Сегодня: 11 | 05 | 2021

План-конспект Тема 2. Засоби індивідуального захисту органів дихання

План-конспект Тема 2. Засоби індивідуального захисту органів дихання

Для проведення заняття по пожежно – технічній підготовці

З особовим складом 4 взводу 3 навчальної роти.

Тема 2. Засоби індивідуального захисту органів дихання

Заняття 1,2. Призначення, будова, принцип дії та галузь застосування апаратів на стиснутому повітрі (АСП-2). Матеріальна частина і схема роботи АСП-2. Розбирання і збирання АСП-2. Можливі несправності АСП-2. Причини пошкоджень і способи їх усунення. Правила зберігання і терміни перевірки.

Навчальні питання:

1. Призначення, будова, принцип дії та галузь застосування апаратів на стиснутому повітрі (АСП-2) Правила зберігання і терміни перевірки.

2. Порядок включення в роботу АСП-2. Розрахунок часу роботи в АСП-2. Визначення часу покидання зони задимлення. Види перевірок АСП-2. Оформлення документів. Заходи безпеки при роботі в АСП-2.

Мета заняття: Розглянути та вивчити призначення, будова, принцип дії та галузь застосування апаратів на стиснутому повітрі (АСП-2), порядок включення в роботу АСП-2, розрахунок часу роботи в АСП-2.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати, спец одяг та спорядження пожежного, пожежно-технічне обладнання, ручний інструмент.

Час: 100 хвилин.

Місце проведення: Навчальний клас.

Література: 1. Пожежно-технічна підготовка / А. В.Пенкало, І. І. Отчик ,

Ю. Г.Гунбин М.: Воениздат, 1984 р.

2. Методичний посібник по ізолюючим протигазам (АСП-2М)

3. Газодимозахисна служба пожежної охорони. В. Д. Перепечаєв.

ст. 28-62, 159-180, 214-281.

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

4. Проводжу вибіркове опитування курсантів за попередньою темою

5

2

Основна частина

1. Призначення, будова, принцип дії та галузь застосування апаратів на стиснутому повітрі (АСП-2). Матеріальна частина і схема роботи АСП-2. Розбирання і збирання АСП-2. Можливі несправності АСП-2. Причини пошкоджень і способи їх усунення. Правила зберігання і терміни перевірки.

Основні технічні характеристики вітчизняних дихальних апаратів на стисненому повітрі приведені в табл. 3.2.

Дихальні апарати на стисненому повітрі є апаратами групового користування, вони не закріплюються за окремими обличчями, а передаються по зміні. Виключення складають маски, що закріплюються індивідуально за кожним пожежним і повинні строго підбиратися за розміром і зберігатися в спеціальних сумках.

Ізолюючі Дихальні апарати АСП -2 (мал. 3.8) можуть використовуватися як при позитивних, так і при негативних температурах навколишнього повітря, а також для роботи під водою. Особовому складу, що працює під водою, необхідно проходити спеціальну медичну комісію, особливий курс навчання і тренувань.

Заповнення малогабаритних балонів 1 і 5 дихальних апаратів повітрям може здійснюватися кисневими компресорами, що дожимають, з перевіркою якості повітря.

Дихальні апарати, що знаходяться в бойовому розрахунку, повинні мати балони з повітрям під тиском 18—20 МПа (180—200 кгс/див2).

Для контролю за справністю дихальних апаратів існує чотири види перевірок: перевірки № 1, 2, 3 і бойова перевірка. Їхня періодичність така ж, як і для перевірок киснево-ізолюючих протигазів.

Після роботи в апараті виконуэться його чищення і дезінфекція. Дезинфікуючі засоби і норми їхньої видачі такі ж, як і для киснево-ізолюючих протигазів.

Апарати на стисненому повітрі не вимагають спеціального підбору, підготовки і тренування особового складу, крім того, їхнє застосування практично безпечне в будь-якій ситуації.

2. Порядок включення в роботу АСП-2. Розрахунок часу роботи в АСП-2. Визначення часу покидання зони задимлення. Види перевірок АСП-2. Оформлення документів. Заходи безпеки при роботі в АСП-2. Практична робота в АСП-2.

Надягання і перевірка апарата перед роботою.

