Сегодня: 08 | 05 | 2021

План-конспект - Тема 1. Значення та завдання пожежної профілактики

 

План-конспект - Значення та завдання пожежної профілактики

Для проведення заняття по пожежно – профілактичній підготовці

 

Тема 1. Значення та завдання пожежної профілактики

Заняття 1. Значення та завдання пожежної профілактики. Будівельно-технічні, експлуатаційні протипожежні заходи. Пожежно-профілактична робота в Збройних Силах України. Роль особового складу військових пожежних підрозділів в проведенні пожежно-профілактичної роботи. Основні керівні документи та їх вимоги щодо організації та забезпечення пожежної безпеки у військових частинах.

Навчальні питання:

1. Значення та завдання пожежної профілактики. Будівельно-технічні, експлуатаційні протипожежні заходи та пожежно-профілактична робота в Збройних Силах України.

2. Роль особового складу військових пожежних підрозділів в проведенні пожежно-профілактичної роботи.

3. Основні керівні документи та їх вимоги щодо організації та забезпечення пожежної безпеки у військових частинах.

Мета заняття: Розглянути основні задачі пожежної профілактики. Загальні

протипожежні заходи у військових частинах і підрозділах та

керівні документи щодо пожежної профілактики.

Метод проведення: Лекція.

Матеріальне забезпечення: Стенди, плакати.

Час: 50 хвилин.

Місце проведення: Навчальний клас.

Література: 1. Пожарная профилактика /П. М.Браун М. (стр.5-13)

2. Пожарно-профилактическая подготовка /П. М.Лукашевич,

В. П.Прилипський Л.: Воениздат, 1984р. (стр.3-11)

3.Правила пожежної безпеки в Україні

4. Підручник пожежна безпека т.1 (ст.336-342)

5. Статут внутрішньої служби дод.19 (ст. 201-203)

П/п

Зміст

Час

(хв)

Організаційно-методичні вказівки

1

2

3

4

1

ВСТУПНА ЧАСТИНА

1. Приймаю рапорт.

2. Перевіряю наявність особового складу, готовність до заняття.

3. Доводжу тему, навчальні питання та мету заняття.

5

2

Основна частина

1. Значення та завдання пожежної профілактики. Будівельно-технічні, експлуатаційні протипожежні заходи та пожежно-профілактична робота в Збройних Силах України.

Одним із напрямків підготовки особового складу протипожежної охорони Міністерства оборони України є вивчення пожежної профілактики. Із солдатами військових пожежних команд і курсантами військових пожежно-технічних шкіл молодших фахівців програмами передбачене вивчення спеціального предмета «Пожежно-профілактична підготовка».

Задачами навчання є вивчення основних заходів щодо попередження пожеж у військових частинах і підготовка до самостійного проведення пожежно-профілактичної роботи на охоронюваних об'єктах у тім обсязі, що встановлений посадовими обов'язками

Крім того, курсанти шкіл повинні бути підготовлені до методично правильного проведення занять із солдатами по пожежно-профілактичній підготовці.

Пожежна профілактика Це комплекс організаційних та технічних заходів, направлених на забезпечення безпеки людей, попередження пожеж, обмеження їх розповсюдження, а також на створення умов для успішного гасіння пожежі.

В військових частинах для несення протипожежної служби створюються штатні або нештатні пожежні підрозділи, особовий склад яких приймає участь в проведенні пожежно-профілактичної роботи.

Досвід показує, що. у тих військових частинах, де добре організована пожежно-профілактична робота, пожеж, як правило, не буває. Це розуміється тим, що вчасно виявляються причини, що можуть привести до виникнення пожежі, а особовий склад навчений правилам пожежної безпеки і чітко виконує їх.

Однієї з основних задач протипожежної охорони у військових частинах є попередження пожеж, що здійснюється шляхом повсякденного контролю за дотриманням мір пожежної безпеки, виконання протипожежних вимог, норм і правил при будівництві, реконструкції й експлуатації військових будинків і споруджень, виробництві

Вогненебезпечних робіт, збереженні бойової техніки і військового майна.

Проводити роботу з попередженню пожеж можна тільки на базі глибоких знань основ пожежної безпеки і протипожежних заходів. Саме тому пожежна профілактика має першорядне значення в забезпеченні пожежної безпеки військових об'єктів.

