Сегодня: 08 | 05 | 2021

План-конспект Тема 8. Відпрацювання нормативів з пожежно-стройової підготовки

 

План-конспект Тема 8. Відпрацювання нормативів з пожежно-стройової підготовки

Для проведення заняття по пожежно-стройовій підготовці

 

Тема 8. Відпрацювання нормативів з пожежно-стройової підготовки

Заняття 1,2: Одягання спецодягу і спорядження. Установка пожежних автомобілів та мотопомп на водоймище. Подача ствола першої допомоги, Бойове розгортання відділення без встановлення на водоймище на АЦ з подачею ствола «Б» та ГПС-600

Мета заняття:

1. Виховання в особового складу, який навчається високих морально-вольових якостей, дисциплінованості.

2. Навчання й тренування військовослужбовців, які навчаються в роботі при бойовому розгортанні, а також тренування водіїв пожежних автомобілів роботі з пожежним насосом та пожежним автомобілем в цілому.

3. Навчання військовослужбовців прийомам та способам швидкого та точного влаштування пожежних автомобілів на пожежні вододжерела.

4. Відпрацювання навичок злагоджених дій, роботи та вмілих дій при виконанні нормативів бойових розрахунків.

5. Розвинення швидкості відпрацювання нормативу в складі номерів бойових розрахунків.

Навчальні питання.:

Вступ:

1. Перевірка наявності військовослужбовців

2. Перевірка екіпірування та підгонки спорядження

3. Доведення вимог техніки безпеки.

4. Коротке опитування військовослужбовців.

Основна частина:

1.  Бойове розгортання відділення без встановлення на водоймище на АЦ з подачею ствола «Б» та ГПС-600

2.  Подача ствола першої допомоги.

3. Влаштування гідроелеватора.

4. Встановлення пожежного автомобіля на вододжерело

5. Одягання спецодягу і спорядження.

Навчально-матеріальне забезпечення:

1. На заняття залучається весь особовий склад учбового взводу за виключенням тих військовослужбовців, які мають

звільнення за хворобою.

2. Спеціальний одяг та спорядження пожежних.

3. Пожежна техніка АЦ-40(131) та пожежно-технічне озброєння.

4.  СГУ - сирена.

5.  Технічні засоби контролю (Електронний секундомір, механічний хронометр)

Навчальна література:

1.  Правила безпеки праці в пожежній охороні України.

2.  Спеціальна підготовка пожежників та пожежно – прикладний спорт. – Черкаси: ЧІПБ, Стоянович О. Є., Шкарабура М. Г., 2002.

3.  Настанова по пожежно-стройовій підготовці.

4.  Нормативи з пожежно-стройової підготовки.

5.  Правила техніки безпеки праці в державній пожежній охороні.

Техніка безпеки:

Перед віддаванням команди на влаштування пожежного автомобіля (мотопомпи) на вододжерело вказую на безпечні місця влаштування пожежних автомобілів. Вказую на найбільш безпечні та короткі шляхи та способи виконання нормативу, перенесення, використання протипожежного озброєння. Слідкую за виконанням заходів щодо дотримання правил безпеки при виконанні нормативу. Встановлюю єдину команду для виконання нормативу та фіксації часу по закінченні виконання нормативу.

Порядок проведення заняття

1. Прийняття викладачем рапорту від командира групи, (взводу), перевірка наявності особового складу, перевірка

зовнішнього вигляду курсантів, підгонки бойового одягу та спорядження - 5 хвилин.

2. Оголошення теми, мети заняття, місця проведення, основних вимог дотримання правил техніки безпеки – 5 хвилин.

3. Проведення розминки – 5 хвилин.

4. Практичне виконання вправ – 170 хвилин:

5. Прибирання пожежно-технічного озброєння, підведення підсумків заняття,

Завдання на самопідготовку - 15 хвилин.

Нор-ма-тиву

Назва нормативу

Дії (команди) керівника проведення занять

Дії військовослужбовців, які виконують вправу(норматив)

Методичні вказівки,

(техніка безпеки)

3й № бойового пожежного розрахунку

Командир відділення

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Зняття рукавної катушки і прокладання рукавних ліній

“Рукавну катушку, зняти!”

