Сегодня: 08 | 05 | 2021

План-конспект Тема Тактичні можливості пожежних підрозділів.

 

План-конспект Тема Тактичні можливості пожежних підрозділів.

Для проведення заняття по пожежно – спеціальній (технічній) підготовці

З сержантським складом пожежного взводу.

Тема Тактичні можливості пожежних підрозділів.

Заняття 1,2 Первинний та основний тактичні підрозділи пожежної охорони. Тактичні характеристики основних пожежних автомобілів. Тактичні можливості спеціальних пожежних автомобілів: аеродромної служби, порошкового, пінного гасіння.

Заняття 3. Тактичні можливості екіпажу ГПМ. Можливості екіпажу ГПМ

під час гасіння пожеж на арсеналах, базах та складах

артилерійських боєприпасів, в парках техніки і озброєння.

Навчальні питання:

1. Первинний та основний тактичні підрозділи пожежної охорони.

2. Тактичні характеристики основних пожежних автомобілів.

3. Тактичні можливості спеціальних пожежних автомобілів: аеродромної служби, порошкового, пінного гасіння.

Мета: Ознайомити особовий склад з тактичними можливостями підрозділів пожежної охорони та спеціальних пожежних автомобілів

Метод проведення: Лекція.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати.

Час: 150 хвилин.

Місце проведення: Навчальний клас.

Література: Пожежна тактика: Підручник / Клюс П. П., Палюх

В. Г., Пустовой А. С., Сенчихін Ю. М., Сировой В. В. – Х.: Основа, 1998. ст.8-30

П/п

Зміст

Час

(хв.)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

5

2

ОСНОВНА ЧАСТИНА

В сучасних умовах перебудови в Україні промислового та сільськогосподарського виробництва, перепрофілювання підприємств на випуск нової продукції, впровадження високих технологій та зменшення енергоємності продукції зростає пожежна небезпека технологічних процесів виробництва, новобудов та будівель, що реконструюються.

Для успішного виконання цього основного завдання пожежні підрозділи та гарнізони в цілому повинні постійно удосконалювати свою боєготовність та підвищувати боєздатність. Це забезпечується матеріально-технічними засобами, а також підготовкою-на висококваліфікованих кадрів, які володіють глибокими знаннями, умінням та навичками з організації та гасіння пожеж в реальних умовах. Така підготовка здійснюється у вищих та середніх навчальних закладах пожежної охорони.

Гасіння пожеж — це комплекс бойових дій пожежних підрозділів, направлених на ліквідацію горіння, що і вивчає пожежна тактика. Останнім часом пожежна тактика все більше перетворюється на дисципліну, яка будується на науковій основі. Вона досліджує, виявляє та узагальнює закономірності, які проявляються у процесі підготовки та проведення бойових дій з гасіння пожеж у різноманітних умовах та обстановці.

Пожежна тактика вирішує слідуючі завдання: вивчає та узагальнює закономірності розвитку пожеж, виробляє найбільш раціональні способи і прийоми рятування людей та гасіння пожеж у різноманітних умовах і обстановці;

Визначає організацію та способи проведення бойових дій підрозділами і удосконалює їх організаційну структуру; вивчає тактичні можливості підрозділів та організаційні форми і методи підготовки особового складу пожежної охорони

Гасіння пожежі це комплекс бойових дій пожежних підрозділів, що спрямовані на ліквідацію горіння та забезпечення безпеки людям. Воно базується на тактичних можливостях пожежних підрозділів, які озброєні основними та спеціальними пожежними автомобілями.

Пожежні автомобілі це матеріальна основа забезпечення тактичних дій пожежних підрозділів з гасіння пожеж на об'єктах промисловості, у житлових, громадських будівлях та спорудах. Від їх оснащеності сучасними приладами, механізмами та технічним озброєнням у великій мірі залежить якість бойових дій по рятуванню людей, гасінню пожеж та захисту матеріальних цінностей.

До Пожежних машин відносяться: пожежні автомобілі, поїзди, судна, літаки, вертольоти, мотопомпи та ін. Найбільшу кількість серед пожежних машин становлять пожежні автомобілі. Вони застосовуються для доставляння до місця пожежі особового складу, вогнегасних речовин, пожежно-технічного озброєння, приладів, механізмів та іншого обладнання для гасіння пожежі, здійснення рятувальних робіт та забезпечення бойових дій підрозділів.

Усі пожежні машини діляться на основні, спеціальні та допоміжні.

До Основних пожежних машин відносяться машини, що застосовуються для подачі вогнегасних речовин (води, піни, вогнегасних порошків, інертних газів, газоводяної суміші та ін.) у зону горіння. До цієї групи включають: пожежні автоцистерни, пожежні автонасоси, насосно-рукавні автомобілі, пожежні аеродромні автомобілі, автомобілі повітряно-пінного, порошкового, вуглекислотного та газо водяного гасіння, пожежні поїзди, кораблі та катери, пожежні літаки, вертольоти, пожежні мотопомпи та ін.

