Сегодня: 11 | 05 | 2021

ЛЕКЦІЯ На тему: Технічні засоби пожежегасіння

ЛЕКЦІЯ На тему: Технічні засоби пожежегасіння 2004

ПЛАН ЛЕКЦІЇ:

ВСТУП

1.  Класифікація засобів гасіння пожеж.

2.  Ручний немеханізований інструмент.

3.  Ручний механізований інструмент.

4.  Пожежно-технічне обладнання (пожежні стволи, рукава, ручні пожежні драбини).

5.  Пожежні гідранти та колонки.

ВСТУП.

Товариші студенти! Сьогоднішньою лекцією ви починаєте підготовку по програмі офіцерів запасу зі спеціальності Пожежна безпека.

Вже с першої лекції, а в подальшому проходячи службу, або працюючи в пожежній охороні ви наочно переконаєтесь, яка важлива роль відводиться пожежній техніці при ліквідації пожеж.

Почнемо з найпростішого і переходимо до 1-го питання:

1.  Класифікація засобів гасіння пожеж.

Наявні засоби пожежегасіння та попередження пожеж класифікуються.

1.  Первинні засоби пожежегасіння.

2.  Пожежно-технічне обладнання.

3.  Пожежні машини.

4.  Автоматичні установки пожежегасіння та сигналізації.

Первинні засоби служать для гасіння пожеж або забезпечення успішного гасіння в початковий момент виникнення пожежі.

До них відносяться:

-  вогнегасники;

-  відра з водою;

-  земля, пісок;

-  кошма;

-  мітли;

-  ручний немеханізований і механізований інструмент.

В більшості ними комплектують пожежні щити, техніку і окремі вибухо - і пожеже небезпечні приміщення.

Пожежно-технічне обладнання використовується для більш ефективного гасіння пожеж, як в початковій стадії так і сильно розвинених, для забезпечення робіт по евакуації людей і рятуванню матеріальних цінностей.

До нього відносяться:

-  ручні пожежні драбини;

-  пожежні рукава та приладдя до них;

-  пожежні стволи;

-  апаратура для утворення та подачі пін, порошків, вогнегасячих аерозольних та газових складів;

-  пожежні насоси

-  газо димозахисне озброєння;

-  засоби зв`язку на пожежі.

Пожежні машини – доставляють до місця пожежі особовий склад, засоби пожежегасіння та рятування людей, до них відносяться пожежні:

-  автомобілі;

-  мотопомпи;

-  танки;

-  гелікоптери;

-  літаки;

-  поїзди;

-  морські та річні судна;

-  техніка допоміжна пристосована для гасіння пожеж.

Автоматичні установки гасіння пожеж і пожежна сигналізація.

Автоматична пожежна сигналізація виявляє місце виникнення пожежі і подає про це сигнал, обслуговуючому персоналу (охороні), в пожежне депо або на автоматичну установку пожежегасіння.

Автоматичні установки пожежегасіння служать для гасіння пожежі при її виникненні до прибуття основних сил пожежної охорони.

ВИСНОВОК ПО 1 ПИТАННЮ:

Шановні студенти! При всьому бажанні розкрити всі питання класифікації технічних засобів пожежегасіння в одному питанні неможливо. Тому далі ми їх розкриємо в наступному питанні та інших темах дисципліни.

2. Ручний немеханізований інструмент.

При гасіння пожежі часто виникає необхідність розбори будівельних конструкцій з метою виявлення скритих Очаків горіння випуску диму з приміщення, подачі вогнегасячих засобів, а у випадку необхідності і для проникнення в приміщення.

Після ліквідації пожежі або загоряння необхідно робити розбору або розчистку.

Ці та інші види робіт ведуться за допомогою спеціального пожежного інструменту, який буває механізованим і немеханізованим.

До ручного немеханізованого інструменту відносяться:

-  ломи, багри, крюки;

-  сокири;

-  лопати, вила, пилки;

-  ножиці для різки металевої грати;

-  комплект для різки електроприладів;

-  ломи для вскриття конструкцій, відкривання кришок колодязів ПГ, розчистки місця пожежі.

Вага лому має кільце для закріплення карабіном та покрита багатослойним гальванічним покриттям.

Догляд: При зберіганні на складах покривається змазкою.

Фарбувати, нікілірувати або змазувати ломи заборонено.

Несправності: погнутості, тріщини, затуплення робочої поверхні.

Техніка безпеки: не можна переносити інструмент робочою поверхнею по ходу руху.