3й № бойового пожежного розрахун-ку звільняє фіксатор на рамі.

Однією рукою взявшись за ліву трубчату ручку іншою повертає рукоятку на себе, опускають катушку на землю, притримуючи руками за ліву ручку.

Прокладає рукавну лінію до позиції ствола.

Утворивши необхідний запас магістральної лінії, приєднує з’єднувальну головку магістральної лінії до розгалуження.

Піднімає праву руку догори тим самим підтверджує виконання.

Командир відділення знімає чохол.

Однією рукою взявшись за праву трубчату ручку іншою повертає рукоятку на себе, опускають катушку на землю, притримуючи руками за праву ручку.

Прокладає рукавну лінію до позиції ствола.

Влаштовує розгалуження біля позиції ствольщика розгалуження.

Піднімає праву руку догори тим самим підтверджує виконання.

6.1.

Подача ствола першої допомоги

“Ствол першої допомоги, від автоцистерни на два рукава робочих в район навчальної вежі, марш”

Відкриває відсік вихідних патрубків, знімає заглушку з патрубка пожежного насосу.

Бере в відсіці перехідну головку 77х51 мм, приєднує її до вихідного патрубку пожежного насосу.

Бере в відсіці по дві скатки рукавів d-51мм, розмотує їх, з’єднує їх між собою а один кінець рукавної лінії приєднує до перехідної головки до іншого кінця рукавної лінії пожежний ствол КРБ й прямує в вказаному напрямку поки рукавна лінія не розмотається повністю.

Після виходу на позицію, піднімає до гори приєднаний до рукавної лінії пожежний ствол КРБ.

Звертання ствола першої допомоги

“Ствол першої допомоги, який прокладено від автоцистерни на два рукава, звернути!”

Від’єднує пожежний ствол КРБ від рукавної лінії.

Роз’єднує з’єднувальні головки між пожежними рукавами.

Від’єднує перехідну головку 77х51 мм від напірного патрубку пожежного насосу.

Від’єднує перехідну головку 77х51 мм від рукавної лінії.

Закриває відсік вихідного патрубку пожежного насосу.

Змотує подвійною скаткою пожежні рукава.

Кладе пожежно-технічне озброєння по відсікам.

Влаштування гідроелеватора

Звернення робочої лінії гідроелеватора

“Гідроелеватор від автоцистерни на водоймище, встановити!”

“Робочу лінію гідроелеватора, звернути!”

Знімає з кузова пожежного автомобіля гідроелеватор, кладе його на землю.

Бере з відсіків по одній скатці пожежних рукавів d-66мм, d-77мм, розмотує їх.

Відкриває відсік вихідних патрубків, знімає заглушку з патрубка пожежного насосу.

Бере з відсіку перехідну головку 77х66 мм, приєднує її до вихідного патрубку пожежного насосу.

Приєднує до перехідної головки пожежний рукав d-66мм а інший кінець пожежного рукава приєднує до вхідної головки гідроелеватора.

Приєднує до вихідної головки гідроелеватора пожежний рукав d-77мм.

Опускає гідроелеватор в водоймище.

Достає гідроелеватор з водоймища.

Від’єднує від вихідної головки гідроелеватора пожежний рукав d-77мм.

Від’єднує від перехідної головки пожежний рукав d-66мм а інший кінець пожежного рукава від’єднує від вхідної головки гідроелеватора.

Від’єднує від вихідного патрубку пожежного насосу перехідну головку 77х66 мм, кладе її в відсік.

Ставить заглушку на патрубок пожежного насосу, закриває відсік вихідних патрубків.

Змотує пожежні рукава d-66мм, d-77мм подвійною скаткою й кладе їх у відсіки.

Кладе на кузов пожежного автомобіля гідроелеватор, закріпляє його.

5.2

Встановлення пожежного автомобіля на вододжерело

Літо

а). Для військово-службовців, які прослужили не більше 6 місяців

50 (82) – “5”

55 (88) – “4”

60 (93) – “3”

“Пожежний автомобіль, на вододжерело, встановити!”