Перед користуванням апаратом перевірте тиск повітря в балонах і справність вмикача резерву. Після цієї перевірки рукоятку вмикача резерву обов'язково встановіть в положення "Р".

Користатися апаратом дозволяється тільки при закритому заглушкою зарядному штуцері.

Надягши апарат, зробіть регулювання плечових ременів, підтягуючи їх за кільця. Якщо вільні кінці плечових ременів довгі, то заправте їх за поясний ремінь.

Перед роботою зробіть коротку перевірку апарата. Для цього на голову надягніть лицьову частину (чи візьміть у рот загубник) і при закритому запірному вентилі зробіть вдих.

Якщо при цьому виникає великий, що не дає зробити подальшим вдих і не знижується протягом 2-3 секунд опір, апарат герметичний.

Потім відкрийте запірний вентиль (маховичок вентиля після цього всуньте назад) і сильним вдихом-видихом перевірте справність легеневого автомата і видихального клапана. При цій перевірці не повинно спостерігатися значного опору на вдиху і видиху.

Робота в апараті.

Роботу в апараті продовжуйте до появи опору на вдиху, після чого включите резерв повітря, поставивши рукоятку в положення "О", і негайно виходите з отруєної атмосфери на свіже повітря (чи піднімайтеся на поверхню води).

При роботі на поверхні резервного запасу повітря вистачає на 6-10 хвилин.

Якщо при роботі під водою в легеневому автоматі зібралася волога, трохи підніміть голову вгору (щоб видихальний клапан прийняв приблизно горизонтальне положення) і зробіть різкий видих. При цьому волога, що зібралася, через видихальний клапан буде вилучена назовні.

При роботі під водою в гідрокостюмі страхующий занурення повинний обов'язково перевірити уміння водолаза користатися вмикачем резерву повітря. Це особливо важливо в тих випадках, коли руки водолаза захищені товстими рукавичками.

Охороняйте редуктор від влучення в нього води, що може відбутися, коли він від’єднаний від апарата чи від редуктора від’єднаний легеневий автомат.

Якщо в редуктор усе-таки попала вода (особливо морська), відразу ж від’єднайте його від легеневого автомата і промийте чистою прісною водою, заливаючи з боку штуцера високого тиску.

Після цього, не очікуючи висихання води, улийте в редуктор 20 - 30 м спирту-ректифікату, ретельно прополощіть і вилийте його, потім продуйте повітрям, для чого приєднаєте його до апарата і відкрийте трохи вентиль балона.

Перевіка АСП-2М

Боевая проверка Аппаратов производится непосредственно перед каждым включением в них.

Надевание аппаратов и их приведение в боевое положение производится по команде командира звена: «Аппараты - надеть!». По Этой команде личный состав звена, в том числе командир звена берут аппараты, надевают их на спину, закрепляют поясные ремни.

Надевание аппаратов производится с отпущенными плечевыми ремнями и поясом; застегивается пряжка на ремне и закрепляется ремень на бедрах, натягивая его свободные концы от пряжки до тех пор, пока аппарат разместится прочно и удобно на месте. Проверить надежность соединения, потянув за шланг маски, - не должно быть перемещения вдоль оси воздухоподающего шланга.

По команде командира звена: «Аппараты - проверить!» Личный состав производит боевую проверку, которая выполняется в следующей последовательности.

1 - Вынуть маску Из Сумки, проверить ее исправность и правильность присоединения к легочному автомату.

Проверка исправности панорамной маски и правильность ее подсоединения производится визуально. Проверяют отсутствие* повреждений элементов маски, наличие клапана выдоха, зажатие панорамного стекла обоймой, плотность ввинчивания гайки легочного автомата в патрубок соединительной коробки маски.

2 - Проверить исправность включателя резерва

Для проверки исправности включателя резерва необходимо установить рукоятку включателя резерва в положение «Р». Открыть (не должно быть слышно стравливания воздуха из аппарата) и закрыть вентиль баллонов и нажатием на кнопку легочного автомата выпустить воздух из системы аппарата. При исправном включателе резерва манометр должен показать резервный запас воздуха 3-4 МПа (30 - 40 кгс/см2).

ПРИМЕЧАНИЕ: при выполнении данной проверки одновременно проверяется исправность механизма аварийной подачи воздуха.

3 - Проверить герметичность аппарата и клапана выдоха на разрежение.