Багри – існують для розбори дахових покрить, переборок стропіл, зриву досок з даху, відслоєння стельної та стінной обшивки.

Крюки: Існують для вскриття, розбори, розтаскування конструкцій та відкриванню кришки гідрантів. Верхній кінець має заточку, на другому нижньому кінці вушко для мотузки.

Пожежні сокири – існують для перерубування та розбори дерев`яних конструкцій, для руху по крутим скатам дахів служить кирка.

Лопати – існують для роботи при пожежегасіння з сипучими та волокнистими матеріалами, утворення огороджуючи валов, засипання очагів горіння піском, розтаскування сіна, соломи.

Ножиці кусачки – служать для роботи по перекупуванню металевих стержнів 14 мм, 920 мм, 6 кг.

Гідність до роботи пожежного інструменту забезпечується щоденним контролем за їх станом та своєчасним ремонтом.

З метою недопущення нещасних випадків при роботі з інструментом, при його огляди звертати увагу на можливість утворення тріщин та зазорів на дерев`яних ручках, якість посадки інструменту на рукоятки. Весь пожежний інструмент на автомобілях укладається в спеціальні для цього гнізда або надійно кріпиться на даху.

Електрозахистні засоби - служать для захисту особового складу від уражень електричним током.

Відносяться:

-  печатки резинові діелектричні;

-  галоші резинові діелектричні;

-  килимки резинові діелектричні;

-  ножиці з ізольованими ручками.

Придатність до роботи визначається зовнішнім оглядом та випробуванням.

Випробування: Проводиться стосовно “Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів” і “Правил ТБ при експлуатації елесткроустановок споживачів”.

Строки випробувань:

-  резинові печатки 1 раз в 6 міс;

-  резинові галоші 1 раз на рік;

-  ножиці та резинові килимки 1 раз в 2 роки;

-  резинових чобіт 1 раз в 3 роки.

3. Ручний механізований інструмент

До ручного механізованого інструменту відносяться:

-  бензомоторні пили;

-  інструмент УКМ –4;

-  молотки відбійні пневматичні;

-  автогенорізальна ранцева установка;

Бензиномоторна пилка “Дружба”

Служить для випиловки пройомів в дерев`яних конструкціях будівель та споруд, вонна входить в комплект деяких автоцистерн, авто насосів і ПА.

Пилка складається

1.  Рама з рукоятками

2.  двигун

3.  Муфта сцеплення

4.  редуктор

5.  пильний апарат

6.  зйомник стартер

Рама

Удосконаленої конструкції тому амплітуда коливань рукояток не перевищує величин.

Двигун:

Карбюраторний, одноциліндровий, двухтактний, потужність 3.68 кВт з частотою оберту 5800. складається з кривошинного шатунного механізму і 3 систем: охолодження, живлення; запалювання.

Муфта сцеплення – Служить для тимчасового від`єднання силової передачі від двигуна, а також для плавного їх з`єднання

Сцеплення- фрікціонне, його дія основана на використанні сил тертя, які виникають між поверхнями що труться.

Сцеплення складається з ведучої та відомої частин, Ведуча частина насаджена на шліцах та закріплена гайкою на хвостовику ведучого валу редуктора. Вона складається з поводка та грузіків у вигляді кільцевих секторів з пружинами. Пружини підібрані так, що при холостих обертах двигуна грузіки не відходять від ободу поводка та ведуча частина муфти не передае оберти на відому частину муфти.

При переході з холостих обертів на робочі, грузіки відходять від поводка.

Таким чином, при досягненні двигуном робочих обертів включається муфта сцеплення.

Ведуча половина муфти уявляє собою стальну чашку, яка посаджена на шліцах та закріплена гайкою на хвостовику ведучого валу редуктора.

Редуктор –зменшує кількість обертів ведучої полу муфти по відношенню к обертам колінчастого валу двигуна в 1.64 рази. Складається з 2 конічних шестерен, насаджених на 2 перехресних вала, змонтованих на шарікопідшипниках в корпусі.

Пильний апарат – ріжучим органом бензомоторної пилки служить ланцюг, який обертається по направляючим пазам шини та двом зіркам. Для утворення необхідного натяження ланцюга передній кінець шини снабжено рухомою головкою в якій обертається відома зірочка.

Інструмент УКМ-4 – служить для випиловки пройомів в дерев`яних конструкціях будівель та споруд, для різки металевих конструкцій, для розбори ж/б, кам`яних споруд, цегляних асфальтових покрить. Він входить в комплектацію деяких АЦ АН ПА Т. С.

