Сегодня: 13 | 08 | 2022

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКІВ НА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

ІНСТРУКЦІЯ З ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ІЗОЛЮВАЛЬНИКІВ НА ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ

Ізолювальники на гідроізоляції (далі — «гідроізолювальники») при провадженні робіт відповідно до наявної кваліфікації зобов'язані виконувати вимоги безпеки, викладені в «Типовій інструкції з охорони праці для працівників будівництва, промисловості будівельних матеріалів і житлово-комунального господарства», даної типової інструкції, а також вимоги інструкцій заводів-виготовлювачів по експлуатації застосовуваного устаткування і технологічного оснащення.

2. Вимоги безпеки перед початком робіт

2.1. Перед початком роботи гідроізолювальники зобов'язані:

А) пред'явити керівнику посвідчення про перевірку знань безпечних методів робіт, одержати завдання в бригадира чи керівника і пройти інструктаж на робочому місці по специфіці виконуваних робіт;

Б) надягти спецодяг, спецвзуття і каску встановленого зразка.

2.2. Після одержання завдання в бригадира чи керівника гідроізолювальники зобов'язані:

А) підготувати необхідні матеріали і перевірити відповідність їхнім вимогам безпеки;

6) перевірити робоче місце і підходи до нього на відповідність вимогам безпеки;

В) підібрати технологічне оснащення, інструмент, засоби захисту, необхідні при виконанні роботи, і перевірити їхню відповідність вимогам безпеки.

2.3. Гідроізолювальники не повинні приступати до виконання робіт при наступних порушеннях вимог безпеки:

А) несправностях технологічного оснащення, засобів захисту працюючих і інструменту, зазначених в інструкціях заводів-виготовлювачів по їхній експлуатації, при яких не допускається їхнє застосування;

Б) несвоєчасному проведенні чергових іспитів (технічного огляду) технологічного оснащення, інструмента і пристосувань;

В) недостатньої освітленості чи захаращеності робочих місць і підходів до них;

Г) нестійкості укосів чи ґрунту кріплень стінок котлованів чи траншей, наявності валунів, що оголилися на укосах, брил, каменів, що знаходяться в хиткому стані;

Д) наявності необгороджених прорізів і отворів у перекриттях, а також необгороджених перепадів по висоті по периметру перекриття будинку чи спорудження.

Виявлені порушення вимог безпеки повинні бути усунуті власними силами, а при неможливості зробити це гідроізолювальники зобов'язані негайно повідомити про їх бригадиру чи керівнику робіт.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. Гідроізолювальники при завантаженні казана для розігріву бітуму зобов'язані виконувати наступні вимоги безпеки

А) стежити за тим, щоб шматки бітуму, призначені для завантаження казана, були сухими і маса кожного шматка бітуму не перевищувала 2-3 кг;

Б) опускати шматки бітуму в казан уздовж стінок з обережністю, не допускаючи розбризкування розігрітого бітуму;

В) завантажувати бітумом казан не більше ніж на 3/4 його місткості.

3.2. Гідроізолювальники при виконанні робіт з розігрітим бітумом зобов'язані виконувати наступні вимоги безпеки:

А) для перенесення гарячого бітуму використовувати призначені для цього конусні бачки з щільно закриваються кришками і запірними пристроями, що повинні заповнюватися бітумом не більш 3/4 їхньої місткості;

Б) обмежувати перенесення бачків з гарячим бітумом по горизонталі на відстань до 50 м. При великих відстанях варто застосовувати бітумопроводи чи підйомно-транспортні машини;

В) користатися при підйомі бачків з гарячим бітумом на висоту до 3 м міцною мотузкою з вантажозахватним гаком на кінці;

Г) піднімати бачки з гарячим бітумом на висоту понад 3 м грузопасажирськими підйомниками у вертикально встановленому коробі з застосуванням вантажопідйомних механізмів (лебідок, талів). При цьому короб із дверцятами внизу повинний доходити до основи котловану, а при переміщенні бітуму нагору — починатися на рівні підошов працюючих. Дверцята короба дозволяється відкривати тільки під час приймання чи установки бачка;

Д) подавати бачки з гарячим бітумом у котлован чи траншею тільки з помостів шириною не менш 1 м, обладнаних захисними огородженнями;

Е) забороняється переміщати бачки з гарячим бітумом по приставних сход.

