Сегодня: 18 | 05 | 2022

Заняття 4: Пожежна естафета. Прийоми подолання перешкод (будиночок, паркан, бум). Прийоми роботи з вогнегасником під час гасіння горючої рідини. Правила і прийоми передачі естафети на етапах. Заходи безпеки.

Заняття 4: Пожежна естафета. Прийоми подолання перешкод (будиночок, паркан, бум). Прийоми роботи з вогнегасником під час гасіння горючої рідини. Правила і прийоми передачі естафети на етапах. Заходи безпеки.

План-конспект

Для проведення заняття по пожежно – стройовій підготовці

 

Тема 9: Відпрацювання вправ з пожежно-прикладного спорту

Заняття 4: Пожежна естафета. Прийоми подолання перешкод (будиночок, паркан, бум). Прийоми роботи з вогнегасником під час гасіння горючої рідини. Правила і прийоми передачі естафети на етапах. Заходи безпеки.

Навчальні питання:

1. Пожежна естафета.

2. Прийоми подолання перешкод (будиночок, паркан, бум).

3. Прийоми роботи з вогнегасником під час гасіння горючої рідини.

4. Правила і прийоми передачі естафети на етапах. Заходи безпеки.

Мета: Відпрацювання особовим складом вправ з пожежно-прикладного спорту.

Метод проведення: Тактико-стройове.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати, пожежно-технічне обладнання, пожежна техніка.

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчально – тренувальний центр.

Література: 1. Пожежно-стройова підготовка / В. А.Бушмин, В. И. Плеханов,

А. В. Сафронов М.: Сройиздат, 1985р.

2. Правила техніки безпеки в пожежній охороні.

3. Нормативи з ПСП

П/п

Зміст

Час

(хв.)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт ЗКВ.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

5

2

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Техніка безпеки.

Вправа виконується в бойовому одязі та спорядженні або у спортивній формі. Перед відпрацюванням нормативів перевірити технічний стан матеріально-технічного забезпечення. Вправу виконувати з допомогою страхувальників. Відпрацювання вправи починати лише по команді викладача або командира відділення. Негайно припиняти виконання вправи за командою керівника занять.

Пожежна естафета 4 X 100м

Пожежна естафета складається з чотирьох етапів.

Естафетою служить ствол, переносити який дозволяється будь-яким способом.

Перший етап. Спортсмен стартує зі стволом, закріпленим на пожежному поясі, і зі драбиною-палкою (ДП). Положення спортсмена на старті: старт (мал. 85), перенесення драбини-палки аналогічне (мал. 86) по техніці виконання рухам зі штурмовою драбиною. Підбігши до контрольної оцінки 8-10 м від будиночка спортсмен піднімає драбину палку нагору й утримує її над головою, і в 1 -1,5 м від будиночка встановлює її башмаками на доріжку, а праву (ліву) тятиву ДП у ліву (праву) сторону вирізу даху. Різко відштовхуючи правої (лівої) ногою від доріжки, ліва (права) нога, зігнута в коліні ставиться серединою ступні на третю ступінь ДП, щоб уникнути зриву. Одночасно підтягується руками і подає нагору, права (ліва) рука захоплює тятиву ДП вище правої (лівої) на 50-60 см. Права (ліва) нога швидким рухом згинається в колінному і тазостегновому суглобах і ставиться на п'яту ступінь ДП. Права (ліва) рука захоплює ліву тятиву ДП на рівні (вище) голови. Перехід на будиночок виконується з положення, у якому права (ліва) нога знаходиться на п'ятої ступіні ДП, а права (ліва) рука лівої на тятиві ДП, ліва (права) нога з третьої ступіні ДП різким рухом уліво (вправо) стає на карниз будиночка вище подовжнього бруска, ліва (права) рука з корпусом спортсмена посилається в ту ж сторону (мал. 88). Права (ліва)

Нога, що коштує на п'ятої ступіні, відштовхується від її і ставиться перед лівої (правої) ноги, корпус нахилений убік коника даху будиночка і спортсмен біжить по ньому (мал.89).

Зіскакувати з її легше напівприсівши, з опорою рукою на площадку, щоб відстань у польоті було найкоротшим, приземлятися треба однією ногою носком на доріжку, другий піднятої нагору стегном, як після подолання малого забору. З цього положення, зберігаючи інерцію тіла, зручно починати біг.

Спортсмен після подолання будиночка бере ствол у ліву руку, сполучною голівкою вперед. Ствол, що біжить на другому етапі приймає, у праву руку (так на кожнім етапі) (мал. 90).

Успіх естафетної команди залежить не тільки від швидкісних можливостей спортсменів, техніки подолання перешкод, роботи з пожежно-технічним

Озброєнням, але і від уміння передавати ствол на оптимальній швидкості.

Спортсмени, що біжать на другому, третьому і четвертому етапах, використовують зони передачі (20 м), щоб прийняти ствол на максимальній швидкості. Для цього спортсмен, що приймає ствол, займає позу, близьку до положення низького старту. Уставши правою ногою в лінії, що позначає початок розбігу, лівий ногу він ставить уперед, спирається правою рукою об доріжку, а ліву руку відводить нагору назад. У цьому положенні спортсмен дивиться назад під ліву руку на партнера, що наближається, по команді.

Спортсмен наприкінці етапу наближається з максимальною швидкістю до зони передачі. Коли до цієї зони йому залишається 8-10 м, спортсмен наступного етапу

Стрімко починає біг уздовж лівого краю своєї доріжки, намагаючись розвити можливо велику швидкість, щоб за 2-3 кроку до кінця зони передачі його спортсмен, що доганяє, міг передати йому стовбур-естафету. Відстань між бігунами під час передачі (1 -1,3 м) дорівнює довжині відведеної назад руки спортсмена, що приймає естафету, і довжині витягнутої вперед руки передавального її.

До моменту передачі ствола-естафети в обох спортсменів руки рухаються, як при звичайному бігу. Але як тільки спортсмен наблизиться до приймаючого естафету на відстань, потрібне для передачі, він дає сигнал "Хоп!". По цьому сигналі спортсмен, що приймає ствол-естафету, не знижуючи темпу і не порушуючи ритму бігу, випрямляє праву руку з опущеною кистю (відведений назад великий палець утворить з іншими пальцями кут). У цю мить спортсмен, що передає стовбур-естафету, швидко витягає ліву руку і рухом знизу вперед і злегка нагору точно вкладає ствол-естафету в кисть приймаючого.

Для точності передачі естафети треба при тренуванні визначити момент початку бігу приймаючого. Для цього на деякій відстані перед зоною передачі робиться помітка. У момент, коли спортсмен, що передає естафету, досягає цієї оцінки, починає біг приймаючий. Відстань до помітки повинна бути такою, щоб спортсмен з естафетою наздогнав приймаючого на максимальній швидкості в зоні передачі.

Другий і третій етапи.

Техніка подолання малого забору зі стволом у руці (мал. 91) і третього етапу ідентична техніці подолання 100-метрової смуги з перешкодами, але в зв'язку з тим, що розгалуження на третьому етапі встановлено ближче до колоди, чим на 100-метровій смузі, треба при збіганні з колоди відразу починати з'єднання рукавів, а від'єднання ствола від рукава робити за обмежувальною лінією (80 м від початку етапу).

40

Слідкую за тим, щоб військовослужбовці уважно слухали.

3

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1.Підводжу підсумки заняття:

2. Відповідаю на поставлені запитання.

3. Проводжу вибіркове опитування особового складу

4. Ставлю завдання на самостійну підготовку.

5