Складається:

1.  мотопривода;

2.  приставок до мотоприводу

3.  пильного ланцюга

4.  прорізним абразівним кругом

5.  молотком відбійним

6.  димососі ДП-7М

Мотопривод складається:

-  двигуна 2х такт ний карбюраторний, бензиновий одноциліндровий,

-  корпус циліндра,

-  циліндр з головкою,

-  картер,

-  криво шинно-матунний механізм

Система живлення:

-  карбюратор,

-  паливний бак,

-  мембранний насос

Система заживання, система охолодження, система вихлопу, рама приводу, стартер, фрікційна сцепна муфта, хомуток кріплений.

Устрій робочих приставок

1.  Пильний апарат

2.  Прорізний абразивний круг

3.  Відбійний молоток

Технічна характеристика

УКМ-4 Дружба

-маса мотоприводу 6.5 6.5

- ємність топливного бака 0.85 1.5

- потужність на валу при 5400 об/хв. 2.94 2.94

- подача томлива з бака до карбюратора під самотічно

тиском

Техніка безпеки при роботі з бензопилкою.

1.  При запуску двигуна пильний ланцюг не повинен касатись сторонній предметів. Натіг ланцюга повинен бути нормальним, не можна наматувати трос на руку.

2.  На холостому ходу двигун повинен працювати при нульовому положенні річажка керування карбюратором щоб запобігти ударів пили об древесину.

3.  Пильний апарат вводити в древесину плавно, злегка прижимати на рукоятки пили.

4.  При раптовому обриві пильного ланцюга необхідно скинути газ.

5.  При збігу ланцюга з шини, негайно скинути газ та ланцюг направити в паз, за допомогою палки. Руками це робити заборонено.

6.  Заборонено залишати мотовилу в зоні дії променистої енергії.

Молотки відбійні пневматичні.

Вони входять в комплект пожежних автомобілів. Їх використовують при розборці з/б труб та кам`яних споруд, а також при вскритті бетонних та асфальтових покрить.

Використовуються молотки 4 типів: МО-8, МО-9, МО-10, МО-13.

За устроєм всі одинакові складають:

1.  ствол,

2.  циліндр ствола з повітряно проводами,

3.  поршень-бойок всередини циліндру,

4.  хвостовик

5.  робочий наконечник

6.  стакан з пусковим устроєм,

7.  рукоятка.

Пуск відбійного молотка здійснюється автоматично, натиском на рукоятку, яка переміщається вздовж осі молотка.

При зупинці рукоятка вертається в ісходне положення під дією пружини.

Пусковий клапан в цей час під дією другої пружини перекриває канал підводу стиснутого повітря.

Техніка безпеки.

-  при роботі з пневмомолотком необхідно користуватись захисними очками;

-  тримати необхідно в вертикальному положенні з невеликим нахилом на себе;

-  при усуненні несправностей корпус необхідно від`єднати від шлангу;

-  немодно допускати холостої роботи пневмомолотка;

-  в процесі роботи необхідно слідкувати за кріпленням повітряних шлангів.

-  До роботи з інструментом допускається особи, які пройшли інструктаж та навчання роботи з ним.

Автогенорізальна ранцева установка

Використовується для різки стальних листів, грат, дверей та інших металевих будівельних конструкцій, для рятування людей та ліквідації пожежі.

Автогенна різка металу основана на властивостях заліза горіти в струмі чистого кисню, нагрівається до температури близької до плавлення.

Тому для кисневої різки необхідні наступні умови:

-  температура горіння металу в кисні повинна бути нижче температури плавлення, інакше метал буде плавитись і переходити в рідкий стан до того, як почнеться його горіння в кисні.

-  Теплопровідність метала не повинна бути дуже високою т. я. інтенсивний теплоотвід перешкоджую процесу різки.

Установка складається:

Металевий ящик з кришкою;

Кисневий балон з вентилем;

Ацетиленовий балон з вентилем;

Два однокамерних понижаючих редуктора типа РК-53Б;

Манометри низького та високого тиску;

Різак з резинотканевими шлангами та вентілі.

Для безпеки зберігання ацетилена під високим тиском балон заповнюють спеціальною високо пористою масою з активізованого древесного вугілля. Пориста маса в балоні пропитується ацетоном, в якому ацителен добре розчиняється.

