Сегодня: 11 | 05 | 2021

План-конспект - Тема 13: Органи управління та контрольно-вимірювальні прилади. Додаткове електрообладнання

 

План-конспект  - Тема 13: Органи управління та контрольно-вимірювальні прилади. Додаткове електрообладнання

Проведення заняття по пожежно-технічній підготовці

 

Тема 13: Органи управління та контрольно-вимірювальні прилади.

Додаткове електрообладнання

Заняття 1: Призначення, розміщення та будова органів управління. Призначення,

розміщення та принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів.

Призначення, розміщення, будова та робота додаткового

електрообладнання.

Навчальні питання:

1.  Призначення, розміщення та будова органів управління..

2. Призначення, розміщення, будова та робота додаткового

електрообладнання.

Мета заняття: Ознайомити особовий склад з органими управління, контрольно -

вимірювальними приладами. та додатковим електрообладнанням

Час: 150хв.

Метод проведення: лекція

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати, Пожежно-технічне обладнання .

Місце проведення: Навчальний клас

Література: 1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик,

Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р.

2. Пожежно-технічне озброєння / С. В. Піголев, Ф. В. Сухоруков

М.: Сройиздат, 1956 р.

3. Пожежна техніка / Дзикас Н. М., Шебеко Н. Д. М.: Технічне

управління, 1974 р.

 

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

Вступна частина

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за попередньою темою

1.

2.

5

3

Основна частин

ДОДАТКОВЕ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ

Додаткове електроустаткування пожежних автомобілів служить для створення умов переважного руху їх по дорогах, забезпечення нормальної роботи бойового розрахунку в різних умовах, а також для контролю за роботою спеціального устаткування.

Додаткова електроустаткування ПА включає:

| прилади сигналізації, вказуючі на приналежність автомобіля до оперативної служби;

Зовнішнє освітлення, освітлення робочих місць і відсіків автомобіля, що забезпечують роботу бойових розрахунків в темний час доби;

датчики і сигнальні лампи різного призначення опалювання кабіни бойового розрахунку.

Розміщення додаткового устаткування.

На АЦ-40(131) 137 воно розміщено в кабіні водія, у відсіках і зовні автомобіля (мал. 1.22).

В кабіні водія на панелі приладів 1 Розміщені вимикачі освітлення і сигнальні лампи. Блок запобіжників 12 Прикріплений до передньої стінки, кабіни з боку двигуна. На ПА він закритий кришкою. Освітлення кабіни водія і салону бойового розрахунку здійснюється плафоном 4 типи ПК-201 з

Лампою А12-3 потужністю 5,9 Вт. У відсіках кузова для освітлення встановлені плафони 4. Вимикачі 10 освітлення (тип ВК2-А2) включають світло при відкритті дверей відсіку. Паралельно їм включені диоды11 (тип Д202).

В насосному відділенні вимикачі і контрольні лампи розміщені на щитку 5. Підсвіт вакуумного крана проводиться лампою 8 А12-1 або А12-1,5, поміщеної в патрон ПП1-200. Вона включається для контролю надходження води в насос при заборі її з вододжерела або цистерни.

Датчики 9 Призначені для контролю кількості води в цистерні. Вони встановлені зовні на задній стінці цистерни на різній висоті. Датчик складається із сталевої трубки, усередині якої розміщений гидроконтакт на ізоляторах.

Вода, заповнююча порожнина між гидроконтактами і трубкою, замикає електричний ланцюг. При цьому спалахують контрольні лампочки, встановлені на щитку 5, які показують рівень заправки цистерни водою.

Освітлення насосного відсіку здійснюється плафоном 4 типи ПК-201. . .Зовні пожежного автомобіля розміщене електроустаткування, що забезпечує роботу бойових розрахунків в різних умовах, а також прилади сигналізації про рух пожежного автомобіля.

Фара-прожектор 2 Забезпечує освітлення об'єкту. Вона встановлена на спеціальному кронштейні, що дозволяє змінювати її положення у вертикальній і горизонтальній площинах.

Освітлення місця роботи у насосного відділення проводиться фарою 7. Вона закріплена на кронштейні пенала. Її положення можна змінювати в горизонтальному положенні.

Мал. 1.23. Щиток приладів насосного відділення (зліва)

1-3-лампи –показчики кількості води у цистерні;4-лампа сигна-лізуючи про перегрів води у системі охолодження;5-лампа, сигна-лізуючи про зниження тиску у системі змащування;6-вмикач

Контрольних ламп рівня води у цистерні;7-вмикач плафона насос-ного відсіку і підсвідки вакуумного клапана;8-кнопка стартера

Мал.1.24. Щиток приладів у водія (з права)

1-3-сигнальні лампи вмикачів;4-вмикач сигнальних фар проблес

кових маяків;5-вмикач задньої фари прожектора;6-вмикач фари

прожектора;7-перемекач кабіна –насосний відсік сигнальних ламп

системи охолодження і змащування;8-вмикач освітлення кузова.