Особовий склад військових пожежних підрозділів проходить пожежно-профілактичну підготовку, щоб, використовуючи отримані знання, брати участь у проведенні пожежно-профілактичної роботи на об'єктах, що охороняються.

Задачі пожежної профілактики

Статистика пожеж показує, що абсолютна більшість із них відбувається в результаті порушення правил пожежної безпеки на складах військового майна, в автопарках, майстерних, службових і житлових приміщеннях, а також при експлуатації приладів опалення й електроустаткування.

Для забезпечення пожежної безпеки на пожежну профілактику покладаються наступні задачі:

Усунення умов і причин, що можуть привести до

Виникненню пожежі;

Забезпечення евакуації особового складу, бойової техніки і військового майна у випадку виникнення пожежі;

Створення умов, що забезпечують обмеження поширення вогню в будинках і між ними;

Забезпечення підготовки найбільш ефективних засобів гасіння й умов, що сприяють швидкої ліквідації пожеж і вибухів.

Виконання зазначених задач пожежної профілактики забезпечується шляхом планомірного проведення повсякденної пожежно-профілактичної роботи всім особовим складом військових частин і установ.

Пожежно-профілактична робота являє собою сукупність заходів організаційного й агітаційно-масового, будівельно-технічного й експлуатаційного характеру, а також спеціальних пожежно-профілактичних заходів.

Організаційні й агітаційно-масові протипожежні заходи включають:

Розробку плану протипожежної охорони і його практичне виконання;

Призначення відповідальних облич за пожежну безпеку в пунктах робіт, збереження бойової техніки і військового майна, у будинках і приміщеннях;

Організацію пожежних команд, добровільних пожежних дружин і пожежних розрахунків з особового складу підрозділів;

Організацію пожежно-постової служби;

Розробку протипожежних правил і інструкцій про міри пожежної безпеки;

Здійснення повсякденного контролю за дотриманням протипожежних правил і виконанням вимог інструкцій про міри пожежної безпеки;

Організацію і проведення пожежно-профілактичної підготовки всього особового складу об'єкта;

Протипожежну пропаганду й агітацію (лекції, бесіди, показ спеціальних кінофільмів, розміщення на території й у будинках стендів, плакатів, гасел, попереджувальних написів і покажчиків).

Будівельно-технічні протипожежні заходи установлюють вимоги, що повинні виконуватися при проектуванні й будівництві будинків і споруджень, вони включають:

Вибір конструкції будинку, його поверховості й вогнестійкості відповідно до призначення;

Поділ будинку на протипожежні відсіки й вибір протипожежних перешкод;

Розрахунок і планування евакуаційних шляхів і евакуаційних

Виходів;

Вибір електроустаткування й обґрунтування вимог до його монтажу в залежності від пожежної небезпеки приміщень;

Вибір систем опалення й вентиляції з урахуванням вимог пожежної безпеки;

Обґрунтування вимог по пристрої пожежної сигналізації, внутрішнього протипожежного водопроводу, автоматичних і інших систем пожежегасіння;

Розміщення будинку на місцевості з урахуванням протипожежних розривів, наявності доріг і проїздів, а також джерел протипожежного водопостачання.

Експлуатаційні протипожежні заходи покликані забезпечити запобігання причин виникнення пожеж у процесі експлуатації будинків, споруджень, збереження йремонту бойової техніки і військового майна, вони включають:

Організацію протипожежного режиму при експлуатації будинків і їхнього устаткування; .

Виконання протипожежних правил і вимог пожежної безпеки при провадженні робіт, збереженні техніки й майна, а також перед закриттям приміщень і здачею їх під охорону;

Контроль за справністю пожежного зв'язку, сигналізації і первинних засобів пожежегасіння;

Контроль за станом доріг і під'їздів, джерел протипожежного водопостачання.

Роль особового складу військових пожежних підрозділів в проведенні пожежно-профілактичної роботи.

Високі результати пожежно-профілактичної роботи досягаються тільки при свідомій участі усього особового складу в організації і проведенні протипожежних заходів. Це забезпечується шляхом повсякденного і переконливого роз'яснення військовослужбовцем, робітникам та службовцям вимог пожежної безпеки, усієї ваги наслідків, до яких приводять порушення протипожежних норм і правил, а також відповідальності, установленої законом.

