Сегодня: 07 | 12 | 2021

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

В. П. Тичина

Г. П.Грабовський

Вправа

1. Дайте визначення термінам: роман-балада, повість-притча.

2. Встановіть відповідність між авторами та їхтворами.

1.Ю. Яновський А. «Ревізор»

2.М. Хвильоий Б. « Вершники»

3.В. Чумак В. «Восени»

4.В. Сосюра Г. « До праці»

Д. « Любіть Україну»

Завдання № 7

Питання

Назвіть тематику і проблематику новели „Малорос-європеєць”В. Винниченко. Назвіть проблематику повісті „Перехресні стежки” Івана Франка.

Тести

Першу професійну українську театральну трупу створив восени 1882р. В Єлисаветграді:

А Кропивницький

Б Старицький

В Саксаганський

Г Тобілевич

Кульмінація роману П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”.Це?

А картини майбутнього суспільного ладу

Б поразка Чіпка в боротьбі із земством

В арешт Чіпки після злочину

Г трагічна смерть Галі.

Вправа

Дайте визначення термінам: неоромантизм, драма-феєрія. Напишіть про те, які відчуття викликають у вас рядки М. Т. Рильського і завдяки яким художнім засобам? Намалюйте схему поезії.

О мила, біла, сніжнокрила,

Ти прилетіла, прибула,

І руки навстіж розкрила,

І шовк одкинула з чола!

Завдання № 8

Питання

1.Опишіть образ головного героя (Андрія) з новели “Подвійне коло Ю. Яновського.

2.Напишіть про духовно-моральну деградацію головного героя Чіпки та її причини роман „Хіба ревуть воли, як ясла повні?” Панаса Мирного (П. Рудченко).

Тести

1. Прочитайте уривок

— ... А Котляревський мені без надобності!

— ... Противно й слухать! Поети єсть сіль землі, гордість і слава того народу, серед котрого

З'явились; вони служать вищим ідеалам, вони підіймають народний культ...

Даний діалог відбувається у п'єсі І. Карпенка-Карого «Хазяїн» між

А Пузирем і Ліхтаренком;

Б Пузирем і Зеленським;

В Пузирем і Сонею;

Г Пузирем і Золотницьким;

Д Пузирем і Калиновичем.

1.Кому Нечуй-Левицький присвятив повість „Микола Джеря”?

А М. Коцюбинському

Б П. Мирному

В М. Лисенкові

Г І. Карпенко-Карому

Вправа

1. Дайте визначення термінам: новела, імпресіонізм.

2. Розкрийте одне з питань:

Прадавні літописи – пам’ятки художньої літератури.

Художня література як форма суспільної свідомості.

Завдання № 9

Питання

1. Охарактеризуйте життя і творчість одного з сучасних кримських письменників.

2. Напишіть чим ще відзначалась діяльність Хвильового, крім літературної творчості, в період 20-і роки ХХ соріччя?

Тести

1. Назвіть першу друковану п’єсу І. Карпенко-Карого

А „Бурлачка”

Б „ Мартин Боруля”

В „Сто тисяч”

Г „Суєта”

2. Поезія, за яку найбільше розпинали Володимира Сосюру, мала назву...

А "Каїн"

Б "Червона зима"

В "Любіть Україну"

Г "Так ніхто не кохав"

Вправа

1. Дайте визначення терміну: психологічна характеристика літературного героя.

2. Доримуйте подані рядки:

Цілий день дивимось у вікно,

Нам сьогодні до зими не все одно.