Сегодня: 07 | 12 | 2021

Тести КОМПЛЕКСНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ по «Українська література» со списком РЕКОМЕНДОВАНОї ЛІТЕРАТУРИ

 

Д М. Хвильовий

2. Хто з героїв твору до багачів горнувся. А на голоту дивиться згорда, хоч сам вийшов з бідноти (П. Мирного „Хіба ревуть воли, як ясла повні?”)

А. Чіпка

Б батько Чіпки

В Грицько

В Максим

Вправа

1.Дайте визначення терміну: жанри драматичного твору

2.Напишіть твір-мініатюру на одну з тем:

a. “Моя улюблена народна балада”;

б. “Образ Миколи Джері з однойменної повісті І. Нечуй-Левицького”;

в. “Моє розуміння “Заповіту” Т. Шевченка”.

Завдання №4

1. Охарактеризуйте тематику творів Івана Кочерги.

2. Визначіть жанр повісті „Кайдашева сім’я” Івана Нечуя - Левицького, прокоментуйте основні проблеми зазначені у творі.

Тести

1. За жанром “Собор” О. Гончара – це:

А. Проблемно-філософський роман.

Б. Історичний роман.

В. Соціально-побутовий роман.

Г. Соціально-психологічний роман.

2. Яка збірка І. Франка має підзаголовок „Лірична драма” ?

А „Мій Ізмарагд”

Б „Із днів журби”

В „Зів’яле листя”

Г „Давнє і нове”

Вправа

Дайте визначення терміну: сонет, новела, імпресіонізм. Напишіть твір на одну з тем:

А) У чому чарівна краса української народної пісні?

Б) Улюблені герої народних дум.

В) Мій Шевченко.

Завдання № 5

Питання

1. М. Рильський назвав новелу «Мати» однією з найглибших речей Г. Косинки. В чому ця глибина?

2. Охарактеризуйте українську літературу в контексті розвитку суспільства ІІ половини ХІХ – поч. ХХ ст. : її історична місія, особлива роль у житті поневоленої нації.

Тести

У якому творі І. Нечуя-Левицького розповідається про боротьбу українського народу проти польської шляхти?

А „Кайдашева сім’я”

Б „Хмари”

В „Князь Єремія Вишневецький”

Г „Афонський пройдисвіт”

Товариство „Просвіта” як центр наукової й культурно-освітньої роботи починає діяти з 1868р у:

А Львові

Б Києві

В Харкові

Г Чернівцях

Вправа

Дайте визначення терміну: філософська поезія

2. Дайте відповідь на запитання, дотримуючись чіткості й лаконічності у висловлюваннях

1) Обрядові пісні – це...

2) Коли виконують колядки і щедрівки?

3) ”Дідух” – це...

4)Хто входить до групи колядників?

5) Народні думи – це...

6) Назвіть героїв народних дум.

7) Маруся Богуславка – це...

8) Назвіть народні думи.

9) Балада – це..

Завдання № 6

Питання

1. Назвіть сюжетні лініі оповідання „Гріх” В. Винниченко.

2. Дайте загальну характеристику творчості Панаса Мирного (П. Рудченко).

Тести

1. Який із поданих творів М. Старицького відтворює історичні події?

А „Несудилось”

Б „У темряві”

В „Оборона Буші”

Г „Чорноморці”

2. Хто назвав поему І. Франка „Мойсей” „заповітом українському народові”?

А О. Білецький

Б М. Рильський