Сегодня: 08 | 05 | 2021

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 5: Бойове розгортання пожежних автомобілів.

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ Тема 5: Бойове розгортання пожежних автомобілів.

Для проведення заняття по пожежно – стройовій підготовці

 

Тема 5: Бойове розгортання пожежних автомобілів.

Заняття 1,2: Тренування у подачі води одного та двох стволів від автоцистерни з одночасною прокладкою магістральної рукавної лінії від пожежного гідранта, водойми. Перестановка автоцистерни на пожежний гідрант, водойму після витрачення води. Використання раніше прокладених магістральних ліній. Відбір води автоцистерною з водойми за допомогою гідроелеватора. Підвезення води автоцистернами до місця пожежі. Відпрацювання нормативів.

Мета:

- отримання курсантами основних знань та практичних навичок в бойовому розгортанні від пожежних автомобілів;

- навчити курсантів правильним і злагодженим діям при роботі з пожежно-технічним озброєнням;

- розвивати у курсантів рішучість, сміливість, кмітливість;

- виховувати у курсантів високі професійні, морально-вольові якості.

Метод проведення: Практичне заняття.

Матеріальне забезпечення: Спеціальний одяг та спорядження пожежних (по кількості навчального взводу), пожежно –технічне озброєння, пожежний автомобіль АЦ – 40 (131) 137.

Час: 100 хвилин.

Місце проведення: Пожежне депо.

Література:

1. Пожежно-стройова підготовка. В. А. Бушмен. М.-83 р.

2. Сучасний пожежно-прикладний спорт. В. М. Ванечко

3. Настанова з пожежно-стройової підготовки. Львів-94 р.

4. Нормативи з пожежно-стройової підготовки. Київ-95 р.

5. Пожежно-прикладний спорт. Правила змагань. М-99 р.

6. Правила техніки безпеки в державній пожежній охороні. Київ-99 р.

ХІД ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

І. ВСТУПНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Перевірка наявності військовослужбовців.

2. Доведення теми і мети заняття.

3. Перевірка екіпірування й підгонки спорядження.

4. Доведення вимог техніки безпеки при проведенні заняття.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА час 90 хвилин

1.  Тренування у подачі води одного та двох стволів від автоцистерни з одночасною прокладкою магістральної рукавної лінії від пожежного гідранта, водойми.

2.  Перестановка автоцистерни на пожежний гідрант, водойму після витрачення води.

3.  Використання раніше прокладених магістральних ліній.

4.  Відбір води автоцистерною з водойми за допомогою гідроелеватора.

5.  Підвезення води автоцистернами до місця пожежі.

6.  Відпрацювання нормативів.

ІІІ. ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА час 5 хвилин

1. Здавання спеціального одягу і спорядження в комору для зберігання озброєння.

2. Підведення підсумків, виставлення оцінок й доведення їх до військовослужбовців.

3. Поставлення завдання на самопідготовку.

ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

1.

Повне розгортання відділення автоцистерни від місця пожежі до вододжерела після витрати води в автоцистерні

За командою: "Відділення, автоцистерну (вказати вододжерело), магістральну лінію до розгалуження – РУШ!"

Пожежник № 2 разом із пожежником № 3 прокладає магістральну лінію з рукавів, укладених "гармошкою" (скаток), і працює підствольником.

Пожежник № 3 працює немеханізованим ручним інструментом; пожежник № 4 від'єднує діючу рукавну лінію від напірного патрубка насоса і приєднує її і магістральну рукавну лінію до розгалуження, з водієм встановлює автоцистерну на вододжерело. Водій переганяє автоцистерну і з пожежником № 4 установлюють її на вододжерело, приєднує рукавну лінію до напірного патрубка насоса, працює на насосі і радіостанції. Пожежник № 1 знаходиться на позиції.

2.

Повне розгортання відділення автоцистерни зі встановленням її на вододжерело і з подачею трьох (двох) стволів "Б"

За командою: "Відділення, автоцистерну на водойму (гідрант), три (два) стволи «Б» (указати, куди) – РУШ!"

Пожежник № 1 переносить дві скатки напірних рукавів, ствол "Б" і рукавну затримку, прокладає рукавну лінію і працює зі стволом. Пожежники № 2 і № З прокладають магістральну лінію з рукавів, укладених "гармошкою" (скаток) установлюють розгалуження, повертаються до автоцистерни, беруть по дві скатки напірних рукавів і по стволі "Б", прокладають рукавні лінії і працюють зі стволами (при подачі двох стволів пожежник № З працює немеханізованим ручним інструментом). Пожежник № 4 з водієм встановлюють автоцистерну на водойму (гідрант), стежить за магістральною рукавною лінією і працює на розгалуженні. Водій з пожежником № 4 встановлюють автоцистерну на водойму (гідрант), приєднують магістральну рукавну лінію до напірного патрубка насоса, працює на насосі та радіостанції.

Схема

Повного розгортання відділення автоцистерни з прокладанням рукавної лінії від місця роботи до вододжерела

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

3.