Для этого наголову одевается маска и при закрытом вентиле баллонов в аппарате делается вдох. Если при этом возникает большое, не дающее сделать дальнейший вдох и не снижающееся в течение 2-3 с. сопротивление, то считается, что аппарат и клапан выдоха герметичны.

4 - Проверить исправность легочного автомата и клапана выдоха в работе.

Для этого открыть вентиль баллона и сделать 2-3 глубоких вдоха и выдоха. Сопротивление открытию легочного автомата и клапана выдоха ощущаться не должно. Задержать дыхание и прислушаться - проверить, нет ли утечки воздуха, не должно быть слышно никаких шумов.

5 - Проверить давление воздуха в баллоне по показанию манометра.

Боевая проверка воздушных изолирующих резервуарных аппаратов производится в строгой последовательности и должна занимать время не более одной минуты.

Об исправности аппарата и готовности к работе газодымозащитники обязаны доложить командиру звена по форме: «Петров к работе готов, давление 190, резерв 40». Командир звена лично проверяет показания манометров аппаратов газодымозащитников, запоминает наименьшее давление воздуха в баллонах и сообщает его постовому на посту безопасности.

Проверка № 1 аппаратов на сжатом воздухе включает следующее.

1 - Внешний осмотр аппарата.

Необходимо произвести проверку чистоты и крепления узлов; исправности маски (панорамной маски), после того она присоединяется к легочному автомату аппарата; подгонку ремней; правильности и надежности соединения всех частей; проверку отсутствия механических повреждений.

2 - Проверку герметичности аппарата и клапана выдоха на разрежение (аналогично боевой проверке).

3 - Проверку работы легочного автомата и клапана выдоха (аналогично боевой проверке).

4 - Проверку исправности включателя резерва

5 — Проверку герметичности системы высокого давления.

Для этой цели необходимо открыть, а затем закрыть перекрывной вентиль воздушных баллонов (баллона). Если в течение одной минуты давление, показываемое манометром, падает не более 1 МПа (10 кгс/ см2мин., 10 бар/мин.), аппарат герметичен. Воздуховодная система аппарата освобождается от избыточного давления при приведении в работу легочного автомата. Стрелка манометра при этом должна стать на отметку ноль (для аппарата АСВ-2М при нахождении указателя резерва воздуха на отметке "0"). Если при проверке герметичности системы высокого давления давление по манометру падает, необходим

Найти место утечки воздуха. Для этого аппарат погружается в воду или промазываются все соединения мыльной водой. Обнаруженную утечку устраняют заменой прокладки или подтягиванием соответствующего соединения. Если проверка наружных соединений не обнаружила утечки то, очевидно, имеет место внутренняя утечка воздуха через клапан легочного автомата.

6 - Проверку давления воздуха в баллоне по показанию Манометра.

Давление воздуха для аппаратов АСВ-2М должно быть не менее 18 МПа (180 кгс/см2), при температуре +20° С.

При температуре окружающей среды, отличной от +20° С, проверку производить в соответствии с таблицей 4.10.

Если при проверке № 1 будут обнаружены какие-либо неисправности, которые не могут быть устранены проверяющим, аппарат направляется на базу ГДЗС для ремонта, а газодымозащитнику выдается запасной аппарат.

После окончания проверки № 1 каждый газодымозащитник обязан доложить начальнику караула (или лицу, его заменяющему) о результатах проверки.

Резервным аппаратам, находящимся в опломбированных ящиках (чемоданах), проверка № 1 не производится. При срыве пломбы или нарушении целостности печати командир отделения (начальник караула) сменяющегося караула обязан сделать аппаратам проверку № 1.

Ящик (чемодан) с исправными аппаратами необходимо опломбировать (опечатать) и представить начальнику части (его заместителю или мастеру базы ГДЗС).

Проверка № 2 аппаратов на сжатом воздухе. Проверка № 2 аппаратов на сжатом воздухе производится в те же сроки, что и кислородных изолирующих противогазов, и, кроме того, после перезарядки воздушных баллонов.

Проверка № 2 аппаратов на сжатом воздухе проводится в следующей последовательности.

1 - Чистка аппарата.