 

1-щиток приладів у водія; 2-фара-прожектор;

3-проблискові маяки;4-плафоны освітлення;

5-щиток приладів насосного відділення;6-задні ліхтарі;

7- задні фари;8-лампа підсвічування вакуумного клапана;

9-датчик в днищі цистерни для визначення кількості води;10-вимикачі відсіків води;11-диоды;12-блок запобіжників;13-противотуманні фари

Пожежні автомобілі оснащені проблисковими маяками постійного струму. При русі пожежного автомобіля маяки 3 Подають переривисті світлові сигнали синього кольору. Вони встановлені на даху автомобіля. Задні сигнальні ліхтарі 6 Включаються вмикачами автомобіля.

Щиток насосного відділення (мал. 1.23) закріплений з правої сторони в насосному відділенні. На ньому є контрольні лампи 1—3, Вказуючи ступінь заповнення цистерни. Вони включаються вимикачем 6. Контрольна лампа 4 Указує на нагрів води в системі охолоджування вище 115°С, а лампа 5 Сигналізує про зменшення тиску мастила в системі змащування. Включення плафона і під світла у вакуумному клапані проводиться вмикачем 7. Кнопка 8 Служить Для дистанційного включення стартера. Контрольні лампи 4 А 5 включаються Тільки при умові, якщо на щитку у водія перемикач буде поставлений в положення «Насосний відсік».

Щиток приладів в кабіні водія (мал. 1.24) оснащений сигнальними лампами і вмикачами. На щитках використовуються вимикачі ВК57. При їх включенні включаються споживачі і спалахують контрольні лампочки.

Принципова схема електроустаткування (мал. 1.25). Від акумуляторної батареї (клема +) підводиться струм до блоку з трьох запобіжників БП. Кожний запобіжник розрахований на 10 А. Розглянемо ланцюги від блоку запобіжників до з'єднання дроту на масу, тобто мінус акумуляторної батареї. Запобіжник БП1 захищає ряд ланцюгів

БП1—вмикачВ1(поз.6Намал.1.24)фара прожектори Ф1 —маса;

БП1 - вмикач В4 (поз. 7 На мал. 1.23) - плафони Л5.Л6 і лампа Л7 —маса;

БП1 — вмикач В5 (поз. 6 На мал. 1.23) — сигнальні лампи рівня води в цистерні Л8, Л9 і Л10 — маса;

БП1 — сигнальні лампи Л15 і Л16 (перегрів води і тиск мастила) — маса. Перемикач П (поз 7 на мал. 1.24) повинен бути включений в положення «насосний відсік». Лампа Л15 спалахує, якщо температура охолоджуючої рідини рівна 115°С, лампа Л16 спалахує при пониженні тиску мастила в системі двигуна до 30...60 кПа.

Запобіжник БП2 захищає ланцюг проблискових маяків: БП2 — вмикач В2 (поз. 4 На мал. 1.24) —переривач ПР1 — сигнальні фари проблискових маяків Ф2 і ФЗ —маса. Сигнальна лампа Л1 (поз. 3 На :мал. 1.24) контролює їх включення.

|Запобіжник БШ3 захищає ланцюг задньої фари і ланцюга плафонів освітлення відсіків кузова:

БП3— вмикач ВЗ (поз. 4 На мал. 1.24) —задня фара Ф4 (поз. 6 На Мал. 1.22) — Маса;

БП3 — вмикач В6 (поз. 4 На мал. 1.22) —вмикач ВК1 (поз. 10 На мал. 1.22) —плафон Л4 —маса.

При відкритті відсіку, наприклад, вимикач ВК1замикає ланцюг і спалахує плафон Л4.Одночасночерез діод Д (поз.11 На мал. 1.22) підводиться струм до лампочки Л14. Діоди виключають проходження струму через лампи плафонів закритих відсіків кузова, коли інші
відсіки відкриті.

Ланцюг кнопки пуску стартера в насосному відсіку, а також задні ліхтарі ФП і ФЛ відносяться до системи електроустаткування базового автомобіля. .

Описана принципова схема додаткового устаткування застосовується практично на всіх автоцистернах на базі автомобілів ЗІЛ-131 і ЗІЛ-130. На інших ПА можуть бути змінений окремі ланцюги, про що повинне бути сказаний в заводських інструкціях.

Несправності електроустаткуванні.

Найбільш часто виявляються наступні несправності:

1.  При включенні вмикачів до споживача, наприклад до приладів освітлення, струм непоступає. Стрілка амперметра знаходиться в нульовому положенні. Використовуючи принципову схему, пошук несправності слідує проводити в такій послідовності. Перевіряють справність плавких запобіжників, лампочок (споживачів). Якщо вони справні, то можливі обриви дротів.

2.  Слабе напруження ниток електричних ламп, мигання їх при включенні будь-якого споживача. Можливі причини несправностей: сильний розряд акумуляторних батарей, пошкодження ізоляції дротів, замикання їх на масу. Оголені дроти слід ретельно ізолювати, підтягти всі гайки, електроприлади і дроти, що кріплять.

Технічне обслуговування електроустаткуванні забезпечує його надійну роботу.

90

Слідкую за тим, щоб військовослужбовці уважно слухали.

3

Заключна частина

Підводжу підсумки заняття.

Відповідаю на поставлені запитання.

Проводжу вибіркове опитування особового складу.

Виставляю оцінки.

Ставлю завдання на самостійну підготовку.

5