Сегодня: 13 | 08 | 2022

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО АУДИТУ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

Встановлене як основа для розрахунку базового рівня загальне фактичне теплоспоживання Qфакт, згідно приладів обліку, розподіляється на складові частини: опалення (вентиляцію) та ГВП:

.

Фактичне річне теплоспоживання на опалення (вентиляцію) приводиться до „нормативного” року за формулою (через те, що на його рівень впливають погодні умови, які необхідно нейтралізувати):

,

Де: - фактичне річне теплоспоживання на опалення (вентиляцію), Гкал/рік; Кприв – коефіцієнт приведення до „нормативного” року; ГДнорм - градусо-доби для „нормативного” року; ГДфакт – градусо-доби, розраховані по фактичній температурі зовнішнього повітря для року і; де і – рік, за даними якого встановлюється базове теплопостачання.

Необхідно зазначити, що при розрахунку ГДфакт необхідно враховувати фактичну температуру в приміщеннях будівлі при реальному температурному графіку подавання теплоносія.

Розрахунок ГДнорм проводиться також з урахуванням внутрішньої температури приміщення, тому всі споруди, що приймають участь у впровадженні енергозберігаючих заходів необхідно розділити на типи: будівлі, в яких tвн дорівнює 20 0С (наприклад, дитячі дошкільні заклади на балансі ВНЗ), та будівлі з tвн =18 0С (всі інші споруди). Надалі весь розрахунок ведеться окремо по кожному типу, розраховане наприкінці споживання теплоенергії сумується за роками і порівнюється з базовим значенням.

Нормалізований графік енергоспоживання

На період між реконструкціями об’єкту та модернізаціями обладнання, при однаковому складі користувачів будівлі головними факторами, що визначають рівень енергоспоживання, будуть якість експлуатації та погодні умови. В місячному споживанні необхідно виділити дві категорії споживачів, наприклад:

· змінне споживання;

· приблизно стале – Базове.

Чим більша місячна кількість градусо-днів, тим більше споживання. При нормальній роботі системи опалення має бути така залежність:

Енергоспоживання = Базове + Визначальний фактор × Сталий коефіцієнт

В якості визначального фактору може бути фактичне значення градусо-днів, фактична кількість присутніх, т. д.

Наприклад, графік потреб школи в тепловій енергії можна побудувати як залежність місячного енергоспоживання від місячної кількості градусо-діб. Необхідні дані приймаються на основі річних спостережень або на основі спостережень протягом більшого періоду.

При побудові графіку можна застосувати метод лінійної регресії. Така пряма разом з нанесеними даними про місячне споживання надає корисні можливості для аналізу. Перетин графіка з віссю місячного енергоспоживання дає значення базового енергоспоживання. Тепер можна більш конкретно оцінювати ефективність пропозицій по зменшенню базового споживання. По значенню градусо-діб можна прогнозувати місячну потребу в енергії при існуючому рівні експлуатації (енергоменеджменту) та впровадити активний контроль за енергоспоживанням.

Графік кумулятивної суми

Щорічна оцінка показників може сприяти ефективному розподілу коштів та розробці планів. Корисно також складати цифри та враховувати щорічні результати як у бюджеті, так і в розробці планів на наступний рік.

Щорічну оцінку ефективно проводити за графіком кумулятивної суми. Приклад такого графіку наведено нижче. Цей графік характеризує значення накопиченого результату відхилення фактичного енергоспоживання від цільової функції.

Коли енергоспоживання практично не відрізняється від цільової функції, графік кумулятивної суми буде мати вид горизонтальної лінії, оскільки позитивні і негативні відхилення будуть взаємно компенсуватися. Але коли робота характеризується необгрунтованим надлишковим споживанням, позитивні відхилення будуть переважати і значення кумулятивної суми буде беззупинно збільшуватися.


Рис. 2 1 - Графік кумулятивної суми