“Воду. В пожежний насос - забрати!”

“Подавання води. В пожежний насос - призупинити!”

“Відбій”,

4й № бойового пожежного розрахунку при отриманій команді керівника проведення занять відчиняє дверцята відсіку пожежного автомобіля, звільняє від кріплення всмоктувальну сітку й після того, як водій витягне всмоктувальний рукав приєднує до нього всмоктувальну сітку.

Після приєднання всмоктувальної сітки повністю витягує рукав й переносить його на відстань 4-х метрів від пожежного автомобіля.

Після того, як водій витягне повністю другий всмоктувальний рукав й приєднає його до патрубку насосу з’єднує разом з водієм всмоктувальні рукава між собою.

Після з’єднання всмоктувальних рукавів між собою опускає всмоктувальну сітку в вододжерело.

Водій пожежного автомобіля від’єднує від всмоктувального патрубка пожежного насосу заглушку, трохи витягує з пеналу всмоктувальний рукав, тримає його поки 4й № бойового пожежного розрахунку не приєднає до нього всмоктувальну сітку. Витягує з пеналу другий всмок-тувальний рукав, приєднує головку рукава до всмоктувального патрубка пожежного насосу. при необхідності пускає воду з пожежного насосу.

АЦ знаходиться в 3х метрах від пожежного гідранта, пожежним насосом до нього, 4й № бойового пожежного розрахунку стоять в 1мум від АЦ спиною до відсіку, в якому розміщено й закріплено пожежно-технічне озброєння на своїх місцях, дверцята відсіків зачинені, кришка колодязя пожежного гідранта знята, кришка пожежного гідранта відкрита. Початок, подана команда: “Пожежну автоцистерну! На пожежний гідрант, встановити”. Закінчення, пожежна колонка

5.1

Встановлення пожежного автомобіля на пожежний гідрант

Літо

Для військово-службовців, які прослужили не більше 6 місяців

29 (44) – “5”

32 (47) – “4”

39 (54) – “3”

“Пожежний автомобіль, на пожежний гідрант! Встановити!”

4й № бойового пожежного розрахунку при отриманій команді керівника проведення занять відчиняє дверцята відсіку пожежного автомобіля, звільняє від кріплення пожежну колонку, кладе її на ліве передпліччя, а в праву руку бере гак для відкривання кришок колодязів пожежних гідрантів й переносить їх до пожежного гідранту.

Ставить пожежну колонку поруч з пожежним гідрантом, гаком для відкривання кришок пожежних гідрантів відкриває його (гаком підхватує кришку гідранта й сильним ревком вправо (вліво) від себе відки-дає її від себе на землю), опускається на коліно й знімає кришку стояка пожежного гідранта, бере пожежну колонку за напірні патрубки, ставить на стояк так, щоб гніздо ручки попало на квадрат клапана гідранта, й повертає ручки по годин-никовій стрілці до упору (5,5 -6 напівобертів). Після чого береться обома руками за ручку пожежної колонки й плавно повертає її проти годинникової

Водій пожежного автомобіля від’єднує від всмоктувального патрубка пожежного насосу заглушку, бере в відсіці водозбірник приєднує його до всмоктувального патрубку, бере в відсіці кузова пожежного автомобіля 4-х метрові напірні рукава діамет-ром 77 мм, розкатує їх в напрямку до гідран-ту ї приєднує головку рукава до водозбірни-ка, витягує з пеналу напірно-всмоктуваль-ний рукав, приєднує головку рукава до водозбірника при необхідності пускає воду з пожежного насосу.

АЦ знаходиться в 3х метрах від пожежного гідранта, пожежним насосом до нього, 4й № бойового пожежного розрахунку стоять в 1мум від АЦ спиною до відсіку, в якому розміщено й закріплено пожежно-технічне озброєння на своїх місцях, дверцята відсіків зачинені, кришка колодязя пожежного гідранта знята, кришка пожежного гідранта відкрита. Початок, подана команда: “Пожежну автоцистерну! На пожежний гідрант, встановити”. Закінчення, пожежна колонка накручена на стояк до відказу, всмоктувальні рукава приєднані.