Особлива роль у проведенні пожежно-профілактичної роботи приділяється особовому складу пожежної команди. Сержанти і солдати пожежної команди проходять спеціальний курс підготовки по пожежній профілактиці. Отримані знання і практичні навички в сполученні з глибокими професійними переконаннями повинні сприяти якісному виконанню ними службових обов'язків. До проведення пожежно-профілактичної роботи повинний залучатися весь особовий склад пожежної команди.

Для повсякденного контролю за виконанням правил пожежної безпеки територія частини поділяється на ділянки, що закріплюються за посадовими особами пожежної команди. До складу ділянки включаються будинки, спорудження, інженерні мережі, постійні і тимчасові пункти робіт, місця збереження військової техніки і майна, дороги, проїзди і джерела водопостачання. При закріпленні ділянок враховуються посадове положення облич пожежної команди, рівень їхньої професійної підготовки, пожежна небезпека виробничих процесів і збереженого майна.

Посадові особи зобов'язані вивчити пожежну небезпеку об'єктів на закріпленій ділянці, правила пожежної безпеки стосовно до особливостей виробничих процесів, установити тісний контакт із відповідальними за пожежну безпеку обличчями. Вони несуть відповідальність за регулярне і якісне проведення пожежно-профілактичної роботи на закріпленій ділянці. Перевірка протипожежного стану будинків і споруджень посадовими особами пожежної команди повинна здійснюватися у встановлений термін.

Зі складу пожежної команди для несення служби по попередженню і гасінню пожеж призначається добове пожежне убрання. Несення служби в пожежному убранні є виконанням бойової задачі і жадає від всього особового складу пожежної команди точного дотримання вимог військових статутів, Наставляння по протипожежній охороні у військових частинах, установах, підприємствах і організаціях Української Армії і Військово-Морського Флоту, високої пильності, ініціативи і почуття відповідальності, непохитної рішучості в боротьбі за схоронність народного і військового майна від пожеж.

Сержанти пожежної команди пожежно-профілактичну роботу проводять у період перебування на чергуванні в складі пожежного убрання й у вільне від убрання час, а солдати — при несенні служби на пожежних посадах. У необхідних випадках для проведення цієї роботи залучається особистий склад пожежної команди, вільний від убрань і навчальних занять.

Активною участю в проведенні пожежно-профілактичної роботи сержанти і солдати пожежної команди попереджають пожежі і тим самим забезпечують схоронність народного і військового майна, сприяють зміцненню обороноздатності нашої держави.

Роль командира відділення в проведенні пожежно-профілактичних робіт

Командир відділення пожежного підрозділу повинен:

1. Вивчати пожежну характеристику речовин, матеріалів і військового майна.

2. Вивчати і знати діючі накази й настанови по пожежній охороні, технічні умови на норми проектування військових будинків і споруд, основні властивості й поводження в умовах пожежі будівельних конструкцій і матеріалів, протипожежні вимоги до об’єктів і їх обладнання й умови безпечної їх експлуатації.

3. Вивчати і знати усі небезпечні фактори, які можуть виникнути на об’єкті, який обслуговується при експлуатації техніки, зберіганні військового майна і матеріалів, при роботі виробничих установок.

4. Навчитись аналізувати обстановку, виявляти умови і причини, що породжують й визначають пожежну небезпеку.

5. Знати досконально свій об’єкт, його технологію, особливості виробництва й уміло проводити пожежно-профілактичні заходи.

6. Досконально знати процеси горіння, причини і умови, їх виникнення, а також умови виникнення цих процесів, що можуть викликати пожежу чи вибухи.

Кожен командир відділення повинен прагнути використовувати в практиці пожежної справи все багатство передової науки і техніки, кожне нове досягнення, що стане умовою підвищення якості роботи, піднявши пожежну охорону в цілому на вищий рівень.

3. Основні керівні документи та їх вимоги щодо організації та забезпечення пожежної безпеки у військових частинах.

При розробці пожежно-профілактичних заходів необхідно виходити з того, що всі протипожежні вимоги повинні бути технічно й економічно обґрунтованими. Поряд із цим варто враховувати реальні можливості об'єкта, рівень його технічної оснащеності. В усіх випадках вимоги неприпустимо завищувати, однак протипожежні заходи повинні повною мірою забезпечувати пожежну безпеку об'єкта.

