Сегодня: 11 | 05 | 2021

Тема 12. Вакуумна система, блок газоструминного вакуум-апарату та газової сирени

 

План-конспект

Проведення заняття по пожежно-технічній підготовці

З особовим складом 3 взводу 3 навчальної роти

Тема 12. Вакуумна система, блок газоструминного вакуум-апарату та газової

сирени

Заняття 1: Призначення, будова та принцип роботи вакуумної системи.

Призначення, будова та принцип роботи газоструминного вакуум-

апарату та газової сирени.

Навчальні питання:

1. Вакуумна система

2. Блок газоструминного вакуум-апарату та газової сирени

Мета заняття: Ознайомити особовий склад з будовою та принципом роботи

вакуумної системи та газоструминного вакуум - апарату та

газової сирени.

Час: 150хв.

Метод проведення: лекція

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати, Пожежно-технічне обладнання .

Місце проведення: Навчальний клас

Література: 1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик,

Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р.

2. Пожежно-технічне озброєння / С. В. Піголев, Ф. В. Сухоруков

М.: Сройиздат, 1956 р.

3. Пожежна техніка / Дзикас Н. М., Шебеко Н. Д. М.: Технічне

управління, 1974 р.

 

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

Вступна частина

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за попередньою темою

1

2.

5

3

Основна частина

ВАКУУМНА СИСТЕМА.

Початкове заповнення насоса й усмоктувальної лінії водою при роботі з водойми здійснюється вакуумною системою (мал. 4, 5), що складається з газоструминного вакуум-апарата, встановленого у випускній лінії автомобіля, вакуум-клапана, установленого на колекторі насоса, трубопроводів і важелів керування.

Блок газоструминного вакуум-апарата і газової сирени.

Блок газоструминного вакуум-апарата і газової сирени (мал. 4) складається з корпуса 4, заслінок 3 і 12, кришки 7, важелів 5 і 8, пружини 9. До корпуса прикріплений розподільник 2 і резонатор 1 газової сирени.

Газова сирена включається з кабіни. У звичайному положенні заслінки притиснуті пружиною до своїх сідел і вихлопні гази проходять вільно по трубопроводах. При включенні сирени заслінка 3 перекриває прямий рух вихлопних газів, і вони потрапляють через розподільник у резонатор 1 і атмосферу. Положення заслінки фіксується важелем і тиском вихлопних газів.

До нижнього колінчатого патрубка корпуса через прокладку закріплений дифузор 11 із соплом 10.

Включення газоструминного вакуум-апарата з насосного відділення здійснюється важелем 13.

При включенні заслінка 12 перекриває прямий рух вихлопних газів і вони потрапляють у сопло і далі, через дифузор, в атмосферу. У камері дифузора створюється розрідження, рівне 0,04¸0,08 МПа. Камера розрідження з'єднана через трубку і вакуум-клапан з внутрішньою порожниною насоса.

Мал. 4 - Блок газоструминного вакуумного апарата і газової сирени:

1- резонатор газової сирени; 2- розподільник; 3, 12 - заслінки;

4- корпус; 5 - важіль керування заслінкою газової сирени; 6 - вісь;

7- кришка; 8- важіль керування заслінкою вакуумного апарата;

9 - пружина; 10 - сопло; 11 – дифузор

Вакуумний клапан.

Вакуумний клапан (мал. 5) складається з корпуса 4, кулачкового валика 10 з рукояткою 8, нижнього клапана 12, верхнього клапана 7, вічка 1, гайок верхньої і нижньої 5 і 6, ущільнення 9, гайки 11, корпуса електролампочки 3 і упору рукоятки 2.

При повороті до упору на себе рукоятки 8 кулачок валика відкриває нижній клапан 12 (верхній клапан закритий) і з'єднує порожнину насоса з камерою розрідження газоструминного вакуум-апарата. При вимиканні вакуум-клапана кулачок валика відкриває верхній клапан 7 (нижній клапан закритий) і з'єднує трубопровід, що йде до газоструминного вакуум-апарата, з атмосферою через отвір, що мається в корпусі вакуум-клапана, що сприяє швидкому зливу води з трубопроводу.

Щоб включити вакуумну систему, необхідно відкрити вакуум-клапан, ввімкнути газоструминний вакуум-апарат і збільшити оберти двигуна. Коли вода заповнить всмоктувальний рукав, насос і з'явиться у віконці 1, вакуум-клапан потрібно закрити, знизити оберти і виключити газоструминний вакуум-апарат.

Мал. .5 – Вакуумний клапан:

1- віконце; 2 - упор рукоятки; 3- корпус електричної лампочки;

4- корпус; 5,6,11 - гайки; 7- верхній клапан; 8- рукоятка;

9- ущільнення; 10- кулачковий валик; 12- нижній клапан;

13- пружина

При експлуатації вакуумної системи необхідно стежити за повною її герметичністю, періодично перевіряти стан газоструминного вакуум-апарата, очищати його деталі від нагару і бруду (у справному газоструминному вакуум-апараті осі заслінок повинні вільно обертатися, а заслінки щільно прилягати до своїх сідел у корпусі), стежити за станом прокладок, місць кріплень, вчасно робити заміну деталей і підтяжку кріплень.

КЕРУВАННЯ ДВИГУНОМ І ГАЗОСТРУМИНННИМ ВАКУУМ-АПАРАТОМ.

У насосному відділенні встановлені важелі для керування газоструминним вакуум-апаратом, зчепленням і двигуном.

Газоструминний вакуум-апарат включається поворотом важеля 13 від себе. Заслінка перекриває рух вихлопних газів по основному газопроводі, направляючи його в сопло 10 (див. мал. 4).

Важіль зчеплення 14 з'єднаний з педаллю зчеплення. Зчеплення виключається поворотом важеля зчеплення 14 на себе, а при повороті важеля від себе зчеплення включене.

Важіль керування двигуном 15 з'єднаний з педаллю дросельної заслінки карбюратора двигуна. При повороті важеля на себе в крайнє положення дросельна заслінка цілком відкрита, а в положенні від себе закрита (до режиму холостого ходу— малий газ). У крайніх і проміжних положеннях важіль фіксується на зубах сектора.

При експлуатації автомобіля необхідно стежити за тим, щоб тяги були правильно відрегульовані, не мали випадкових прогинів, а кронштейни були надійно закріплені. Осі обертання й інші тертьові місця необхідно періодично змащувати.

140

Слідкую за тим, щоб військовослужбовці уважно слухали.

3

Заключна частина

Підводжу підсумки заняття.

Відповідаю на поставлені запитання.

Проводжу вибіркове опитування особового складу.

Виставляю оцінки.

Ставлю завдання на самостійну підготовку.

5