Примітка: В дужках показано норматив із забором води. Час фіксується з моменту появи з викидного патрубка насосу води.

 

1.1

Зима

А). Для військовослуж- бовців, які прослужили не більше 6 місяців

32 (48) – “5”

35 (52) – “4”

43 (60) – “3”

В зимову пору року до нормативного часу додається 5 секунд.

При виконанні нор-мативу, норма часу зараховується в залеж-ності від віку пожежних: - від 30-40 років, норма часу збільшується на 5%;

Укладання та одягнення бойового одягу і спорядження

Час

21, 24, 27

-  40 років і більше, норма часу збільшуєть-ся на 10%.

-

“Воду. В пожежний насос - подати!”

“Подавання води. В пожежний насос - призупинити!”

“Відбій”,

“Пожежну колонку та пожежно-технічне озброєння. Прибрати!”.

„Бойовий одяг та спорядження одіти!”

Стрілки до упору (18-20 напівобертів). Вода розпочинає потрапляти в пожежну колонку вже після 5-6 напівобертів ручки.

Подавання води від пожежної колонки в пожежний насос проводиться тільки по команді керівника проведення занять: “Воду. В пожежний насос - подати!” . 4й № бойового пожежного розрахунку повертає маховички “шибера” проти годинникової стрілки до упору (15-16 напівобертів).

Подавання води зупиняється по команді керівника проведення занять: “Подавання води. В пожежний насос - призупинити!” . 4й № бойового пожежного розрахунку повертає маховички “шибера” напірних патрубків за годинниковою стрілкою до упору (15-16 напівобертів).

По команді керівника проведення занять: “Відбій”, або “Пожежну колонку та пожежно-технічне озброєння. Прибрати!”. 4й № бойового пожежного розрахунку поворотом ручки пожежної колонки за годинниковою стрілкою закриває клапан пожежного гідранта, береться за напірні патрубки пожежної колонки й повертає її проти годинникової стрілки чим скручує її з пожежного гідранту. Потім знімає пожежну колонку, кладе (ставить) її на землю, зачиняє кришку пожежного гідранта, бере пожежну колонку й гак для відкривання кришок пожежних гідрантів, підносить їх до пожежного автомобіля, укладає й закріпляє їх по відсіках кузова пожежного автомобіля

Укладання бойового одягу і спорядження.

Пояс із закріпленими на ньому карабіном і сокирою в кобурі, складений удвічі або втроє, укладається на стіл (ослін); пряжкою зверху, сокирищем у ліву сторону уздовж столу (ослона).

Брезентова куртка, складена першим чи другим способом, укладається на пояс, брезентові штани — на куртку. Каска кладеться на штани захисним козирком до пожежного. Підкасник може знаходитися поруч з покладеним бойовим одягом чи спорядженням усередині каски. Брезентові рукавиці при наявності в курток бічних кишень кладуться в кишені, при відсутності кишень — під пояс. Брезентова куртка і штани можуть укладатися одним із двох способів.

Перший спосіб. Куртка складається уздовж утроє, навиворіт і вдвічі по талії спиною догори з підігнутими під неї підлогами й укладається коміром до краю чи столу ослона.

Брезентові штани спочатку складаються по подовжніх швах колош,, потім утроє «гармошкою» так, щоб нагорі знаходився передній розріз штанів з відігнутими назовні краями, лямки, убираються в складки штанів. Штани кладуться на куртку поясом до краю столу (ослона), на штани захисним козирком до крайки столу -(ослона) (мал., 1,6).

Другий спосіб. Брезентова куртка складається лицьовою стороною нагору по швах у боках (правий борт зверху), рукави убираються назад, потім згинається навпіл по талії. Комір звернений до далекого від бійця краю столу (ослона), правий та лівий борти відгинаються. Брезентові штани складаються уздовж по довжині і втроє «гармошкою», лямки заправляються між складками штанів. Штани кладуться поясом до краю столу (ослона), каска і на штани (мал. 1,6).