Ацителен, розчинений в ацетоні, становиться вибухо-небезпечним і його можно збергати в балоні під тиском до 25-30 кг/см2; 2.5-3 мПа.

Кількість ацителену в балоні визначається взважуванням його до та після наповнення газом.

Редуктор - Служить для зниження тиску газу відбирає мого з балону та підтримка його тиску постійним, незалежно від зниження тиску в балоні.

Складається з :

-  регулювальний гвинт з контр. гайкою;

-  кришка;

-  регулювальна пружина;

-  мембрана;

-  корпус;

-  канал редуктора;

-  штуцер високого тиску;

-  робоча пружина;

-  сопло;

-  запобіжниковий клапан;

-  штуцер манометру низького тиску;

-  вентиль;

-  клапан.

Робота: При відкритому вентилі балону газ по каналу поступає до манометру високого тиску і одночасно через сопло в камеру редуктора. З камери газ поступає через дозіровочний отвір ті вентиль в резиновий шланг. Як тільки тиск газу в камері редуктора доходе до встановленої величини, мембрана прогинається та зжимає регуліровочну пружину. В цьому випадку клапан під дією робочої пружини опускається та перекриває сопло до тих пір, поки тиск газу в камері буде вище встановленої величини.

У випадку повишення тиску в камері редуктора вище встановленого, спрацьовує запобіжний клапан і газ виходе в атмосферу.

Техніка безпеки.

1.  на пожежних автомобілях газорізальні апарати та балони кріплять в спеціально-встановлених гніздах.

2.  заборонена експлуатація балонів при відсутності фарбування та клейм а також з несправними вентилями;

3.  під час металорізальних оперцій пожежний повинен бути одітий в спеціальну одежу ;

4.  Очі його повинні бути захищені очками зі світлофільтрами з скла г-1, г-2;

5.  не допускається, щоб робочий тиск кисню було менше тиску ацителену;

6.  у випадку зриву кисневого шлангу або його спалахування, треба негайно перекрити вентиль 1 і 2;

7.  у випадку появлення хлопків або зворотніх ударів полум`я в різаку швидко перекрити ацетиленовий вентиль різака потім вентиль 2;

8.  заборонено підтягувати та ремонтувати з`єднання, розташовані на вентилях балонів накопичених газів.

4. Пожежно-технічне обладнання

4.1. Призначення та види ручних пожежних драбин.

Головною задачею пожежних драбин є рятування людей на пожежі надання їм допомоги. При тому великому будівництві, який є зараз велика тенденція до будівництва висотних будівель виникає проблема рятування людей, бо люди сама дорога цінність над усе.

Ручні пожежні драбини служать для рятування людей на пожежах, для підйому пожежних та озброєння на поверхи та на дахи палаючих будівель, а також для роботи ствольщика зі стволом, коли нема можливості попасти в палаюче приміщення.

До ручних пожежних драбин відносяться:

-  драбина – палка;

-  драбина штурмовка;

-  драбина висувна 3-х колінна.

Драбина – палка – Служить для роботи в середині приміщення, для підйому пожежних на 1 поверх через віконні пройоми будівель та споруд, а також для оббивки штукатурки та розбиття фільонок.

Устрій: 1-2 тетиви овального перерізу, ступені (8 шт), шарнір уявляє собою залізну втулку, яка вставлена в кінець ступенів, дерев`яні наробки, стяжки, металевий наконечник, металеві пластини.

Випробування: робиться:

-  перед постановкою в б/р;

-  1 раз на рік;

-  після кожного ремонту.

При цьому визначають правильність складання та розкладання її, всування та висування, надійність кріплення деталей драбини та її міцність. Випробування робиться в розгорнутому вигляді на твердому грунті.

Види випробувань: на надійність тетив:

-  драбину випробують статичною вагою.

На надійність ступенів та шарнірних кріплень:

-  вагу прикладають до середини однієї з ступенів в середній частині драбини.

Результати випробувань заносяться в журнал випробувань ПТВ.

Драбина – штурмовка – пристосована для підйому пожежних на будь-які поверхи будівель через вікна, балкони, а також для забезпечення роботи при вскритті покриття на крутих дахах. Драбину-штурмовку застосовують також з 3-х колінною висувною драбиною або авто драбиною. Можуть застосовуватись декілька драбин-штурмовок для створення свого роду “великої драбини” для рятування людей.

