Сегодня: 08 | 05 | 2021

Тема 5: Бойове розгортання пожежних автомобілів. Заняття 5-7. Подача води та повітряно-механічної піни через лафетний ствол. Промивка

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ

Для проведення заняття по пожежно – стройовій підготовці

 

Тема 5: Бойове розгортання пожежних автомобілів.

Заняття 5-7. Подача води та повітряно-механічної піни через лафетний ствол. Промивка

Водопінних комунікацій. Забір піноутворювача із сторонньої ємності за допомогою ПЗ-1 та ПЗ-5. Тренування в виконанні вправ бойового розгортання від пожежного автомобіля. Тренування в виконанні вправ бойового розгортання від пожежної мотопомпи.

Мета:

- отримання курсантами основних знань та практичних навичок в роботі з лафетним стволом, пожежним автомобілем, пожежною мотопомпою;

- навчити курсантів правильним і злагодженим діям при роботі з пожежно-технічним озброєнням;

- розвивати у курсантів рішучість, сміливість, кмітливість;

- виховувати у курсантів високі професійні, морально-вольові якості.

Метод проведення: Практичне.

Матеріальне забезпечення: Спеціальний одяг та спорядження пожежних (по кількості навчального взводу), пожежні драбини, рятувальна мотузка, пожежний автомобіль АЦ – 40 (131) 137.

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчально - тренувальний центр.

Література:

1. Пожежно-стройова підготовка. В. А. Бушмен. М.-83 р.

2. Сучасний пожежно-прикладний спорт. В. М. Ванечко

3. Настанова з пожежно-стройової підготовки. Львів-94 р.

4. Нормативи з пожежно-стройової підготовки. Київ-95 р.

5. Пожежно-прикладний спорт. Правила змагань. М-99 р.

6. Правила техніки безпеки в державній пожежній охороні. Київ-99 р.

7. Посібник по пожежно-стройовій підготовці. О. Є. Стоянович, Ч І П Б - 2000р.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

1. Повне розгортання відділення автоцистерни без встановлення на вододжерело з поданням переносного лафетного ствола

2. Повне розгортання відділення автоцистерни без встановлення на вододжерело з використанням стаціонарного лафетного ствола для подачі води (піни)

3. Бойове розгортання відділення с поданням високократної піни.

4. Бойове розгортання від пожежного автомобіля.

5. Бойове розгортання від пожежної мотопомпи.

Повне розгортання відділення автоцистерни без встановлення на вододжерело з поданням переносного лафетного ствола

За командою: "Відділення, автоцистерну в павільйон (указати, куди), лафетний ствол, насадок 25 на один рукав – РУШ!" водій заїжджає у павільйон, приєднує напірні рукави до напірних патрубків насоса, працює на насосі та радіостанції. Пожежники № 1 і № 2 знімають лафетний ствол і лафет, переносять і встановлюють його на зазначеній позиції (15–18 м від автоцистерни), приєднують до нього напірні рукави. Пожежник №1 керує стволом. Пожежник № 2 йому допомагає, а після того, як закінчиться запас води, водій і пожежник № 4 встановлюють автоцистерну на вододжерело.

Пожежники № 3 і № 4 прокладають зі скаток по одному напірному рукаві до лафетного ствола, а потім – магістральну рукавну лінію до вододжерела, установлюють розгалуження.

Схема

Повного розгортання відділення АЦ без встановлення на вододжерело з поданнямпереносного лафетного ствола

Повне розгортання відділення автоцистерни без встановлення на вододжерело з використанням стаціонарного лафетного ствола для подачі води (піни)

За командою: "Відділення, автоцистерну (вказати куди), лафетний ствол, насадок 25 на гасіння – РУШ!" як при русі автоцистерни, так при її стоянці.

Командир відділення (водій) відкриває голчасті клапани на циліндрах підйому і повороту (з гідравлічним приводом), повертає лафетний ствол у необхідний напрямок, а для подачі води натискає ногою на клапан відсікання. Пожежники № 1, № 2, № 3 і № 4 прокладають до вододжерела магістральну лінію з напірних рукавів, укладених "гармошкою" (скаток), установлюють розгалуження і біля нього кладуть чотири скатки напірних рукавів "А" і дві скатки "Б" для подальшої роботи зі стволами "А" ("Б"). За вказівкою командира відділення пожежники можуть працювати зі стволами від внутрішніх пожежних кранів.

Щоб подати лафетний ствол у русі автоцистерни, треба додатково включити зчеплення.

Дії бойового розрахунку після закінчення води в цистерні описані вище.