Комбінезон водія укладається в кабіні пожежного автомобіля. Плащ і спорядження начальника варти вішаються на вішалку, що знаходиться в головної машини. Каска кладеться на вішалку захисним козирком уперед.

Надягання брезентових штанів.

Той, якого навчають, знімає каску з бойового одягу і кладе її на стіл (ослін) у праву (ліву) сторону від бойового одягу. Береться обома руками за відігнуті назовні краї пояса штанів, знімає їх з місця укладання, опускає їхній униз — уперед. Піднімає праву (ліву) ногу, зігнуту в коліні, з витягнутим униз носком, просмикує її в колошу штанів до виходу ступні ноги з колоші. Тим же способом просмикує ліву (праву) ногу і ліву (праву) колошу штанів і рухом обох рук, зігнутих у ліктях, нагору через сторони до пліч, не випускаючи лямок з кистей рук, надягає їх на плечі і защібає ґудзик передньої частини штанів.

Надягання брезентової куртки.

Той, якого навчають, просмикує в рукава куртки кисті витягнутих уперед рук, потім піднімає їхній нагору над головою (одночасно піднімається і куртка) так, щоб підлоги її опустилися за спину; просмикує руки в рукава, опускає руки, защібає всі ґудзики.

Якщо куртка покладена другим способом, вона надівається шляхом почергового просмикування рук у рукава. При цьому способі каска надівається перед надяганням брезентових штанів.

Надягання пояса. Пожежний лівою ногою робить крок уперед, лівою рукою береться за пояс зверху в пряжки, великий палець підхоплює його знизу. Лівою рукою на себе вниз заносить з поясом ліву руку, зігнуту в лікті, назад до попереку й одночасно праву руку, зігнутий у лікті, також заносить назад. Кистю правої руки (долонею) захоплює пояс у кінця великим пальцем зверху.

Рухом обох рук вперед обводить пояс навколо себе, кисть у пряжки, кисть у кінця пояса, ліву ногу приставляє до правого. Пальцями рук просмикує кінець пояса в пряжку, защібає його, розправляє складки на куртці.

Укладання і надягання спецодягу для захисту від води і розчинів поверхнево-активних речовин. Спецодяг призначений для захисту пожежних від води і розчинів на пожежах.

Одяг складається з куртки і штанів. Куртка з выдкыдним коміром, однобортна, що застібається на чотири металеві застібки, має водозахисний нагрудний клапан, відлітну кокетку. Штани з бретелями мають знімну підкладку, що утеплює, до лінії колін. Штани унизу мають шліци, що застібаються, довжиною 24 см. Під курткою проходить плечовий ремінь для носіння кобури з пожежною сокирою.

Подавання води від пожежного насосу в рукавну лінію проводиться тільки по команді керівника проведення занять: “Воду. В рукавну лінію - подати!” .

По команді керівника проведення занять: “Відбій”, або “Пожежну колонку та пожежно-технічне озброєння. Прибрати!”.

Якщо пожежна колонка перекрита водій від’єднує головку напірно-всмоктуваль-ного рукава від водозбірника, вкладає його в пенал, від’єд-нує головку 4-х метрового на-пірного рукава від водозбірни-ка, вкладає його в відсік, від’єднує від всмок-тувального патрубку водозбір-ник, кладе водозбірник в відсік, приєднує до всмоктувального патрубка пожежного насосу заглушку.

При виконанні вправи на АЦ з переднім розміщенням всмоктувального патрубка до норми часу додається 10 секунд.

При виконанні вправи на АЦ з середнім розміщенням всмоктувального патрубка до норми часу додається 3 секунди.

Перед віддаванням команди на влаштування пожежного автомобіля (мотопомпи) на вододжерела вказую на безпечні місця влаштування пожежних автомобілів. Вказую на найбільш безпечні та короткі шляхи та способи виконання нормативу, перенесення, використання протипожежного озброєння. Слідкую за виконанням заходів щодо дотримання правил безпеки при виконанні нормативу. Встановлюю єдину команду для виконання нормативу та фіксації по закінченні виконання нормативу.