3.3. При роботі з застосуванням гарячого бітуму в одній захватці декількох робочих ланок відстань між ними повинно бути не менш 10 м.

3.4. При пристрої гідроізоляції на вертикальних поверхнях варто застосовувати засобу подкладання. Користатися приставними сход, драбинами забороняється. Виконання інших робіт нижче одної вертикалі не допускається.

3.5. При виконанні робіт на покрівлі з ухилом більш 20° варто використовувати страхувальні канати і запобіжні пояси. Не допускається виконання робіт на відстані менш 2 м від необгороджених перепадів по висоті.

3.6. При виконанні гідроізоляційних робіт у закритих приміщеннях гідроізолювальники зобов'язані забезпечити провітрювання приміщення, а також включення при недостатнім провітрюванні примусової приточно-вятяжної вентиляції.

3.7. Гідроізолювальникам забороняється виконання робіт поблизу електричних приладів і інших струмоведучих частин, що знаходяться під напругою.

До початку робіт електромережа повинна бути відключена. Якщо виключити електромережу неможливо, навколо зазначених місць необхідно установити суцільне огородження з діелектричних матеріалів.

3.8. Наносити бітумну мастику на поверхню випливає кистю з ручкою. Не допускається наносити мастику выплескуванням.

3.9. Розміщати на покрівлі матеріали випливає тільки в місцях, передбачених проектом провадження робіт.

3.10. Місця проведення гідроізоляційних робіт повинні бути забезпечені не менш чим двома евакуаційними виходами, а також первинними засобами пожежегасіння.

3.11. Під час роботи з газоповітряним пальником гідроізолювальникам забороняється:

А) переміщатися поза робочою зоною з запаленим пальником, у тому числі підніматися чи опускатися по сходах, трапам і т. п.;

6) тримати газові рукави під пахвою, затискати ногами, обмотувати навколо пояса, носити на плечах, перегинати, перекручувати;

В) курити і наближатися менш ніж на 10 м до газового балона. При перервах у роботі пальник варто згасити.

3.12. При устрої гідроізоляції з застосуванням органічних розчинників чи рулонних наплавляемых матеріалів за допомогою пальників з відкритим полум'ям, у вітряну погоду гідроізолювальникам необхідно розташовуватися з навітряної сторони.

3.13. При нанесенні мастик механізованим способом гідроізолювальники зобов'язані:

А) стежити за тим, щоб напірний рукав і вудка мали надійну теплоізоляцію;

Б) тримати вудку горизонтально, направляючи смолоскип розпилення під кутом 30—45 ° до изолируемой поверхні.

3.14. Гідроізолювальникам забороняються збереження чистого одягу і продуктів, а також прийом їжі і паління в місцях готування мастик і виконання робіт.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. У випадку загоряння мастики в процесі її варіння необхідно закрити казан металевою кришкою, залити вогонь піною з вогнегасника, а окремі палаючі місця засипати піском. Гасити палаючий бітум водою забороняється. Розлитий бітум чи мастику варто негайно видалити чи засипати піском.

4.2. У випадку поломки приточно-витяжної вентиляції в закритих приміщеннях усі виконувані роботи необхідно призупинити і видалитися в безпечне місце, після чого повідомити про те, що трапилося, керівнику робіт.

5. Вимоги безпеки по закінченні роботи

5.1. По закінченні роботи гідроізолювальники зобов'язані:

А) погасити вогонь у топці казана;

Б) очистити робоче місце від сміття і відходів будівельних матеріалів;

В) інструмент, тару і матеріали, застосовувані в процесі виконання завдання, очистити і забрати у відведене для цього місце;

Г) повідомити бригадиру чи керівнику робіт про всі неполадки, що виникли під час роботи.

Розробив __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

УЗГОДЖЕНО:

Керівник (спеціаліст)
Служби охорони праці
Підприємства __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)

Юрисконсульт __________________ ________________________
(особистий підпис) (прізвище, ініціали)