Сегодня: 22 | 06 | 2021

План-конспект Тема 5. Бойове розгортання пожежних автомобілів (мотопомп)

 

План-конспект Тема 5. Бойове розгортання пожежних автомобілів (мотопомп)

Для проведення заняття по пожежно-стройовій підготовці

 

Тема 5. Бойове розгортання пожежних автомобілів (мотопомп)

Заняття 1,2. Тренування у подачі одного та двох стволів від автоцистерни з одночасною прокладкою магістральної рукавної лінії від пожежного гідранта, водойми. Перестановка автоцистерни на пожежний гідрант, водойму після витрачення води. Використання раніше прокладених рукавних ліній. Відбір води автоцистерною з водойми за допомогою гідроелеватора. Підвезення води автоцистернами до місця пожежі. Відпрацювання нормативів.

Навчальні питання:

1. Тренування у подачі одного та двох стволів від автоцистерни з одночасною прокладкою магістральної рукавної лінії від пожежного гідранта, водойми. Перестановка автоцистерни на пожежний гідрант, водойму після витрачення води.

2. Відбір води автоцистерною з водойми за допомогою гідроелеватора. Підвезення води автоцистернами до місця пожежі.

Мета заняття: Навчити особовий склад у подачі одного та двох стволів від автоцистерни з одночасною прокладкою магістральної рукавної лінії від пожежного гідранта, водойми.

Метод проведення: Тактико-стройове

Матеріальне забезпечення: Пожежно - технічне обладнання, пожежно-автомобільна техніка, секундомір.

Час: 200 хвилин.

Місце проведення: Навчально-тренувальний центр

Література: 1. Пожежно-стройова підготовка / В. А.Бушмин, В. И. Плеханов,

А. В. Сафронов М.: Сройиздат, 1985р., настанова по ПСП

2. Спеціальна підготовка пожежників та пожежно – прикладний спорт. – Черкаси: ЧІПБ, Стоянович О. Є., Шкарабура М. Г., 2002.

3. Нормативи з пожежно-стройової підготовки

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт від чергового по групі про наявність особового складу до занять.

2. Перевіряю наявність особового складу.

3. Доводжу тему та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за попередньою темою

10

2

ОСНОВНА ЧАСТИНА

Загальні положення

Бойове розгортання - це приведення сил і засобів у стан готовності для виконання на пожежі бойової задачі з її гасіння та рятування людей.

Бойове розгортання виконується особовим складом відділення і караулу.

Відділення - первинний тактичний підрозділ, здатний самостійно виконувати окремі задачі з гасіння пожежі і рятування людей. З особового складу відділення формується бойовий розрахунок у кількості 4-9 осіб.

Караул - основний тактичний підрозділ, здатний самостійно вирішувати задачі з гасіння пожежі та рятування людей. Караул складається з двох і більше відділень на основних пожежних автомобілях. Залежно від характеру міського району чи об'єкта, що охороняється, караул може бути посилений одним (кількома) відділеннями, що оснащені спеціальними та допоміжними пожежними автомобілями.

Вправи з бойового розгортання спрямовані на вироблення навичок злагодженої роботи особового складу відділення і караулу. їхньою метою є також виховання вольових якостей, спритності, рішучості та впевненості у своїх силах, необхідних для професійної діяльності пожежників, підвищення стійкості організму до несприятливих впливів зовнішнього середовища. Важливою умовою виховання цих якостей є правильна організація занять, вибір відповідного методу навчання, висока дисципліна на заняттях, послідовність у навчанні та ін.

Швидке і чітке виконання вправи можливе за умови, якщо особовий склад вивчив і добре знає табель бойового розрахунку (додатки № 2 і № 3) і розміщення пожежно-технічного устаткування, уміє зняти його з автомобіля, правильно перенести на вказану позицію, може працювати швидко, але без метушні. Чіткість і злагодженість дій пожежників досягається систематичним тренуванням у денний і нічний час.

Вправи з бойового розгортання спочатку відпрацьовуються без подання води (піни або інших вогнегасячих засобів), потім - з їх поданням. Надалі ускладнюють обстановку, змінюючи умови

Подання стволів і способи прокладки рукавних ліній, для чого вибирають більш складні об'єкти. Незалежно від характеру вправи дотримання правил техніки безпеки обов'язково. На заняттях вирішуються такі задачі:

- навчання бойових розрахунків відділень діям, що виконуються після прибуття до місця пожежі (розвідка і підготовка до бойового розгортання);

- навчання бойових розрахунків відділень автоцистерн і автонасосів проведенню попереднього і повного розгортання;

- тренування підрозділів ДПО в організації взаємодії між собою і з іншими службами міністерств і відомств.

