Сегодня: 13 | 08 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Тепловий баланс адміністративної будівлі №__

Найменування

Умовні позначення

Одиниця виміру

Значення

Вихідні дані

1

Коефіцієнт теплопередачі стін

Кстін

Ккал/(м2∙ч∙оС)

0,87

2

Коефіцієнт теплопередачі вікон

Квікон

Ккал/(м2∙ч∙оС)

2,03

3

Коефіцієнт теплопередачі стелі

Кстелі

Ккал/(м2∙ч∙оС)

0,48

4

Коефіцієнт теплопередачі дверей

Кдверей

Ккал/(м2∙ч∙оС)

0,00

5

Коефіцієнт теплопередачі підлоги

Кпідлоги

Ккал/(м2∙ч∙оС)

2,66

6

Коефіцієнт теплопередачі склоблоків

Ксклоблоків

Ккал/(м2∙ч∙оС)

0,00

7

Площа стін

Fстін

М2

34,40

8

Площа дверей

Fдверей

М2

0,00

9

Площа вікон

Fвікон

М2

2208,00

10

Площа підлоги

Fпідлоги

М2

584,30

11

Площа стелі

Fстелі

М2

584,30

12

Площа склоблоків

Fсклоблоків

М2

0,00

13

Загальна площа будівлі

Fбудівлі

М2

1168,60

14

Опалювальний об'єм будівлі

Vопал

М3

7946,48

15

Висота будівлі

Нбуд

М

6,80

16

Кількість людей

Р

15

17

Коефіцієнт, який враховує кількість тамбурів

В

0,60

18

Коефіцієнт, який враховує додатковий тепловий потік встановлених опалювальних приладів

B1

1,24

19

Коефіцієнт, який враховує додаткові витрати теплоти приладами, розташованими у зовнішніх огородженнях при відсутності екранів

B2

1,01

20

Розрахункова температура опалювальних приміщень

Tвн

ОС

18,00

21

Температура зовнішнього повітря

Tзовн

ОС

-22,00

22

Температура теплоносія в подавальному трубопроводі

T1

ОС

90,00

23

Температура теплоносія в зворотному трубопроводі

T2

ОС

75,00

Розрахунок

1

Витрати теплоти крізь огороджувальні конструкції

Гкал/год

0,224

2

Теплота, що йде на нагрівання інфільтраційного повітря

Qb1

Гкал/год

0,092

3

Витрати теплоти на нагрівання зовнішнього повітря, яке проникає через двері тамбурів, що відчиняються

Qb2

Гкал/год

0,0

4

Витрати теплоти в трубопроводах системи опалення, що проходять по не опалювальних підвалах і підпіллям

Q2

Гкал/год

0,006

5

Теплота, що надходить від людей і освітлення

Q3

Гкал/год

0,010

6

Сумарне теплове навантаження будівлі

Qсум

Гкал/год

0,393

МВт

0,457

7

Погодинні витрати мережевої води на опалення

Gоmax

Т/год

26,206

М3/год

28,581

Рис. 2.6 - Приклад табличного представлення теплового балансу громадської будівлі

Рис. 2.7 - Схематичне представлення електричного балансу громадської будівлі

В четверту групу входять всі додаткові втрати енергії, пов’язані з неможливістю забезпечення нормального ходу технологічного процесу в зонах недозавантаження та форсованого режиму роботи обладнання. Ці втрати також змінні.

Побудова енергобалансів має дуже велике значення для енергоаудиту тому, що їх аналіз дозволяє:

· виявити додаткові втрати енергії та розробити заходи з їх усунення;

· визначити напрямки реконструкції морально та фізично застарілого обладнання, а також обладнання з вичерпаним строком амортизації;

· обґрунтувати вибір найбільш економічних видів та параметрів енергоносіїв, що використовуються в виробничих процесах;

· обґрунтувати режим енергоспоживання;