Повне розгортання відділення автоцистерни із встановленням її на вододжерело і поданням переносного лафетного ствола

За командою: "Відділення, автоцистерну на (вказати вододжерело), лафетний ствол з насадкою 28 мм (вказати, куди) – РУШ!" командир відділення і пожежник № 1 знімають лафетний ствол і лафет, переносять їх, установлюють на позиції і керують лафетним стволом. Пожежники № 2 і № 3 прокладають від автоцистерни магістральну лінію з рукавів, покладених "гармошкою", повертаються до автоцистерни і прокладають другу рукавну лінію зі скаток до лафетного ствола. Пожежники № 2 і № З приносять по дві скатки напірних рукавів і по одному стволу "А" до лафетного ствола. Пожежник № 2 приносить туди розгалуження Пожежник № 3 виконує обов'язки зв'язкового. Пожежник № 4 і водій встановлюють автоцистерну на вододжерело, стежить за рукавними лініями. Водій працює на насосі та радіостанції. За командою він подає воду спочатку в першу прокладену рукавну лінію, потім у другу. Напірні рукави і стволи "А" використовують надалі при гасінні пожежі.

Схема

Повного розгортання відділення АЦ із встановленням її на вододжерело і поданням переносного лафетного ствола

Бойове розгортання Відділення с поданням високократної піни

Повітряно-механічну піну високої кратності одержують при подачі розчину піноутворювача з водою через піногенераторну установку ПГУ-400 (130), що може працювати від автоцистерни

Без установки її на вододжерело чи від автомобіля пінного гасіння, встановленого на вододжерело, через дозатор, встановлений на рукавній лінії до ПГУ-400 (130).

За командою: "Відділення, автомобіль пінного гасіння на гідрант, ПГУ-400 до обвалування – РУШ!".

подпись: схеми повного розгортання відділеннь з поданням піни високої кратності.

Установка автомобіля на вододжерело, прокладання і з'єднання рукавних ліній від автомобіля, що подає водний розчин піноутворювача до піногенераторної установки, приведення піногенераторної установки в робоче положення здійснюється бойовими розрахунками основних пожежних автомобілів, як написано вище.

Бойове розгортання відділення на автоцистерні без установки її на вододжерело (мал. 35).

Вправа № 1. Повне розгортання відділення з подачею одного ствола (мал. 35, А). Пожежний № 1 з пожежним № 2 прокладає магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, прокладає робочу лінію від розгалуження до ствола, працює зі стовбуром. Пожежний № 2 з пожежним № 1 прокладає магістральну рукавну лінію, переносить і встановлює розгалуження, працює подстволыциком у пожежного № 1. Пожежний № 3 виконує обов'язку зв'язкового, працює за вказівкою командира відділення. Пожежний № 4 забезпечує схоронність рукавних ліній, працює на розгалуженні. Водій приєднує рукавну лінію до напірного патрубка насоса; переключає двигун на насос, працює на насосі, забезпечуючи подачу води (розчину піноутворювача) з цистерни в рукавну лінію. Командир відділення, пожежні 1, 2 надягають протигази й у складі ланки газодимозахисту (ГДЗ) направляються в розвідку, пожежний № 4 працює на посаді безпеки (ПБ), підтримуючи зв'язок з ланкою.

Команда «Автоцистерну до будинку! Ланці ГДЗС зі стволом (указати яким) У розвідку-марш!».

Вправа № 2. Повне розгортання відділення з бойовим розрахунком 4 чоловік з подачею одного ствола (мал. 35, б). Пожежний № 1 прокладає робочу рукавну лінію від розгалуження до ствола, працює зі стовбуром. Пожежний № 2 прокладає магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, переносить установлює розгалуження, працює на чи розгалуженні подстволыциком. Водій приєднує рукавні лінії до напірного патрубка насоса, працює на насосі.

Команда «Автоцистерну до будинку! Ствол (указати який) На гасіння — марш!»

Вправа № 3. Повне розгортання відділення з подачею двох стволів Б (мал. 35, В). Пожежні № 1, 2 прокладають магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, робочі лінії від крайніх патрубків розгалуження до стовбурів, працюють зі стволами.

Пожежний № 2 переносить і встановлює розгалуження. Пожежний № 3 виконує обов'язку зв'язкового. Пожежний № 4 працює на

Розгалуженні, забезпечує схоронність рукавних ліній. Водій приєднує рукавну лінію до напірного патрубка насоса, переключає двигун на насос, працює на насосі, забезпечуючи подачу води з цистерни в рукавну лінію.

Команда «Автоцистерну до будинку! Два стволи Б на гасіння — марш!».