Чистка аппарата производится после каждой работы в дыхательном аппарате для удаления с его частей загрязнений, дезинфекции маски. После мойки резиновые изделия дыхательного аппарата просушиваются в потоке теплого воздуха. Особое внимание должно быть обращено на тщательную просушку дыхательного клапана, так как это приводит к слипанию лепестков клапана и значительному повышению сопротивления на выдохе. Затем производится зарядка аппаратов сжатым воздухом путем его перепуска из транспортного баллона с последующим дожатием от компрессора через зарядный штуцер воздушного баллона. Зарядка производится мастером базы ГДЗС.

2 - Наружный осмотр аппарата.

Проверяется подгонка ремней, правильность и надежность соединений всех частей аппарата и отсутствие на нем механических повреждений.

3 - Проверка исправности и регулировка редуктора.

Для этой цели между редуктором и шлангом легочного автомата (для АСВ-2М) при помощи тройника устанавливается контрольный манометр со шкалой 0... 1,6 или 0.. .2,5 МПа (0... 16 или 0...25 кгс/см2), после чего открывается вентиль воздушных баллонов.

При давлении воздуха в баллонах 18,0...20,0 МПа (180...200 кгс/см2) давление, создаваемое редуктором (вторичное давление), должно быть в пределах 0,45...0,5 МПа (4,5...5,0 кгс/см2) для АСВ-2М

Кроме этого, не должно быть дрейфа стрелки манометра, обусловленного неплотным прилеганием клапана редуктора к седлу.

Если давление отклоняется от нормы, его необходимо отрегулировать путем изменения степени сжатия регулировочной пружины редуктора. Для этой цели (для АСВ-2М) необходимо отвинтить контргайку и, вращая регулировочный винт головки редуктора, установить необходимое давление. Если регулировочный винт вращать по часовой стрелке, усилие сжатия пружины увеличивается, что приводит к повышению давления в камере редуктора.

По завершении регулировки редуктора стопорят регулировочный винт контргайкой (для АСВ-2М) В исправном редукторе при отсутствии расхода воздуха через

Клапан легочного автомата вторичное давление должно быть постоянным. Если же вторичное давление воздуха в камере редуктора при открытом вентиле баллонов (баллона) и отсутствии расхода воздуха через клапан легочного автомата продолжает увеличиваться до срабатывания предохранительного клапана, то это свидетельствует о негерметичности клапанного устройства редуктора. В этом случае редуктор разбирается, седло и клапан тщательно осматриваются и устраняются причины негерметичности.

Поверхность вставки клапана тщательно осматривается, посторонние частицы удаляются, а поверхность вставки после этого зашлифовывается мелкой шкуркой.

Причиной негерметичности клапана могут быть так же вмятины на кромке седла в сопле. Небольшие вмятины на седле можно устранить зашлифовкой мелкой шкуркой.

При глубоких вмятинах на кромке седла его необходимо заменить.

4 - Проверка исправности и регулировка предохранительного клапана редуктора.

Для проверки исправности работы и регулировки предохранительного клапана редуктора необходимо каким-либо инструментом (отверткой) нажать на опору через отверстие в регулировочном винте редуктора с небольшим усилием для АСВ-2М или на гайку 21 (см. рис. 5.9 а) для АИР-317/217. При этом давление в камере редуктора повысится до величины срабатывания предохранительного клапана. Исправный предохранительный клапан должен срабатывать при давлении 0,8...1,1 МПа (8...11кгс/см2) для АСВ-2М или 1,2...1,3 МПа (12...13 кгс/см2) для АИР-317/217.

При отклонении контрольного давления от нормы нужное давление устанавливается путем изменения степени сжатия пружины предохранительного клапана. Для этой цели необходимо отвернуть контргайку и, вращая регулировочный винт (направляющую для АИР-317/217) предохранительного клапана, установить давление срабатывания. Если регулировочный винт (направляющую) вращать по часовой стрелке, усилие сжатия пружины увеличивается, что приведёт к повышению величины срабатывания предохранительного клапана, если против часовой стрелки - к понижению.

После регулировки предохранительного клапана его регулировочный винт законтрить контргайкой.

6 - Проверка исправности легочного автомата в сборе с маской на герметичность.

Если при проверке герметичности системы высокого давления наблюдается падение давления по манометру и последующей проверкой установлено отсутствие наружных утечек, следовательно, имеет место утечка воздуха через клапан легочного автомата.

