Сегодня: 01 | 07 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

 

Формула

Значення

Нормативна витрата повітря за призначенням приміщення (для кожного виду приміщення окремо), м3/с

Qi

Загальна необхідна витрата повітря

Фактичні витрати теплоти з припливним повітрям

,

Rф– фактична густина повітря;

Сф– фактична теплоємність

“___” _________ 200__р. _________ /_________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ

АНКЕТА

По обстеженню примусової СВіК

_________________________________________________________________

Найменування СВіК

1. Призначення СВіК (вибрати необхідне)

ÿ приточна ÿ витяжна ÿ приточно-витяжна ÿ з рециркуляцією ÿ аспірація

2. Характеристика вентильованих приміщень

Об’єм, м3

Температура, 0С

Відносна вологість, %

Вимірювальні прилади, що застосовувалися

3. Навантаження СВіК

3.1 Оцінка виділення вологи (по кожному приміщенню або джерелу виділення)

Джерело виділення

Питоме виділення, qпит

Кількість, n

Характер та режим роботи

1. Люди

3.2 Оцінка виділення теплоти (по кожному приміщенню або джерелу виділення)

Джерело виділення

Питоме виділення, qпит

Кількість, n

Характер та режим роботи

1. Люди

3.3 Оцінка виділення шкідливих речовин (по кожному приміщенню або джерелу виділення)

Джерело виділення

Речовина

Питоме виділення, qпит

Кількість, n

Характер та режим роботи

1. Люди

СО2

4. Обстеження електроприводу

Номінальна

Фактична

Вимірювальні прилади

Потужність двигуна, кВт

КПД двигуна

Потужність ЧРП, кВт

КПД ЧРП

КПД клино-ремінної передачі

Частота обертання

Вала двигуна

Вала вентилятора

5. Обстеження вентилятора

Тип

ÿ радіальний

ÿ відцентровий

ÿ з радіальними лопатками

ÿ з вперед загнутими лопатками

ÿ з назад загнутими лопатками

Результати вимірювань

ПриПЛИВ повітря

Номінальне

Фактичне

Вимірювальні прилади

Швидкість повітря

До вентилятора

Після вентилятора

Об’ємна витрата повітря

До вентилятора

Після вентилятора

Тиск, Па

До вентилятора

Стат.

Динам.

Після вентилятора

Стат.

Динам.

Видалення повітря

Номінальне

Фактичне

Вимірювальні прилади

Швидкість повітря

До вентилятора

Після вентилятора

Об’ємна витрата повітря

До вентилятора

Після вентилятора

Тиск, Па

До вентилятора

Стат.

Динам.

Після вентилятора

Стат.

Динам.

6. Обстеження шиберів

Тип шиберу

Призначення

Технічний стан

Система управління

Вимірювальні прилади

Тиск, Па

До шибера

Стат.

Динам.

Після шибера

Стат.

Динам.

7. Обстеження фільтрів