До Спеціальних відносяться машини, що застосовуються для виконання спеціальних робіт на пожежах: забезпечення

Усіх видів зв'язку і освітлення на пожежі; виконання робіт у задимленій та отруєній атмосфері; підняття особового складу та вогнегасник речовин для гасіння пожеж на висотах; розкривання та розбирання конструкцій будинків і споруд; боротьба з димом; захист матеріальних цінностей від води і високої температури та ін. До цієї групи включають: автомобілі зв'язку та освітлення, пожежно-технічні та газо димозахисні автомобілі, автомобілі димовидалення, авто підіймачі, авто драбини та ін.

До Групи допоміжних пожежних машин відносяться пересувні авторемонтні майстерні, вантажні автомобілі, трактори, автобуси, легкові автомобілі та інші, які введені на озброєння пожежних підрозділів для виконання допоміжних робіт на пожежах.

За застосованими засобами гасіння основні пожежні автомобілі діляться на автомобілі водяного, пінного, порошкового, вуглекислотного, газо водяного та комбінованого (водопійного, водопорошкового. пінопорошкового, водопінопорошкового та ін.) гасіння.

На кожну пожежну машину, що включена до бойової обслуги, визначається особовий склад, який складається з командира відділення, водія та пожежних. Кількість бойової обслуги на кожну пожежну машину визначається залежно від її призначення, а також марки автомобіля, його типу, місцевих умов району або об'єкта, що охороняється. У сільських районах та на об'єктах бойова обслуга на пожежні машини може доповнюватись за рахунок членів добровільних пожежних формувань. Бойові обслуги на основних та спеціальних пожежних автомобілях називають відділеннями. Для кожного відділення розробляють табель бойової обслуги, в якому докладно вказують обов'язки командирів, водіїв, старших пожежних та пожежних під час заступання на чергування, несення служби, а також бойової роботи на пожежах.

Відділення на автоцистерні або автонасоси (насосно-рукавному автомобілі) є Первісним тактичним підрозділом пожежної охорони, здатним самостійно виконувати окремі задачі з рятування людей, матеріальних цінностей та гасіння пожеж.

Основним тактичним підрозділом пожежної охорони є варта, що складається з двох і більше відділень на основних пожежних автомобілях. Варти підсилюють одним або декількома відділеннями на спеціальних та допоміжних пожежних автомобілях залежно від особливостей і необхідності під час гасіння пожеж у районі або на об'єктах, що охороняються. Наприклад, якщо в районах охорони пожежних частин розташовані будинки підвищеної поверховості, їх варти підсилюють авто драбинами або колінчатими авто підіймачами. Варти пожежних частин, що охороняють об'єкти хімічної та нафтохімічної промисловості, підсилюють відділеннями на автомобілях повітряно пінного, порошкового, вуглекислотного, комбінованого гасіння, а також спеціальними автомобілями зв'язку та освітлення, пінопідіймачами, газодимозахисної служби та ін.

Тактичні можливості пожежного підрозділу це можливості особового складу, який озброєний технічними засобами (пожежними машинами, рукавами, пожежно-технічним озброєнням та ін.) і вогнегасячими речовинами, ефективно виконувати бойові завдання за визначений час. Тактичні можливості підрозділів залежать від тактико-технічної характеристики пожежної машини, її комплектування пожежно-технічним озброєнням, чисельності та тактичної підготовки бойових обслуг, наявності на їх озброєнні ізолюючих протигазів та оперативно-тактичних особливостей району виїзду або об'єкта та інших факторів.

Отже, тактичні можливості підрозділів обумовлюються їх технічним оснащенням, кількістю та рівнем підготовки особового складу бойової обслуги та оперативно-тактичною характеристикою району виїзду та об'єкта.

Тактичні можливості відділення на основних пожежних машинах за своїм характером різноманітні і застосовуються для рятування людей та гасіння різних класів і видів пожеж. Тому відділення на автоцистернах і авто насосах знайшли найбільш широке застосування під час гасіння пожеж в населених пунктах і на об'єктах промисловості та сільського господарства. Відділення на автоцистернах різних моделей і типів у складі чотирьох-семи чоловік (включно з командиром відділення та водієм) володіють такими тактичними можливостями, які необхідні для підрозділів, що першими прибувають на пожежі.

Відділення на основних пожежних машинах цільового призначення використовують для гасіння пожеж у складних умовах (пожежі на повітряному, морському, залізничному транспорті, на нафтохімічних підприємствах, газонафтових промислах та ін.). а також коли горять специфічні горючі речовини.

Відділення, що озброєні автоцистернами і мають запас води та піноутворювача, не установлюючи їх на вододжерела, можуть під'їхати безпосередньо до місця пожежі і подати водяні або пінні стволи та піногенератори для гасіння пожежі (мал. 1.1), а також провести рятувальні роботи, запобігти вибухам, руйнуванню технологічного обладнання та конструкцій будинків і споруд або стримувати розповсюдження вогню на вирішальному напрямку до моменту введення сил та засобів інших відділень, що прибули на пожежу.

