Сегодня: 01 | 07 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Місяці

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Теплова енергія, грн/Гкал

Електроенергія, грн/кВт

Вода, грн/м3

Природний газ, грн/м3

“___”________ 200__р _______/________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ

АНКЕТА

По обстеженню теплопункту в адміністративній будівлі _____________________________________________________________________________

1. Обстеження теплопункту

Розташування теплопункту

Розміри вхідних дверей

Висота, м

Ширина, м

Кількість елеваторів

Стан трубопроводів

Добрий

Задовільний

Поганий

Стан ізоляції

Добрий

Задовільний

Поганий

Відсутня

Система теплопостачання

2-х трубна

4-х трубна

Зовнішня температура під час аудиту, 0С

2. ПоказИ приладів обліку під час аудиту

Тип теплолічильника

Виробник

Розташування

Доступність

Добра

Погана

Накопичений об¢єм, м3

Прямий

Зворотній

Витрати, м3/год

Прямий

Зворотній

Енергія, Гкал

Миттєве споживання теплоти, Гкал/год

Час роботи, год.

Час відключення, год.

Миттєва Т1, 0С

Миттєва Т2, 0С

Миттєва Т1-Т2, 0С

Діаметр теплолічильника

Покази лічильника холодної води, м3

Покази лічильника гарячої води, м3

3. Фактичні значення КВП та діаметри трубопроводів під час аудиту

Т1

Т2

Т11

Т12

Т3

Т4

В1

Температура, 0С

Тиск (МПа)

Діаметр труби (мм)

Характеристики трубопроводів: Т1-постачальний тепломережі; Т2-зворотній тепломережі; Т11-постачальний опалення; Т12-зворотній опалення; Т3-постачальний ГВП, Т4-зворотний ГВП; В1-постачальний холодної води.

“___” _________ 200__р. _________ /_________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ
Схема та розміри по фасаду адміністративної будівлі ________________________________________________________________

“___” _________ 200__р. _________ /_________________/

Дата заповнення Підпис ПІБ

АНКЕТА

По обстеженню природної СВіК

_________________________________________________________________

Найменування СВіК

1. Характеристика приміщень, що вентилюються

Призначення приміщення

Кількість приміщень, n

Загальний об’єм, м3, VS

Результати вимірів

Засоби вимірів

Загальна витрата повітря на виході q, м3/с

Температура видаляємого повітря tn, 0С

Відносна вологість повітря, що видаляється jп, %

2. Аналіз результатів обстеження