Сегодня: 08 | 05 | 2021

План-конспект Тема 7. Робота з рятувальною мотузкою. Рятування і саморятування

 

План-конспект Тема 7. Робота з рятувальною мотузкою. Рятування і саморятування

Для проведення заняття по пожежно-стройовій підготовці

 

Тема 7. Робота з рятувальною мотузкою. Рятування і саморятування

Заняття 1. Змотування рятувальної мотузки в клубок, укладення в чохол і розмотування мотузки. Зв’язування вузла для підйому рукавної лінії, стволів, шанцевого інструменту на висоти, опускання вниз мокрої рукавної лінії, шанцевого інструменту і розв’язання вузла. Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію різними способами. Заходи безпеки.

Заняття 2. Зв’язування одинарної і подвійної рятувальних петель. Зв’язування одинарної рятувальної петлі на “потерпілого”. Зв’язування подвійної рятувальної петлі, одягання її на “потерпілого” і рятування його через вікно. Саморятування пожежного з поверхів за допомогою рятувальної мотузки.

Навчальні питання:

1. Змотування рятувальної мотузки в клубок, укладення в чохол і розмотування мотузки. Зв’язування вузла. Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію різними способами. Заходи безпеки.

2. Зв’язування одинарної і подвійної рятувальних петель. Зв’язування одинарної рятувальної петлі на “потерпілого”. Зв’язування подвійної рятувальної петлі, одягання її на “потерпілого”

Мета заняття: Навчити особовий склад роботі з рятувальною мотузкою, рятуванню та саморятуванню за допомогою неї.

Метод проведення: практичне.

Матеріальне забезпечення: Пожежно - технічне обладнання, рятувальна мотузка, секундомір.

Час: 100 хвилин.

Місце проведення: Навчально-тренувальний центр

Література: 1. Пожежно-стройова підготовка / В. А.Бушмин, В. И. Плеханов,

А. В. Сафронов М.: Сройиздат, 1985р., настанова по ПСП

2. Спеціальна підготовка пожежників та пожежно – прикладний спорт. – Черкаси: ЧІПБ, Стоянович О. Є., Шкарабура М. Г., 2002.

3. Нормативи з пожежно-стройової підготовки

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за попередньою темою

1.

2.

5

2

Основна частина

1. Змотування рятувальної мотузки в клубок, укладення в чохол і розмотування мотузки. Зв’язування вузла. Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію різними способами. Заходи безпеки.

Навчання прийомам роботу з рятувальними мотузками необхідно проводити в наступній послідовності: змотування рятувальної мотузки в клубок, закріплення її за конструкцію будинку, в'язання рятувальних петель. Потім варто перейти до відпрацьовування вправи саморятування і Рятування потерпілих за допомогою мотузок. При саморятуванні і рятуванні особлива увага варто звертати на міри безпеки.

Кожен той, якого навчають, повинний мати рятувальну мотузку.

Побудувавши відділення, командир особисто показує виконання вправи, супроводжуючи показ розповіддю. Під час показу пожежні спостерігають за діями командира і повторюють прийоми, що розучуються. Потім кожен пожежний виконує вправа самостійна, а командир спостерігає і виправляє помилки, що допускаються. Залік по змотуванню рятувальної мотузки в клубок проводиться на правильність і чіткість виконання.

Для виконання вправи пожежні будуються в одну шеренгу розімкнутим ладом. При недостатній кількості мотузок непрацюючі пожежні коштують у ладі поруч з пожежну, виконуючу вправу.

Змотування рятувальної мотузки в клубок виконується чи самостійно по команді «Мотузку в клубок. — змотати!». Для цього потрібно взяти правою рукою короткий кінець мотузки, покласти його пахву лівої руки, зробити чотири-п'ять витків і затиснути в куркуля лівої руки так, щоб вони виходили біля мізинця (мал. 27). Потім потрібно взяти правою рукою довгий кінець мотузки і зробити три-п'ять витків від себе навколо лівого куркуля, укладаючи витки друг до друга. Після цього варто продовжувати намотування рівнобіжними витками діагонально раніше прокладеним виткам. Продовжити намотування мотузки по діагоналі до повного змотування її в клубок. Кінець мотузки треба заправити за останній виток. По закінченні намотування правою рукою береться кінець мотузки, що знаходиться пахвою, і вытаскиваются витки з куркуля лівою рукою. Потім варто вийняти ліву руку з клубка, заправити кінець мотузки в середину його й укласти клубок у чохол.