Розробка протипожежних заходів здійснюється на основі діючих норм і правил, що враховують передовий досвід проектування, досягнення в області будівельній павуки і практичний досвід, накопичений на основі аналізу причин пожеж і вибухів. В Україні, на відміну від більшості країн Європи, протипожежне нормування здійснюється в загальнодержавному масштабі.

Пожежна безпека у військових частинах організується на підставі Закону України “Про пожежну безпеку”, згідно з вимогами військових Статутів Збройних Сил України, “Положення про пожежну охорону в Збройних Силах України”, введеного в дію наказом Міністра оборони України від 05.04.97. № 115, Наказ МО СРСР №450 від 05.12.89. “О введение в действие Руководства по противопожарной защите и спасательным работам в Советской Армии и Военно – Морском Флоте”

У 1974 році Державний комітет при Раді Міністрів СРСР по справах будівництва (Держбуд СРСР) затвердив нову систему нормативних документів. Основні вимоги з питань проектування й будівництва встановлюють будівельні норми і правила (СНіП).

СНіП складаються з чотирьох частин. Кожна частина поділяється на глави. Глави Сніп видаються окремими книгами встановленого для кожної частини формату. Для кожної частини Сніп із метою зручності користування установлені визначеного кольору вертикальні смуги на лівій стороні обкладинки:

Для I частини-червоного, II частини-синього, III частини-зеленого, IV частини-коричневого.

При реєстрації кожному нормативному документу привласнюється умовне позначення-шифр. По затвердженої Держбудом СРСР структурі СНіП номер частини позначається римськими цифрами, помер глав-арабськими цифрами, а дві останні цифри відповідають року твердження даної глави. Наприклад, глава 31 частини II «Водопостачання. Зовнішні мережі й спорудження» має шифр СНіП П-31-74,

У шифрі інших загальносоюзних норм, правил і інструкцій приводяться скорочене позначення БН, порядковий реєстраційний номер, а також дві останні цифри, що позначають рік їхнього твердження. Наприклад, Інструкція з проектування і пристрою блискавкозахисту будинків і споруджень має шифр БН 305-77.

Добавленням до нього останніх двох цифр року твердження, а також скорочена назва органа, що утвердили цей документ.

Поточна інформація про знову затверджені загальносоюзні нормативні документи по будівництву і про внесені зміни й доповнення в діючі нормативні документи публікується в «Бюлетені будівельної техніки» Держбуду СРСР.

Необхідно пам'ятати, що вимоги Сніп, БН і ВБН поширюються тільки на проектування знову споруджуваних чи реконструйованих будинків і споруджень, а також їхніх технічних систем. Якщо об'єкт зведений раніш, чим затверджені нормативні документи, і проектування здійснювалося по раніше існували нормам, то це необхідно враховувати при перевірці організації і стану протипожежної охорони військових частин. В окремих випадках, коли експлуатація об'єкта, спроектованого і побудованого по скасованих нормах, викликає підвищену пожежну небезпека, необхідно вимагати його реконструкції. Це відноситься до забезпеченості нормативними запасами води для гасіння пожеж, блискавкозахисту, обвалуванню" сховищ з боєприпасами і т. п.

Крім СНіП, СН і ВСН при проведенні пожежно-профілактичної роботи необхідно використовувати інші керівні документи. У Міністерстві оборони України вимоги і правила пожежної безпеки визначені у військових статутах. Військові статути є законом життя військ. Тому насамперед необхідно спиратися на їхні вимоги в практичній діяльності при рішенні питань пожежної безпеки. Протипожежні заходи при збереженні військового майна викладені в посібниках з роботи різних складів.

Відповідно до вимог військових статутів, посібників і інших документів На об'єктах, стосовно до конкретних умов, розробляються інструкції про міри пожежної безпеки. Розробка таких інструкцій і контроль за їхнім неухильним виконанням всім особовим складом є однієї з найважливіших задач пожежно-профілактичної роботи.

40

Слідкую за тим, щоб військовослужбовці уважно слухали.

3

Заключна частина

- Підводжу підсумки заняття.

- Відповідаю на поставлені запитання.

- Проводжу вибіркове опитування особового складу.

- Ставлю завдання на самостійну підготовку:

5