Бойове розгортання складається з таких етапів:

- підготовка до бойового розгортання;

- попереднє розгортання;

- повне розгортання.

Підготовка відділення до бойового розгортання у всіх випадках виконується після прибуття підрозділу на пожежу, одночасно з розвідкою пожежі. Після підготовки до бойового розгортання відділення шикується біля заднього правого (лівого) колеса пожежного

Автомобіля обличчям до об'єкта заняття (до пожежі), очікуючи команди для подальших дій.

Підготовка до бойового розгортання відділення автоцистерни зі встановленням її на вододжерело.

- За командою "Відділення, автоцистерну на водойму (гідрант)

- ГОТУЙСЬ!" бойовий розрахунок відпрацьовує ті ж дії, що й у п.12.1.1. Додатково водій з пожежником № 4 встановлює автоцистерну на водойму (гідрант), заповнює насос водою, далі

Працює на насосі та радіостанції. Пожежники після виконання дій, запропонованих командою, шикуються біля заднього колеса автоцистерни обличчям до об'єкта заняття (пожежі).

Попереднє розгортання відділення

Попереднє розгортання відділення виконується після підготовки до бойового розгортання чи відразу після прибуття на пожежу, якщо за зовнішніми ознаками пожежі можна визначити напрямок прокладання магістральних рукавних ліній (чи коли цей напрямок зазначений обличчям, виділеним для зустрічі пожежних підрозділів). Попереднє розгортання включає: встановлення автоцистерни (автонасоса) на вододжерело; прокладання магістральних рукавних ліній і встановлення розгалужень; піднесення до розгалужень напірних рукавів, стволів, драбин та іншого оснащення.

Після попереднього розгортання відділення шикується в одну шеренгу обличчям до пожежі (до об'єкта заняття) біля принесеного ПТВ, очікуючи команду для подальших дій,

Попереднє розгортання відділення автоцистерни без установлення на вододжерело.

За командою "Відділення, попереднє розгортання з підготовкою ствола «Б»; розгалуження і висувну драбину до будинку - РУШ!" пожежник № 1 бере ствол "Б", рукавну затримку і поскладає рукавну лінію до місця встановлення висувних

Пожежних драбин. Пожежники № 2 і № 3 знімають і переносять до будинку ВПД, чотири напірних рукави, два стволи "Б". Пожежник № 4 знімає розгалуження і немеханізований ручний інструмент. Водій працює на насосі та на радіостанції.

Якщо автоцистерна стоїть на відстані більше 10 м від будинку, то пожежник № 4 розгортає напірний рукав 0 66 мм, приєднує його до розгалуження, і до нього - робочу рукавну лінію. Пожежник № 4 працює на розгалуженні. Водій приєднує напірний рукав до напірного патрубка насоса і працює на насосі й радіостанції.

Попереднє розгортання відділення автоцистерни від вододжерела.

За командою "Відділення, автоцистерну на водойму (гідрант), попереднє розгортання з підготовкою стволів «А» і «Б», розгалуження і висувну драбину до складу - РУШ!" пожежник №1 прокладає магістральну рукавну лінію з напірних рукавів, укладених "гармошкою" із приєднаним розгалуженням, повертається і приносить до розгалуження два напірних рукави, ствол "А" і рукавну затримку. Пожежники № 2 і № 3 знімають і переносять ВПЛ до розгалуження, повертаються; пожежник № З допомагає пожежникові № 1 прокласти магістральну рукавну лінію чи нарощує її, прокладаючи напірні рукава зі скаток; пожежник №2 приносить до розгалуження дві скатки напірних рукавів і ствол "Б", рукавну затримку.

Водій з пожежником № 4 встановлюють автоцистерну на водойму (гідрант), приєднують напірний рукав до напірного патрубка насоса, наповнюють насос водою. Водій працює на насосі та радіостанції. Пожежник № 4 з водієм встановлюють автоцистерну на водойму (гідрант), розправляє магістральну рукавну лінію і стежить за нею, працює на розгалуженні.

Повне розгортання відділення

Повне розгортання відділення автоцистерни (автонасоса) виконується після підготовки до бойового розгортання і попереднього розгортання чи відразу після прибуття на пожежу,, якщо обстановка зрозуміла (підрозділу поставлено бойову задачу). При цьому ствольники виходять на позиції найкоротшими і найбезпечнішими шляхами, використовуючи для цього сходові клітки будинків, пожежні драбини і підйомники, розкриваючи і розбираючи конструкції і т. п.