Устрій: 2 тетиви з'єднаних між собою 13-ю ступенями. Ступені вроблені в тятиви на сквозних шинах та на клею. Шини зміщено від осьової лінії тетив в бік протипожежний крюку. Тятиви стягуються в 5-ти місцях металевими стяжками, які збільшують надійність драбини. По середньому боку кожної тятиви в спеціальних пазах маються троси діам 2.4-3 мм, які страхують пожежного при зламанні тетиви. Нижні кінці драбини загострені та влаштовані металевими наконечниками.

На 3-х верхніх ступенях кріпиться крюк, який складається з хвостової та робочої частини.

Хвостова частина має 3 обойми для зменшення деформації ступенів. В робочий частині крюка зроблено отвіри для зменшення маси.

Види випробувань: на надійність крюка і тетив. Для цього драбину вільно підвішують на великий кінцевий зуб крюка до обох тетив на висоті 2 ступені прикладають вантаж.

Термін випробування:

-  при постановці в б/р;

-  1 раз на рік;

-  після ремонту.

Після зняття ваги драбина не повинна мати тріщин на тетивах та степенях та остаточних деформацій на крюку.

Результати випробувань заносяться в журнал випробувань ПТВ.

3-х колінна драбина Д-3К служить для підйому пожежних та доставки пожежного обладнання у вікно 3-го поверху або на дах 2-х поверхової будівлі, а також для евакуації людей через віконні пройоми 2-го та 3-го поверху.

Драбина також має пристосовуватись для списання з вище розташованих поверхів.

Устрій: Драбина складається з 3-х колін, кожне з яких має по 2 дерев'яні тятиви і 12-ти ступенів вроблених в тятиви на сквозних шинах. При висуванні та засуванні кожне наступне коліно пересувається між тетивами попереднього.

Нижні кінці тетив нижнього коліна обладнані сталевими башмаками. Верхні кінці верхнього коліна обладнані стінними упорами.

Технічна характеристика драбини:

1.  Довжина драбини, мм:

-  ковзанної 4395-10;

-  висувної 106-95 – 20.

2.  ширина, мм 485-3

3.  Шаг між ступенями, мм 350

4.  Маса, кг менше 58.

Виготовляється: з сосни відбірного сорту. Металеві деталі з ст.3, блоки металеві виготовляються з ковкого чугуна.

Випробування:

-  на надійність тетив;

-  на надійність ступенів та місць кріплень їх з тетивами.

Строки:

-  при постановці в б/р;

-  1 раз на рік;

-  після ремонту.

Після випробування драбина не повинна мати пошкоджень коліна драбини повинні висуватись та опускатись вільно.

Результати випробувань заносяться в журнал випробувань ПТВ.

Драбина 3-х колінна металева Д-60 призначення те ж що Д-3К виготовляється з деформованих алюмінієвих сплавів марки АВ або АД 31.

Драбини складається з 3 телескопічних колін.

Коліно уявляє собою форму, яка складається з 2 тетив двухтаврового січення, з'єднаних 12 ю ступенями рифленого січення, які зроблені в отвірах тетив методом розвальцьовки.

Механізм висування та засування колін складається з 3 блоків, канату та тросу. Для обмеження висування на колінах маються упорні сухарі. Середнє коліно висувається за допомогою пенькового канату, верхнє коліно висувається та утримується відносно середнього за допомогою стального тросу.

Висувна драбина фіксується на потрібній висоті за допомогою механізму зупинки, який змонтовано на другій від низу ступені середнього коліна.

При роботі необхідно слідкувати щоб:

-  середнє та нижнє коліна були зафіксовані механізмом зупинки;

-  кут, який утворено висувною драбиною з землею не перевищував 750;

-  на ширині встановленої драбини не повинно бути більше 2 чол. .

Технічна характеристика:

Довжина драбини, мм:

-  складеної – 4380 мм;

-  висувної – 10700 мм.

Ширина – 480 мм

Шаг між ступенями – 350 мм

Маса, кг - 45

Експлуатація, догляд, правила ТБ:

-  забороняється експлуатувати несправне або не відповідні умовам небезпечної роботи драбини;

-  упаковані, які не стоять на озброєнні драбини, зберігаються в сухому закритому приміщенні на відстані від опалювальних приладів;

-  при горизонтальному зберіганні драбини між ними д. б. не менш 3 дерев'яних прокладок;

-  не рекомендовано зберігати під прямими сонячними променями;

-  на п/а драбини повинні бути укладені плотно та надійно закріплені. При зняття не дозволяється допускати тертя, удари.