Вправа № 4. Повне розгортання відділення з бойовим розрахунком 4 чоловік з подачею двох стволів Б (мал. 35, г). Пожежні № 1, 2 прокладають магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, робочі лінії від крайніх патрубків розгалуження до стволів, працюють зі стволами. Пожежний № 2 переносить і встановлює розгалуження. Водій приєднує рукавну лінію до напірного патрубка насоса, працює на насосі.

Команда «Автоцистерну до будинку! Два стовбури Б на гасіння - марш!

Бойове розгортання відділення на автоцистерні з установкою її на вододжерело (мал. 36). На додаток до дій бойового розрахунку при виконанні вправ 1—4 водій з пожежним № 4 (для відділення з бойовим розрахунком 4 чоловік — з пожежним № 2) встановлюють автоцистерну на вододжерело.

Вправа №5. Повне розгортання відділення з подачею трьох стволів Б (мал. 36, А). Пожежні № 1, 2 прокладають магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, пожежний № 2 переносить і встановлює розгалуження. Пожежні № 1, 2, 3 прокладають робочі рукавні лінії від розгалуження до стовбурів (№ 1-від лівого патрубка розгалуження, № 2-від центрального через перехідну сполучну голівку, № 3-від правого), працюють зі стволами. Пожежний № 4 працює на розгалуженні.

Водій з пожежним № 4 встановлює автоцистерну на вододжерело, працює на насосі.

Команда «Автоцистерну на пожежний гідрант № II Три. ствол Б на гасіння-марш!».

Вправа № 6. Повне розгортання відділення з подачею одного ствола А и одного стволаБ (мал. 36, Б). Пожежний № 1 з пожежним № 2 прокладає магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, прокладає робочу лінію від центрального патрубка розгалуження до ствола, працює зі стволом А. Пожежний № 2 з пожежним № 1 прокладає магістральну рукавну лінію, переносить і встановлює розгалуження, працює подствольщиком у пожежного № 1. Пожежний № 3 прокладає робочу лінію від правого патрубка розгалуження до ствола, працює зі стволом Б. Пожежний № 4 з водієм встановлює автоцистерну на вододжерело, працює на розгалуженні. Водій з пожежним № 4 встановлює автоцистерну на вододжерело, працює на насосі.

Команда «Автоцистерну на пожежний гідрант № 11 Ствол А на гасіння, ствол Б на захист — марш!».

Вправа № 7. Повне розгортання відділення з подачею двох стволів ГПС-600 (мал. 36, Б). Пожежні № 1, 2 прокладають магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, робочі лінії від крайніх патрубків розгалуження через перехідні сполучні голівки до стовбурів, працюють зі стволами.

Пожежний № 2 переносить і встановлює розгалуження. Пожежний № 3 працює подстволыциком у пожежного № 1, пожежний № 4 з водієм встановлює автоцистерну на вододжерело, працює подстволыциком у пожежного № 2. Водій з пожежним № 4 встановлює автоцистерну на вододжерело, працює на насосі.

Команда «Автоцистерну на пожежний гідрант № 2! Два стволиГПС-600 на гасіння-марш!».

Бойове розгортання відділення на автонасосі Рис. 37).

Вправа №8. Повне розгортання відділення з подачею одного ствола (мал. 37, а). Пожежний № 1 з пожежним № 2 прокладає робочу рукавну лінію від розгалуження до ствола, працює зі стволом. Пожежний № 3 з пожежним № 4 прокладає магістральну рукавну лінію з котушки від напірного патрубка насоса до розгалуження, працює подствольщиком у пожежного № 1, пожежний № 4 переносить і встановлює розгалуження, працює на ньому. Пожежний № 5 з водієм встановлює автонасос на вододжерело, забезпечує схоронність магістральної рукавної лінії. Пожежний № 6 виконує обов'язку зв'язкового. Пожежний № 7 забезпечує схоронність робочих рукавних ліній. Водій з пожежним № 5 встановлює автонасос на вододжерело, працює на насосі.

Команда «Автонасос на пожежний гідрант № Л Ствол (указати який) на Гасіння — марш!.

Вправа №9. Повне розгортання відділення з подачею двох стволів Б (мал. 37, б). Пожежні № 1, 2 прокладають робочі рукавні лінії від крайніх патрубків розгалуження до стволів, працюють зі стволами. Пожежний № 3 з пожежним № 4 прокладає магістральну рукавну лінію від напірного патрубка насоса до розгалуження, пожежний № 4 переносить і встановлює розгалуження, працює на ньому. Пожежний № 5 з водієм встановлює автонасос на вододжерело. Пожежний № 6 виконує обов'язку зв'язкового. Пожежний № 7 забезпечує схоронність рукавних ліній. Водій з пожежним № 5 встановлює автонасос на вододжерело, працює на насосі.

Команда «Автонасос на пожежний гідрант № 1 Два стволи Б на гасіння — марш!».