Автомобілі й інше оснащення встановлюються при повному розгортанні таким чином, щоб вони не перешкоджали розміщенню прибулих сил і засобів, зосередженню сил і засобів на бойових ділянках, вуличному руху.

Діями бойового розрахунку при повному розгортанні керує командир відділення. У команді він зобов'язаний вказати особовому складу відділення вододжерело, напрям і способи прокладки рукавних ліній, місце встановлення розгалуження, кількість і вид стволів, позиції ствольщиків, місця установки пожежних драбин, місця розкриття або розбирання конструкцій будинків. Крім того, командир відділення стежить за правильністю установки пожежних драбин і дозволяє підніматися по них тільки після того, коли особисто переконається в надійності встановлення і закріплення драбин.

Повне розгортання відділення виконується:

- з прокладанням однієї магістральної рукавної лінії і встановленням розгалуження для подачі одного ствола "А" чи "Б", двох стволів ("А" чи "Б"); одного ствола "А" і двох "Б", трьох стволів "Б"; одного чи двох стволів ГПС-600;

- з прокладанням двох магістральних рукавних ліній і встановленням двох розгалужень для подачі двох стволів "А", чотирьох стволів "А" і одного "Б", двох стволів "А" і двох стволів "Б", шести стволів "Б", одного лафетного ствола або декількох стволів ГПС-600.

Повному розгортанню відділення повинне передувати вивчення табеля бойового розрахунку. При цьому слід враховувати максимальну висоту всмоктування залежно від температури води.

Температура води, К (°С) Максимальна висота всмоктування, м

283(10) 7,0

293(20) . 6,5

303 (ЗО) 5,7

313 (40) 4,8

323 (50) 3,8

333(60) .2,5

Повне розгортання відділення автоцистерни із встановленням її на водойму за допомогою гідроелеватора.

Гідроелеватори на пожежі використовуються при неможливості під'їзду до відкритої водойми (відстань до 100 м) або якщо геометрична висота всмоктування більше 7 м (до 20 м). Гідроелеватором можна забирати воду з вододжерел глибиною (5...10 см), їх використовують також для відкачки води, пролитої при гасінні пожежі. Один гідроелеватор забезпечує подачу на пожежу води в кількості 10 л/сек. Запас води в цистерні з урахуванням тривалості запуску гідроелеваторної системи повинний бути в два рази більше обсягу всієї рукавної системи до гідроелеватора і від нього до насоса. Обсяг води в одному напірному рукаві довжиною 20 м при діаметрі: 51 мм - 40 л; 66 мм -70л; 77мм-95 л.

Можна переносити діючий гідроелеватор з однієї ділянки на іншій. Забороняється перекачувати брудну воду, допускати перекручування і перегинання напірних рукавів, швидко відкривати і закривати напірні засувки насоса.

Гідроелеваторна схема: насос - гідроелеватор - цистерна, всмоктувальний рукав - насос.

Необхідно зібрати цю схему, установити тиск в насосі

0,4 МПа (4 кгс/см2), заповнити цистерну водою, уключити додаткове охолодження двигуна до подачі води в ствол (стволи), відрегулювати роботу гідроелеваторів і стволів, щоб вода в цистерні знаходилася на одному рівні.

Мінімальний припустимий тиску зворотній рукавній лінії від. гідроелеватора 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

Щоб переконатися, що у верхній точці всмоктувального рукава немає повітря, необхідно відкрити засувку (клапан) прокладають до вододжерела магістральну лінію з напірних рукавів, укладених "гармошкою" (скаток), установлюють розгалуження і біля нього кладуть чотири скатки напірних рукавів "А" і дві скатки "Б" для подальшої роботи зі стволами "А" ("Б"). За вказівкою командира відділення пожежники можуть працювати зі стволами від внутрішніх пожежних кранів.

Повне розгортання відділення автоцистерни від місця пожежі до вододжерела після витрати води в автоцистерні.

За командою: "Відділення, автоцистерну (вказати вододжерело), магістральну лінію до розгалуження - РУШ!" пожежник № 2 разом із пожежником № 3 прокладає магістральну лінію з рукавів, укладених "гармошкою" (скаток), і працює підствольником.

Пожежник № 3 працює немеханізованим ручним інструментом; пожежник № 4 від'єднує діючу рукавну лінію від напірного патрубка насоса і приєднує її і магістральну рукавну лінію до розгалуження, з водієм встановлює автоцистерну на вододжерело. Водій переганяє автоцистерну і з пожежником № 4 установлюють її на вододжерело, приєднує рукавну лінію до напірного патрубка насоса, працює на насосі і радіостанції. Пожежник №1 знаходиться на позиції.

