Сегодня: 19 | 01 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

 

Формула

Значення

Необхідна потужність

Загальний ККД

Теоретичний

Фактичний

7. Оцінка навантаження СВіК

 

Формула

Значення

Витрата повітря за вимогою

Видалення шкідливих речовин

Видалення тепловиділень

Видалення вологи, що виділяється

Опалення/ охолодження

,

R–фактична густина

С–фактична теплоємність

“___” _________ 200__р. _________ /_________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ

ПРОТОКОЛ

По обстеженню системи газопостачання адміністративної будівлі:

____________________________________________________________________________

Розташованої за адресою: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Вид палива

Метан, подається з магістралі

Пропан-бутан, зріджений газ

Інше, зазначити що

Дані за приладами обліку

“___” _________ 200__р. _________ /_________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ

Додаток Б

Енергетичний паспорт енергоспоживаючих приладів приміщення №

Призначення

Аудиторія

Лабораторія

Тех. приміщення

Електроспоживаюче устаткування

Найменування

Ном. потужність

Джерело живлення

Теплотехнологічне устаткування

Найменування

Опис

Додаток В

Визначення вартості проведення енергетичного аудиту об’Єктів Міністерства освіти та науки України

За результатами експертної оцінки проведення енергетичного аудиту об’єктів, на зразок, навчальних корпусів вищих навчальних закладів, загальноосвітніх шкіл, адміністративних приміщень середня вартість складає 4-6 грн. за 10,0 м2 загальної площі будівлі, та залежить від глибини проведення аудиту стану обстежуваної будівлі, тощо.

Таким чином, вартість енергетичного аудиту будівель приблизно становитиме (на прикладі корпусів НТУУ «КПІ»):

№ п/п

Найменування об’єкту

Загальна площа будівлі, м2

Вартість енергоаудиту, грн.

1

Корпус №1

28178

11271,2-16906,8

2

Корпус №4

13188

5275,2-7912,8

3

Корпус №11

3228

1291,2-1936,8

4

Корпус №16

2954

1181,6-1772,4

5

Корпус №22

16030

6412-9618

6

Корпус №23

6400

2560-3840

7

Корпус №25

2295

918-1377

Однак варто зауважити, що при визначенні вартості енергетичного аудиту необхідно враховувати тарифи, ціни, розцінки, які будуть діяти на момент виконання робіт, враховувати характеристики обстежуваної будівлі, заплановану глибину проведення обстеження, з чим пов’язані кількість та результативність запропонованих заходів з енергозбереження та трудовитрати на проведення обстеження.

Додаток Г

Приклад розрахунку градусо-дІб „нормативного” року та

Розподілення базового навантаження

Розрахунок градусо-діб нормативного року проводимо за формулою:

, для окремого місяця .