Техніка безпеки:

-  ставити драбину на відстані 1-2 м від стіни;

-  висувати коліна рівномірно без ривків не допускати перекручування ланцюга на руку;

-  тримати драбину при висуванні за тетиву першого коліна, не допускаючи обхвату пальцями з середини тятиви;

-  підтримувати рівновагу драбини під час її висування;

-  підійматися та спускатися по драбині можна в тому випадку, якщо вона закріплена та підтримується за тятиви 1-го коліна;

-  перед проведенням занять необхідно виставити страхувальних, зробити страху вальні пристосування;

-  не допускати перебування більш одного чоловіка на коліно висувної драбини;

-  не допускати перестанови драбини в висувному стані.

Експлуатація та догляд:

-  після роботи драбина повинна бути ретельно оглянута та очищена та промазана господарчим милом;

-  при ожеледиці взимку не слід оббивати кригу будь-яким інструментом.

4.2.  Пожежні стволи

Пожежні стволи служать для формування та направлення на палаючу або захищаєму поверхню струменю вогнегасячої речовини. В залежності від виду вогнегасячої речовини вони діляться:

-  водяні;

-  пінні;

-  порошкові;

-  газові;

-  парові.

В залежності від розмірів та способів доставки бувають:

-  ручні;

-  лафетні.

В сьогоднішній лекції будемо говорити тільки про водяні стволи.

Ручні стволи діляться на 3 групи з змінними насадками, для утримання компактних дальнобійних струменів води. До них відносяться стволи РС-50, РС-70. Перекрив ні вони дозволяють перекривати подачу води відносяться КР-Б, СП-А, СП-Б і розпилювачі. Вони можуть получати як компактну так і розпилені струми води. Відносяться РСКП-50. Ручні водяні стволи. Складаються з корпусу, муфтової з`єднувальної головки, насадку. В залежності від кількості подаваємої води вони діляться на стволи “А” і “Б”.

Стволи “А” більш потужніші і з ними під час роботи повинно працювати 2 людини ствольщик і підствольщик. В середньому їх подача складає 7-10 л/с. Для зменшення реакції струменю в середені такий ствол обладнується заспокоювачем струменю Ø насадку цих стволів складає 16-25 мм. Вони працюють з рукавами Ø 66-77 мм.

Стволи “Б” з ними дозволяється працювати 1 людині. Воду на пожежу вони можуть подавати як компактним так і розпиленим струменем. Для цього вони обладнуються комбінованою пробкою. Ø насадку цих стволів складає 12 мм вони працюють з рукавами Ø 51 мм.

Лафетні водяні стволи. Бувають стаціонарні на вишках, на катерах, на пожежних автомобілях та переносні. Ними теж комплектуються АЦ і АН. Служать для отримання потужних водяних струй для гасіння пожежі, подача цих стволів складає від 20 до 60 л/с Ø насадків 25-28-32 мм, можуть виконуватись комбінованими для подачі води і піни одночасно.

Для отримання розпилених струй з стволів “А” і лафетних можуть використовуватись насадки турбінного типу НРТ.

Пожежні рукава.

Призначення, устрій, ТТХ пожежних рукавів.

Пожежні рукава призначені для роботи разом з пожежними насосами автомобілів і мотопомп для транспортування води до місця пожежі.

Класифікація пожежних рукавів.

1.  Всмоктувальні рукава.

2.  Напірно-всмоктувальні рукава.

3.  Напірні рукава:

А) льняні:

-  облегчені (без проосновки);

-  нормальні (одна проосновка);

-  посилені (дві проосновки)

Б) прогумовані:

-  нормальні (одна проосновка);

-  посилені (дві проосновки);

-  підвищеної міцності (три проосновки);

-  спеціальні (без проосновок)

1.  Напірно-всмоктувальні і всмоктувальні рукава

Напірно-всмоктувальні і всмоктувальні рукава представляють собі гнучкі трубопроводи і призначені для роботи разом з пожежними насосами.

Напірно-всмоктувальні рукава призначені для роботи і під тиском і під розрядженням.

Всмоктувальні рукава призначені для забору води з відкритих джерел водопостачання.

Напірно-всмоктувальні рукава призначені для забору води з водопроводів через пожежний гідрант.

Рукава складаються: каркас, спіраль із сталевого дроту, текстильна тканина, хомут, головка з'єднувальна.

Рукава виготовляються способом вулканізації довжиною по 4 м. Напірно-всмоктувальні рукава випускаються з внутрішнім діаметром 65, 75, 80 мм., всмоктувальні – 100, 150, 200 мм.