Розмотування рятувальної мотузки з клубка виконується по команді «Мотузку-розмотати!». Пожежний знімає з плеча чохол з мотузкою, тримає його в лівій руці, правої бере кінець мотузки, заправлений у середину клубка і робить ривок за кінець. Потім, повернувши чохол отвором вниз і тримаючи його двома руками, спостерігає за розмотуванням мотузки.

Закріплення рятувальної мотузки за конструкцію.

При навчанні закріпленню рятувальної мотузки за конструкцію необхідно мати на двох тих, яких навчають, одну мотузку.

Побудувавши відділення, командир спочатку у швидкому, потім повільному темпі показує вправу. Після цього командир виконує вправу разом з пожежними, супроводжуючи його розповіддю. Пожежні спостерігають за діями командира і повторюють прийоми закріплення мотузки. Потім кожен пожежний виконує

Кінець у ліву руку, а короткий — у праву, правою рукою зробити петлю на довгому кінці мотузки (мал. 28,а), коротким кінцем мотузки обвести петлю один раз знизу нагору; просунути праву руку в петлю знизу, перенести праву руку з петлею через мотузку, утримувану лівою рукою і взятися правою рукою за короткий кінець мотузки, вийняти праву руку з петлі, протягши короткий кінець мотузки петлею через першу петлю, і затягти вузол.

Другий спосіб — обмотати конструкцію одним-двома оборотами від короткого кінця мотузки, узяти довгий кінець у праву руку, а в ліву, накласти довгий кінець мотузки на тильну частину лівої долоні, не змінюючи положення пальців на довгому кінці, опустити його униз вперед і нагору (мал. 28,6) і накласти на тильну частину долоні. Потім треба випрямити пальці лівої руки й одночасно вказівним пальцем правої руки подати, короткий кінець до пальців лівої руки, після чого варто захопити вказівним і середнім пальцями лівої руки короткий кінець мотузки, пропустити його через петлю, що утворилася на кисті лівої руки і затягти вузол правою рукою. По команді «Мотузку-відкріпити!» потрібно потягнути на себе за короткий кінець мотузки.

Третій спосіб — обмотати одним-двома витками конструкцію, узяти короткий кінець у ліву руку, у праву. Правою рукою накласти й обмотати, довгим кінцем мотузки кисть лівої руки, другий виток накласти на великий палець лівої руки. Поворотом великого пальця ліворуч вивести довгий кінець мотузки між мотузками, що йдуть від конструкції, зробити петлю, у яку вказівним і великим пальцями правої руки подати петлю короткого кінця мотузки і затягти вузол.

Четвертий Спосіб - обмотати одним-двома витками конструкцію, Обидва кінці мотузки взяти в ліву руку так, щоб короткий кінець знаходився праворуч. Праву руку просунути знизу між обома кінцями і покласти її на довгий кінець тильної сторони кисті. Поворотом правої руки проти вартовий стрілки нагору вивести руку долонею донизу, утворивши на мотузці петлю. Великим і вказівним пальцями правої руки взяти короткий кінець у руку, вийняти його, з петлі і лівою рукою затягти вузол.

2. Зв’язування одинарної рятувальної петлі на “потерпілого”. Зв’язування подвійної рятувальної петлі, одягання її на “потерпілого”

При навчанні зв'язуванню рятувальних петель і надяганню їх на рятуючих необхідно, щоб двоє тих, яких навчають, мали одну мотузку.

На початку заняття командир - показує, як зробити рятувальну петлю першим способом, надягти її на що рятується і намотати мотузку на карабін. Потім командир в'яже петлю разом з пожежними без надягання її на що рятується. Потім усі пожежні роблять вправа самостійна. Після того, як пожежні засвоять в'язання петлі, командир розбиває їх на двох груп ( що рятуються і що рятують), а відпрацьовує цілком уся вправа. У такій же послідовності відпрацьовується в'язання петлі другим способом,

Для виконання вправи на швидкість необхідно половину пожежних покласти на підлогу (на землю). У ніг кожного рятується на відстані 1 м коштує пожежний з рятувальною мотузкою в чохлі, з лямкою, надягнутої через праве плече.

Рятувальну петлю можна зв'язати двома способами. По команді «Одинарну (подвійну) Рятувальну петлю — зв'язати!»

В'язання одинарної рятувальної петлі. Зняти чохол, розмотати кілька метрів мотузки, скласти вдвічі кінець її на довжину розведених убік рук, утримуючи мотузку в лівій руці, праву пропустити в петлю, утворену мотузкою в лівої руки, узяти мотузку правою рукою знизу (мал. 29,а) і зробити здвоєну петлю. Утримуючи цю петлю лівою рукою, потрібно взяти правої далекий від себе кінець мотузки, просмикнути, його в петлю і затягти вузол. Потім велику частину петлі варто надягти на ноги (під коліна) що рятується, на його голову. Коротким кінцем мотузки обв'язати рятується навколо талії, просмикнути короткий кінець мотузки під вузол петлі і, потягнувши його до себе надійно зав'язати.

