Сегодня: 19 | 01 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Тому, перш ніж робити висновки про енергоощадність будівлі необхідно перш за все перевірити дотримання комфортних умов у приміщеннях.

Способами такої перевірки є складання температурної карти опалювальної споруди, тепловізійна діагностика огороджувальних конструкцій будівлі, тощо.

2. Дослідження вПливУ недотримання режимних параметрів теплопостачання на теплоспоживання громадських будівель

Для дослідження впливу режимних параметрів теплопостачання на теплоспоживання громадських будівель можна скористатися понижуючими коефіцієнтами, що їх використовують енергопостачальні організації при розрахунках зі споживачами за, так званою, третьою групою обліку. Такий спосіб дослідження потребує також наявності теплолічильника встановленого на об’єкті дослідження (громадській будівлі).

Для прикладу наведемо дані отримані для однієї з будівель НТУУ «КПІ».

Результати зіставлення наявних даних показують, що в деяких місяцях перевищення задекларованого над фактичним коефіцієнтом (kП факт 1) сягає 25-50%. Серед аналізованих даних у 33 випадках з 39 спостерігається перевищення заявленого над реальним коефіцієнтом. Тобто, якщо протягом ОП лічильники досліджуваних корпусів не будуть працювати, то ми заплатимо в середньому за ОП на 10% більше ніж реально спожили. Чотири з шести наявних у розрахунках значень, коли понижуючі коефіцієнти теплових мереж менші від фактичних припадають на перехідні періоди (квітень, жовтень).

Для порівняння вказаних величин приведемо наступний рисунок:

Рис. Е.1 - Порівняння понижуючих коефіцієнтів (наданого АК «Київенерго» та розрахованого за фактичними даними (kП факт 1)) на прикладі корпусу №1 НТУУ ”КПІ”.

Як видно з рис. Е.1 лише в перехідні місяці (квітень, жовтень) значення понижуючих коефіцієнтів, що надає АК «Київенерго», нижче розрахованих, що вказує на некоректність їх розрахунків для даних типів об’єктів. Цей висновок підтверджує наступний графік:

Рис. Е.2 - Залежність, приведеної до понижуючого коефіцієнту АК «Київенерго», величини фактичного теплоспоживання від різниці температур у подаючому та зворотному трубопроводі, на прикладі корпусу №1 НТУУ”КПІ”

При коректному встановленні понижуючих коефіцієнтів при розрахунках за третьою групою тренд, зображений на рис. Е.2 повинен бути горизонтальною лінією, оскільки мета встановлення даних коефіцієнтів – підтримання однакового теплового навантаження при фактичній різниці температур у подаючому та зворотному трубопроводах, тобто дотримання температурного графіку в теплових мережах в залежності від температури зовнішнього повітря.