Тактичні можливості відділення на автоцистернах по подачі води та піни в осередок пожежі без установлення їх на вододжерела обмежуються запасами води та піноутворювача, які розміщуються в ємкостях цистерни. При установленні автоцистерн на вододжерела, тактичні можливості відділення по подачі води та піни збільшуються (мал. 1.2) і обмежуються фізичними можливостями бойової обслуги відділення.

Обсяг робіт, що виконуються відділеннями на авто насосах (АНР), тобто їх тактичні можливості значно більші. Це обумовлюється тим, що чисельність бойової обслуги відділення більше, ніж на автоцистернах, а також вони мають більший запас піноутворювача, пожежних рукавів для магістральних ліній та іншого пожежно-технічного озброєння для виконання бойової роботи на пожежах (мал1.3).

Тактичні можливості відділень на авто насосах та автоцистернах значно розширюються, коли бойова обслуга має на озброєнні ізолюючі протигази для роботи у задимленій та отруєній атмосфері, а також теплозахисні

Костюми.

Пожежні підрозділи (відділення) на основних пожежних

Машинах цільового призначення, як правило, працюють на пожежах, аваріях, під час стихійного лиха разом та у взаємодії з підрозділами на основних пожежних машинах

Загального призначення.

Підрозділи на пожежних автомобілях аеродромної Служби призначені для виконання пожежно-рятувальних робіт на злітно-посадочній смузі аеродромів, гасіння пожеж на літаках, рятування пасажирів та екіпажів з літаків, що потерпіли аварію, а також для гасіння пожеж на об'єктах у районах аеропортів. Вони можуть подавати воду або повітряно-механічну піну різної кратності, вогнегасні порошки, бром етилові склади без установлення і з установленням машин на вододжерела. а також створювати на злітно-посадочній смузі шар піни середньої кратності під час аварійних посадок літаків. Після використання запасів вогнегасник речовин пожежні аеродромні автомобілі можна застосовувати як авто насоси з установленням їх на вододжерела (мал. 1.4).

Підрозділи на пожежних насосних станціях

(ПНС-110) Призначені для подачі води з відкритих вододжерел магістральними рукавними лініями діаметром 150 мм на значні відстані. Насосні станції подають воду в авто насоси, автоцистерни та інші пожежні машини з насосними установками, а також до пересувних лафетних стволів з витратою води 60 л/с і більше (мал. 1.5), повітряно-пінних стволів та піногенераторів великої продуктивності під час гасіння великих пожеж (мал. 1.6). Одна насосна станція одночасно може забезпечити водою до чотирьох пожежних машин з насосами продуктивністю ЗО — 40 л/с на відстані 4 — 5 км.

Підрозділи на пожежних автомобілях порошкового гасіння призначені для гасіння пожеж на підприємствах хімічної, нафтохімічної, машинобудівної, авіаційної та інших видів промисловості, а також на складах легкозаймистих, горючих рідин та скраплених газів. Підрозділи на автомобілях порошкового гасіння можуть забезпечити роботу одного стаціонарного лафетного

Ствола, установленого на кабіні водія, або одного-двох ручних порошкових стволів на відстані до 40 м від автомобіля. Ці підрозділи працюють на пожежах як самостійно, так і у взаємодії з підрозділами на пожежних автомобілях аеродромної служби, повітряно-пінного гасіння та з ін. (мал. 1.7).

Підрозділи на автомобілях комбінованого гасіння призначені для гасіння пожеж на об'єктах машинобудівної, авіаційної, хімічної, нафтохімічної промисловості, підприємствах по переробці газів, виробництва каучуку, електростанціях та інших пожежонебезпечних виробництвах. Підрозділи забезпечують роботу стаціонарного здвоєного лафетного ствола, що установлений за кабіною водія, або

Двох ручних здвоєних стволів під час подачі порошку або порошку і піни разом (мал. 1.8). Ці підрозділи на пожежах працюють як самостійно, так і у взаємодії з підрозділами на основних пожежних автомобілях.

Підрозділи на автомобілях газо водяного гасіння призначені для гасіння пожеж усіх видів фонтанів: газових, нафтових, газонафтових, компактних, розпилених, окремих та групових. Для гасіння пожеж використовують газо водяні струмені, що складаються з відпрацьованих газів турбореактивних двигунів та розпиленої води, що подається через лафетні стволи у струмінь відпрацьованих газів. Вони працюють на пожежах лише у взаємодії з підрозділами, які озброєні пожежними автоцистернами, автонасосами (АНР) або насосними станціями, що подають воду у лафетні стволи, закріплені на турбореактивних двигунах.

140

Слідкую за тим, щоб військовослужбовці уважно слухали.

3

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА

1.Підводжу підсумки заняття.

2.Відповідаю на поставлені запитання.

3.Проводжу вибіркове опитування особового складу.

4.Ставлю завдання на самостійну підготовку.

5