Повне розгортання відділення автоцистерни зі встановленням її на вододжерело і з подачею двох стволів "Б".

За командою: "Відділення, автоцистерну на водойму (гідрант), три (два) стволи «Б» (указати, куди) - РУШ!" пожежник № 1 переносить дві скатки напірних рукавів, ствол "Б" і рукавну затримку, прокладає рукавну лінію і працює зі стволом.

Пожежники № 2 і № З про к л а д а ю т ь магістральну лінію з рукавів, укладених "гармошкою" (скаток) установлюють

Цистерни» для збільшення надходження води з цистерни в насос і закрити засувку (клапан) до подачі насосом води до ствола.

Ця гідроелеваторна схема більш стійка в роботі, тому що забезпечує безупинну подачу води до стволів.

За командою: "Відділення, автоцистерну на водойму за допомогою гідроелеватора, з подачею води в, цистерну, ствол «А» (указати куди) - РУШ!" пожежник № 1 прокладає від правого напірного патрубка насоса рукавну лінію з рукавів, покладених "гармошкою" (скаток), установлює розгалуження і працює зі стволом "А"; пожежники № 2 і № 3 знімають і кладуть на землю (приставляють до стіни) висувну пожежну драбину, потім від насоса прокладають рукавні лінії зі скаток, пожежник № 3 а приносить гідроелеватор і з пожежником № 2 приєднують до нього напірні рукави й опуска-ють гідроелеватор у воду.

Пожежник № 2 працює підствольником у пожежника № 1, пожеж¬ник № 3 працює немеханізованим ручним чи інструментом на розга¬луженні. Водій з пожеж¬ником № 4 знімають всмоктувальний і напірно-всмоктувальний рукави, перший рукав приєдну-ють до всмоктувального патрубка насоса.

До лівого напірного патрубка насоса водій приєднує напірний рукав, що йде до гідроелеватора, до правого

Магістральну рукавну лінію ствола; працює на насосі та радіостанції. Пожежник № 4 опускає

Мал. 47. Повне розгортання відділення при заборі води за допомогою гідроелеваторів.

Вільний кінець усмоктувального рукава в горловину цистерни, приєднує до напірного рукава від гідроелеватора напірно-всмоктувальний рукав і опускає його кінець у горловину цистерни, закріплює його рукавною затримкою, стежить за рівнем води в цистерні та за гідроелеваторною схемою (мал. 47).

За командою: "ВІДБІЙ!" пожежники наповнюють цистерну водою, виймають з неї напірно-всмоктувальний рукав (щоб виключити її витікання з цистерни по напірних рукавах через гідроелеватор).

Гідроелеваторна схема: насос - гідроелеватор - насос.

За командою: "Відділення, автоцистерну на водойму за допомогою гідроелеватора, з подачею води в насос, ствол «А» (вказати, куди) - РУШ!" пожежники виконують дії, описані вище з тією лише різницею, що водій з пожежником № 4 не знімає всмоктувальний рукав, а приєднує до всмоктувального патрубка насоса рукавний водозбірник, до нього - розгалуження (для випуску повітря з напірних рукавів гідроелеватор - насос). Пожежник № 4 до розгалуження приєднує напірно-всмоктувальний рукав, працює на розгалуженні і стежить за роботою гідроелеваторної схеми. Водій працює на насосі та радіостанції.

Повне розгортання відділення зі встановленням мотопомпи МП-1600А

За командою "Відділення, мотопомпу на водойму, ствол «А» і ствол «Б» (указується напрямок) - РУШ!" пожежник № 1 переносить два напірних рукава і ствол "А", прокладає робочу рукавну лінію і працює зі стволом, а пожежник "№ 2 - два напірних рукави і ствол "Б", прокладає робочу рукавну лінію і працює зі стволом. Пожежники До №3 і № 4 зі скаток прокладають магістральну рукавну лінію, приєднують до неї розгалуження і робочі лінії. Пожежник № 3 працює підствольником у пожежника № 1, пожежник № 4 - на розгалуженні. Пожежник № 5 разом із мотористом установлюють мотопомпу на водойму і стежать за магістральною лінією. Моторист працює на мотопомпі.

180

3

Заключна частина

1.Підводжу підсумки заняття.

2.Відповідаю на поставлені запитання.

3.Проводжу вибіркове опитування особового складу.

4.Ставлю завдання на самостійну підготовку.

10