В'язання подвійної рятувальної петлі. Скласти вчетверо кінець рятувальної мотузки на довжину розведених убік рук, короткий і довгий кінець мотузки тримати в лівій руці, а подвійну петлю в правій (мал. 29,6). Потім покласти петлі мотузки, утримуваної в правій руці, на передпліччі лівої руки, пропустити праву руку з зовнішньої сторони в петлю, утворену кінцями мотузок, утримуваних у лівій руці, і петлями, перекинутими через ліву руку, узяти правою рукою звисаючі

Петлі, простягнути їх назад і затягти вузол. Виходить три петлі. Після цього треба надягти двох петель на ноги (по. однієї на кожну), а на голову що рятується: коротким кінцем мотузки обв'язати його навколо талії, надійно зав'язати.

По команді «Рятувальну петлюРозв'язати!» розв'язати кінець мотузки, що обв'язує талію що рятується, зняти петлі з голови і ніг. Потім (при першому способі) узяти вузол мотузки в ліву руку, правої — витягнути з нього кінець мотузки, що рухається; при другому способі - розв'язати вузол.

Саморятування і рятування. Найбільш складними вправами з мотузками є саморятування і рятування.

Навчання цим вправам необхідно починати з другого поверху і поступово переходити на великі висоти. Навчання і тренування пожежних необхідно проводити зі страховою мотузкою.

Командир чи особисто за допомогою покажчика показує виконання вправи, потім пожежні повторюють його. Під час показу вправи відділення варто побудувати обличчям до що рятується чи проводить саморятування. У період спуска по мотузці відділення підвести до вікон для спостереження за діями, що виконує вправу.

Перед початком занять по саморятуванню необхідно перевірити міцність конструкції, за якого кріпиться рятувальна мотузка, надійність рятувальних і страхових мотузок. Для цього потрібно закріпити рятувальну мотузку за конструкцію будинку і розпустити її до підстави вежі на всю довжину, на нижньому кінці мотузки зависнути трьом пожежним. Потім зовнішнім оглядом перевірити, немає чи обривів ниток мотузки, міцність поясів і карабінів (для цього відділення треба побудувати в двох шеренг обличчям друг до друга, з'єднавши карабіни між собою, після чого пожежні починають тягти в протилежні сторони).

Перед спуском кожного пожежного командир зобов'язаний перевірити, чи правильно і міцно зав'язаний вузол, положення мотузки на карабіні, довжину мотузки, розташування рук на рятувальній мотузці (не допускати спуск без рукавиць); надійність страхової мотузки (спуск без її не допускається).

Далі варто розповісти пожежним правила гальмування при швидкому спуску.

При рятуванні постраждалого міри безпеки ті ж, що і при саморятуванні, тільки керівник заняття зобов'язаний перевірити правильність і міцність зав'язаної рятувальної петлі на постраждалому, правильність положення мотузки на карабіні в що рятує й упора лівої ноги в підвіконня.

Рис. Самоврятування по рятувальній мотузці

Рятування потерпілих по стаціонарним, переносним і автодрабинам виробляється в тих випадках, коли потерпылий може сам спуститися по сходам.

Навчання необхідно проводити на стаціонарних, висувних, штурмових і автодрабинам, використовувати комбінований спуск по штурмовій і висувній сход. З метою страховки потерпілий, закріплений рятувальною мотузкою, спускається по сход.

По команді по Рятувальній мотузці внизМарш! Пожежний кріпить мотузку за конструкцію будинку (Першим чи другим способом). Потім лівою рукою накладає мотузку на карабін, відкриває замок карабіна я прив'язаним кінцем її робить два витки, від себе. Закриває замок карабіна (мал. 30). Потім надягає рукавиці, прив'язаний кінець мотузки бере в ліву руку (долонею знизу), вільний кінець — у праву, сідає на підвіконня (карниз даху) так, щоб закріплений кінець залишився з лівої сторони. Не випускаючи з рук мотузки, обережно сходить з підвіконня і далі плавно без ривків спускається по рятувальній мотузці вниз (мал. 31).

Під час спуска пожежний ставить ноги на стіну, відштовхуючи від її ногами, проскокує віконні чи прорізи обходить їх збоку; корпус тримає прямо, руки витягнуті в сторони. Приземляючи, устає носками на землю, згинаючи ноги в колінах. Для зменшення швидкості спуска мотузка притискається правою рукою до себе. Закінчення спуска підтверджується словом «Є», потім пожежний звільняє мотузку з карабіна, підтверджуючи це словом «Готове».