Причиной негерметичности клапанного устройства обычно является попадание посторонних твердых частиц на резиновую вставку клапана.

Герметичность легочного автомата в сборе с маской проверяется при помощи реометра-манометра при закрытом вентиле баллонов в двух положениях: при избыточном давлении и разрежении.

Проверка при избыточном давлении.

Дня проверки под избыточным давлением АСВ-2М необходимо отверстие выдыхательного клапана в маске изнутри закрыть пробкой. При помощи специального приспособления (проверочное устройство с отводами) маска подсоединяется к реометру-манометру. Для этого головная часть маски растягивается руками, в нее вставляется диск, который герметизируется металлической натяжной лентой с замком.

После герметизации маски с проверочным диском один его отвод соединяется с реометром-манометром и через второй отвод создается давление 1000 Па (100 мм вод. ст.).

Падение давления не должно превышать 30 Па (3 мм вод. ст.) в одну минуту.

Для проверки герметичности воздуховодной системы и легочного автомата АИР-317/217 необходимо создать избыточное давление 800 Па (80 мм вод. ст.). Падение давления в исправном аппарате не должно превышать 50 Па (5мм вод. ст.) за одну минуту.

Если падение давления превышает норму, то это вызвано присутствием посторонних частиц в клапанном устройстве легочного автомата. В этом случае клапан необходимо промыть чистой водой, просушить и повторить проверку. Если промывка не дает положительного результата, необходимо клапан легочного автомата заменить новым.

Проверка при разрежении.

Для проверки под разрежением АСВ-2М необходимо из отверстия выдыхательного клапана маски вынуть пробку. Создать разрежение под маской 1000 Па (100 мм. вод. ст.).

Падение разрежения не должно превышать 30 Па (3 мм вод. ст.) воднуминуту

Негерметичность обычно вызывается следующими причинами:

• неплотным соединением редуктора с аппаратом;

• неплотным соединением воздухоподающего шланга с редуктором и легочным автоматом;

• неплотным соединением маски с легочным автоматом;

• неплотностью подсоединения отвода маски;

• присутствием посторонних частиц между выдыхательным клапаном

И седлом.

Если при проверке герметичности системы высокого давления не наблюдается падение давления по манометру и последующей проверкой не установлено наличие наружных утечек, а при проверке исправности легочного автомата в сборе с маской не установлено падение давления при их проверке под избыточным давлением, то, следовательно, причиной негерметичности при проверке под разрежением будет являться наличие посторонних частиц между выдыхательным клапаном и седлом или его неисправность. В этом случае необходимо выдыхательный клапан промыть чистой водой, просушить и повторить проверку. Если промывка не дает положительного результата, выдыхательный клапан нужно заменить новым.

7 - Проверка исправности легочного автомата и клапана выдоха.

Не отсоединяя маску от реометра-манометра, необходимо открыть перекрывной вентиль баллонов и проверить величину разрежения, при котором срабатывает легочный автомат, и величину избыточного давления срабатывания клапана выдоха. Проверка работы легочного автомата. Создавая разрежение в корпусе легочного автомата, заметить показания реометра-манометра, при котором срабатывает легочный автомат, что определяется по характерному шуму выходящего воздуха. Исправный легочный автомат должен срабатывать при разрежении не более 300 Па (30 мм вод. ст.) Регулировке легочный автомат не подлежит.

Проверка работы клапана выдоха.

Под шлем-маской создать избыточное давление и заметить по показанию реометра-манометра, при каком избыточном давлении открывается клапан выдоха, что определяется по характерному шуму выходящего воздуха. Открытие клапана выдоха должно происходить при давлении не более 400 Па (40 мм вод. ст.).

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Если действительные значения величин срабатывания легочного автомата и клапана выдоха не отвечают нормативным, то производится их углубленная проверка и регулировка на базе мастером ГДЗС.

8 - Проверка герметичности системы высокого давлена (аналогично проверке М1).

Для выявления и устранения утечки воздуха легочный автомата разбирается, для чего с корпуса легочного автомата снимается обойма крышка, мембрана, предохранительный щиток, в корпус заливаете немного воды и открывается вентиль баллонов (баллона). Появлении пузырьков воздуха свидетельствует об утечках воздуха через клапан легочного автомата. В этом случае необходимо разобрать воздухопадающий клапан и устранить причину утечки. Причиной

Негерметичности клапанного устройства обычно бывает попаданий посторонних твердых частиц на резиновую вставку клапана.