Повне розгортання відділення автоцистерни із встановленням її

На водойму за допомогою гідроелеватора

За командою: "Відділення, автоцистерну на водойму за допомогою гідроелеватора, з подачею води в цистерну, ствол «А» (указати куди) – РУШ!"

За командою: "ВІДБІЙ!"

Пожежник № 1 прокладає від правого напірного патрубка насоса рукавну лінію з рукавів, покладених "гармошкою" (скаток), установлює розгалуження і працює зі стволом "А"; пожежники № 2 і № 3 знімають і кладуть на землю (приставляють до стіни) висувну пожежну драбину, потім від насоса

Прокладають рукавні лінії зі скаток, пожежник № З приносить гідроелеватор і з пожежником № 2 приєднують до нього напірні рукави й опускають гідроелеватор у воду.

Пожежник № 2 працює підствольником у пожежника № 1, пожежник № 3 працює немеханізованим ручним чи інструментом на розгалуженні. Водій з пожежником № 4 знімають всмоктувальний і напірновсмоктувальний рукави, перший рукав приєднують до всмоктувального патрубка насоса.

До лівого напірного патрубка насоса водій приєднує напірний рукав, що йде до гідроелеватора, до правого магістральну рукавну лінію ствола; працює на насосі та радіостанції. Пожежник № 4 опускає вільний кінець усмоктувального рукава в горловину цистерни, приєднує до напірного рукава від гідроелеватора напірно-всмоктувальний рукав і опускає його кінець у горловину цистерни, закріплює його рукавною затримкою, стежить за рівнем води в цистерні та за гідроелеваторною схемою

Пожежники наповнюють цистерну водою, виймають з неї напірно-всмоктувальний рукав (щоб виключити її витікання з цистерни по напірних рукавах через гідроелеватор).

Гідроелеватори на пожежі використовуються при неможливості під'їзду до відкритої водойми (відстань до 100 м) або якщо геометрична висота всмоктування більше 7 м (до 20 м). Гідроелеватором можна забирати воду з вододжерел глибиною (5...10 см), їх використовують також для відкачки води, пролитої при гасінні пожежі. Один гідроелеватор забезпечує подачу на пожежу води в кількості 10 л/сек. Запас води в цистерні з урахуванням тривалості запуску гідроелеваторної системи повинний бути в два рази більше обсягу всієї рукавної системи до гідроелеватора і від нього до насоса. Обсяг води в одному напірному рукаві довжиною 20 м при діаметрі: 51 мм – 40 л; 66 мм – 70 л; 77 мм – 95 л.

Можна переносити діючий гідроелеватор з однієї ділянки на іншій. Забороняється перекачувати брудну воду, допускати перекручування і перегинання напірних рукавів, швидко відкривати і закривати напірні засувки насоса.

З/п

Назва вправи (нормативу) на норма часу на виконання

Дії та команди керівника проведення занять

Дії курсантів, які навчаються

Методичні вказівки, які стосуються вправи (нормативу)

4.

Гідроелеваторна схема: насос – гідроелеватор – насос.

За командою: "Відділення, автоцистерну на водойму за допомогою гідроелеватора, з подачею води в насос, ствол «А» (вказати, куди) – РУШ!"

Пожежники виконують дії, описані вище, з тією лише різницею, що водій з пожежником № 4 не знімає всмоктувальний рукав, а приєднує до всмоктувального патрубка насоса рукавний водозбірник, до нього – розгалуження (для випуску повітря з напірних рукавів гідроелеватор – насос). Пожежник № 4 до розгалуження приєднує напірно-всмоктувальний рукав, працює на розгалуженні і стежить за роботою гідроелеваторної схеми. Водій працює на насосі та радіостанції.

Гідроелеваторна схема: насос – гідроелеватор – насос.

Гідроелеваторна схема:

насос – гідроелеватор-Цистерна,

Всмоктувальний рукав – насос

Схеми

Забирання води гідроелеватором Г - 600:

1- рукав D=66мм; 2- рукава D=77мм;

3- триходове розгалуження для випуску повітря з рукавів, коли забирають воду;

4- напірно – всмоктувальні рукава

Необхідно зібрати цю схему, установити тиск в насосі 0,4 МПа (4 кгс/см2), заповнити цистерну водою, уключити додаткове охолодження двигуна до подачі води в ствол (стволи), відрегулювати роботу гідроелеваторів і стволів, щоб вода в цистерні знаходилася на одному рівні.

Мінімальний припустимий тиск у зворотній рукавній лінії від гідроелеватора 0,05 МПа (0,5 кгс/см2).

Щоб переконатися, що у верхній точці всмоктувального рукава немає повітря, необхідно відкрити засувку (клапан) «З цистерни» для збільшення надходження води з цистерни в насос і закрити засувку (клапан) до подачі насосом води до ствола.

Ця гідроелеваторна схема більш стійка в роботі, тому що забезпечує безупинну подачу води до стволів.