Якщо мотузка знаходиться на значній відстані від стіни і ноги опускаючогося не дістають до її, то виробляється вільний спуск, при якому ноги варто тримати опущеними до землі,

По рятуванню потерпілих з поверхів призначається розрахунок із трьох пожежних. Рятування виконується по наказі командира, що вказує, яким способом рятувати, чи по команді: «Для рятування (указати поверх, вікно) - марш» пожежний 1 в'яже рятувальну петлю, надягає її на що рятується, намотує кінець мотузки, що йде до петлі, на карабін (так само, як і при саморятуванні), пропускає інший кінець позаду навколо свого пояса й утримує його рукою в правого боку, лівою рукою беріг кінець мотузки, що йде до що рятується.

Пожежний № 2 саджає рятується на підвіконня й у разі потреби допомагає пожежному № 1-спускати що рятується.

Пожежний № 1, спираючи ступнею лівої ноги об стіну в підвіконня, за допомогою пожежного № 2 обережно опускає рятуючогося вниз (мал. 32, А, б).

Пожежний 3 приймає спуска, що рятується на землі в місця, підтверджує закінчення спуска словом «Є», Знімає Петлю І повідомляє пожежному № 1 «Готове, після чого останній піднімає мотузку.

Для рятування потерпілих з вікон, балконів, дахів із застосуванням стаціонарних, висувних, штурмових сход і автодрабин призначається розрахунок із двох пожежних і потерпілого. Якщо потерпілого рятують по стаціонарним сходам, до підстави її приставляється сходи-ціпок. По команді «Для порятунку потерпілого по стаціонарним сходам — марш!» Пожежний № 1 в'яже рятувальну петлю і страхує потерпілого за допомогою мотузки. Потерпілий самостійно переходить на стаціонарні сходи, спускається по ній, переходить на сходи-ціпок, спускається на землю. Пожежний № 2 стежить за діями потерпілого, зустрічає потерпілого на землі, знімає з його рятувальну мотузку.

Рис. Рятування потерпілого за допомогою

А — рятувальної мотузки; Б — Колінчатого підйомника

Для рятування потерпілих з верхніх поверхів колінчатим підйомником призначається розрахунок: водій, оператор, пожежний і три потерпілі. По команді «Для рятування трьох потерпілих колінчатим підйомник-марш » водій під'їжджає до будинку і встановлює колінчатий автопідйомник колискою до вікна (балкону), з якого повинне бути зроблене рятування потерпілих; оператор, знаходячись у колисці, піднімає її зупиняє на 0,3 м вище даху, робить допомогу постраждалим, що, тримаючи за поручні, переходять з даху в колиску (мал. 32,в), потім оператор з потерпілим опускає колиску до землі. Пожежний приймає потерпілих.

Рятування потерпілих з верхніх поверхів автодрабиною АЛ-45-30 виробляється за допомогою ліфта розрахунком, що складається з водія-оператора, двох пожежних і трьох потерпілих. Оператор піднімає кабіну ліфта з пожежним до вікна, з якого повинне бути зроблене рятування. Пожежний відкриває дверцята кабіни, потерпілі переходять з підвіконня в кабіну, пожежний закриває кабіну. Оператор за допомогою тягового троса і спеціальної лебідки опускає ліфт на платформу автодрабини, де другий пожежний виводить потерпілих з кабіни,

В'язання вузла для підйому стовбурів з рукавами і шанцевим інструментом на висоти.

Для в'язання вузла взяти короткий кінець мотузки в ліву руку (долонею нагору), довгий кінець у праву руку (долонею нагору) на відстані 25—30 див від лівої руки; зробити петлю правою рукою і передати її в ліву руку, зробити другу таку ж петлю, надягти петлі на рукав у сполучної голівки (у вістря брухту) і затягти петлі. Потім простягнути довгий кінець мотузки уздовж стовбура до сприску (брухту до кільця), зробити петлю, надягти її на стовбур (брухт) і затягти довгим кінцем.

90

45

45

Слідкую за тим, щоб слухачі уважно слухали та при необхідності конспектували. Даю відповіді на поставлені питання.

3

Заключна частина

- Підводжу підсумки заняття.

- Відповідаю на поставлені запитання.

- Проводжу вибіркове опитування особового складу.

- Виставляю оцінки.

- Ставлю завдання на самостійну підготовку:

5

Переліковую підручники на самопідготовку, вказую сторінки