Сегодня: 19 | 01 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Процент розподілення базового навантаження на опалення (вентиляцію) по місяцях року:

Розподіл теплоти на гаряче водопостачання по місяцях року не залежить від температури зовнішнього повітря, але виходячи з аналізу оброблених статистичних даних, в опалювальний період розрахунки за теплоспоживання на ГВП збільшуються на 25% в порівнянні з розрахунками в літній період.

Для спрощення розрахунків річне базове теплоспоживання на ГВП у відсотках (%QГВП) розподіляється по місяцях року наступним чином:

Таблиця Г.1

І

10,2%

ІV

10,2%

VII

4,08%

X

10,2%

ІІ

10,2%

V

8,18%

VIII

4,08%

XI

10,2%

ІІІ

10,2%

VI

4,08%

IX

8,18%

XII

10,2%

Процент розподілення базового річного загального теплопостачання по місяцях:

Таблиця Г.2 - При TВн=200С співвідношення між опаленням (вентиляцією) та ГВП - А:Б=0,85:0,15

Місяць

Січ.

Лют.

Берез.

Квіт.

Трав.

Черв.

Лип.

Серп.

Верес.

Жовт.

Лист.

Груд.

РІК

Середньо-місячна t, оС

-5,6

-4,2

0,7

8,7

15,2

18,2

19,3

18,6

13,9

8,1

2,1

-2,3

7,7

Кількість діб ОП Кдіб

31

28

31

15

0

0

0

0

0

17

30

31

183

ГД

794

678

598

170

0

0

0

0

0

202

537

691

3670

% розподі-лення наван-таження на опалення (вент)

21,6

18,5

16,3

4,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,5

14,6

18,9

100,0

% розподі-лення наван-таження на ГВП

10,2

10,2

10,2

10,2

8,18

4,08

4,08

4,08

8,18

10,2

10,2

10,2

100,0

% розподі-лення загаль-ного тепло-споживання

19,89

17,26

15,39

5,44

1,23

0,61

0,61

0,61

1,23

6,21

13,94

17,58

100,0

Таблиця Г.3 - Кліматологічні дані для „нормативного” року м. Києва

Середньомісячна температура зовнішнього повітря для „нормативного” року*

Кліматологічні дані**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tр. о.

Tcер. о

Tр. в.

N0

-5,6

-4,2

0,7

8,7

15,2

18,2

19,3

18,6

13,9

8,1

2,1

-2,3

-22

-1,1

-10

187

Примітки:*Середньомісячна температура зовнішнього повітря для „нормативного” року прийняті по даним Українського гідрометеорологічного центру.**Кліматологічні дані прийняті за СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика [5].

Додаток Д

Графічне представлення температурної карти першого поверху громадської будівлі (загальноосвітня школа)

Табличне представлення температурної карти першого поверху громадської будівлі

(учбовий корпус НТУУ «КПІ»)

Приміщ.

Т стін

Твікна

Тстелі

Тпідлоги

Тстояка

Традіатораі

Час

Замірів

Тзовн.

1

2

3

1

2

3

1 поверх

Ліве крило

26.02.09

-3,4

110

15,30

13,9

13,7

8,2

15,4

14,7

34,6

35,2

36,5

107

15,20

17,3

17,8

7,1

16,5

15,5

33,8

32,8

32,9

Комен-дантська

12,90

13,5

13,5

6,9

13

13,2

40,2

38,2

39,1

108а

12,7

13,4

12,6

5,6

15,9

12,5

35,9

38,7

35,3

109

8,20

10,8

13,4

4,1

12

11,4

36,8

36,4

37,4

110а

14,50

12,8

13,8

6,6

14,1

15,6

34,2

25,7

34,6

1 поверх

Праве крило

27.02.09

1,0

Ксерокс

16

15

16

17

14

Буфет

14

15

18

8

16

14

31

31

Вбиральня

8

11

10

7

11

10

30

29

111-А

13

13

14

9

13

13

20

13

111

13

13

18

9

13

13

30

27

29

30

105

13

14

18

5

10

11

27

29

30

31

103

11

11

11

5

9

9

28

27

26

25

102

11

9

8

4

8

7

27

26

8

24

101

11

7

9

4

9

9

19

28

27

28

112

12

11

10

5

8

8

28

28

27

27

Додаток Е

Приклади дослідження ФактичниХ показникІв роботи системи теплопостачання будівель НТУУ «КПІ»

1. Виконання температурних умов у приміщеннях опалювальної споруди

Дуже часто на практиці зустрічається така ситуація, коли питоме фактичне теплоспоживання будівель виявляється значно меншим аніж нормативне. Виникає питання: з чим це пов’язано? Чи будівля дійсно належним чином утеплена, в ній використовуються сучасні інженерні системи, або ж не дотримуються нормовані температурні умови в приміщеннях? Аналіз цієї ситуації на прикладі будівель НТУУ «КПІ» показав, що дійсно таки температура всередині опалювальних приміщень значно нижче нормованих 18 оС (за новими вимогами згідно ДБН В 2.6.-21-2006 [1] – 20 оС).

Зважаючи на недотримання комфортних умов у приміщеннях, проаналізована доцільність використання температури +18оС при розрахунку навантаження на опалення. Для цього в інтервалі можливих температур від +15 оС до +20 оС розраховані значення залежності понижуючих коефіцієнтів (враховують невідповідність розрахункового та фактичного графіків подачі теплоносія) від кількості градусо-діб. Для обраної групи корпусів найкраще відображала фактичне теплоспоживання температура +16 оС. Цей розрахунок підтверджує припущення про недотримання температурних умов у приміщеннях.