Сегодня: 19 | 01 | 2022

Питання до іспиту З курсу “Історія української філософії” для студентів 3-го курсу факультету психології та соціології: Спеціалізація “Етика”

Питання до іспиту З курсу “Історія української філософії” для студентів 3-го курсу факультету психології та соціології: Спеціалізація “Етика”

З курсу “Історія української філософії” для студентів 3-го курсу факультету психології та соціології: Спеціалізація “Етика”.

1.  Особливості філософії України як явища культури.

2.  Предмет історії української філософії і основні етапи її становлення.

3.  Основні етапи розвитку української філософської думки, їх своєрідність, періодизація, представники.

4.  Основні риси ментальності української філософії.

5.  Основні положення визначення філософії у культурі Київської Русі.

6.  Основні риси історіософських поглядів мислителів Київський Русі.

7.  Основні риси теоретико-пізнавальної орієнтації мислителів Київської Русі.

8.  Філософія Українського Ренесансу: ідеї неоплатонізму, ареопагітизм, ісихазм.

9.  Філософія Українського Ренесансу: філософські ідеї в політико-правовій думці – Юрій Дрогобич, Павло Русин, Станіслав Оріховський, Юрій Рогатинець.

10.  Філософія Українського Ренесансу: полеміка між Петром Скаргою та Іваном Вишенським.

11.  Своєрідність філософії доби українського бароко.

12.  Розвиток філософської думки у культурно-освітніх центрах на Україні ХУІ-ХУІІ ст.

13.  Роль Києво-Могилянської академії у розвитку професійної філософії в Україні. Зміст філософської освіти.

14.  Основні проблеми у філософських курсах професорів Киево-Могилянської академії ХVІІІ ст.: Інокентій Гізель, Феофан Прокопович, Георгій Кониський.

15.  Філософська онтологія Г. С. Сковороди.

16.  Антропологія Г. С. Сковороди, його вчення про "серце" і "рівну нерівність".

17.  Проблема щастя в творчості Г. С. Сковороди, його вчення про "Гродну працю", самопізнання і "веселие сердечное"..

18.  Символізм і антитетичний метод Г. С. Сковороди.

19.  Г. С. Сковорода як засновник української "філософії серця".

20.  Історико-філософське і культурно-гуманістичне значення творчої спадщини Г. С. Сковороди.

21.  Філософія вітчизняного просвітництва: творча діяльність Й. Шада.

22.  Філософія вітчизняного просвітництва: В. Каразін, І. Ризький, М. Максимович.

23.  Філософія українського романтизму: філософська антропологія М. Гоголя.

24.  Філософія українського романтизму: історіософія М. Костомарова.

25.  Філософія українського романтизму: П. Куліш.

26.  Філософські ідеї Т. Шевченка.

27.  Академічна філософія в Україні: О. Новицький, С. Гогоцький.

28.  Академічна філософія в Україні: О. Козловський.

29.  Академічна філософія в Україні: П. Юркевич.

30.  Академічна філософія в Україні: В. Лесевич, Г. Чепланов.

31.  Філософські ідеї В. Вернадського.

32.  Філософські ідеї О. Потебні.

33.  Філософія панпсихізму О. Козлова.

34.  Філософія "моно дуалізму" М. Грота.

35.  Філософія "синехологічного спіритуалізму" О. Гілярова.

36.  Філософські ідеї в працях М. Драгоманова. Концепція "громадівського соціалізму"

37.  Філософія національної ідеї в творчості представників "Молодої України".

38.  Історіософські ідеї І. Франка. Основні положення його праці "Що таке поступ".

39.  Філософські ідеї в творах П. Грабовського і М. Коцюбинського.

40.  Філософські ідеї в творах Л. Українки.

41.  Філософія В. Винниченка.

42.  Філософія М. Грушевського.

43.  Концепція "інтегрального націоналізму" Д. Донцова

44.  Історіософська концепція В. Липинського.

45.  Філософія Д. Чижевського.

46.  Філософія в радянській Україні 20 – х років.

47.  Філософія в Україні радянського періоду 30 – х років.

48.  Філософські розвідки України 50 – х років.

49.  Філософія в Україні 60 – х років: П Копнін.

50.  Філософія в радянській Україні 70 – х років: І. Бичко, С. Кримський, М. Попович.

51.  Філософська думка в Харкові 70 – 80 – х років : О. Плахотний, Ю. Бухалов, О. Якуба.

52.  Філософія в Радянській Україні 80-х рр.. : В. Горський, Є. Бистрицький, В. Табачковський.

53.  Філософська творчість В. Шинкарука.

54.  Філософія Я. Козельського.