При сборке легочного автомата необходимо следить за правильностью взаимного расположения сопрягающихся деталей. Мембрана в корпусе должна устанавливаться таким образом, чтобы осв-

Отверстия в диске жесткости была расположена перпендикулярно оси

Рычага клапана.

9 - Проверка давления Воздуха в баллонах И исправность включателя резерва

1. Для повышения значения срабатывания свистка повернуть регулировочную гайку 2 по часовой стрелке. Для уменьшения значения - против, после чего затянуть стопорную гайку. Результаты проверки записываются в журнал регистрации проверки № 2.

Проверка 3 Аппаратов на сжатом воздухе. Проверка № 3 аппаратов на сжатом воздухе производится в те же сроки, что и кислородных изолирующих противогазов.

Проверка № 3 АСВ-2М Производится в следующей последовательности:

« Разбирается легочный автомат, В том числе и клапан легочного автомата и проверяется:

• целостность и эластичность мембраны;

• исправность кнопки легочного автомата, ее пружины и стопорного

Кольца;

• исправность клапана выдоха;

• исправность клапана легочного автомата, уплотнительных колец, пружины и резиновой вставки золотника (собственно клапана);

Разбирается полностью редуктор, В том числе и его предохранительный клапан, и проверяется:

• исправность деталей головки редуктора (мембраны, опоры с кольцом, крышки, регулировочной пружины, регулировочного винта,

Контргайки);

• исправность клапанного устройства редуктора (седла, клапана с фторопластовой вставкой и штифтом, рабочей пружины, направляющей гайки, фильтра и резьбового кольца фильтра, толкателя, уплотнительных колец);

• исправность деталей предохранительного клапана (корпуса клапана с резиновой вставкой, регулировочного винта, контргайки, регулировочной пружины);

Разбирается перекрывной вентиль включателя резерва и зарядный штуцер Воздушных баллонов и проверяется:

• исправность деталей перекрывного клапана (клапана с эбонитовой вставкой, штока, пера, сальниковой гайки, выдвижного маховичка, кожаной и медной прокладок);

• исправность деталей включателя резерва (золотника с резиновой вставкой, пружины, шточка, сальниковой гайки, диска, рукоятки, кожаной и медной прокладок, шайбы, кольцевого кулачка);

• исправность деталей зарядного штуцера (седла с резиновым кольцом, обратного клапана со вставкой из фторопласта, пружины, заглушки с фибровой прокладкой).

При проверке все детали очищаются от налета солей и оксидов, все неисправные детали ремонтируются или заменяются новыми. Перед сборкой все детали обезжириваются, а все каналы продуваются сжатым воздухом.

Фильтр редуктора извлекается и очищается от пыли продувкой сжатым воздухом.

При дезинфекции аппаратов на сжатом воздухе применяют спирт - ректификат, дезинфицирующий раствор

Остатки всех жидкостей и особенно дезинфицирующих сред необходимо смывать чистой водой сразу же после дезинфекции.

Для этого легочный автомат отсоединяется от аппара1 вскрывается и промывается теплой водой его полость и мембрана,: части просушиваются и собираются.

Затем через штуцер спирт заливается в полость легочного автомата и хорошо прополаскивается, спирт выливается, после ч< лёгочный автомат продувается теплым воздухом. Маска промывается чистой пресной водой, просушивается и протирается марлей, смоченым в спирте.

После полной сборки дыхательный аппарат наполняется Сжата воздухом и производится объем работ, предусмотренный проверкой №;

Аналогично производится проверка № 3 аппаратов АИР-317/21 и дополнительно проверяется исправность панорамной маски, разъём автоматического перекрывателя капилляра, сигнального устройств вентиля баллона, спасательного устройства.

90

Слідкую за тим, щоб в/с уважно слухали та при необхідності конспектували. Даю відповіді на поставлені питання.

3

Заключна частина

- Підводжу підсумки заняття.

- Відповідаю на поставлені запитання.

- Проводжу вибіркове опитування особового складу.

- Виставляю оцінки.

- Ставлю завдання на самостійну підготовку.

10