Вправа № 10. Повне розгортання відділення з подачею трьох стволів Б (мал.37, в). Пожежні № 1, 2, 3 прокладають робочі рукавні лінії від розгалуження до стовбурів (№ 1 — від лівого патрубка розгалуження, № 2 — від центрального через перехідну сполучну голівку, № 3 — від правого), працюють зі стволами. Пожежний № 4 з пожежним № 3 прокладає магістральну рукавну лінію з котушки від напірного патрубка насоса до розгалуження, переносить і встановлює розгалуження, працює на ньому. Пожежний № 5 з водієм встановлює автонасос на вододжерело. Пожежний № 6 виконує обов'язку зв'язкового. Пожежний № 7 забезпечує схоронність рукавних ліній. Водій з пожежним № 5 встановлює автонасос на вододжерело, працює на насосі.

Команда «Автонасос на пожежний гідрант № I! Три стволи Б на гасіння — марш!».

Повне розгортання відділення зі встановленням мотопомпи МП-1600А

За командою "Відділення, мотопомпу на водойму, ствол «А» і ствол «Б» (указується напрямок) – РУШ!" пожежник № 1 переносить два напірних рукава і ствол "А", прокладає робочу рукавну лінію і працює зі стволом, а пожежник № 2 – два напірних рукави і ствол "Б", прокладає робочу рукавну лінію і працює зі стволом. Пожежники № 3 і № 4 зі скаток прокладають магістральну рукавну лінію, приєднують до неї розгалуження і робочі лінії. Пожежник № 3 працює підствольником у пожежника № 1, пожежник № 4 – на розгалуженні. Пожежник № 5 разом із мотористом установлюють мотопомпу на водойму і стежать за магістральною лінією. Моторист працює на мотопомпі.

Схема

Повного розгортання відділення зі встановленням

Мотопомпи МП-1600А

Бойове розгортання від МП-800, МП-1600 з подачею стволів А и Б

Бойове розгортання від МП-800 (мал. 49). Вивозиться на автоцистерні мотопомпу МП-800 можна використовувати для забору води з відкритих вододжерел і подачі її до місця ч пожежі чи в автоцистерну способом «у перекачування».

При бойовому розгортанні від мотопомпи по команді «Мотопомпу на водойму № 1, ствол Б по сходам на другий поверх-марш!» пожежні № 2, 3, 4 і водій переносять мотопомпу до водойми. Пожежний № 4 установлює мотопомпу на водоймище і стежить за її роботою, водій увімкне двигун. Пожежні № 2, 3 прокладають магістральну лінію від мотопомпы до місця пожежі і встановлюють розгалуження. Пожежний № 1 від розгалуження прокладає відгалужену рукавну лінію до позиції ствола і працює зі стволом. Пожежний № 2 при необхідності виконує обов'язку підстволыцика. Пожежний № 3 працює на розгалуженні.

При подачі води до місця пожежі способом «у перекачування» пожежні № 2, 3, 4 і водій знімають мотопомпу з автоцистерни і переносять її до водоисточнику. Пожежний № 4 установлює мотопомпу на водойму і стежить за її роботою. Водій увімкне двигун мотопомпи, після чого переходить до автоцистерни і працює на насосі. Пожежні № 2 і 3 прокладають рукавну лінію від мотопомпи до автоцистерни і від автоцистерни магістральну лінію до розгалуження, пожежний № 2 виконує обов'язку підстволыцика, пожежний № 3 працює на розгалуженні. Пожежний № 1 підносить розгалуження, прокладає відгалужену рукавну лінію від розгалуження до позиції стовбура і працює зі стволом.

Бойове розгортання від МП-1600 (мал. 50). Мотопомпа МП-1600 транспортується на причепі будь-яким видом транспорту, а на невеликі відстані може бути доставлена вручну. Мотопомпа використовується для подачі води чи повітряно-механічної піни до місця пожежі з забором води з відкритих водоисточников для перекачування чи води з водойм в автоцистерну.

При бойовому розгортанні від мотопомпи по команді «Мотопомпу на водоймище № I, ствол А на гасіння— Марш!» пожежний № 1 прокладає відгалужену рукавну лінію від розгалуження до позиції ствола і працює зі стволом. Пожежний № 2 працює подстволыциком. Пожежні № 3, 4, 6 прокладають магістральну рукавну лінію від мотопомпы до місця пожежі, пожежний № 4 переносить і встановлює розгалуження. Пожежний № 5 з мотористом установлює мотопомпу на водоймище і працює на розгалуження, моторист працює на мотопомпі.

Граничні відстані. магістральних рукавних ліній при подачі води насосами пожежних мотопомп приведені в таблиці.