заключна частина

Підводжу підсумки заняття.

Відповідаю на поставлені запитання.

Проводжу вибіркове опитування особового складу.

Виставляю оцінки.

Ставлю завдання на самостійну підготовку.

1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик,

Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р.

2. Пожежно-технічне озброєння / С. В. Піголев, Ф. В. Сухоруков

М.: Сройиздат, 1956 р.

3. Пожежна техніка / Дзикас Н. М., Шебеко Н. Д. М.: Технічне

управління, 1974 р.

5

-  вказую на наступні досягнення навчальних цілей

-  визначаю якість роботи особового складу під час проведення занять

-  показую позитивні та негативні моменти, які виникли під час проведення заняття

-  визначаю індивідуальні оцінки