При проведенні пожежно-тактичних занять в нічний час не допускається освітлення колодязів пожежних гідрантів відкритим вогнем. У випадку не обхідності спускатися у колодязь пожежного гідранту допускається лише в ізолюючих протигазах з страху вальною рятівною мотузкою.

Командир будує відділення, повідомляє вправу, і ціль, розповідає і показує правила укладання бойового одягу і спорядження першим способом, ставить пожежних до місця укладання бойового одягу і спорядження. Потім подає команду для укладання бойового одягу і спорядження першим способом і, переходячи від одного пожежного до іншого, стежить за їх діями. Переконавши, що всі пожежні правильно уклали бойовий одяг і спорядження, побудувавши відділення в одну шеренгу, командир розповідає і показує правила їхнього надягання, подає команду на надягання бойового одягу і спорядження. При цьому звертає особливу увагу на те, щоб пожежні всі прийоми виконували без суєти. Помилки, що допускаються, виправляє відразу в міру їхнього виявлення, потім, коротко роз'яснивши помилку, вимагає повторити прийом.

Командир закріплює їхнього знання шляхом повторного виконання цієї частини вправи в тій же послідовності.

Укладання бойового одягу і спорядження другим способом і надягання її відпрацьовуються в тій же послідовності, що і першим способом.

На тренувальних заняттях після оголошення вправи командир відділення, викликавши з ладу одного-двох пожежних, наказує укласти бойовий одяг і спорядження першим чи другому способом, перевіряє правильність укладання, указує на допущені помилки. Потім подає команду для надягання бойового одягу і спорядження і перевіряє правильність виконання.

Задача командира, що проводить тренувальні заняття з відділенням, полягає не тільки в тім, щоб подавати команду, але і стежити за діями кожного пожежного, зауважувати й усувати помилки. Для підведення підсумків по вправі командир проводить залік відповідно до вимог нормативів по пожежно-стройовій підготовці.

Команди для виконання вправи для укладання бойового одягу і спорядження: «Бойовий одяг і спорядження першим, (другим) способом —укласти»; для надягання бойового одягу і спорядження: «Бойовий одяг і спорядження — надягти».

Укладання бойового одягу і спорядження.

Куртка укладається на стіл (ослін)-першим чи другим способом; на куртку укладається рятувальний пояс, складений чи удвічі втроє; на пояс — штани. Каска кладеться на штани захисним козирком (емблемою), уперед.

Надягання бойового одягу і спорядження, По команді чи сигналу «Тривога» пожежний знімає каску і кладе її поруч на чи стіл надягає на голову, якщо куртка покладена другим способом; потім надягає штани, рятувальний пояс з карабіном і сокирою; надягає куртку, защібає її на чотири металеві застібки, надягає каску.

Примітка. Пояс пожежний рятувальний і каску по сигналі «Тривога» дозволяється надягати в кабіні пожежного автомобіля.

 

6.1

Бойове розгортання відділення без встановлення на водоймище На АЦ з подачею ствола Б

Час

Літній

18(23) – “5”

20(25) – “4”

23 (28) – “3”

Зимовий

20(25) – “5”

22 (27) – “4”

25 (30) – “3”

"Відділення, робоча 3 ствол «Б»; в осередок пожежі - РУШ!"

Пожежник № 1 бере ствол "Б", розгортає 3 напірні рукава діаметром 55 мм і поскладає рукавну лінію до місця умовної пожежі.

Водій приєднує напірний рукав до напірного патрубка насоса включає в роботу насос, і працює на насосі й радіостанції.

 

6.2

Бойове розгортання відділення без встановлення на водоймище На АЦ з подачею ствола

ГПС-600

Час

Літній

22(29) – “5”

25(32) – “4”

28 (35) – “3”

Зимовий

24(31) – “5”

27 (34) – “4”

30 (37) – “3”

"Відділення, робоча 3 ствол

«ГПС-600»

В осередок пожежі - РУШ!"

Пожежник № 1 бере ствол "Б", розгортає 3 напірні рукава діаметром 55 мм і поскладає рукавну лінію до місця умовної пожежі.

Водій приєднує напірний рукав до напірного патрубка насоса включає в роботу насос, і працює на насосі й радіостанції.